Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Φυσική με Πειράματα Α΄ Γυμνασίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Φυσική με Πειράματα Α΄ Γυμνασίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Φυσική με Πειράματα Α΄ Γυμνασίου

2

3 Αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν στο μονόωρο μάθημα από την αρχή του σχολικού έτους έως τέλος Φεβρουαρίου 2014 Αριθμός Σχολείων 8-9 3 10-11 11-12 8 13-14 14 15-16 (25) 13 55/81 = 68%

4 Αριθμός ωρών ανά μάθημα
Μάθημα - Πείραμα Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος όρος 1. Μετρήσεις μήκους – Η μέση τιμή 2 8 4,1 2. Μετρήσεις χρόνου – Η ακρίβεια 1 5 3,5 3. Μετρήσεις μάζας – Τα διαγράμματα 3,7 4. Μετρήσεις θερμοκρασίας –Η βαθμονόμηση 6 3,1 5. Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία – Η θερμική ισορροπία 6. Οι αλλαγές κατάστασης του νερού – Ο «κύκλος» του νερού

5 Μαθήματα – πειράματα → 1 2 3 4 5 6 Το προτεινόμενο πείραμα εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές; (ΝΑΙ) 24 20 11 Υπήρχαν ελλείψεις υλικών / αναλώσιμων; ΝΑΙ (Δημόσια Σχολεία) 7 8 16 14 Υπήρχαν ελλείψεις υλικών / αναλώσιμων; (Ιδιωτικά Σχολεία) Πραγματοποιήθηκε ως πείραμα επίδειξης από τον καθηγητή; ΝΑΙ 19 27 26 10

6 Μαθήματα – πειράματα → 1 2 3 4 5 6 Χρησιμοποιήθηκαν τα Φύλλα Εργασίας του βιβλίου; ΟΧΙ Χρησιμοποιήθηκαν τα εναλλακτικά Φύλλα Εργασίας που προτείνονται στον ιστότοπο; ΝΑΙ 15 12 10 Δημιουργήθηκαν νέα Φύλλα Εργασίας από τον καθηγητή; ΝΑΙ 8 7

7 Θερμόμετρο οινοπνεύματος από 2,7 €

8 Σετ ελατηρίων: 5,5-16 €

9 Δυναμόμετρα: 7,5-11€

10 Σετ μαζών 11€ - 15€

11 Προβλήματα Βιβλία - βοηθητικό υλικό
Αρχικά δεν υπήρχε ούτε κανονικό αλλά ούτε ηλεκτρονικό βιβλίο Υπάρχει έλλειψη βιβλίων Στα βιβλία υπάρχει έλλειψη επαρκούς θεωρητικού πλαισίου Δεν υπάρχει υποστήριξη, ούτε οδηγίες Τα φύλλα Εργασίας αναρτώνται κατόπιν εορτής, έχουν σταματήσει στη θερμότητα και απευθύνονται σε πολύ καλούς μαθητές Οι οδηγίες για αξιολόγηση ήρθαν με καθυστέρηση. Διδάσκεται και από μαθηματικούς στους οποίους δεν έγινε διευθέτηση ωραρίου για παρακολούθηση ενημερωτικών συναντήσεων στα ΕΚΦΕ

12 Προβλήματα Δυσκολίες στην υλοποίηση των πειραμάτων
Ο χρόνος δεν επαρκεί για σημειώσεις, καταγραφή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων Το μάθημα άρχισε το Νοέμβριο ή και Δεκέμβριο Μονόωρο, χάνεται η συνέχεια Γίνεται την 7η ώρα Δεν μπορούν να γίνουν όλα τα πειράματα μετωπικά Μεγάλος αριθμός μαθητών Στην πραγματικότητα κάνω κάτι ενδιάμεσο (μεταξύ πειράματος επίδειξης ή μετωπικού) Λόγω έλλειψης υλικών … καλώ όλους τους μαθητές να περάσουν, να υλοποιήσουν κάποια σύνδεση και να πάρουν ορισμένες μετρήσεις.

13 Προβλήματα Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι να διδάσκονται με πειράματα Δυσκολεύονται να ορίσουν τις έννοιες μέσα από τα φύλλα εργασίας Οι μαθητές δε βρίσκουν τις κατάλληλες λέξεις και έχουν παρανοήσεις Δυσκολεύονται στην κατανόηση εννοιών, αναλόγων ποσών, διαγραμμάτων (κατασκευή, επεξεργασία, άξονες) Δυσκολεύονται στην εύρεση μέσης τιμής και στις πράξεις με δεκαδικούς Δυσκολία στην διάκριση μάζας/βάρους θερμοκρασίας/θερμότητας Χρειάζονται καθοδήγηση οργάνωση Δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι οι μετρήσεις έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα

14 Οι πράξεις με δεκαδικούς, οι υπολογισμοί μέσων τιμών, οι μετατροπές μονάδων μέτρησης, οι στρογγυλοποιήσεις, η κατασκευή και επεξεργασία διαγραμμάτων αναγκάζει τον διδάσκοντα να αφιερώσει δυσανάλογα πολύ χρόνο σε ζητήματα που αφορούν περισσότερο τα μαθηματικά παρά τη φυσική.

15 Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των μεθοδολογικών βημάτων:
Στην παρατήρηση των φυσικών φαινομένων Στην μεταξύ τους συζήτηση Στην οργάνωση αποδεικτικών πειραμάτων Στην πραγματοποίηση των πειραμάτων Στην διατύπωση συμπερασμάτων Στην εφαρμογή των συμπερασμάτων

16 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 1
Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 1. Στην παρατήρηση των φυσικών φαινομένων Ενεργή συμμετοχή αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες στη διάκριση Φυσικών – Χημικών φαινομένων, μάζας – βάρους, κτλ Για την περιγραφή απαιτούνται έννοιες που αγνοούν. Η εισαγωγή αυτών των εννοιών στο βιβλίο γίνεται με παράθεση αποσπασμάτων. Εκφραστικές δυσκολίες. Χρήση με άνθασμένο τρόπο εννοιών. Φτωχό λεξιλόγιο. Αρκετοί εκπαιδευτικοί υπαγορεύουν τις απαραίτητες γνώσεις θεωρίας και τις έννοιες και οι μαθητές τις σημειώνουν σε τετράδιο.

17 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 2. Στην μεταξύ τους συζήτηση
Δεν έχουν εμπειρία, τους λείπει η κουλτούρα και ο σεβασμός της γνώμης του άλλου, πλατιάζουν, μιλούν όλοι μαζί, δεν επικεντρώνονται στο θέμα, υπάρχει δυσκολία συντονισμού. Δυσκολεύονται στην εναλλαγή ρόλων Πολλές φορές απαιτείται υπενθύμιση κανόνων σεβασμού της προσωπικότητας του άλλου, ενθάρρυνση των φοβισμένων και οριοθέτηση της συμπεριφοράς άλλων. Όσοι δε συμμετέχουν χρειάζονται παρότρυνση, Δυσκολία στη συγκρότηση και συνοχή των ομάδων, χρειάζονται την παρέμβαση του εκπαιδευτικού. Έλλειψη ομαδοσυνεργατικού κλίματος

18 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 3
Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 3. Στην οργάνωση αποδεικτικών πειραμάτων Οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι να διδάσκονται με πειράματα, πόσο μάλλον να τα οργανώνουν Αρκετοί χρειάζονται αναλυτικές οδηγίες. Οι προσομοιώσεις τους βοηθούν. Μερικοί διαθέτουν απείραχτη φαντασία άλλοι όμως δυσκολεύονται και λειτουργούν άβουλα. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κάνουν ωραίες ιδιοκατασκευές.

19 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 4
Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 4. Στην πραγματοποίηση των πειραμάτων Δυσκολία συνεργασίας, χρειάζονται πειθαρχία, εξάσκηση και συνεχή επίβλεψη. Ακολουθούν καλύτερα τις προφορικές οδηγίες παρά τις γραπτές. Αν το πείραμα γινόταν μετωπικά οι ελλείψεις θα ήταν περισσότερες. Ξεχνούν μετροταινίες και υλικά Δυσκολία να καλυφθούν οι ενδείξεις των θερμομέτρων, Πολλά πειράματα έγιναν μετωπικά αλλά με την ενεργητική συμμετοχή μαθητών. Μερικοί μαθητές δεν έχουν (λεπτές) δεξιότητες, δυσκολεύονται στη σωστή ανάγνωση των ενδείξεων των οργάνων.

20 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 5. Στην διατύπωση συμπερασμάτων
Δυσκολεύονται στη διατύπωση με σαφήνεια, πληρότητα και στην ορθή χρήση όρων, Δυσκολεύονται στην επιλογή αξόνων και στην κατασκευή διαγραμμάτων, στην ερμηνεία της ευθείας ως αναλογία μεγεθών, στην εξαγωγή τιμών από διάγραμμα. Αρκετοί ενώ δυσκολεύονται στην διατύπωση συμπερασμάτων αποδέχονται αυτά της ολομέλειας. Χρειάζονται καθοδήγηση και επικεντρωμένα ερωτήματα.

21 Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 6
Ποια προβλήματα παρουσίασαν οι μαθητές: 6. Στην εφαρμογή των συμπερασμάτων Δυσκολεύονται να συσχετίσουν τα φαινόμενα που παρατήρησαν με αντίστοιχα φαινόμενα της καθημερινότητας. Δυσκολεύονται στη μελέτη του μικρόκοσμου. Θεωρούν την εκτύπωση ιστοσελίδας ως εργασία γενίκευσης συμπερασμάτων. Συγκεντρώνουν εύκολα πληροφορίες αλλά δυσκολεύονται να κάνουν δικές τους προτάσεις για εφαρμογές. Πολλές φορές τους ζητούνται πληροφορίες που δεν μπορούν να βρουν ή/και να κατανοήσουν. Αρκετοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

22 Γνώμες διδασκόντων: Εντύπωση μου έκανε το πλήθος των αποριών, οι οποίες δείχνανε ότι το μάθημα τους προκάλεσε τη σκέψη και για αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι μια καλή προεργασία για το μάθημα της φυσικής στις επόμενες τάξεις. ΠΕ03 Είναι βασικό που τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου διδάσκονται τη Φυσική με πλήρως πειραματικό τρόπο και εξοικειώνονται με τη χρήση βασικών οργάνων μέτρησης καθώς και στην επεξεργασία των μετρήσεών τους ώστε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.

23 Τα περισσότερα παιδιά είναι ενθουσιασμένα με το μάθημα
Στο τελευταίο μάθημα οι μαθητές έκαναν τις δικές τους υποθέσεις για την εξάρτηση της φυσικής κατάστασης του νερού από τη θερμοκρασία του. Όταν στη συνέχεια τους ρώτησα πώς θα διαπιστώσουμε αν ήταν σωστά όσα είχαν υποθέσει, μου απάντησαν εν χορώ: «Θα κάνουμε ένα πείραμα κύριε!».

24 ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ: ΥΠΑΙΘ Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.: 136763/Γ7/26-09-2013
Θέμα: Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

25 ΑΠ 20947/9-10-2013 ΘΕΜΑ: Διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04, ΠΕ12
ΑΠ 20947/ ΘΕΜΑ: Διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία της Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής για το σχολικό έτος Σχ. 1: το αριθμ. Πρωτ /Γ7/ έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 2. το αριθμ. πρωτ. 983/ έγγραφο/πρόταση του σχολικού Συμβούλου με θέμα «Διευθέτηση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Σύμφωνα με το σχετικό (1) εισηγούμεθα στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, ύστερα από συνεργασία με τον σχολικό Σύμβουλο (σχετικό 2) και τους Υπεύθυνους των Ε.Κ.Φ.Ε. ως προς τη διευθέτηση του ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ04, ΠΕ12.10 και ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες θα απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων από την 3η διδακτική ώρα και μετά κάθε Τρίτη, οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων των δήμων: Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, Κρωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας. (πρώην 3ο Γραφείο Δ. Ε. Ανατολικής Αττικής). κάθε Τετάρτη, οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων των δήμων: Ωρωπού, Διονύσου και Αχαρνών. (πρώην 2ο Γραφείο Δ. Ε. Ανατολικής Αττικής). κάθε Πέμπτη, οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων των δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας και Σπάτων – Αρτέμιδας. (πρώην 1ο Γραφείο Δ. Ε. Ανατολικής Αττικής). Αυτή η διευθέτηση κρίνεται απαραίτητη για να διευκολύνονται οι καθηγητές ώστε να παρακολουθούν τις επιμορφωτικές συναντήσεις που διοργανώνουν τα ΕΚΦΕ και ο Σχολικός Σύμβουλος σχετικά με την πειραματική διδασκαλία, τις Ερευνητικές Εργασίες και την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Στέφανος Ν. Καπέλλας Οικονομολόγος

26 ΦΕΚ 75 - 28 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

27 Άρθρο 1 Μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α') περιλαμβάνει τα μαθήματα: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία, Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Χημεία, 6) Βιολογία, 7) Γεωγραφία, 8) Ιστορία, 9) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 10) Θρησκευτικά, 11) Αγγλικά, 12) Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά).

28 Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα μαθήματα:
1) Τεχνολογία − Πληροφορική, 2) Μουσική − Καλλιτεχνικά, 3) Φυσική Αγωγή, 4) Οικιακή Οικονομία, 5) Βιωματικές Δράσεις − Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

29 Άρθρο 2 Διδακτικά αντικείμενα
1. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους:α) Γλωσσική Διδασκαλία και β) Νεοελληνική Λογοτεχνία. 2. Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και β) Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση. 3. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Πολιτισμός και Δραστηριότητες διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Μουσική και β) Καλλιτεχνικά. 4. Το διδακτικό/μαθησιακό πεδίο Τεχνολογία και Πληροφορική διακρίνεται στα εξής διδακτικά αντικείμενα − κλάδους: α) Τεχνολογία και β) Πληροφορική. 5. Κάθε διδακτικό αντικείμενο − κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με διδακτικά αντικείμενα − κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του.

30 Άρθρο 3 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις
Άρθρο 3 Γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄, μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226). Άρθρο 4 Εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Β' 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Β' δεν διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις. Στα μαθήματα της Ομάδας Β΄ ο βαθμός ετήσιας επίδοσης κάθε μαθητή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 409/1994 (Α΄ 226). 2. Σε περίπτωση που μαθητής απορρίπτεται στις Βιωματικές Δράσεις − Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες − Project της Ομάδας Β', ο διδάσκων εκπαιδευτικός, μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, ορίζει το θέμα της ατομικής συνθετικής εργασίας, την οποία ο μαθητής υποβάλλει προς αξιολόγηση στις παραπεμπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

31 Άρθρο 10 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ/τος 123/1987 (Α΄ 68) αντικαθίσταται ως εξής: «Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτηση τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.»

32 Άρθρο 11 Τελικές διατάξεις
Άρθρο Τελικές διατάξεις 1. Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

33 Άρθρο 5 Αξιολόγηση Φυσικής Α΄ τάξης Γυμνασίου
Άρθρο 5 Αξιολόγηση Φυσικής Α΄ τάξης Γυμνασίου Για την εξέταση του μαθήματος της Φυσικής ισχύουν τα εξής: Δίνονται στους μαθητές φύλλα αξιολόγησης, τα οποία συνθέτονται από τον εκπαιδευτικό με βάση τα γνωστά στους μαθητές φύλλα εργασίας του μαθήματος, έχουν την παρακάτω μορφή και περιλαμβάνουν τα εξής ζητούμενα:

34 Α ερώτημα: Περιγραφή της σύνθεσης, της λειτουργίας και της εξέλιξης ενός πειράματος, το οποίο περιλαμβάνεται/εικονίζεται στα φύλλα εργασίας και έχει πραγματοποιηθεί από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και περιγραφή του τρόπου βέλτιστης μέτρησης των φυσικών μεγεθών, τα οποία ενδεχομένως έχουν μετρηθεί στο πείραμα. Β ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος Α.

35 Γ ερώτημα: Αξιοποίηση τιμών μέτρησης, οι οποίες έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια ενός από τα προβλεπόμενα πειράματα στην τάξη και δίνονται σε πίνακα από τον εκπαιδευτικό για τη σύνθεση διαγράμματος (όπως αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του μαθήματος). Δ ερώτημα: Καταγραφή συμπερασμάτων από το πείραμα του ερωτήματος Γ.

36 Ε έως Θ ερωτήματα: Απάντηση σε δύο από πέντε ερωτήματα, τα οποία αφορούν σε εφαρμογές, γενικεύσεις ή ερμηνείες συμπερασμάτων από τα φύλλα εργασίας που έχουν διδαχθεί οι μαθητές. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά στα τέσσερα πρώτα ερωτήματα (Α, Β, Γ, Δ) και επιλέγουν δύο από τα επόμενα πέντε ερωτήματα (Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ). Τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα και οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα.

37 ΦΕΚ 65 Π. Δ. 60 /30 Μαρτίου 2006 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ Άρθρο 7 Προφορική βαθμολογία τετραμήνων 1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: α. Tη συμμετοχή του στη διδακτική − μαθησιακή διαδικασία. β. Tην επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα. γ. Tην επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες. δ. Tις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή το Σχολείο. ε. Tο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται.

38 Οι γραπτές εξετάσεις είναι
οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες διάρκειας 5 έως 15 λεπτών, οι οποίες αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και συμπληρώνουν την αξιολόγηση μέσω προφορικών διαδικασιών. Γίνονται χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων ερωτήσεων, οι οποίες διατυπώνονται από τον διδάσκοντα με βάση τα σχετικά παραδείγματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Π.Ι. Ο αριθμός των ολιγόλεπτων γραπτών δοκιμασιών αφήνεται στην κρίση του διδάσκοντος. και η ωριαία γραπτή δοκιμασία

39 Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιείται μία (1) μόνο ωριαία γραπτή δοκιμασία, στο Α΄ Τετράμηνο, η οποία καλύπτει περιορισμένης έκτασης ενότητα και γίνεται ύστερα από βραχείας διάρκειας προειδοποίηση των μαθητών. Δεν πρέπει να διεξάγονται περισσότερες από μια (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για το ίδιο τμήμα. 2. Αν υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα η ωριαία γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ Τετράμηνο.

40 ΦΕΚ 226 - Π.Δ. 409 /22 Δεκεμβρίου 1994 Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου.
Αρθρο 2 Διαδικασία αξιολόγησης 1 . Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο προκύπτει από: α) την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ) γ) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες, … δ) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες ζ) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

41 Ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες στο Γυμνάσιο
Οι ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές δοκιμασίες γίνονται χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση Οι γραπτές ωριαίες δοκιμασίες γίνονται με την ευθύνη του διδάσκοντα, σε συνάρτηση με τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης. Σχετικό πρόγραμμα κατατίθεται στο Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος σε συνεννόηση με τους οικείους διδάσκοντες συντονίζει τη διεξαγωγή των δοκιμασιών αυτών έτσι ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια ωριαίων δοκιμασιών σε περισσότερα του ενός μαθήματα την ίδια μέρα.

42 Θέματα στη Φυσική Β΄ και Γ΄ τάξης, στη Χημεία, στη Βιολογία, στη Γεωγραφία.
Οι μαθητές υποχρεούνται να απαντήσουν σε έξι (6) από 9 ερωτήσεις που να αναφέρονται σε διαφορετικά κατά το δυνατό κεφάλαια. Οι απαντήσεις βαθμολογούνται ισότιμα. (ΠΔ508/ ) Μια ερώτηση μπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερες υποερωτήσεις οι οποίες πρέπει να είναι νοηματικά συνδεδεμένες μεταξύ τους. Οι υποερωτήσεις βαθμολογούνται ισότιμα. (Εγκύκλιος Γ2/2764/6-5-96/ΥΠΕΠΘ). Το Π.Δ. δεν αποκλείει την ερώτηση εφαρμογής. Άρα είναι δυνατόν η ερώτηση να περιέχει ποσοτικά δεδομένα και υπολογισμούς. (Εγκύκλιος Γ2/2764/6-5-96/ΥΠΕΠΘ) και προτείνεται να είναι απλή εφαρμογή τύπου και σύμφωνη με κάποιο διδακτικό στόχο του ΑΠΣ. Ερωτήσεις του τύπου: Τι γνωρίζετε …., Τι είναι……, ή που παραπέμπουν σε τίτλους παραγράφων του σχολικού βιβλίου να αποφεύγονται.

43 Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωγραφίας και Βιολογίας για το τρέχον σχολικό έτος εφαρμόζονται οι οδηγίες με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων της Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013 – 2014» (147643/Γ2/ ). Προφανώς ύλη που έχει αφαιρεθεί δεν διδάσκεται και δεν εξετάζεται.


Κατέβασμα ppt "Η Φυσική με Πειράματα Α΄ Γυμνασίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google