Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΑΞΗ: B 2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΑΞΗ: B 2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΑΞΗ: B 2

2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 1. ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ Λούλε Υμέρ-Κωνσταντίνος Νούσιος Γεώργιος Παπαϊωάννου Γρηγόριος Πολύζος Στέφανος

4

5  Το νερό είναι πηγή και σύμβολο ζωής, πανάρχαιο αντικείμενο λατρείας όλων των λαών. Είναι το ύψιστο αγαθό και το βασικότερο συστατικό της ζωής.  Οι περισσότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν γύρω από το νερό.  Στις περισσότερες θρησκείες το νερό αποτελεί πηγή ζωής και δημιουργίας και συμβολίζει την αναγέννηση και την κάθαρση της ψυχής.  Πάνω από τα 2/3 του σώματος των πλείστων οργανισμών και της επιφάνειας της Γης είναι νερό.

6  Είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση, που είναι απαραίτητη σε όλες τις γνωστές μορφές ζωής στον πλανήτη μας.  Τα κύτταρα, για να λειτουργούν, πρέπει απαραίτητα να εμπεριέχουν και να είναι διαλυμένα μέσα σε νερό.

7 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ  Σαν επιστημονικός όρος, η λέξη υγρότοπος υποδηλώνει κάθε τόπο που καλύπτεται µόνιµα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει υπόστρωµα (έδαφος, άµµο, χαλίκια κ.ά.) υγρό για µεγάλο διάστηµα του έτους.

8 Οι πολύ γενικές κατηγορίες που συνηθίζεται να κατατάσσονται οι υγρότοποι στην Ελλάδα είναι:  ∆έλτα ποταµών  Εκβολές ποταµών  Έλη  Λίµνες  Λιμνοθάλασσες  Πηγές  Αλυκές  Παρόχθιες περιοχές  Ποταµοί  Τεχνητές λίµνες και ταμιευτήρες νερού

9

10  Στους υγροτόπους συναντά κανείς πολλά είδη βλάστησης, που για την επιβίωσή τους χρειάζονται νερό.  Πολλά φυτικά είδη βοηθούν στη συγκράτηση του νερού στις λίμνες και τα ποτάμια και συμβάλουν στην καθαριότητα του νερού.  Στις όχθες των λιμνών, ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων, συναντώνται πολλά είδη βλάστησης,όπως ιτιές, πλατάνια, λεύκες, λυγαριές, σκίνα, μυρτιές, βούρλα και καλάμια. Το νερό στη ζωή των φυτών

11

12

13 Το νερό στη ζωή των πουλιών  Στους υγροτόπους συναντάμε πολλά είδη υδρόβιων πτηνών. Αναζητούν σε καλαμώνες ή σε βραχώδεις σχηματισμούς το κατάλληλο μέρος για να τραφούν και να ξεκουραστούν και διαμένουν μόνιμα ή εποχιακά μετά το μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θάλασσα.

14 Οι συνέπειες της καταστροφής των υγροτόπων  Πολλά είδη χάνουν τους τόπους διαμονής ή αναπαραγωγής τους, όταν αποξηραίνονται οι υγρότοποι ή ρυπαίνονται και μολύνονται τα νερά.  Στη Μεσόγειο έχει χαθεί το 50% των υγροτόπων της. Κύριες αιτίες είναι οι αποξηράνσεις και τα άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα, που ως στόχο έχουν τη μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμη έκταση, αλλά και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη ροή χειμάρρων και κοιτών ποταμών.

15

16 2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ πρωτογενής τομέας Λέγγου Παναγιώτα Μούσιος Κωνσταντίνος Μπζιώτη Γλυκερία Μπλιάγκος Θωμάς Τσίπος Ιωάννης Λέγγου Παναγιώτα Μούσιος Κωνσταντίνος Μπζιώτη Γλυκερία Μπλιάγκος Θωμάς Τσίπος Ιωάννης

17

18

19  Συγκράτηση και προσφορά νερού (π.χ. πότισμα ζώων, άρδευση, εμπλουτισμός υπόγειων νερών, προστασία από πλημμυριακά φαινόμενα).  Παραγωγή τροφής (π.χ. βόσκηση αγροτικών ζώων, συντήρηση των τροφικών πλεγμάτων της άγριας ζωής).  Ποικιλία ενδιαιτημάτων και υποστήριξη της βιοποικιλότητας(οικολογική σημασία)

20  Βελτίωση της ποιότητας του νερού και ακινητοποίηση – μετασχηματισμός των ρύπων σε ανενεργά συστατικά (βιογεωχημική σημασία)  Επηρεάζουν το μικρο-κλίμα της περιοχής μειώνοντας τις ζημίες από παγετούς και καύσωνες (κλιματική σημασία)

21

22  Ύδρευση: Η αξία των υγροτόπων για πόσιμο νερό αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της εξάντλησης ή και αλάτωσης των υπόγειων νερών.  Άρδευση: Όλες οι φυσικές υδατοσυλλογές χρησιμοποιούνται για την άρδευση των χωραφιών.  Κτηνοτροφική: Πολλές παρόχθιες υγροτοπικές εκτάσεις περιέχουν πλούσια βοσκήσιμη ύλη και μεγαλύτερη περίοδο βλάστησης.

23

24  Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια: Πολλοί υγρότοποι, κυρίως οι υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και οι λίμνες γλυκού νερού, έχουν τις προϋποθέσεις για υψηλή παραγωγή αλιευμάτων.  Επιστημονική και εκπαιδευτική: Η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και οι ποικίλες χρήσεις καθιστούν τους υγροτόπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση.

25

26 Η ορθολογική και ήπια χρήση κάθε υγροτόπου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παραγωγικό συντελεστή και συγκριτικό πλεονέκτημα για την κάθε περιοχή συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής που τους κατέχει.

27 3. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δευτερογενής - τριτογενής τομέας Λοράν Τάσι Μάνιος Γεώργιος Μεσημέρη Μαρία Μπλιάγκου Παναγιώτα Τσαφή Ματίνα Τσότσου Ελένη

28

29 Ολοένα και περισσότερο το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στον τουριστικό τομέα ως : Ολοένα και περισσότερο το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στον τουριστικό τομέα ως :  Πηγή εισοδημάτων (επισκέπτες υγροτόπων για την παρατήρηση πουλιών, αθλήματα σε ποτάμια, οικοτουρισμός)  Φυσικός πόρος σε τουριστικές μονάδες.

30 Οι υγρότοποι προσφέρονται για διαφόρου είδους δραστηριότητες αναψυχής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εξής υγρότοποι : Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι εξής υγρότοποι :  Λίμνη Πλαστήρα  Λίμνη Κερκίνη  Σπερχειός Ποταμός

31

32 Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στο Οροπέδιο της Νεβρόπολης στο νομό Καρδίτσας. Είναι τεχνιτή λίμνη και το επίσημο όνομά της είναι λίμνη Ταυρωπού. Η λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται στο Οροπέδιο της Νεβρόπολης στο νομό Καρδίτσας. Είναι τεχνιτή λίμνη και το επίσημο όνομά της είναι λίμνη Ταυρωπού.

33 Αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου καθώς αποτελεί ιδανικό καταφύγιο ηρεμίας και χαλάρω- σης μακριά από το άγχος της πόλης. Προσφέρει πανοραμική θέα στη λίμνη και στο βουνό. Αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του χρόνου καθώς αποτελεί ιδανικό καταφύγιο ηρεμίας και χαλάρω- σης μακριά από το άγχος της πόλης. Προσφέρει πανοραμική θέα στη λίμνη και στο βουνό.

34

35 Η λίμνη Κερκίνη είναι μια τεχνιτή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Η παρόχθια βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα νούφαρα που επιπλέουν σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, η ποικιλία ψαριών και ο υπέροχος ορίζοντας χαρίζουν στο τοπίο μια γοητεία μοναδική. Η λίμνη Κερκίνη είναι μια τεχνιτή λίμνη που σχηματίστηκε το 1932 με την δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Η παρόχθια βλάστηση με παραποτάμια δάση από άγριες ιτιές, τα νούφαρα που επιπλέουν σε έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, η ποικιλία ψαριών και ο υπέροχος ορίζοντας χαρίζουν στο τοπίο μια γοητεία μοναδική.

36

37 Ο Σπερχειός είναι ποταμός της Στερεάς Ελλάδας,έχει μήκος 82 χιλιόμετρα και πηγάζει από το βουνό Τυμφρηστός της Ευρυτανίας. Προσφέρει μια μοναδική θέα στους επισκέπτες με τα ορμητικά νερά του, την πλούσια παραποτάμια βλάστηση και τα ποικίλα είδη πουλιών και ψαριών. Ο Σπερχειός είναι ποταμός της Στερεάς Ελλάδας,έχει μήκος 82 χιλιόμετρα και πηγάζει από το βουνό Τυμφρηστός της Ευρυτανίας. Προσφέρει μια μοναδική θέα στους επισκέπτες με τα ορμητικά νερά του, την πλούσια παραποτάμια βλάστηση και τα ποικίλα είδη πουλιών και ψαριών.

38 Οι υγρότοποι προσφέρονται και για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες καθώς πολλά είναι τα αθλήματα που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο. Οι υγρότοποι προσφέρονται και για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες καθώς πολλά είναι τα αθλήματα που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο.

39 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αθλημάτων είναι τα ακόλουθα : Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων αθλημάτων είναι τα ακόλουθα :  Κολύμπι  Ράφτινγκ  Κανόε Καγιάκ  Κωπηλασία

40

41

42

43

44 Η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και οι ποικίλες χρήσεις καθιστούν τους υγροτόπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση. Η ποικιλία των φυσικών γνωρισμάτων, η ποικιλότητα των ειδών, η ομορφιά των υδρόβιων πουλιών και οι ποικίλες χρήσεις καθιστούν τους υγροτόπους ιδιαίτερα ελκυστικούς χώρους για έρευνα και εκπαίδευση.

45

46

47

48 Σε παγκόσμιο επίπεδο το νερό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία αντιστοιχεί περίπου στο 20 % της κατανάλωσης γλυκού νερού. Από αυτήν την ποσότητα νερού το 57 – 69 % χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού είναι ο σημαντικότερος χρήστης νερού στην βιομηχανία Σε παγκόσμιο επίπεδο το νερό που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία αντιστοιχεί περίπου στο 20 % της κατανάλωσης γλυκού νερού. Από αυτήν την ποσότητα νερού το 57 – 69 % χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, κυρίως ηλεκτρικής, δεδομένου ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού είναι ο σημαντικότερος χρήστης νερού στην βιομηχανία

49

50 Η υδροηλεκτρική ενέργεια στηρίζεται στην εκμετάλλευση και την μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια. Η υδροηλεκτρική ενέργεια στηρίζεται στην εκμετάλλευση και την μετατροπή της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών και της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών σε ηλεκτρική ενέργεια.

51  Είναι μία «καθαρή» και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  Είναι πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και συμβάλλει στην μείωση της εξάρτησης από συμβατούς ενεργειακούς πόρους  Μπορεί να αποτελέσει πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη με την προώθηση σχετικών επενδύσεων  Δεν παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο.

52

53 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΓΡΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΑΞΗ: B 2. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google