Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS

2 ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία 4) Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

3

4

5

6 Αναγνώριση ► Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει πλήρη αναγνώριση για την περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, κατά προτίμηση μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Η αναγνώριση θα βασίζεται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (Training Agreement) που εγκρίνεται από όλα τα μέλη πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. ► Στην ιδιαίτερη περίπτωση περιόδου πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του/της δικαιούχου, το Ίδρυμα παράσχει αναγνώριση τουλάχιστον καταγράφοντας την περίοδο αυτή στο Παράρτημα Διπλώματος ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η χρήση των εγγράφων κινητικότητας του Europass. Η αναγνώριση αυτή δύναται να μην πραγματοποιηθεί, μόνον στην περίπτωση που ο/η δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από την επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής ή δεν πληροί τις προσυμφωνημένες προϋποθέσεις που θέτουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα για την πλήρη αναγνώριση. ► Για την κινητικότητα φοιτητών Erasmus με σκοπό την πρακτική άσκηση δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων (ίδρυμα αποστολής/υποδοχής). ► Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, βρέθηκε στην 2η θέση το 2010-2011 και στην 3η θέση αντίστοιχα το 2011-2012 μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων.

7

8

9

10 Εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus 2011-12 Το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 εγγράφηκαν 98 εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus. Στο γράφημα π ου ακολουθεί α π εικονίζεται η π οσοστιαία κατανομή τους ανά χώρα έδρας των Πανε π ιστημίων τους.

11

12


Κατέβασμα ppt "Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google