Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS

2 ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία 4) Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση

3

4

5

6 Αναγνώριση ► Το Ίδρυμα οφείλει να παρέχει πλήρη αναγνώριση για την περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, κατά προτίμηση μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Η αναγνώριση θα βασίζεται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης ERASMUS (Training Agreement) που εγκρίνεται από όλα τα μέλη πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας. ► Στην ιδιαίτερη περίπτωση περιόδου πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS που δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών του/της δικαιούχου, το Ίδρυμα παράσχει αναγνώριση τουλάχιστον καταγράφοντας την περίοδο αυτή στο Παράρτημα Διπλώματος ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η χρήση των εγγράφων κινητικότητας του Europass. Η αναγνώριση αυτή δύναται να μην πραγματοποιηθεί, μόνον στην περίπτωση που ο/η δικαιούχος δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από την επιχείρηση/οργανισμό υποδοχής ή δεν πληροί τις προσυμφωνημένες προϋποθέσεις που θέτουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα για την πλήρη αναγνώριση. ► Για την κινητικότητα φοιτητών Erasmus με σκοπό την πρακτική άσκηση δεν απαιτείται η σύναψη διμερούς συμφωνίας μεταξύ των ιδρυμάτων (ίδρυμα αποστολής/υποδοχής). ► Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση, βρέθηκε στην 2η θέση το και στην 3η θέση αντίστοιχα το μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων.

7

8

9

10 Εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus Το ακαδημαϊκό έτος εγγράφηκαν 98 εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus. Στο γράφημα π ου ακολουθεί α π εικονίζεται η π οσοστιαία κατανομή τους ανά χώρα έδρας των Πανε π ιστημίων τους.

11

12


Download ppt "Ανώτατη Εκπαίδευση ERASMUS. ΔΡΑΣΕΙΣ 1) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές 2) Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση 3) Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Ads by Google