Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

UML (Unified Modeling Language) Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "UML (Unified Modeling Language) Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 UML (Unified Modeling Language) Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης

2 2 Τι είναι μοντέλο; Η απλοποίηση της πραγματικότητας Τα Μοντέλα: Βοηθούν στην απεικόνιση ενός συστήματος στην ιδανική του μορφή Συμβάλλουν στην σχεδίαση της επιθυμητής δομής και συμπεριφοράς Είναι οδηγοί ανάπτυξης ενός συστήματος Καταγράφουν τις σχεδιαστικές αποφάσεις

3 3 Γιατί μοντελοποιούμε; Να συλλάβουμε, αναπαραστήσουμε και επικοινωνήσουμε, την επιθυμητή συμπεριφορά Να διερευνήσουμε τις έννοιες του συστήματος πριν το υλοποιήσουμε Να δημιουργήσουμε ένα συστηματικό σχέδιο υλοποίησης – παράδοσης Τα πιο επιτυχημένα έργα λογισμικού βασίζονται αποδεδειγμένα στην μοντελοποίηση Για λιγότερη κωδικοποίηση

4 4 Τι είναι η UML Γλώσσα μοντελοποίησης για σχεδιασμό λογισμικού Διαθέτει λεξιλόγιο και κανόνες Δημιουργεί εννοιολογικές και φυσικές παραστάσεις ενός υπό ανάπτυξη συστήματος Παγκόσμια διαδεδομένη γλώσσα μοντελοποίησης λογισμικού Η γλώσσα επιτρέπει: Την απεικόνιση Δημιουργία Τεκμηρίωση Ορισμό προδιαγραφών

5 5 Τι δεν είναι η UML Γλώσσα ορισμού αλγορίθμων Διεργασία ή Μέθοδος ανάπτυξης Γλώσσα προγραμματισμού Εργαλείο CASE ΕΙΝΑΙ τυπική γλώσσα (formal)

6 6 Τι προάγει η UML; Κατανόηση γλώσσα μοντελοποίησης για προδιαγραφές του λογισμικού Η διεργασία μοντελοποίησης διευκολύνει την κατανόηση Αφαίρεση Επιτρέπει την παράσταση ενός συστήματος από διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης (Πακέτα, Συστατικά, Διάταξη συστήματος) Επικοινωνία Ο κώδικας συνήθως είναι πολύ λιτός για την ικανοποιητική περιγραφή ενός προβλήματος

7 7 Ιστορικά... Αναπτύχθηκε από τους Booch, Jacobson, Rumbaugh, από την «ενοποίηση» των μεθόδων τους: OOSE (Jackobson)  Περιπτώσεις χρήσης ΟΜΤ (Rumbaugh)  Ανάλυση Booch  Σημασιολογία, Αρχιτεκτονική Η εταιρεία Rational Software υπέβαλε αρχικά για έγκριση την UML 1.0 στην OMG (Object Management Group) Η OMG υιοθέτησε την UML UML 2.0 τυποποίηση σήμερα

8 8

9 9

10 10 Πως χρησιμοποιείται; Από διάφορες μεθοδολογίες: RUP (Rational Unified Process) Agile (eXtreme Programming) ICONIX Άτυπα Η UML δεν αποτελεί κάποια διεργασία, αλλά ενσωματώνεται σε διεργασίες

11 11 UML Συμβολισμοί και διαγράμματα

12 12 UML έννοιες και συμβολισμοί Name Attributes (private) Operations (public) Respon- sibilities (public) Class Name Package Textual content Note Action Use case Actor Analysis Entity Class Analysis Boundary Class Analysis Control Class Relationships Association Dependency or Flow Realization Generalization Composition Aggregation Component

13 13 UML Class Diagram Show: String ShowDate: Date ShowTime: Hours Seat: Location SetShow( Pid: String ) SetDate( D: Date) … Ticket Seasonal Period: Date[] Reservation aplace: Theatre One_Time holds  1 0..1 6..12 1 0..1 * Customer Name: String Phone: String Add(name, phone) class Instance attributes Class methods association generalization Constraint {xor} multiplicities Performance Id: String Start: Date End: Date Times: Hours[] BuyTickets( N: Integer) Available(): Integer GetTimes(): Hours[] GetDates(): Date[] 1 0.. SeatCapacity 1 Make( D: Date[], T: Hours[] ) Make( D: Date, T: Hours ) 1 1..* aggregation Theatre SeatingCapacity: Integer Offering( Id: String): Bool Availability(): Dates[]

14 14 Buy tickets Make charges Buy subscription Survey sales * Box Office Kiosk Clerk Credit card service Supervisor «include» system relationships actor Use case Use Case Diagram

15 15 KioskBox office Credit card service Request(count, performance) Show availability(seat-list) Select(seats) Demand payment(cost) Insert card(card number) Charge (card number, cost) authorized Print tickets(performance, seats) Eject card Sequence Diagram

16 16 Kiosk ticketSeller performanceGuide db:PerformanceDB :PerformanceDB 3: seat-list:=lock(count)  6: claim(seats)  7: unlock(seat-list)  «local» db Known dbs  2: db:=findDB(performance)  1:request(count, performance)  4:offer(seat-list)  5:buy(seats)  8:confirm(seats,cost) Active object link Passive object Transient link messages multiobject Collaboration Diagram: Design

17 17 exchange Assign to subscription Available Timed out lock unlock Locked Sold buy Initial state state transition Trigger event StateChart

18 18 Pick Show Publicize Show Schedule Show Hire Artists Design Lighting Build Sets Sell tickets Buy scripts and music Make Costumes rehearse Dress rehearse Perform activity fork Completion transition join Activity Diagram

19 19 * CreditCardCharges CreditCardAgency «database» TicketDB TicketSeller KioskInterface ClerkInterface ManageInterface * Supervisor Customer Clerk actor supplier interface client purchase status groupSales subscriptionSalesindividualSales Component Diagram

20 20 * CreditCardAgency actor Manager component dependencycommunication association CreditCardCharges ManagerInterface TicketSeller «database» TicketDB TicketServer node CustomerClerk CustomerInterfaceClerkInterface Kiosk SalesTerminal 1 * * 1 Deployment Diagram

21 21


Κατέβασμα ppt "UML (Unified Modeling Language) Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google