Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΨΗΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Καθημερινή ζωή Ακαδημαϊκό χώρο
Αντίθετες απόψεις: Πωλ Φεγιεράμπεν Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ «Αν δεν είσαι σε θέση να μετρήσεις, τότε η γνώμη σου είναι πτωχή και ανεπαρκής» Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Η ΛΟΓΙΚΗ

3 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ:ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Οι θεωρίες είναι ατεκμηρίωτες αν δεν επαληθεύονται από γεγονότα. Στερούνται νοήματος αν δεν προκύπτουν από γεγονότα. ΘΕΩΡΙΟΚΡΑΤΙΑ: Η ΑΛΛΗ ΑΚΡΗ Το θεωρητικό σκέλος της επιστήμης δεν συνιστά περιγραφή της πραγματικότητας

4 ΕΠΑΓΩΓΙΣΜΟΣ: Η ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ
(όλα τα μέταλλα διαστέλλονται όταν θερμαίνονται) Νόμοι και Θεωρίες Επαγωγή Παραγωγή Γεγονότα που προσπορίζονται από την παρατήρηση (διαφορετικά είδη μετάλλων κάτω από διαφορετικές συνθήκες, όταν θερμανθούν, διαστέλλονται) Προβλέψεις και εξηγήσεις (διαδοχικές σιδηροδρομικές ράγες, αν δεν παρεμβάλλονται μικρά διαστήματα, θα παραμορφωθούν κάτω από τον καυτό ήλιο)

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Είναι ο τρόπος της επιστημονικής προσπέλασης, η σαφώς προσδιοριζόμενη κατεύθυνση της νοητικής διαδικασίας, η εξέταση κατά ορισμένους κανόνες. ΜΕΘΟΔΟΣ Η΄ ΤΕΧΝΙΚΗ: Είναι απλά το μέσο που με αυτό επιτυγχάνεται μια μεθοδολογία. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Είναι η έκφραση της έννοιας της μεθοδολογίας στην εξέταση των θεμάτων του χώρου.

6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Συστηματική (ολοκληρωμένο σύστημα ενέργειας)
Παραγωγική (δρα συσσωρευτικά) Αυτοελεγχόμενη (δυνατότητες αυτορίθμησης) Εύπλαστη και Ευέλικτη (βελτίωση ή αλλαγή τμημάτων της χωρίς να καταστρέφεται) ΔΟΜΗ Πληροφοριακό Μέρος (γνώση για το θέμα που εξετάζεται) Ερμηνευτικό Μέρος (αξιοποιεί τις γνώσεις του πρώτου μέρους) Επιβεβαιωτικό Μέρος (μέσα από έλεγχο, βελτιώνει τις μεθόδους των δυο προηγουμένων) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επίπεδο ΜΕΛΕΤΗΣ (εξασφαλίζει συνεχή ροή, άμεσα ελεγχόμενη) Επίπεδο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (προδιαγράφει την πορεία αντιμετώπισης του προβλήματος) Επίπεδο ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (βελτιώνει, ολοκληρώνει, συσσωρεύει γνώση) Επίπεδο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (τεκμηριώνει και υποστηρίζει τα προτεινόμενα)

7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΗΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΕΣ ΑΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ

8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

9 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ Γενικός Στόχος (Goal) Αντικειμενικοί Στόχοι (Objectives) Πρόβλημα Προϊόντα Παροχή ΟΡΙΣΜΟΙ Λειτουργικοί Ορισμοί Παραδοχές ΧΩΡΙΚΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΙ Περιοχή Μελέτης Χωρική Μονάδα

10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιεχόμενο Φυσικός Χώρος Άνθρωποι Χωρικές Δομές Χωρικές Διαδικασίες Προέλευση Πρωτογενή Δευτερογενή

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Χρόνος Ιστορικά Σημερινά Μεταβλητότητα Μεταβλητές Σταθερές Έκφραση Εξωγενής Ενδογενής

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ: Στοιχεία είναι μια σειρά από αριθμητικά, ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός συνόλου, σε μη επεξεργασμένη για το συγκεκριμένο στάδιο ανάλυσης μορφή, ενώ όταν περάσουν από μια διαδικασία επεξεργασίας και απαντούν σε κάποιο ερώτημα, έχουμε πληροφορία.

13 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΗΓΗ Πρωτογενή Εργασίες Πεδίου Θεωρητική Έρευνα Αρχειακές Καταγραφές Δευτερογενή Ψηφιακά Μη Ψηφιακά ΦΑΣΕΙΣ Προαναλυτική Φάση Αναλυτική Φάση Μεταναλυτική Φάση

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Προ-πειρατικές Πειραματικές Ημι-πειραματικές ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Περιοχή Ι: Φυσική Γεωγραφία Περιοχή ΙΙ: Πειραματικές Επιστήμες Περιοχή ΙΙΙ: Ανθρωπογεωγραφία Περιοχή ΙV: Όλες οι Επιστήμες

15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Προσδιορισμός Ακρίβεια Έκταση Μορφή Κόστος Χρόνος Παρατήρηση Αξιοπιστία Βαθμός Επηρεασμού

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μέτρηση Συγκεκριμένη Διαδικασία Συγκεκριμένοι Κανόνες Ποιότητα vs Ποσότητα Καταγραφή - Σφάλματα Παρατηρητή Οργάνου Περιβάλλοντος Παρατηρούμενου Θέματος

18 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ταξινόμηση Κωδικοποίηση Οργάνωση ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Η΄ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικά Πιθανοθεωρία ΧΩΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

19 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θέση Τοπολογία Χαρακτηριστικά ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χρήση-Ανάκτηση Συντήρηση Ενημέρωση

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Εξακρίβωση Σημαντικών Γεγονότων Σύνδεση Γεγονότων με τη Θεωρία Δημιουργία Θεωρίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Να εντοπίσει προβλήματα Να ταξινομήσει προβλήματα Να αξιολογήσει προβλήματα Να βρει τις διασυνδέσεις ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Περιγραφή Εξήγηση Πρόβλεψη Προσδιορισμός

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ Χάρτες Γραφήματα Μη-Σχεδιαστικές Αποδόσεις ΜΟΡΦΗ Μη-Ηλεκτρονική Μορφή Ηλεκτρονική Μορφή Οπτική-Μαγνητική Μορφή Άλλα

22 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΩΝ Γιατί; Ποιος; Πώς; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΗ Γραφικά Χαρτογραφικά Εποπτικά

23 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τι είναι Τι πρέπει Τι είναι εφικτό ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Πραγματικότητα που υπάρχει vs αυτό που θέλουμε Όχι αναγκαστικά «θετικά» αποτελέσματα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Εσωτερική Συνέπεια Εξωτερική Συνέπεια


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google