Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Solon, qui Atheniensibus leges scripsit, dicebat neminem, dum viveret, beatum haberi posse, quod omnes ad ultimum usque diem ancipiti fortunae obnoxii.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Solon, qui Atheniensibus leges scripsit, dicebat neminem, dum viveret, beatum haberi posse, quod omnes ad ultimum usque diem ancipiti fortunae obnoxii."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Solon, qui Atheniensibus leges scripsit, dicebat neminem, dum viveret, beatum haberi posse, quod omnes ad ultimum usque diem ancipiti fortunae obnoxii essent. Anaxagoras, philosophus, morte filii audita, vultu nihil immutato dixit: Sciebam me mortalem genuisse. Thales, interrogatus an facta hominum deos laterent, respondit, ne cogitata quidem. Democritus, cui pater ingentes divitias reliquerat, omne fere patrimonium suum civibus donavit, ne domesticarum rerum cura philosophiae studio avocaretur. Atheniensis –is= αθηναίος Lex –gis= νόμος Scribo, scripsi, scriptum 3= γράφω Nemo –minis= κανείς Dum= ενώ Habeor, habitus sum, haberi= θεωρούμαι Possum, potui, -, posse= μπορώ Ultimus –mi= τελευταίος Usque= συνεχώς Anceps –cipitis= αόριστος, αμφίβολος Fortuna –ae= τύχη Obnoxius –ii= εκτεθειμένος Mors –rtis= θάνατος Vultus –us= πρόσωπο Immutatus –ti= αναλλοίωτος Scio, scivi, scitum 4= ξέρω, γνωρίζω Mortalis –lis= θνητός Gigno, genui, genitum 3= γεννώ Interrogatus –ti= ερωτηθείς, όταν ρωτήθηκε Factum –ti= πράξη Lateo, latui, 2= λανθάνω την προσοχή κάποιου Respondeo, respondi, responsum 2= απαντώ Quidem= και μάλιστα Cogitatum –ti= σκέψη Ingens –ntis= τεράστιος Divitiae –arum= πλούτη Relinquo, reliqui, relictum 3= εγκαταλείπω Fere= σχεδόν Patrimonium –ii= περιουσία Civis –vis= πολίτης Dono 1= δωρίζω Domestica –ae= οικιακή (επίθετο θηλυκού γένους) Cura –ae= φροντίδα Studium –dii= προσοχή Avoco 1= αποτρέπω

2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΕΠΙΛΟΓΗ) Cum vita sine amicis mala sit, ratio monet amicitias comparare. Cum quae dixisset, canem vidit. Dum spiro, spero. Expecta, dum veniam. Edere oportet, ut vivas, non vivere, ut edas. Timeo ne sero pater veniat. Socrates accusatus est, quod corrumperet juventutem. Fecisti bene, quod librum misisti. Si velis, possis. Hoc primum videamus, si placet. Cum (χρονικός και αιτιολογικός σύνδεσμος)= όταν, επειδή Dum (χρονικός σύνδεσμος)= ενώ, μέχρι Ut (τελικός σύνδεσμος)= για να Ne (σύνδεσμος που δηλώνει ενδοιασμό)= μην Quod (αιτιολογικός σύνδεσμος)= επειδή Si (υποθετικός σύνδεσμος)= αν

3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ : ΑΣΚΗΣΗ Hic vir maximus est, --- primum aequus est. Divide, --- regnes. --- bello vicisset, domum revertit. --- vis pacem, para bellum. Expectabant, --- omen audiretur. Ego taceo, --- non vidi nec scio. Timet, --- imperator eum puniat. --- studiosus es, tibi succedit.


Κατέβασμα ppt "Solon, qui Atheniensibus leges scripsit, dicebat neminem, dum viveret, beatum haberi posse, quod omnes ad ultimum usque diem ancipiti fortunae obnoxii."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google