Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ανάλυση Απαιτήσεων (1/3) Εμμ. Γιακουμάκης Αναπλ. καθηγητής ΟΠΑ Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

2 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Σημερινή παρουσίαση Δημιουργία μοντέλου Προσεγγίσεις Μοντελοποίησης Μοντελοποίηση δεδομένων Διαγράμματα ροής δεδομένων Μη διαγραμματικά μοντέλα ανάλυσης Διαγράμματα δραστηριότητας Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

3 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Δημιουργία μοντέλου Μοντελοποίηση : μια ιδεατή παράσταση που απεικονίζει σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά του συστήματος που στην πραγματικότητα θα υλοποιήσουμε. Το μοντέλο δίνει ευανάγνωστη πληροφορία σχετικά με ποια δεδομένα επεξεργάζεται το σύστημα μας, ποιες λειτουργίες εκτελεί, ποιες συμπεριφορές υλοποιεί προσφέρει τη δυνατότητα ευκολίας επέκτασης και διόρθωσης σαφήνεια και συνέπεια στη περιγραφή Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

4 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Δημιουργία μοντέλου Ένα μοντέλο δεν δημιουργείται με τη πρώτη προσπάθεια. Ξεκινούμε με μια πρώτη προσέγγιση και στη συνέχεια με πολλές αναθεωρήσεις , επεκτείνουμε, συμπληρώνουμε, διορθώνουμε μέχρι να καταστεί πλήρες, σαφές και συνεπές Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

5 Χρήση μοντέλων ανάλυσης
Ως μέσο κατανόησης Ως μέσο επικοινωνίας Ως μέσο προδιαγραφής των απαιτήσεων Ως γέφυρα προς τη σχεδίαση Ως μέσο ιχνηλάτησης Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

6 Προσεγγίσεις Μοντελοποίησης
Μοντέλα δεδομένων (Διαγράμματα σχέσεων οντοτήτων) Μοντέλα βασισμένα στη ροή δεδομένων (ΔΡΔ) Μοντέλα βασισμένα στη ροή ελέγχου (Διαγράμματα ροής, Διαγράμματα δραστηριοτήτων – Activity diagrams) Μοντέλα καταστάσεων και μεταβάσεων (Διαγράμματα μηχανής καταστάσεων) Αντικειμενοστρεφή μοντέλα (διαγράμματα κλάσεων – Class diagrams, διαγράμματα συνεργασίας – collaboration diagrams, διαγράμματα επικοινωνίας, διαγράμματα ακολουθίας) Μοντέλα περιπτώσεων χρήσης Δεν υπάρχει κακό ή καλό μοντέλο. Επιλογή με βάση την καταλληλότητα, την εμπειρία… Μπορεί να χρησιμοποιηθούν όλα μαζί ή κάποια από αυτά…!!! Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

7 Καταγραφή Απαιτήσεων (με διαγράμματα)
Μοντέλα Παράστασης Λογισμικού (διαγράμματα) Περιγράφουν το λογισμικό από διάφορες οπτικές γωνίες Η κάθε οπτική γωνία «βλέπει» το λογισμικό με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που εντοπίζει κανείς την συγκεκριμένη στιγμή Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

8 Καταγραφή Απαιτήσεων (με διαγράμματα)
Παραδείγματα διαφορετικών οπτικών…: Παρατήρηση του τρόπου διαχείρισης δεδομένων Παρατήρηση εσωτερικής δομής δεδομένων Παρατήρηση συμπεριφοράς εφαρμογής ως προς τον χρήστη Η παρατήρηση από ΟΛΕΣ τις οπτικές γωνίες προσεγγίζει την ΠΛΗΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του λογισμικού. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

9 Καταγραφή Απαιτήσεων (με διαγράμματα)
Διάφορα μοντέλα παράστασης λογισμικού Ανάλογα με την μεθοδολογία ανάπτυξης Ανάλογα με τις διαφορετικές εκδοχές της ίδιας μεθοδολογίας Εμείς θα μελετήσουμε τα εξής Διαγράμματα (δεδομενολειτουργική ανάλυση): Ροής Δεδομένων Οντοτήτων – συσχετίσεων ΚΑΙ διαγράμματα UML (Αντικειμενοστραφή ανάλυση) Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

10 Συμπληρωματικότητα μοντέλων
Κανένα μοντέλο από μόνο του δεν περιγράφει πλήρως το λογισμικό… Όλα μαζί όμως??? Εξασφάλιση ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ μεταξύ των μοντέλων, με την παροχή αναφορών σε κάθε οντότητα κάθε μοντέλου Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

11 Διαγράμματα ροής δεδομένων
Εποπτικό μέσο Πιο κοντά στην υλοποίηση (από το κείμενο) «δίκτυο» ροής δεδομένων Μετασχηματισμός σε νέα δεδομένα Μονάδες λογισμικού «εισάγουν», «μετασχηματίζουν», και «εξάγουν» δεδομένα Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

12 Διαγράμματα ροής δεδομένων
Εύκολα κατανοητά Περιγράφει με ακρίβεια ΠΟΙΕΣ λειτουργίες θα εκτελούνται (όχι το πώς) Περιγράφει πολλά επιμέρους τμήματα του λογισμικού Μπορεί να περιγράψει διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας Δεν αναφέρεται στη χρονική σειρά της επεξεργασίας των δεδομένων Εύκολο στη συντήρηση Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

13 Παράδειγμα Διαγράμματος ροής δεδομένων
Η αριθμητική πράξη (Α+Β)2 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

14 Συμβάσεις παράστασης ροών σε διαγράμματα ροής δεδομ.
Σύνθετα δεδομένα Μετασχηματισμός Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

15 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Επίπεδα λεπτομέρειας 1ο επίπεδο Πηγές Δεδομένων Αποδέκτες δεδομένων 2ο 3ο Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

16 Συμβουλές για την κατασκευή διαγραμμάτων ροής δεδομ.
Μην ασχολείστε με δευτερεύοντα δεδομένα π.χ. προσωρινή μεταβλητή μνήμης Να απεικονίζετε και την αποσύνθεση δεδομένων μαζί με την αποσύνθεση διαδικασιών, όπου υπάρχει. Μη συγχέετε την ροή δεδομένων με οποιαδήποτε κατασκευαστική λεπτομέρεια εξαρτάται από τη γλώσσα προγραμματισμού ή το περιβάλλον λειτουργίας Μην ανησυχείτε για την χρονική σειρά των διαδικασιών. Αυτή θα παρασταθεί με διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων ή με ψευδοκώδικα Να υπάρχει ισορροπία μεταξύ λεπτομέρειας και αφαίρεσης Χρησιμοποιείται εξειδικευμένα εργαλεία για την κατασκευή των διαγραμμάτων (π.χ. rational rose) αντί απλά σχεδιαστικά προγράμματα. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

17 Διαγράμματα Ροής δεδομένων για τη μελέτη περίπτωσης «Επίκουρος»
1ο επίπεδο 2ο Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

18 Διαγράμματα Ροής δεδομένων για τη μελέτη περίπτωσης «Επίκουρος»
3ο Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

19 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)
Εκλέπτυνση ΔΡΔ Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

20 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

21 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Πρωταρχικό επίπεδο ΔΡΔ Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

22 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)
ΔΡΔ Επίπεδο 1 Συστήματος Δανεισμού Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

23 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)
ΔΡΔ Εκλέπτυνση Διαχείριση Δανεισμού Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

24 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ)
ΔΡΔ Επιστροφής Αντιτύπου Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

25 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Περιγράφουν τις Οντότητες δεδομένων (μόνιμων) και τις Συσχετίσεις μεταξύ αυτών Σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων «Συσχέτιση» = «Σχέση» Οντότητα (entity) = ένα σύνολο από αντικείμενα, πρόσωπα ή γεγονότα εντός του πεδίου ενδιαφέροντος της εφαρμογής Πεδία (fields) = στοιχεία κάθε οντότητας που περιέχουν τις τιμές ορισμένων χαρακτηριστικών ιδιωμάτων της Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

26 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Εγγραφή (record) = το σύνολο των πεδίων μιας συγκεκριμένης οντότητας Πίνακας (table) = τρόπος αποθήκευσης συνόλου εγγραφών Π.χ. Οντότητα «Καθηγητής» Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

27 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Σχέση (relationship) = η αντιστοίχηση μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων, περιγράφεται με ένα ρήμα Π.χ ο Καθηγητής διδάσκει Μάθημα Ποσοτικό χαρακτηριστικό της σχέσης, δηλ. το πλήθος των μελών (εγγραφών) μιας οντότητας που μπορεί να συσχετίζονται με μέλη της άλλης Π.χ. ένας Καθηγητής μπορεί να διδάσκει ένα ή περισσότερα Μαθήματα Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

28 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: «ένα προς ένα» (1:1) Ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Α συσχετίζεται με ακριβώς ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Β «ένα προς πολλά» (1:Ν) Ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Α συσχετίζεται με τουλάχιστον ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Β «πολλά προς πολλά» (Μ:Ν) Ένα ή περισσότερα μέλη του πληθυσμού μιας οντότητας Α συσχετίζεται με ένα ή περισσότερα μέλη του πληθυσμού μιας οντότητας Β Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

29 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Παράδειγμα «ένα προς πολλά» (1:Ν) Ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Α συσχετίζεται με τουλάχιστον ένα μέλος του πληθυσμού μιας οντότητας Β Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

30 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
2 εναλλακτικοί τρόποι παράστασης των συσχετίσεων Με ρόμβο Με γραμμές Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

31 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Παραδείγματα: Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

32 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων (Entity-Relation diagrams)
Συμβουλές: Η σχεδίαση τέτοιων διαγραμμάτων είναι αυτοτελές αντικείμενο της σχεδίασης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων Σε αυτή τη φάση δεν περιγράφουμε πεδία, μόνο οντότητες Επιδιώκουμε απλά διαγράμματα Να μη λαμβάνουμε υπόψη συγκεκριμένο περιβάλλον υλοποίησης (π.χ. βάση δεδομένων) Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

33 Διαγράμματα οντοτήτων – συσχετίσεων Μελέτη περίπτωσης «Επίκουρος»
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

34 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Λεξικό Δεδομένων Για αποφυγή συγχύσεων Για οργανωμένη καταγραφή των εννοιών που περιέχονται στα μοντέλα παράστασης Για διατήρηση της συνέπειας μεταξύ των 3 διαγραμμάτων, δηλ. η χρήση της ίδιας ονομασίας σε διαφορετικά διαγράμματα να αναφέρεται στην ίδια έννοια. Λύση: πίνακας που περιλαμβάνει μια οργανωμένη ταξινόμηση όλων των Σχετιζόμενων με δεδομένα στοιχείων των μοντέλων παράστασης λογισμικού Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

35 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Λεξικό Δεδομένων Η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση είναι επίπονη διαδικασία Μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα από CASE tools Ο πίνακας του λεξικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: Ονομασία, δευτερεύουσες ονομασίες, που χρησιμοποιείται, πως χρησιμοποιείται, τι περιέχει, όρια τιμών, αρχική τιμή, λοιπά στοιχεία. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

36 Λεξικό Δεδομένων – Μελέτη Περίπτωσης «Επίκουρος»
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

37 Τμήμα Λεξικού Δεδομένων για το ΔΡΔ
Αριθμός Εισαγωγής Αντιτύπου Ακέραιος θετικός αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά ένα αντίτυπο. Η Βιβλιοθήκη για κάθε βιβλίο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα αντίτυπα. Ως αντίτυπο ονομάζουμε το φυσικό μέσο. Στοιχεία Δανειζομένου Τα δεδομένα με τα οποία περιγράφεται ένας δανειζόμενος. Τα δεδομένα αυτά είναι: • Αριθμός Δανειζομένου • Επώνυμο • Όνομα • Οδός και αριθμός κατοικίας • Πόλη κατοικίας • Ταχυδρομικός κώδικας • Αριθμός Τηλεφώνου • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου • Κατηγορία δανειζομένου • Μέγιστος αριθμός αντιτύπων (που μπορεί να δανειστεί) • Ημερήσιο πρόστιμο καθυστέρησης Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

38 Συστάσεις για τη δημιουργία ΔΡΔ (1/4)
Μεταξύ των επεξεργασιών κυκλοφορούν μόνο δεδομένα (όχι υλικά ή έντυπα). Η ροή δεδομένων απεικονίζει την πληροφορία που συνοδεύει μία συναλλαγή και όχι φυσικές οντότητες. Τα δεδομένα εξόδου θα πρέπει να είναι διαφορετικά από τα δεδομένα εισόδου. Τα ΔΡΔ δεν είναι διαγράμματα ροής ελέγχου και δεν απεικονίζουν αποφάσεις ελέγχου, επαναληπτικούς βρόγχους ή άλλες ροές ελέγχου. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

39 Συστάσεις για τη δημιουργία ΔΡΔ (2/4)
Το επίπεδο 0 (ή 1) του ΔΡΔ αποτυπώνει το σύστημα ως μια επεξεργασία. Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου του μηδενικού επιπέδου πρέπει να επιλέγονται με μεγάλη προσοχή, ώστε να αντιπροσωπεύουν επακριβώς εκείνα του προβλήματος που επιλύουμε. Για κάθε εκλέπτυνση πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποιες επεξεργασίες και ποια δεδομένα αφορά. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

40 Συστάσεις για τη δημιουργία ΔΡΔ (3/4)
Κάθε δεδομένο διατηρεί το ίδιο όνομα σε όλα τα επίπεδα εκλέπτυνσης. Τα ονόματα που δίδουμε στα δεδομένα και στις επεξεργασίες του συστήματος θα πρέπει να έχουν κατάλληλα επιλεγεί, ώστε να βοηθούν στη εύκολη κατανόηση των ΔΡΔ. Κάθε εκλέπτυνση καλό είναι να αφορά μια επεξεργασία κάθε φορά. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

41 Συστάσεις για τη δημιουργία ΔΡΔ (4/4)
Η εκλέπτυνση μιας επεξεργασίας σε επόμενο επίπεδο χαρακτηρίζεται από το ότι το σύνολο των δεδομένων εισόδου και το σύνολο των δεδομένων εξόδου παραμένουν αναλλοίωτα από επίπεδο σε επίπεδο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πότε θα πρέπει να σταματά η εκλέπτυνση σε επόμενο επίπεδο λεπτομέρειας. Η εκλέπτυνση των ΔΡΔ σταματά, όταν κάθε επεξεργασία εκτελεί μια απλή λειτουργία, εύκολα κατανοητή και υλοποιήσιμη ως μονάδα προγράμματος. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

42 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Πλεονεκτήματα ΔΡΔ (1/2) η απλότητά τους εξασφαλίζουν στα αρχικά στάδια της εργασίας μια δομημένη προσέγγιση εξασφαλίζουν ένα πλαίσιο για την προδιαγραφή των απαιτήσεων λογισμικού. H γραφική φύση των ΔΡΔ τα κάνει ευανάγνωστα και εύκολα αντιληπτά και διευκολύνει την αναθεώρησή τους. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

43 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Πλεονεκτήματα ΔΡΔ (2/2) Οδηγούν απευθείας στον προσδιορισμό των λειτουργιών του λογισμικού καθώς και στην περιγραφή όλων των εσωτερικών διεπαφών μεταξύ των λειτουργιών όπως επίσης και των εξωτερικών διεπαφών με άλλο λογισμικό. εξασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα μεταξύ απαιτήσεων και σχεδίου και διευκολύνουν τη μεθοδολογία σχεδίασης. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

44 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Μειονεκτήματα ΔΡΔ δεν είναι κατάλληλα για την απεικόνιση ροής ελέγχου. δεν είναι κατάλληλα για πολύπλοκες ή παράλληλες διαδικασίες. δεν έχουν συμβολισμό για την μοντελοποίηση των δεδομένων. λόγω της παλαιότητάς τους δεν είναι συμβατά με το αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα, το οποίο είναι πλέον το κυρίαρχο υπόδειγμα ανάπτυξης. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

45 Μη διαγραμματικά μοντέλα ανάλυσης (1/2)
Συνθήκες Κανόνες 1 2 3 4 5 Βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος του 8 T F Ύπαρξη Επιστημονικών Δημοσιεύσεων - Έχουν κατατεθεί καλές συστατικές επιστολές Γνώση Ξένων Γλωσσών Στείλε επιστολή αποδοχής X Στείλε επιστολή απόρριψης Πίνακας απόφασης επιλογής υποψηφίων διδακτόρων (T:True, F: False, -: αδιάφορο, X: ισχύει). Πράξεις Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

46 Μη διαγραμματικά μοντέλα ανάλυσης (2/2)
Κατάσταση Γεγονότα Γεγονός 1 Γεγονός 2 Γεγονός 3 Γεγονός 4 Γραφικά Πράξη 1 Πράξη 8 Ο Χ Αρχιτεκτονικά Πράξεις 2 και 3 Πράξεις 5 και 6 Κείμενα Πράξη 4 Πράξεις 1, 2, 3 Πράξη 7 Πίνακας γεγονότων (Χ: μη πιθανή διάταξη, Ο: καμία πράξη Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

47 Διαγράμματα Δραστηριότητας
Τα διαγράμματα δραστηριότητας είναι διαγράμματα της UML που παρουσιάζουν ακολουθιακή ή και παράλληλη εκτέλεση δραστηριοτήτων Μία δραστηριότητα (activity) αναπαριστά μία σύνθετη συμπεριφορά η οποία αναλύεται σε άλλες δραστηριότητες ή σε απλούστερη συμπεριφορά που είναι οι ενέργειες (actions) Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

48 Χρήση Διαγραμμάτων Δραστηριότητας
Επιχειρησιακή μοντελοποίηση (business modeling). Περιγραφή διαδικασιών που ακολουθούνται στη λειτουργία ενός οργανισμού Οπτική αναπαράσταση της ροής των βημάτων μίας περίπτωσης χρήσης Μοντελοποίηση της λογικής του λογισμικού Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

49 Διαγράμματα Δραστηριότητας Βασικά Σύμβολα
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

50 Διαγράμματα Δραστηριότητας Ανάληψη Χρημάτων από ΑΤΜ
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

51 Διαγράμματα Δραστηριότητας Απόφαση και Συγχώνευση
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

52 Ανάληψη Χρημάτων από ΑΤΜ με κόμβους Απόφασης
Διάγραμμα Δραστηριότητας ανάληψης χρημάτων από ΑΤΜ με χρήση κόμβων απόφασης και συγχώνευσης Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

53 Διαγράμματα Δραστηριότητας Διαμερίσματα
Τα διαμερίσματα (partitions ή swimlanes) χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιχειρησιακή μοντελοποίηση. Εμφανίζονται πως κατανέμονται οι ενέργειες μίας δραστηριότητας σε διαφορετικές οργανωτικές μονάδες του οργανισμού. Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

54 Διαγράμματα Δραστηριότητας Κλήση Δραστηριότητας
Το πιρούνι (rake) σε ένα κόμβο υποδηλώνει μία δραστηριότητα που περιγράφεται σε άλλο διάγραμμα Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

55 Διαγράμματα Δραστηριότητας Παραλληλία
Η διχάλα (fork) εκκινεί παράλληλες διαδικασίες, ενώ η συνένωση (join) τις συγχρονίζει Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

56 Διαγράμματα Δραστηριότητας Σήματα
Τα σήματα (signals) μοντελοποιούν ασύγχρονη επικοινωνία Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

57 Διαγράμματα Δραστηριότητας Σήματα και Παραλληλία
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

58 Διαγράμματα Δραστηριότητας Κόμβοι Αντικειμένων
Οι κόμβοι αντικειμένων (object nodes) αφορούν σε δεδομένα που ρέουν μεταξύ των δραστηριοτήτων. Συνδυάζεται η ροή ελέγχου με τη ροή δεδομένων Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

59 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Ακίδες
Οι ακίδες (pins) είναι ένας εναλλακτικός συμβολισμός των κόμβων αντικειμένων Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

60 Διαγράμματα Δραστηριότητας Αποθήκες Δεδομένων
Μία ειδική περίπτωση των κόμβων αντικειμένων είναι οι αποθήκες δεδομένων που έχουν τη λέξη κλειδί «datastore». Συμβολίζουν τη λήψη / αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία, βάσεις δεδομένων κλπ Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

61 Διαγράμματα δραστηριότητας
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

62 Διαγράμματα δραστηριότητας
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

63 Διαγράμματα Π.Χ και Δ. για την Μελέτη Περίπτωσης «Επίκουρος»
Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

64 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Διαγράμματα Π.Χ και Δ. για την Μελέτη Περίπτωσης «Επίκουρος» / Τήρηση Αρχείου Σπουδαστών Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

65 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Διαγράμματα Π.Χ και Δ. για την Μελέτη Περίπτωσης «Επίκουρος» / Τήρηση Αρχείου Σπουδαστών Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ

66 Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ
Διαγράμματα Π.Χ και Δ. για την Μελέτη Περίπτωσης «Επίκουρος» / Τήρηση Αρχείου Σπουδαστών Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ


Κατέβασμα ppt "Κ. Κώτης, Παν. Αιγαίου – Εμμ. Γιακουμάκης, ΟΠΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google