Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο #5.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο #5."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο #5

2 των Αντιστοιχιών (AFC) Ερμηνεία αποτελεσμάτων Εξαγωγή συμπερασμάτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Δεδομένων Λογικός πίνακας 0-1 Πίνακας Burt Μ.Α.D. Μ.Α.D. Μ.Α.D. Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) Μ.Α.D. Ερμηνεία αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Εξαγωγή συμπερασμάτων

3 . . . . . Πίνακας Burt απολύτων συχνοτήτων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Burt απολύτων συχνοτήτων FYL1 FYL2 LIP1 LIP2 SYS1 SYS2 KAT1 KAT2 AGR1 AGR2 AGR3 PRO1 PRO2 PRO3 4 3 1 2 6 5 .

4 Ιστόγραμμα Χαρακτηριστικών Ριζών
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Ιστόγραμμα Χαρακτηριστικών Ριζών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,3707 ΑΞΟΝ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ , , , |***************************************** , , , |************************* , , , |****************** , , , |*********** , , , |******* , , , |***** , , , |** , , , |** , , , |* , , , |* , , , |* , , , |*

5 Ποσοστό ολικής αδράνειας 1ου άξονα =
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Αδράνεια Ολική αδράνεια των στηλών του πίνακα που αναλύεται ονομάζουμε το μέτρο της αντλούμενης πληροφορίας που εξάγεται από τον πίνακα που αναλύεται. Σχολιασμός Σύμφωνα με το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών, οι οποίες δίνουν τα ποσοστά ερμηνείας για κάθε άξονα, παρατηρούμε ότι το ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου άξονα είναι 37.36%, του δεύτερου 23.04%,του τρίτου 16.63% και του τέταρτου 9.81%.Το σύνολο της πληροφορίας που συγκεντρώνουν οι 4 πρώτοι άξονες αντιστοιχεί σε ποσοστό 86.83%. πχ. Το ποσοστό ερμηνείας της ολικής αδράνειας που ερμηνεύεται πάνω στον πρώτο παραγοντικό άξονα υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστό ολικής αδράνειας 1ου άξονα = Ποσοστό ολικής αδράνειας 2ου άξονα =

6 CTR>=1000 / σύνολο διαβαθμίσεων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Συντεταγμένες (Fα), ποιότητα αναπαράστασης (COR) και συνεισφορά (CTR) των σημείων (ιδιοτήτων) στους παραγοντικούς άξονες Με βάση την αθροιστική συχνότητα, οι τέσσερις πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 86.83% της ολικής πληροφορίας που αντλείται από τη συγκεκριμένη έρευνα. Το ποσοστό αυτό κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό. Έτσι οι ιδιότητες των μεταβλητών που συμβάλλουν στη δημιουργία των παραγοντικών αξόνων ενώ ταυτόχρονα προσδίδουν τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο ειδικός ερμηνεύει τους άξονες, επιλέγονται χρησιμοποιώντας δύο κριτήρια: α) Κριτήριο COR: κάθε σημείο (ιδιότητα) πρέπει να έχει ποιότητα αναπαράστασης (COR) μεγαλύτερη του 200 δηλ. COR >= 200 β) Κριτήριο CTR: Κάθε σημείο (ιδιότητα) συμβάλλει στη δημιουργία του άξονα με μια τιμή του δείκτη CTR που προκύπτει από τη σχέση: CTR>=1000 / σύνολο διαβαθμίσεων Για τη συγκεκριμένη περίπτωση το CTR των σημείων που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα υπολογίζεται όπως παρακάτω:

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5
#F[άξονας]: Οι συντεταγμένες των σημείων (ιδιοτήτων) πάνω στον παραγοντικό άξονα. COR: Ποιότητα προβολής κάθε σημείου (ιδιότητας) στον παραγοντικό άξονα (πόσο καλά αναπαρίσταται το σημείο πάνω στον άξονα). CTR: Συνεισφορά κάθε σημείου (ιδιότητας) στο να πάρει ο άξονας τη συγκεκριμένη θέση. #F1 COR CTR #F2 #F3 #F4 FYL1 -553 734 79 -52 6 1 -225 120 29 -84 16 FYL2 368 52 34 149 19 55 4 LIP1 -377 574 45 286 334 43 91 33 5 LIP2 376 -287 -92 -6 SYS1 -332 429 35 -167 108 14 274 293 54 89 31 9 SYS2 331 166 -275 -90 KAT1 -70 36 -51 -228 387 259 506 100 KAT2 104 2 75 340 67 -390 150 AGR1 322 391 248 231 32 -259 250 48 -115 49 AGR2 -10 -554 544 96 407 295 72 109 AGR3 -793 668 81 209 46 -86 7 3 PRO1 143 167 8 -184 273 21 -96 73 -166 222 40 PRO2 384 204 136 25 210 61 12 645 575 206 PRO3 -816 628 86 413 161 74 -149 20 10 .

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5
Σύμφωνα με τις δύο προϋποθέσεις τα σημεία (διαβαθμίσεις) που επιλέγονται για τους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες είναι: • Για τον πρώτο άξονα: FYL1, FYL2, LIP1, LIP2, AGR3, PRO3, SPO2, MAR2, MAR4, PAR22 37.36% Ερμηνεία Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ως επικρατέστερη την αντιπαράθεση των ανδρών (FYL1) που αγοράζουν φρέσκο γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1), δεν τους επηρεάζει καθόλου η προέλευση (PRO3) του γάλακτος, αγοράζουν γάλα κάθε μήνα (AGR3) και προτιμούν τη μάρκα ΔΕΛΤΑ (MAR4) με τις γυναίκες (FYL2) που αγοράζουν γάλα με πολλά λιπαρά (LIP2), κυρίως από Παντοπωλείο (SPO2), προτιμούν τη μάρκα ΑΓΝΟ (MAR2) και δεν τους επηρεάζει η ποιότητα του γάλακτος.

9 • Για τον τέταρτο άξονα: KAT1, KAT2, PRO1, PRO2, SPO3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 • Για το δεύτερο άξονα: LIP1, LIP2, AGR2, SPO3, MAR2, MAR3, MAR5, PAR21, PAR22, PAR31, PAR32 23.04% Ερμηνεία Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ως επικρατέστερη την αντιπαράθεση των καταναλωτών που προτιμούν το γάλα με πολλά λιπαρά (LIP2), δεν επηρεάζει η τιμή του γάλακτος (PAR32) αλλά τους επηρεάζει η ποιότητα (PAR21), αγοράζουν γάλα κάθε δεκαπενθήμερο (AGR2) και αγοράζουν συνήθως τις μάρκες ΟΛΥΜΠΟΣ (MAR3) και ΜΕΒΓΑΛ (MAR5), έναντι αυτών που αγοράζουν γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1), αγοράζουν γάλα από ζαχαροπλαστείο (SPO3), τους επηρεάζει η τιμή (PAR31) και όχι η ποιότητα (PAR22) και αγοράζουν συνήθως τη μάρκα ΑΓΝΟ (MAR2). • Για τον τρίτο άξονα: SYS1, SYS2, KAT1, KAT2, AGR1, AGR2, SPO1, MAR1, MAR3, MAR5 • Για τον τέταρτο άξονα: KAT1, KAT2, PRO1, PRO2, SPO3


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο #5."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google