Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο #5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Δεδομένων Μ.Α.D. Πίνακας Burt Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) Αποτελέσματα Ερμηνεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο #5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Δεδομένων Μ.Α.D. Πίνακας Burt Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) Αποτελέσματα Ερμηνεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο #5

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Δεδομένων Μ.Α.D. Πίνακας Burt Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) Αποτελέσματα Ερμηνεία αποτελεσμάτων Εξαγωγή συμπερασμάτων Μ.Α.D. Λογικός π ίνακας 0-1 Μ.Α.D.

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Burt απολύτων συχνοτήτων FYL1FYL2LIP1LIP2SYS1SYS2KAT1KAT2AGR1AGR2AGR3PRO1PRO2PRO3 FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Ιστόγραμμα Χαρακτηριστικών Ριζών ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ 0,3707 ΑΞΟΝ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ.ΡΙΖΩΝ 01 0, ,36 037,36 |***************************************** 02 0, ,04 060,39 |************************* 03 0, ,63 077,02 |****************** 04 0, ,81 086,83 |*********** 05 0, ,26 093,09 |******* 06 0, ,13 097,22 |***** 07 0, ,60 098,82 |** 08 0, ,93 099,75 |** 09 0, ,24 099,99 |* 10 0, ,04 100,00 |* 11 0, ,03 100,00 |* 12 0, ,02 100,00 |*

5 Αδράνεια Ολική αδράνεια των στηλών του πίνακα που αναλύεται ονομάζουμε το μέτρο της αντλούμενης πληροφορίας που εξάγεται από τον πίνακα που αναλύεται. Σχολιασμός Σύμφωνα με το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών, οι οποίες δίνουν τα ποσοστά ερμηνείας για κάθε άξονα, παρατηρούμε ότι το ποσοστό σημαντικότητας του πρώτου άξονα είναι 37.36%, του δεύτερου 23.04%,του τρίτου 16.63% και του τέταρτου 9.81%.Το σύνολο της πληροφορίας που συγκεντρώνουν οι 4 πρώτοι άξονες αντιστοιχεί σε ποσοστό 86.83%. πχ. Το ποσοστό ερμηνείας της ολικής αδράνειας που ερμηνεύεται πάνω στον πρώτο παραγοντικό άξονα υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστό ολικής αδράνειας 1 ου άξονα = Ποσοστό ολικής αδράνειας 2 ου άξονα = ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5

6 Συντεταγμένες (Fα), ποιότητα αναπαράστασης (COR) και συνεισφορά (CTR) των σημείων (ιδιοτήτων) στους παραγοντικούς άξονες Με βάση την αθροιστική συχνότητα, οι τέσσερις πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 86.83% της ολικής πληροφορίας που αντλείται από τη συγκεκριμένη έρευνα. Το ποσοστό αυτό κρίνεται απολύτως ικανοποιητικό. Έτσι οι ιδιότητες των μεταβλητών που συμβάλλουν στη δημιουργία των παραγοντικών αξόνων ενώ ταυτόχρονα προσδίδουν τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο ειδικός ερμηνεύει τους άξονες, επιλέγονται χρησιμοποιώντας δύο κριτήρια: α) Κριτήριο COR: κάθε σημείο (ιδιότητα) πρέπει να έχει ποιότητα αναπαράστασης (COR) μεγαλύτερη του 200 δηλ. COR >= 200 β) Κριτήριο CTR: Κάθε σημείο (ιδιότητα) συμβάλλει στη δημιουργία του άξονα με μια τιμή του δείκτη CTR που προκύπτει από τη σχέση: CTR>=1000 / σύνολο διαβαθμίσεων Για τη συγκεκριμένη περίπτωση το CTR των σημείων που συμβάλλουν στη δημιουργία του άξονα υπολογίζεται όπως παρακάτω:

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 #F[άξονας]: Οι συντεταγμένες των σημείων (ιδιοτήτων) πάνω στον παραγοντικό άξονα. COR: Ποιότητα προβολής κάθε σημείου (ιδιότητας) στον παραγοντικό άξονα (πόσο καλά αναπαρίσταται το σημείο πάνω στον άξονα). CTR: Συνεισφορά κάθε σημείου (ιδιότητας) στο να πάρει ο άξονας τη συγκεκριμένη θέση. #F1CORCTR#F2CORCTR#F3CORCTR#F4CORCTR FYL FYL LIP LIP SYS SYS KAT KAT AGR AGR AGR PRO PRO PRO

8 Σύμφωνα με τις δύο προϋποθέσεις τα σημεία (διαβαθμίσεις) που επιλέγονται για τους τέσσερις πρώτους παραγοντικούς άξονες είναι: Για τον πρώτο άξονα: FYL1, FYL2, LIP1, LIP2, AGR3, PRO3, SPO2, MAR2, MAR4, PAR22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Ερμηνεία Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ως επικρατέστερη την αντιπαράθεση των ανδρών (FYL1) που αγοράζουν φρέσκο γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1), δεν τους επηρεάζει καθόλου η προέλευση (PRO3) του γάλακτος, αγοράζουν γάλα κάθε μήνα (AGR3) και προτιμούν τη μάρκα ΔΕΛΤΑ (MAR4) με τις γυναίκες (FYL2) που αγοράζουν γάλα με πολλά λιπαρά (LIP2), κυρίως από Παντοπωλείο (SPO2), προτιμούν τη μάρκα ΑΓΝΟ (MAR2) και δεν τους επηρεάζει η ποιότητα του γάλακτος %

9 Ερμηνεία Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα διαπιστώνουμε ως επικρατέστερη την αντιπαράθεση των καταναλωτών που προτιμούν το γάλα με πολλά λιπαρά (LIP2), δεν επηρεάζει η τιμή του γάλακτος (PAR32) αλλά τους επηρεάζει η ποιότητα (PAR21), αγοράζουν γάλα κάθε δεκαπενθήμερο (AGR2) και αγοράζουν συνήθως τις μάρκες ΟΛΥΜΠΟΣ (MAR3) και ΜΕΒΓΑΛ (MAR5), έναντι αυτών που αγοράζουν γάλα με λίγα λιπαρά (LIP1), αγοράζουν γάλα από ζαχαροπλαστείο (SPO3), τους επηρεάζει η τιμή (PAR31) και όχι η ποιότητα (PAR22) και αγοράζουν συνήθως τη μάρκα ΑΓΝΟ (MAR2). Για τον τρίτο άξονα: SYS1, SYS2, KAT1, KAT2, AGR1, AGR2, SPO1, MAR1, MAR3, MAR5 Για τον τέταρτο άξονα: KAT1, KAT2, PRO1, PRO2, SPO3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Για το δεύτερο άξονα: LIP1, LIP2, AGR2, SPO3, MAR2, MAR3, MAR5, PAR21, PAR22, PAR31, PAR %


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο #5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Εργαστήριο #5 Πίνακας Δεδομένων Μ.Α.D. Πίνακας Burt Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (AFC) Αποτελέσματα Ερμηνεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google