Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προϊόν: Zn I 2 Εισηγήτρια: Βερώνη Ειρήνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προϊόν: Zn I 2 Εισηγήτρια: Βερώνη Ειρήνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προϊόν: Zn I 2 Εισηγήτρια: Βερώνη Ειρήνη

3 2 Χημικές Αντιδράσεις Δείχνουν: τα αντιδρώντα και τα προϊόντα και την αναλογία τους σε μια αντίδραση. 4 Al (s) + 3 O 2 (g) ---> 2 Al 2 O 3 (s) Οι αριθμοί μπροστά λέγονται συντελεστές. Τα γράμματα (s), (g), και (l) είναι οι φυσικές καταστάσεις των ουσιών.

4 3 –Οι χημικές αντιδράσεις συμβαίνουν όταν σπάνε οι δεσμοί στα μόρια των αντιδρώντων και δημιουργούνται νέοι στα μόρια των προϊόντων. –Οι χημ. αντιδράσεις ισοδυναμούν με αλλαγές φάσεων, δημιουργία νέων υλικών με νέες ιδιότητες και ενεργειακές μεταβολές. –Oι χημικές εξισώσεις αντιπροσωπεύουν χημ. αντιδράσεις.

5 4 αντιδρώντων προϊόντα –Οι χημ. αντιδράσεις δείχνουν τη μετατροπή των αντιδρώντων (τα μόρια που γράφονται αριστερά του βέλους) σε προϊόντα (τα μόρια που γράφονται δεξιά του βέλους). -Το σύμβολο «+» ξεχωρίζει τα μόρια που είναι στην ίδια πλευρά. -Το βέλος διαβάζεται ως “δίνει” Π.Ρ.Δ. C + O 2  CO 2 “Ο άνθρακας και το οξυγόνο αντιδρούν και δίνουν διοξείδιο του άνθρακα”

6 5 Τα κάρβουνα που χρησιμοποιούμε στις ψησταριές είναι βασικά άνθρακας. Ο άνθρακας αντιδρά με το οξυγόνο για να δώσει διοξείδιο του άνθρακα. Η χημ. Εξίσωση για την αντίδραση αυτή είναι: C + O 2  CO 2

7 6 Εξαιτίας της αρχής αφθαρσίας της ύλης, μια χημική εξίσωση θα πρέπει να στοιχειομετρηθεί. Πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων του ίδιου είδους και από τις δύο μεριές. Lavoisier, 1788 Χημικές εξισώσεις

8 7 Στερεό (s) Υγρό (l) Αέριο (g) Υδατικό διάλυμα (aq) Καταλύτης H 2 SO 4 Αέριο που διαφεύγει (  ) Αλλαγή στη θερμοκρασία (  ) Σύμβολα που χρησιμοποιούμε στις αντιδράσεις

9 8 –ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ), ΑΛΛΑ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. ΑΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΟΥΣΙΑ! Στοιχειομετρώντας τις αντιδράσεις

10 9 ΔΕΙΚΤΕΣ έναντι ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ σημαίνει Οι δείκτες λένε πόσα άτομα του κάθε είδους υπάρχουν κάθε μόριο. Οι συντελεστές μας λένε τον αριθμό των μορίων της ουσίας (την ποσότητα της).Οι δείκτες λένε πόσα άτομα του κάθε είδους υπάρχουν κάθε μόριο. Οι συντελεστές μας λένε τον αριθμό των μορίων της ουσίας (την ποσότητα της).

11 10 Χημικές εξισώσεις 4 Al(s) + 3 O 2 (g) ---> 2 Al 2 O 3 (s) Η αντίδραση αυτή σημαίνει 4 άτομα Al + 3 μόρια O 2 ---δίνουν---> 2 μόρια Al 2 O 3 2 μόρια Al 2 O 3

12 11 1.Γράψτε τους σωστούς χημικούς τύπους για κάθε ένωση που είναι στα αντιδρώντα και τα προϊόντα και ΜΗΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΜΕΤΑ!! 2.Βρείτε τον αριθμό των ατόμων του κάθε στοιχείου στα αντιδρώντα και συγκρίνετέ τον με τον αριθμό των αντίστοιχων ατόμων στα προϊόντα. 3. Τοποθετήστε συντελεστές όπου χρειάζεται ώστε να βρίσκεται ο ίδιος αριθμός ατόμων από το κάθε στοιχείο στα αντιδρώντα και στα προϊόντα. 4. Ελέγξτε την αντίδραση ώστε να διαπιστώσετε αν: –Αν ο αριθμός των ατόμων του κάθε στοιχείου είναι ο ίδιος στα αντιδρώντα και στα προϊόντα. –Οι συντελεστές είναι στη μικρότερη αναλογία. Τα 4 βήματα για μια «σωστή» αντίδραση

13 12 Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων Για να πραγματοποιηθεί μία χημική αντίδραση θα πρέπει, σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων, τα μόρια (ή γενικότερα οι δομικές μονάδες της ύλης) των αντιδρώντων να συγκρουστούν και μάλιστα να συγκρουστούν κατάλληλα.

14 13 O O HH H H

15 14 O O HH H H ?

16 15 O O HH H H

17 16 O O HH H H

18 17 O O HH H H

19 18 O O HH H H

20 19 O O HH H H

21 20 O O HH H H

22 21 O O HH H H

23 22 O O H H H H

24 23 O O H H HH

25 24 H O H O HH

26 25 O H H O H H

27 26 O H H O H H

28 27 O H H O H H

29 28 O H H O H H

30 29 O H H O H H

31 30 O H H O H H

32 31 O H H

33 32 O H H O H H

34 33 O H H O H H

35 34 O H H O H H O O HH H H

36 35 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O

37 36 Ας κοιτάξουμε κάθε βήμα για να δούμε τι γίνεται στην αντίδραση!!

38 37 O O HH H H

39 38 O O HH H H Τα σωματίδια είναι σε συνεχή τυχαία κίνηση

40 39 O O HH H H

41 40 O O H H H H

42 41 O O HH H H Τα σωματίδια θα πρέπει να κινούνται για να συγκρουστούν

43 42 O O HH H H

44 43 O O HH H H

45 44 O O HH H H

46 45 O O HH H H

47 46 O O HH H H Τα σωματίδια θα πρέπει να συγκρουστούν για να γίνει επαναδιάταξη τους (διάσπαση και σχηματισμός δεσμών)

48 47 O O HH H H Εδώ ένα μόριο H 2 έχει συγκρουστεί με ένα μόριο O 2 Τα σωματίδια θα πρέπει να συγκρουστούν για να γίνει επαναδιάταξη τους (διάσπαση και σχηματισμός δεσμών)

49 48 O O H H H H Εξαιτίας της σύγκρουσης, Οι δεσμοί στα μόρια των H 2 και O 2 σπάζουν.

50 49 O O H H H H Νέοι δεσμοί σχηματίζονται ανάμεσα σ’ ένα Ο και δύο Η που σχηματίζουν ένα μόριο Η 2 Ο.

51 50 O O H H H H

52 51 O O H H H H Το άλλο Ο μπορεί να συγκρουστεί με το H 2,

53 52 O O H H HH Προκαλώντας τη διάσπαση του δεσμού στο H 2 και το σχηματισμό νέων δεσμών με το Ο

54 53 O O H H HH

55 54 O O H H HH

56 55 H O H O HH

57 56 O H H O H H Τα νέα προϊόντα (2 μόρια νερού) θα συνεχίσουν να κινούνται τυχαία

58 57 O H H O H H

59 58 O H H O H H

60 59 O H H O H H

61 60 O H H O H H

62 61 O H H O H H

63 62 O H H O H H

64 63 O H H

65 64 O H H O H H

66 65 O H H O H H

67 66 O H H O H H O O HH H H

68 67 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O

69 68 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O Ένα μόριο O 2

70 69 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O Αντιδρά με Ένα μόριο O 2

71 70 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

72 71 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O Που παράγουν 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

73 72 O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2H 2 O 2 μόρια H 2 O Που παράγουν 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

74 73 O H H O H H O O HH H H 2 μόρια H 2 O Που παράγουν 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

75 74 2H 2 OO 2 + 2H 2 2 μόρια H 2 O Που παράγουν 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

76 75 2H 2 O O H H O H H O O HH H H O 2 + 2H 2 2 μόρια H 2 O Που παράγουν 2 μόρια H 2 Ένα μόριο O 2 Αντιδρά με

77 76 Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων Πόσο γρήγορα γίνεται μία χημική αντίδραση; Αυτό καθορίζεται από την ταχύτητα της αντίδρασης.

78 77 Η ταχύτητα μιας αντίδρασης μπορεί να αυξηθεί : Με αύξηση της ποσότητας (συγκέντρωσης) των αντιδρώντων. Με αύξηση της θερμοκρασίας. Με την παρουσία καταλυτών. Ο καταλύτης αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης, χωρίς να καταναλώνεται. Οι αντιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς καταλύονται από τα ένζυμα ή βιοκαταλύτες. Με την αύξηση της επιφάνειας επαφής των στερεών σωμάτων που μετέχουν στην αντίδραση. Π.χ. ο άνθρακας σε μεγάλα κομμάτια καίγεται αργά, ενώ σε μορφή σκόνης σχεδόν ακαριαία.

79 78 Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων Ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν τη χημική αντίδραση Εξώθερμη ονομάζεται μία χημική αντίδραση που ελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον. Ενδόθερμη είναι η αντίδραση που απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον.

80 79 Πόσο αποτελεσματική είναι μία αντίδραση; Αυτό καθορίζεται από την απόδοση της αντίδρασης Χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων Η απόδοση μιας αντίδρασης καθορίζει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός προϊόντος που παίρνουμε πρακτικά και της ποσότητας που θα παίρναμε θεωρητικά, αν η αντίδραση ήταν πλήρης (μονόδρομη).

81 80 ΕΙΔΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ – σύνθεσης –αποσύνθεσης και διάσπασης –απλής αντικατάστασης Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ –διπλής αντικατάστασης –εξουδετέρωσης

82 81 1. Αντιδράσεις σύνθεσης Γίνεται όταν δύο ουσίες (γενικά στοιχεία) συνδυάζονται και δίνουν μια ένωση. αντιδρών + αντιδρών  1 προϊόν Βασικά: A + B  AB Π.χ: 2H 2 + O 2  2H 2 O Π.χ: C + O 2  CO 2

83 82 Παράδειγμα

84 83 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προβλέψτε τα προϊόντα. Γράψτε και στοιχειομετρήστε τις ακόλουθες αντιδράσεις σύνθεσης. Μεταλλικό νάτριο αντιδρά με αέριο χλώριο Na (s) + Cl 2(g)  Στερεό μαγνήσιο αντιδρά με αέριο φθόριο Mg (s) + F 2(g)  Μεταλλικό αλουμίνιο αντιδρά με αέριο φθόριο Al (s) + F 2(g) 

85 84 2. Αντιδράσεις Αποσύνθεσης/διάσπασης Γίνεται όταν μια ένωση διασπάται στα στοιχεία της (αποσύνθεση) ή σε απλούστερες ενώσεις (διάσπαση) 1 αντιδρών  προϊόν + προϊόν Γενικά : AB  A + B Π.χ: 2 H 2 O  2H 2 + O 2 Π.χ: 2 HgO  2Hg + O 2

86 85

87 86 Αντιδράσεις διάσπασης Τα ανθρακικά και τα χλωρικά άλατα δε διασπόνται σε στοιχεία: Τα ανθρακικά (CO 3 2- ) διασπόνται σε διοξείδιο του άνθρακα και σε ένα μεταλλικό οξείδιο Π.χ: CaCO 3  CO 2 + CaO Τα χλωρικά (ClO 3 - ) διασπώνται σε αέριο οξυγόνο και σε ένα χλωριούχο αλάτι Π.χ: 2 Al(ClO 3 ) 3  2 AlCl 3 + 9 O 2

88 87 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Προβλέψτε τα προϊόντα. Γράψτε και στοιχειομετρήστε τις ακόλουθες αντιδράσεις απόσύνθεσης: Στερεό οξείδιο του μολύβδου διασπάται PbO 2(s)  Νιτρίδιο του αργιλλίου διασπάται AlN (s) 

89 88 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αναγνωρίστε τον τύπο της αντίδρασης και συμπληρώστε τις αντιδράσεις: N 2(g) + O 2(g)  BaCO 3(s)  Co (s) + S (s)  NH 3(g) + H 2 CO 3(aq)  NI 3(s)  (το Co να είναι +3) Μονοξείδιο του αζώτου

90 89 3. Αντιδράσεις Απλής Αντικατάστασης Γίνονται όταν ένα στοιχείο αντικαθιστά κάποιο άλλο σε μια ένωση. Ένα μέταλλο μπορεί να αντικαταστήσει ένα μέταλλο (+) ή ένα αμέταλλο μπορεί να αντικαταστήσει ένα αμέταλλο (-). στοιχείο + ένωση  προϊόν 1 + προϊόν 2 A + BC  AC + B (αν A μέταλλο) ή A + BC  BA + C (αν A αμέταλλο) (θυμήσου το μέταλλο γράφεται πρώτο!) Όταν το H 2 O χωρίζεται σε ιόντα, χωρίζεται σε H + και OH - (όχι H+ και O -2 !!)

91 90 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

92 91 ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ

93 92 Παραδείγματα α) Μέταλλο + άλας  άλας + μέταλλο Zn(s) + CuSO 4 (aq)  ZnSO 4 (aq) + Cu(s) 2Na(s) + FeCl 2 (aq)  2NaCl(aq) + Fe(s) β) Μέταλλο + οξύ  άλας + Η 2 2Al(s) + 6HCl(aq)  2AlCl 3 (aq) + 3H 2 (g) γ) Μέταλλο + νερό  …… + Η2 2Na(s) + 2H 2 O(l)  2NaOH(aq) + H 2 (g)

94 93 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης Γράψε την αντίδραση: Μεταλλικός ψευδάργυρος αντιδρά με υδροχλωρικό οξύ Zn (s) + HCl (aq)  ZnCl 2 + H 2(g) Ο ψευδάργυρος αντικαθιστά το κατιόν του υδρογόνου. 2

95 94 Στερεό χλωριούχο νάτριο αντιδρά με αέριο φθόριο NaCl (s) + F 2(g)  NaF (s) + Cl 2(g) το ανιόν φθορίου αντικαθιστά το ανιόν χλωρίου Μεταλλικό αργίλλιο αντιδρά με νιτρικό χαλκό Al (s) + Cu(NO 3 ) 2(aq)  22 Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

96 95 Συμπλήρωσε τον πίνακα που ακολουθεί με τις αντιδράσεις μεταξύ των στοιχείων και των χημικών ενώσεων – εφόσον αυτές γίνονται.

97 MgCuZn Mg + AgNO 3  Ag+ Mg(NO 3 ) 2 NR Cu + AgNO 3  Ag+ Cu(NO 3 ) 2 Zn + AgNO 3  Ag+ Zn(NO 3 ) 2 AgNO 3 H 2 SO 4 Fe(NO 3 ) 3 CuCl 2 Mg + H 2 SO 4  H 2 + MgSO 4 Zn + H 2 SO 4  H 2 + ZnSO 4 Mg+ Fe(NO 3 ) 3  Fe+ Mg(NO 3 ) 2 Zn+ Fe(NO 3 ) 3  Fe+ Zn(NO 3 ) 2 Mg + CuCl 2  Cu + MgCl 2 Zn + CuCl 2  Cu + ZnCl 2

98 97 4. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης Γίνονται όταν ένα μέταλλο αντικαθιστά ένα άλλο μέταλλο σε μια ένωση και ένα αμέταλλο ένα άλλο αμέταλλο σε μια ένωση ένωση + ένωση  προϊόν 1 + προϊόν 2 AB + CD  AD + CB

99 98 Αντιδράσεις διπλή αντικατάστασης Σκεφτείτε το ως συνδυασμός «άκροι με άκρους» και «μέσου με μέσο» Παράδειγμα : AgNO 3(aq) + NaCl (s)  AgCl (s) + NaNO 3(aq) Άλλο παράδειγμα : K 2 SO 4(aq) + Ba(NO 3 ) 2(aq)  KNO 3(aq) + BaSO 4(s) 2

100 99 Μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης γίνεται μόνο εφόσον ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης: «πέφτει» ως ίζημα (καταβύθιση). εκφεύγει ως αέριο από το αντιδρών σύστημα είναι ελάχιστα ιοντιζόμενη ένωση, δηλαδή διίσταται σε πολύ μικρό ποσοστό.

101 100

102 101 Κυριότερα αέρια και ιζήματα

103 102 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συμπληρώστε τις αντιδράσεις 1.HCl (aq) + AgNO 3(aq)  2.CaCl 2(aq) + Na 3 PO 4(aq)  3.Pb(NO 3 ) 2(aq) + BaCl 2(aq)  4.FeCl 3(aq) + NaOH (aq)  5.H 2 SO 4(aq) + NaCl (aq)  6.KOH (aq) + CuSO 4(aq) 

104 103 5. Αντιδράσεις Εξουδετέρωσης Είναι ειδική κατηγορία των αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης, αλλά την εξετάζουμε χωριστά λόγω της μεγάλης σημασίας της και του πολύ χαρακτηριστικού μοτίβου που τη διακρίνει.

105 104 Αντιδράσεις Εξουδετέρωσης Γενικό Σχήμα Αντίδρασης: Οξύ + Βάση  Άλας και Νερό ή HxA + M(OH)y  MxAy + H 2 O Καταλαβαίνετε γιατί κατατάσσουμε τις εξουδετερώσεις στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης;

106 105 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Συμπληρώστε τις αντιδράσεις 1.HCl (aq) + AgOH (aq)  2.H 2 SO 4(aq) + NaOH (aq)  3.H 2 S (aq) + Ca(OH) 2(aq)  4.H 3 PO 4(aq) + KOH (aq)  5.H 2 SO 4(aq) + Al(OH) 3(aq)  6.KOH (aq) + HNO 3(aq) 

107 106 ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει μια εξαίρεση στις αντιδράσεις εξουδετέρωσης και αυτή είναι όταν η ανόργανη βάση είναι η αμμωνία (NH 3 ). Τότε δεν παράγεται νερό, παρά μόνο ένα αμμωνιακό άλας. Π.χ. HCl + NH 3  NH 4 Cl ΗΝΟ 3 + ΝΗ 3  ΝΗ 4 ΝΟ 3


Κατέβασμα ppt "1 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Αντιδρώντα: Zn + I 2 Προϊόν: Zn I 2 Εισηγήτρια: Βερώνη Ειρήνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google