Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ Λούλα Χαραλάμπους ΕΔΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ Λούλα Χαραλάμπους ΕΔΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ Λούλα Χαραλάμπους ΕΔΕ
Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ Λούλα Χαραλάμπους ΕΔΕ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

2 Στόχοι της Εκπαίδευσης
Να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. Έτσι, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

3 Πως επιτυγχάνεται ο στόχος αυτός
Με την ισόρροπη ανάπτυξη του γνωστικού, του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού της ανθρώπινης προσωπικότητας. Για διάφορους όμως λόγους, το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ενισχύει υπέρμετρα το γνωστικό τομέα σε βάρος του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού.

4 Διαθεματική Προσέγγιση
Οι δάσκαλοι ως κύριοι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού με σύνθετο τρόπο: 1. Βοηθούν το παιδί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. 2. Δημιουργούν ερεθίσματα και ευκαιρίες για να υποκινήσουν τη: Συναισθηματική Φυσική Αισθητική του ανάπτυξη.

5 Οι μέθοδοι της ΔΠ παρεμβαίνουν δημιουργικά σε όλα τα μαθήματα του ΑΠ
Δημιουργώντας έτσι ένα ευρύ εκπαιδευτικό πεδίο στο οποίο: Απολαμβάνουμε τις αισθήσεις μας, Ερεθίζουμε το μυαλό μας, Απελευθερώνουμε το σώμα μας Προσεγγίζουμε γνωστικά πεδία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

6 Πώς η Δ Π καταρρίπτει το πεπαλαιωμένο μοντέλο της διδασκαλίας
Η ελευθερία, η φαντασία, το πείραμα, ο αυτοσχεδιασμός μέσα από την Τέχνη αναβαθμίζουν την παιδεία που τους προσφέρεται στο σχολείο. Έτσι καταρρίπτεται το πεπαλαιωμένο μοντέλο της διδασκαλίας, το οποίο θέλει την εκπαίδευση να κινείται γύρω από το μάθημα της Γλώσσας ή των Μαθηματικών, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα μαθήματα να είναι απλοί δορυφόροι τους.

7 Πώς η ΔΠ καταρρίπτει το πεπαλαιωμένο μοντέλο της διδασκαλίας

8 Ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης στην πολιτιστική κατανάλωση, μέσα από:
Αυτοσχέδιες συνθέσεις και μελοποιήσεις των μαθημάτων, Τα μουσικοκινητικά παιχνίδια – ιδιαίτερα για την Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη του Δημοτικού Ομαδικές «ενορχηστρώσεις», έργων με αυτοσχέδια όργανα, Τις δραματοποιήσεις δρώμενων με στοιχεία τόσο του λαϊκού όσο και του σημερινού πολιτισμού μας, Τα παιχνίδια μίμησης και ανάληψης ρόλων στην τάξη .

9 Συνύπαρξη της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκή διάσταση
Το όραμα για ένα σχολείο, το οποίο δεν καταρτίζει, δεν πληροφορεί απλώς αλλά οδηγεί τον μαθητή σε μια γνωστική και συναισθηματική σχέση με κάθε αντικείμενο, στηρίζεται στην συνύπαρξη της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς σε Ευρωπαϊκή διάσταση. Η εθνική μας κληρονομιά όχι μόνο δεν υποτιμάται αλλά και αναδεικνύεται.

10 Το μάθημα γίνεται ελκυστικό, απρόβλεπτο και ζωντανό
Ο Μουσικός με την παρέμβαση του και τη συνεργασία του με τους δασκάλους κάνει το μάθημα ελκυστικό, απρόβλεπτο και ζωντανό, χωρίς να αποτελεί τροχοπέδη στην αρκετά αυστηρή δομή του ισχύοντος ΑΠ.

11 Πως η Αισθητική Αγωγή συμβάλλει στην ανάπτυξη των τομέων αυτών
Η Μουσική, αφυπνίζει τις μοναδικές δυνάμεις του παιδιού. Καλλιεργεί την ακουστική ευαισθησία με το ρυθμό, την αρμονία και τη μελωδία.

12 Πως η Αισθητική Αγωγή συμβάλλει στην ανάπτυξη των τομέων αυτών …2
Φέρνει το μαθητή σε επαφή με τους μουσικούς θησαυρούς του λαού μας και των άλλων λαών. Έτσι ώστε, όχι μόνο να αισθάνεται την ανάλογη αισθητική συγκίνηση, αλλά και να εκτιμά σωστά τις διάφορες μουσικές δημιουργίες, οι οποίες αποτελούν ένα μέσο για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων.

13 Πως η Αισθητική Αγωγή συμβάλλει στην ανάπτυξη των τομέων αυτών …3

14 Αυτενέργεια των μαθητών
Εννοούμε ότι κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας ο μαθητής δεν βρίσκεται σε παθητική κατάσταση «με κλειστό στόμα και σταυρωμένα χέρια» ή περίπου έτσι, αλλά δραστηριοποιείται. Εργάζεται πνευματικά και συγχρόνως εκτελεί και εργασίες των χεριών, όπου και όταν χρειάζεται και μάλιστα σε σχετική ανεξαρτησία. Ο μαθητής δεν εξαναγκάζεται στην εκτέλεση μιας εργασίας, αλλά καταπιάνεται με αυτή, αυθόρμητα, με δική του προαίρεση και επιλογή. Εργάζεται πνευματικά και συγχρόνως εκτελεί και εργασίες των χεριών, όπου και όταν χρειάζεται και μάλιστα σε σχετική ανεξαρτησία. Ο μαθητής δεν εξαναγκάζεται στην εκτέλεση μιας εργασίας, αλλά καταπιάνεται με αυτή, αυθόρμητα, με δική του προαίρεση και επιλογή.

15 Τα βιβλία αναφοράς δεν περιορίζονται μόνο στα σχολικά εγχειρίδια

16 Απολαμβάνουμε τις αισθήσεις μας…

17 Ερεθίζουμε το μυαλό μας…

18 Απελευθερώνουμε το σώμα μας…

19 Προσεγγίζουμε γνωστικά πεδία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υ Π Π, με τα εξής αποτελέσματα:

20 Απόκτηση και διεύρυνση των γνώσεων

21 Ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας

22 Έκφραση της δημιουργικότητας

23 Ενίσχυση της επινοητικότητας

24 Ανάδειξη της ατομικότητας αλλά και στην τόνωση της συλλογικότητας

25 Ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων

26 Ανάπτυξη συνεργατικότητας και ομαδικότητας

27 Ο χορός, ο ρυθμός, η κίνηση είναι μη λεκτική επικοινωνία
Πολλές φορές η επικοινωνία μέσα από αυτά που δεν λέγονται με λόγια είναι πιο αποκαλυπτική, πιο άμεση, πιο ουσιαστική ακόμα και θεραπευτική. Η τέχνη του χορού θα στηρίζει την τέχνη της διδασκαλίας. Ο νους και το σώμα θα βαδίζουν αρμονικά μαζί. Ο ΄Έλληνας τραγουδάει και χορεύει ακόμα. Είναι στα κύτταρα μας μέσα αυτός ο πολιτισμός. Μπορούμε να τον ξαναανακαλύπτουμε καθημερινά.

28 Σήκω να χορέψεις… Η φράση «σήκω να χορέψεις» σε καλεί να συμμετέχεις σε μια τελετή που «γεφυρώνει»: Τον ένα με τους πολλούς, τους πολλούς με τον ένα, τους πολλούς με τους πολλούς, τον ένα με τον ένα.

29 Σήκω να χορέψεις… 2

30 Ένα μάθημα με Διαθεματική Προσέγγιση, τελειώνει με τα παιδιά να πιάνονται από τα χέρια και να σχηματίζουν κύκλο.


Κατέβασμα ppt "Α΄ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ Λούλα Χαραλάμπους ΕΔΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google