Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.Βιοτικοί πόροι λαμβάνονται από τη βιόσφαιρα, όπως τα δάση και τα προϊόντα τους, τα ζώα, τα πουλιά και τα προϊόντα τους, τα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.Βιοτικοί πόροι λαμβάνονται από τη βιόσφαιρα, όπως τα δάση και τα προϊόντα τους, τα ζώα, τα πουλιά και τα προϊόντα τους, τα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.Βιοτικοί πόροι λαμβάνονται από τη βιόσφαιρα, όπως τα δάση και τα προϊόντα τους, τα ζώα, τα πουλιά και τα προϊόντα τους, τα ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο συμπεριλαμβάνονται επίσης σε αυτήν την κατηγορία επειδή δημιουργούνται από την αποσυντεθειμένη οργανική ουσία. 1.Βιοτικοί πόροι : λαμβάνονται από τη βιόσφαιρα, όπως τα δάση και τα προϊόντα τους, τα ζώα, τα πουλιά και τα προϊόντα τους, τα ψάρια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί. Τα ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το πετρέλαιο συμπεριλαμβάνονται επίσης σε αυτήν την κατηγορία επειδή δημιουργούνται από την αποσυντεθειμένη οργανική ουσία. 2. Αβιοτικοί πόροι περιλαμβάνουν μη ζωντανή ύλη όπως το έδαφος, το νερό, τον αέρα και τα μεταλλεύματα.

2 Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, οι φυσικοί πόροι μπορούν να διακριθούν σε: -Δυναμικούς : οι οποίοι υπάρχουν σε μια περιοχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον -Δυναμικούς : οι οποίοι υπάρχουν σε μια περιοχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. - Πραγματικούς πόρους : είναι εκείνοι που έχουν ερευνηθεί, και έχει καθορισθεί η ποσότητα και η ποιότητά τους και χρησιμοποιούνται τώρα. Η ανάπτυξη ενός πραγματικού πόρου, όπως η επεξεργασία του ξύλου εξαρτάται από την διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος. Το μέρος του πραγματικού πόρου που μπορεί να αναπτυχθεί επικερδώς με τη διαθέσιμη τεχνολογία καλείται απόθεμα. - Πραγματικούς πόρους : είναι εκείνοι που έχουν ερευνηθεί, και έχει καθορισθεί η ποσότητα και η ποιότητά τους και χρησιμοποιούνται τώρα. Η ανάπτυξη ενός πραγματικού πόρου, όπως η επεξεργασία του ξύλου εξαρτάται από την διαθέσιμη τεχνολογία και το σχετικό κόστος. Το μέρος του πραγματικού πόρου που μπορεί να αναπτυχθεί επικερδώς με τη διαθέσιμη τεχνολογία καλείται απόθεμα.

3 Οι απόψεις για τους φυσικούς πόρους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1. Ανθρωποκεντρική άποψη (λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε ενδιαφέρει τον άνθρωπο για ικανοποίηση του μακροπρόθεσμου στόχου) 2. 2. Βιοκεντρική ή οικολογική άποψη. Βασικός στόχος της άποψης αυτής είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διατήρησης και της ποικιλότητας του περιβάλλοντος (οικόσφαιρας).

4 ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Βιομηχανικά δάση Βιομηχανικά δάση > 1κ.μ /έτος & Ηα και ύψος > 1,2 μ > 1κ.μ /έτος & Ηα και ύψος > 1,2 μ Μη βιομηχανικά Μη βιομηχανικά αείφυλλα πλατύφυλλα αείφυλλα πλατύφυλλα βοσκή καυσόξυλα Προστασία υδρολογικών λεκανών

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚ/ΜΑΤΩΝ α) Στόχος : Ξυλοπαραγωγή Μέτρα: 1) Προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος 2) Ικανοποίηση των αναγκών των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσμών. 3) Τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς με ξύλο συγκεκριμένων διαστάσεων

6 β) Στόχος : Αναψυχή β) Στόχος : Αναψυχή 1) δημιουργία εθνικών δρυμών 2) ίδρυση κυνηγετικών περιοχών 3) κατασκευή καταλυμάτων 4) βελτίωση οδικού δικτύου 5) υποστήριξη ανάπτυξης ορεινού τουρισμού

7 γ) Στόχος : Βιότοποι Η ποικιλομορφία, η σύνθεση, η δομή και η κατά χώρο διάταξη των οικοσυστημάτων δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των θηραμάτων Ο στόχος της διαχείρισης είναι η βελτίωση της κατάστασης των βιοτόπων και η προστασία της ποιότητας του νερού. Τέτοιες βελτιώσεις μπορεί να γίνουν : έμμεσα κατά τη διαχείριση για ξυλοπαραγωγή - έμμεσα κατά τη διαχείριση για ξυλοπαραγωγή 1) εισαγωγή νέων δασοπονικών ειδών κατάλληλων για την ανάπτυξη άγριας πανίδας 2) αποφυγή κοπής δένδρων μεγάλης ηλικίας ή διαμέτρων και κατάλληλα κατανεμημένα κατά χώρο (χωρική ανάλυση). - άμεσα κατα τη διαχείριση των ίδιων πόρων (βλ. Διαχείριση άγριας πανίδας)

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαχείριση ενός δασικού οικοσυστήματος προσπαθεί να οργανώσει, προγραμματίσει, συντονίσει και ελέγξει τους τρόπους, τις διαδικασίες και τους παράγοντες (βιολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς) οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη ολόκληρου του οικοσυστήματος κατά χώρο και χρόνο, καθώς και τις χρήσεις αυτού, ώστε η κατάσταση των συστάδων σε σχέση με ολόκληρο το δασικό οικοσύστημα να είναι συνεχώς κατάλληλη να διασφαλισει τους σκοπούς και τους στόχους της διαχείρισης. Η διαχείριση ενός δασικού οικοσυστήματος προσπαθεί να οργανώσει, προγραμματίσει, συντονίσει και ελέγξει τους τρόπους, τις διαδικασίες και τους παράγοντες (βιολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς) οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη ολόκληρου του οικοσυστήματος κατά χώρο και χρόνο, καθώς και τις χρήσεις αυτού, ώστε η κατάσταση των συστάδων σε σχέση με ολόκληρο το δασικό οικοσύστημα να είναι συνεχώς κατάλληλη να διασφαλισει τους σκοπούς και τους στόχους της διαχείρισης.

9 Βασικό χαρακτηριστικό Βασικό χαρακτηριστικό Ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί και μια σημαντική ιδιαιτερότητα της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, είναι ότι εξαιτίας της βραδείας και πολύχρονης ανάπτυξης και προσαρμογής των οικοσυστημάτων αυτών σε συγκεκριμένες επεμβάσεις, οι προτάσεις διαχείρισης πρέπει να βασίζονται σε μακροχρόνιες προβλέψεις, ώστε να παρέχεται η χρονική δυνατότητα στα οικοσυστήματα να προσαρμόζονται στις προβλεπόμενες καταστάσεις και έτσι να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, της οικολογίας κ.λπ. Ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί και μια σημαντική ιδιαιτερότητα της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, είναι ότι εξαιτίας της βραδείας και πολύχρονης ανάπτυξης και προσαρμογής των οικοσυστημάτων αυτών σε συγκεκριμένες επεμβάσεις, οι προτάσεις διαχείρισης πρέπει να βασίζονται σε μακροχρόνιες προβλέψεις, ώστε να παρέχεται η χρονική δυνατότητα στα οικοσυστήματα να προσαρμόζονται στις προβλεπόμενες καταστάσεις και έτσι να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς, της οικολογίας κ.λπ.

10 Βιομηχανιά ξύλου Για να λειτουργήσει με επιτυχία μια βιομηχανία ξύλου, θα πρέπει η διαχείριση των δασ.οικοσ/ματων της περιοχής να στοχεύει στη ρύθμιση της ανάπτυξης των συστάδων κατα τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται στο διηνεκές ένας ικανός αριθμός συστάδων, οι οποίες θα βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης κατάλληλο να παράγουν ικανοποιητική ποσοτικά και ποιοτικά πρώτη ύλη. Η διαχείριση λοιπόν οφείλει να ρυθμίσει τη δομή και τη θέση των συστάδων στις οποίες θα γίνουν οι επεμβάσεις.

11 Στόχος λοιπον της διαχείρισης δεν είναι η μεγιστοποίηση της αξίας μόνο μιας χρήσης ενός δασικού οικοσυστήματος αλλά κατά το δυνατόν αριστοποίηση πολλών χρήσεων ιδιαίτερα στα δημόσια οικοσυστήματα. Αριστοποίηση εννοείται η πραγματοποίηση του υψηλότερου επιπέδου εκ των συνολικών ωφελειών απ’τα δασικά οικοσυστήματα, αφού όμως εξεταστούν ως σύνολο. Αριστοποίηση εννοείται η πραγματοποίηση του υψηλότερου επιπέδου εκ των συνολικών ωφελειών απ’τα δασικά οικοσυστήματα, αφού όμως εξεταστούν ως σύνολο.

12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Δασικά Δασικά Οικοσυστήματα Οικοσυστήματα ΓεωργικήΠαραγωγή Υγρότοποι Αγρια Πανίδα Υπόγεια νερά Αρδεύσεις Αρδεύσεις Απασχόληση Οικονομία Οικονομία Λιβάδια Κτηνοτροφία

13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ως ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων ορίζεται η διαδικασία οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων των πόρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται η μέγιστη αξία σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονικής περιόδου.

14 Στόχος : η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι μια προσέγγιση στην έρευνα που στοχεύει στη βελτίωση των δυνατοτήτων επιβίωσης, στην ανθεκτικότητα αγροοικοσυστήματος, στη γεωργική παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, στοχεύει να αυξήσει το κοινωνικό, ανθρώπινο, φυσικό και οικονομικό δυναμικό. Αυτό επιτυγχάνεται με την επίλυση των σύνθετων πραγματικά προβλημάτων που έχουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους στα αγροοικοσυστήματα. Αντιμετωπίζοντας αυτά τα προβλήματα η αποδοτικότητά της προέρχεται από τη δυνατότητά της να:δυνατότητά

15 1. εξουσιοδοτεί τους σχετικούς συμμέτοχους 2. επιλύει τα συγκρουόμενα συμφέροντα των συμμετόχων 3. ενθαρρύνει την προσαρμοστική διαχειριστική ικανότητα 4. εστιάζει στα βασικά αιτιώδη στοιχεία 5. ολοκληρώνει τα επίπεδα ανάλυσης (Βλεπε στο επομενο slide)ανάλυσης 6. χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα των διαθέσιμων τεχνολογιών 7. καθοδηγεί την έρευνα σε βασικές τεχνολογίες 8. παράγει πολιτικές, τεχνολογικές και θεσμικές εναλλακτικές λύσεις.

16 Επίπεδα ανάλυσης Επίπεδα ανάλυσης Προτιμώμενη εναλλακτική λύση Επίπεδο κριτηρίων Επίπεδο οικονομικής Επίπεδο οικονομικής ωφέλειας ωφέλειας Κοινωνικό επίπεδο Κοινωνικό επίπεδοΚοινωνικό επίπεδοΚοινωνικό επίπεδο

17 Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Μια εναλλακτική λύση για να επιλεγεί ως η προτιμότερη, δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με κριτήρια που προσδιορίζουν ποιες επιδράσεις (της εναλλακτικής λύσης) είναι κοινωνικά επιθυμητές και ποιες ανεπιθύμητες. Πέρα απ΄αυτό είναι ανάγκη να προσδιορισθεί ο βαθμός σπουδαιότητας για κάθε ένα απο τα κριτήρια. Επιπεδο κριτηριων

18 Η ανάλυση δεν πρέπει να δείξει μόνο ποια θα είναι η συνολική ωφέλεια από την εναλλακτική λύση για την κοινωνία ως σύνολο, αλλά με ποιο τρόπο οι ωφέλειες και οι δαπάνες θα κατανεμηθούν μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Αν για παράδειγμα τις μελλοντικές ωφέλειες (απο την υπόψη εναλλακτική λύση) προκειται να τις καρπωθούν λίγοι ενω τις ζημίες πολλοί, τότε άσχετα με τη συνολική καθαρή απόδοση, η λύση αυτή πρέπει να απορριφθεί. Επιπεδο οικονομικής ωφέλειας

19 Μερικές κοινωνικές ομάδες έχουν τη δύναμη περίπου της αρνησικυρίας (veto) πάνω σε κάποιες εναλλακτικές λύσεις τις οποίες δεν συμπαθούν. Κοινωνικό επίπεδο

20 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το μέγεθος των δαπανών που πρέπει να επιβαρύνουν συγκεκριμένη ενέργεια ή δραστηριότητα, ώστε να διορθωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κάποιους φυσικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 1.Βιοτικοί πόροι λαμβάνονται από τη βιόσφαιρα, όπως τα δάση και τα προϊόντα τους, τα ζώα, τα πουλιά και τα προϊόντα τους, τα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google