Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 2 Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 2 Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2 2 Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Τι & Πόσο θα παραχθεί; Τι & Πόσο θα παραχθεί; Πώς θα παραχθεί; Πώς θα παραχθεί; Πώς θα διανεμηθεί; Πώς θα διανεμηθεί; Πώς θα επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη; Πώς θα επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη;

3 3 ΑΝΑΓΚΕΣ Ορισμός: Ορισμός: Η δυσαρέσκεια που αισθάνεται το άτομο από την έλλειψη κάποιου αγαθού. Αντικείμενο Ενδιαφέροντος Οικονομικής Επιστήμης: Αντικείμενο Ενδιαφέροντος Οικονομικής Επιστήμης: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (εκείνες που για την ικανοποίησή τους χρησιμοποιούνται οικονομικά αγαθά)

4 4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Εξέλιξη Εξέλιξη (διαφοροποίηση αγαθών, χρησιμοποιούμενων για την κάλυψη της ίδιας ανάγκης) Πολλαπλασιασμός Πολλαπλασιασμός (Τεχνολογία, Μίμηση, Συνήθεια, Διαφήμιση) Κορεσμός Κορεσμός (προσωρινή ικανοποίηση ανάγκης)

5 5 ΑΓΑΘΑ Ορισμός: Τα μέσα ικανοποίησης αναγκών. Ορισμός: Τα μέσα ικανοποίησης αναγκών. Κατηγορίες: Κατηγορίες: Ελεύθερα – Οικονομικά Υλικά – Άυλα Διαρκή – Καταναλωτά Κεφαλαιουχικά - Καταναλωτικά

6 6 ΑΓΟΡΑ Ορισμός: Ορισμός: Ο χώρος, όπου γίνονται αγοραπωλησίες. Έννοια: Έννοια: Η αγορά δεν περιορίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο, αλλά περιλαμβάνει όλα τα μέσα & τους χώρους πραγματοποίησης μιας αγοραπωλησίας.

7 7 ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αιτία του η διαφορά μεταξύ του πλήθους των αναγκών προς ικανοποίηση & του περιορισμένου όγκου αγαθών. Αιτία του η διαφορά μεταξύ του πλήθους των αναγκών προς ικανοποίηση & του περιορισμένου όγκου αγαθών. Σχετική έλλειψη αγαθών = έλλειψη παραγωγικών συντελεστών Σχετική έλλειψη αγαθών = έλλειψη παραγωγικών συντελεστών Αν υπήρχαν απεριόριστοι παραγωγικοί συντελεστές, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ! Αν υπήρχαν απεριόριστοι παραγωγικοί συντελεστές, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

8 8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία.

9 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1) 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: Καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής & πνευματικής, για παραγωγή προϊόντος. 2. ΕΔΑΦΟΣ (ΓΗ): Περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, καθώς & τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία.

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2) 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. 4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αποτελεί τον 4ο συντελεστή παραγωγής;

11 11 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (1) Αγαθό Ψ Α ΒΓ Δ Αγαθό Χ Δ Αγαθό Χ

12 12 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (2) Βασικές Υποθέσεις της Θεωρίας Κ.Π.Δ. 1. Η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους Σ.Π. που διαθέτει αποδοτικά. 2. Δεδομένη τεχνολογία παραγωγής. 3. Η οικονομία παράγει ΜΟΝΟ 2 αγαθά.

13 13 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (3) Ορισμός: Η Κ.Π.Δ. δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες 1 προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε 1 οικονομία, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ του άλλου προϊόντος. Ορισμός: Η Κ.Π.Δ. δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες 1 προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε 1 οικονομία, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ του άλλου προϊόντος. Κλίση Κ.Π.Δ.: Αρνητική (κατέρχεται από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά). Κλίση Κ.Π.Δ.: Αρνητική (κατέρχεται από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά).

14 14 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Πραγματικό κόστος αγαθού = η θυσία των άλλων αγαθών για την παραγωγή του! Πραγματικό κόστος αγαθού = η θυσία των άλλων αγαθών για την παραγωγή του! ΚΕ YX = ΔΧ / ΔY ΚΕ YX = ΔΧ / ΔY ΚΕ XY = ΔY / ΔX ΚΕ XY = ΔY / ΔX ΚΕ YX = 1/ ΚΕ XY ΚΕ YX = 1/ ΚΕ XY

15 15 ΝΟΜΟΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ «όσο περισσότερες μονάδες παράγονται από το ένα αγαθό τόσο μεγαλύτερη είναι η θυσία που γίνεται από το άλλο, καθώς μειώνεται σταδιακά η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής στην παραγωγή του πρώτου αγαθού».

16 16 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ «Κάθε άτομο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή 1 μόνο προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δεν συμμετέχει». ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Ρουτίνα εργασίας!!!

17 17 ΧΡΗΜΑ «Κάθε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής των αγαθών». «Οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό μέσο ανταλλαγής».

18 18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Α0500 Β100300 Γ150150 Δ1800 Μια οικονομία παράγει 2 αγαθά, Χ και Ψ, και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον διπλανό πίνακα. Με τη βοήθεια του Κ.Ε., να εξεταστεί υπολογιστικά αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί: Α. Χ=160 και Ψ=110 Β. Χ=140 και Ψ=180 Γ. Χ=90 και Ψ=310.

19 19 Σχεδιασμός Κ.Π.Δ. βάσει των δεδομένων συνδυασμών Αγαθό Ψ Α (0,500) Α (0,500) Β (100,300) Β (100,300) Γ (150,150) (180,0) Δ Αγαθό Χ (180,0) Δ Αγαθό Χ

20 20 ΛΥΣΗ

21 21 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ελέγχω αν ο ζητούμενος συνδυασμός υπάρχει ήδη στον πίνακα. Αν υπάρχει, είναι μέγιστος! Ελέγχω αν ο ζητούμενος συνδυασμός υπάρχει ήδη στον πίνακα. Αν υπάρχει, είναι μέγιστος! Αλλιώς, για την ποσότητα του αγαθού Χ (Χ=160), προσδιορίζω την μέγιστη δυνατή ποσότητα του Ψ που μπορεί να παραχθεί. Αλλιώς, για την ποσότητα του αγαθού Χ (Χ=160), προσδιορίζω την μέγιστη δυνατή ποσότητα του Ψ που μπορεί να παραχθεί.

22 22 ΒΗΜΑ 1ο: Τοποθετώ στον πίνακα την ποσότητα Χ=160 μεταξύ των αντίστοιχων συνδυασμών Γ – Δ. Τοποθετώ στον πίνακα την ποσότητα Χ=160 μεταξύ των αντίστοιχων συνδυασμών Γ – Δ. ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Α0500 Β100300 Γ150160150; Δ1800

23 23 ΒΗΜΑ 2ο: Υπολογίζω το Κ.Ε. x μεταξύ των συνδυασμών Γ – Δ. Υπολογίζω το Κ.Ε. x μεταξύ των συνδυασμών Γ – Δ. Κ.Ε. x(y) = Κ.Ε. x(y) = =ΔY/ΔΧ=150/30=5 ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Κ.Ε. x(y) Α0500 Β100300 Γ150160150;5 Δ1800

24 24 ΒΗΜΑ 3ο: Με τη βοήθεια του Κ.Ε. x(y) (Γ-Δ), υπολογίζω την ποσότητα του Υ που θα θυσιαστεί, ώστε να παραχθούν οι επιπλέον 10 μονάδες του Χ (εφόσον ΔΧ=160- 150=10). Με τη βοήθεια του Κ.Ε. x(y) (Γ-Δ), υπολογίζω την ποσότητα του Υ που θα θυσιαστεί, ώστε να παραχθούν οι επιπλέον 10 μονάδες του Χ (εφόσον ΔΧ=160- 150=10). Κ.Ε. x(y) (Γ-Δ)=ΔΥ/ΔΧ=5 -› ΔΥ=5ΔΧ -› ΔΥ=50. Κ.Ε. x(y) (Γ-Δ)=ΔΥ/ΔΧ=5 -› ΔΥ=5ΔΧ -› ΔΥ=50.

25 25 ΒΗΜΑ 4ο: Εφόσον ΔΥ=50 (δηλ. η ποσότητα του Υ που θυσιάζεται), ΤΟΤΕ: Εφόσον ΔΥ=50 (δηλ. η ποσότητα του Υ που θυσιάζεται), ΤΟΤΕ: Υ τελικό =150 – 50 = 100. ΑΡΑ: Για Χ=160, η μέγιστη ποσότητα του Υ που μπορεί να παραχθεί είναι Υ=100. ΑΡΑ: Για Χ=160, η μέγιστη ποσότητα του Υ που μπορεί να παραχθεί είναι Υ=100. Δηλαδή, (Χ,Υ)=(160,100) ΜΕΓΙΣΤΟΣ!

26 26 ΒΗΜΑ 5ο: Αγαθό Ψ Εφικτοί Συνδυασμοί Α (0,500) Ανέφικτοι Συνδυασμοί Α (0,500) Ανέφικτοι Συνδυασμοί Β (100,300) Β (100,300) Γ (150,150) Γ (150,150) (160,110) ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ! (160,110) ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ! (160,100) (160,100) (180,0) Δ Αγαθό Χ (180,0) Δ Αγαθό Χ


Κατέβασμα ppt "1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 2 Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google