Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

2 Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας;
Ποιο το αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας; Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Τι & Πόσο θα παραχθεί; Πώς θα παραχθεί; Πώς θα διανεμηθεί; Πώς θα επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη;

3 ΑΝΑΓΚΕΣ Ορισμός: Η δυσαρέσκεια που αισθάνεται το άτομο από την έλλειψη κάποιου αγαθού. Αντικείμενο Ενδιαφέροντος Οικονομικής Επιστήμης: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (εκείνες που για την ικανοποίησή τους χρησιμοποιούνται οικονομικά αγαθά)

4 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Εξέλιξη
(διαφοροποίηση αγαθών, χρησιμοποιούμενων για την κάλυψη της ίδιας ανάγκης) Πολλαπλασιασμός (Τεχνολογία, Μίμηση, Συνήθεια, Διαφήμιση) Κορεσμός (προσωρινή ικανοποίηση ανάγκης)

5 Κεφαλαιουχικά - Καταναλωτικά
ΑΓΑΘΑ Ορισμός: Τα μέσα ικανοποίησης αναγκών. Κατηγορίες: Ελεύθερα – Οικονομικά Υλικά – Άυλα Διαρκή – Καταναλωτά Κεφαλαιουχικά - Καταναλωτικά

6 Ο χώρος, όπου γίνονται αγοραπωλησίες.
ΑΓΟΡΑ Ορισμός: Ο χώρος, όπου γίνονται αγοραπωλησίες. Έννοια: Η αγορά δεν περιορίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο, αλλά περιλαμβάνει όλα τα μέσα & τους χώρους πραγματοποίησης μιας αγοραπωλησίας.

7 ΚΥΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Αιτία του η διαφορά μεταξύ του πλήθους των αναγκών προς ικανοποίηση & του περιορισμένου όγκου αγαθών. Σχετική έλλειψη αγαθών = έλλειψη παραγωγικών συντελεστών Αν υπήρχαν απεριόριστοι παραγωγικοί συντελεστές, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

8 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία.

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (1)
ΕΡΓΑΣΙΑ: Καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωματικής & πνευματικής, για παραγωγή προϊόντος. ΕΔΑΦΟΣ (ΓΗ): Περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, καθώς & τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία.

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (2)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αποτελεί τον 4ο συντελεστή παραγωγής;

11 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (1)
Αγαθό Ψ Α Β Γ Δ Αγαθό Χ

12 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (2)
Βασικές Υποθέσεις της Θεωρίας Κ.Π.Δ. Η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους Σ.Π. που διαθέτει αποδοτικά. Δεδομένη τεχνολογία παραγωγής. Η οικονομία παράγει ΜΟΝΟ 2 αγαθά.

13 ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ (3)
Ορισμός: Η Κ.Π.Δ. δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες 1 προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε 1 οικονομία, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ του άλλου προϊόντος. Κλίση Κ.Π.Δ.: Αρνητική (κατέρχεται από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά).

14 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Πραγματικό κόστος αγαθού = η θυσία των άλλων αγαθών για την παραγωγή του! ΚΕYX = ΔΧ / ΔY ΚΕXY = ΔY / ΔX ΚΕYX = 1/ ΚΕXY

15 ΝΟΜΟΣ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
«όσο περισσότερες μονάδες παράγονται από το ένα αγαθό τόσο μεγαλύτερη είναι η θυσία που γίνεται από το άλλο, καθώς μειώνεται σταδιακά η καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής στην παραγωγή του πρώτου αγαθού».

16 ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Ρουτίνα εργασίας!!!
ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ «Κάθε άτομο συνήθως απασχολείται στην παραγωγή 1 μόνο προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει πολλά προϊόντα, στην παραγωγή των οποίων δεν συμμετέχει». ΑΡΝΗΤΙΚΟ: Ρουτίνα εργασίας!!!

17 «Οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό μέσο ανταλλαγής».
ΧΡΗΜΑ «Κάθε αντικείμενο που είναι γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής των αγαθών». «Οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό μέσο ανταλλαγής».

18 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Μια οικονομία παράγει 2 αγαθά, Χ και Ψ, και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον διπλανό πίνακα. Με τη βοήθεια του Κ.Ε., να εξεταστεί υπολογιστικά αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί: Α. Χ=160 και Ψ=110 Β. Χ=140 και Ψ=180 Γ. Χ=90 και Ψ=310. ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Α 500 Β 100 300 Γ 150 Δ 180

19 Σχεδιασμός Κ.Π.Δ. βάσει των δεδομένων συνδυασμών
Αγαθό Ψ Α (0,500) Β (100,300) Γ (150,150) (180,0) Δ Αγαθό Χ

20 ΛΥΣΗ

21 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ελέγχω αν ο ζητούμενος συνδυασμός υπάρχει ήδη στον πίνακα. Αν υπάρχει, είναι μέγιστος! Αλλιώς, για την ποσότητα του αγαθού Χ (Χ=160), προσδιορίζω την μέγιστη δυνατή ποσότητα του Ψ που μπορεί να παραχθεί.

22 ΒΗΜΑ 1ο: Τοποθετώ στον πίνακα την ποσότητα Χ=160 μεταξύ των αντίστοιχων συνδυασμών Γ – Δ. ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Α 500 Β 100 300 Γ 150 160 ; Δ 180

23 ΒΗΜΑ 2ο: Υπολογίζω το Κ.Ε.x μεταξύ των συνδυασμών Γ – Δ. Κ.Ε.x(y) =
ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ Κ.Ε.x(y) Α 500 Β 100 300 Γ 150 160 ; 5 Δ 180

24 Κ.Ε.x(y) (Γ-Δ)=ΔΥ/ΔΧ=5 -› ΔΥ=5ΔΧ -› ΔΥ=50.
ΒΗΜΑ 3ο: Με τη βοήθεια του Κ.Ε.x(y) (Γ-Δ), υπολογίζω την ποσότητα του Υ που θα θυσιαστεί, ώστε να παραχθούν οι επιπλέον 10 μονάδες του Χ (εφόσον ΔΧ= =10). Κ.Ε.x(y) (Γ-Δ)=ΔΥ/ΔΧ=5 -› ΔΥ=5ΔΧ -› ΔΥ=50.

25 ΒΗΜΑ 4ο: Εφόσον ΔΥ=50 (δηλ. η ποσότητα του Υ που θυσιάζεται), ΤΟΤΕ:
Υτελικό=150 – 50 = 100. ΑΡΑ: Για Χ=160, η μέγιστη ποσότητα του Υ που μπορεί να παραχθεί είναι Υ=100. Δηλαδή, (Χ,Υ)=(160,100) ΜΕΓΙΣΤΟΣ!

26 ΒΗΜΑ 5ο: Β (100,300) (180,0) Δ Αγαθό Χ Αγαθό Ψ Εφικτοί Συνδυασμοί
Αγαθό Ψ Εφικτοί Συνδυασμοί Α (0,500) Ανέφικτοι Συνδυασμοί Β (100,300) Γ (150,150) (160,110) ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ! (160,100) (180,0) Δ Αγαθό Χ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google