Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία Παρουσίασης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία Παρουσίασης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία Παρουσίασης

2 Εισαγωγή Η ανάγκη παρουσίασης της εργασίας σας
Θα μάθετε διάφορους τρόπους για να παρουσιάσετε την εργασία σας Το σχετικό υπόβαθρο που πρέπει να υπάρχει είναι να είστε εξοικειωμένοι με τα βασικά της χρήσης των Windows Kxkxkxkxkxkxkxkxkxkx Lxlxlxlxlxlxlxlxlx Pspspspspspspsps Isisisisisisisisis osososklskslsosodkdjsd

3 Πρόγραμμα εργασιών Δημιουργία Παρουσίασης με Οδηγό
Δημιουργία Παρουσίασης με χρήση Προτύπου Σχεδίασης Δημιουργία Παρουσίασης με χρήση Προτύπου Περιεχομένου Δημιουργία Παρουσίασης με χρήση κενής παρουσίασης Αυτές είναι νέες σημειώσεις για τη διαφάνεια αυτή. Το Γραφικό φαίνεται σε όλες αφού οριστεί και μπορούμε να τις επεκτείνουμε με πιθανές προτάσεις του ακροατηρίου

4 Επισκόπηση Το πλεονέκτημα της σωστής Παρουσίασης
Το πάζλ αποτελείται από τα εξής κομμάτια Εικόνα Γνώση Μεράκι Παρουσίαση Μοτίβα Κείμενο Πρότυπα Γράφημα Φόντο

5 Συνιστώσες μιας Παρουσίασης
Περιεχόμενο Καθορισμός στόχου Συγκέντρωση υλικού Λογικές ενότητες Σκελετός παρουσίασης Σχεδιασμός Δομή διαφανειών Προσθήκη Εικόνων Διαγραμμάτων Κίνησης Ήχου Παρουσίαση Χώρος Μέσο Ομιλητής

6 Οργάνωση Παρουσίασης Διάταξη Παρουσίαση της δομής στην αρχή
Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Ομαδοποίηση πληροφοριών Λογική διαδοχή Ευκολία παρακολούθησης από το ακροατήριο Κρυμμένες Διαφάνειες Για επιπλέον πληροφορίες

7 Περιεχόμενο – Ροή Παρουσίασης
Ποικιλία Διαφοροποίηση των διαδοχικών διαφανειών, κάθε 3-5 διαφάνειες. Καταλληλότητα διαγραμμάτων Περιγραφή δεδομένων Μεταβάσεις Ενσωμάτωση μεταβατικών φράσεων στις σημειώσεις Παρουσίαση μόνο των απαραίτητων διαφανειών

8 Εμφάνιση Παρουσίασης Καταλληλότητα προτύπου
Συμβατό με το σκοπό της παρουσίασης, το μέσο και το περιεχόμενο Επικεφαλίδες Άμεση έμφαση στο περιεχόμενο Μέσο παρουσίασης Χρώματα και γραμματοσειρές ανάλογα με το μέσο παρουσίασης Πολυμεσικά αντικείμενα Να παρουσιάζουν κατάλληλα και με ακρίβεια το θέμα και να μεταδίδουν το μήνυμα

9 Μορφή Διαφανειών Παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή των διαφανειών
Το θέμα Το ακροατήριο Το μέσο παρουσίασης Εξαρτώμενα στοιχεία Γράμματα - γραμματοσειρές Χρώματα Φόντο - μοτίβα

10 Οργάνωση Διαφάνειας Κύρια Σημεία
Μόνο ένα κύριο σημείο σε κάθε διαφάνεια. Σημεία εστίασης Ένα σημείο εστίασης σε κάθε διαφάνεια. Λιτότητα Παρουσίαση των εννοιών Ανάλυση λεπτομερειών από τον ομιλητή.

11 Κατανόηση Διαφάνειας Τίτλοι
Άμεση μετάδοση της σημασίας της διαφάνειας σε 3 δεύτερα Επεξήγηση Μέσω διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων Πρόκληση της προσοχής Οπτικά μέσα που να εντοπίζουν τα σημαντικά σημεία Διαγράμματα Απλά, με καθαρή έμφαση και ευανάγνωστα Συντομογραφίες Κατανοητές από το ακροατήριο

12 Εμφάνιση Διαφάνειας Φράσεις Όχι ολόκληρες προτάσεις ή εκτενή κείμενα.
Συνεπής Δομή Όλες οι φράσεις αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο (ρήμα ή ουσιαστικό). Γραμματοσειρά Sans serif (Tahoma ή Arial) Μέγεθος χαρακτήρων 24 στιγμές (όχι μικρότεροι από 20). Μέγεθος φωτογραφιών/ εικόνων Ανάλυση ανάλογη με το μέγεθος. Ορθογραφία Χρήση ορθογράφου

13 Ροή Διαφάνειας Δομή Έμφαση στα σημαντικά σημεία. Κινήσεις
Απλές χωρίς οπτική ενόχληση. Φωτογραφίες Ανάλυση τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ποιότητα και ταχύτητα (JPEG 72dpi).

14 PowerPoint

15 Τι μπορεί κανείς να δημιουργήσει με το PowerPoint
Προβολή στην οθόνη Διαφάνειες Διαφάνειες 35χιλ. Ιστοσελίδες Εκτυπώσεις σε χαρτί

16 Δημιουργία Παρουσιάσεων
Κενή παρουσίαση Από «Οδηγό αυτομάτου περιεχομένου» Από πρότυπο σχεδίασης Από πρότυπο Από υπάρχουσα παρουσίαση Έτοιμες παρουσιάσεις. Μέσα από διαδοχικές επιλογές καθορίζονται: Τύπος παρουσίασης, Έξοδος (παρουσίαση ή internet), το μέσο ( διαφάνεια, οθόνη, κλπ) και ο ορισμός της αρχικής διαφάνειας Αυτόματη διάταξη: διάφορες μορφές διαφανειών με συνδυασμούς αντικειμένων. Το πρότυπο σχεδιασμού ορίζει το φόντο της παρουσίασης

17 Είδη Προβολών Κανονική Ταξινόμηση διαφανειών Προβολή παρουσίασης
Διαφάνειες Διάρθρωση παρουσίασης Ταξινόμηση διαφανειών Προβολή παρουσίασης Σελίδα σημειώσεων

18 Διαμόρφωση Παρουσίασης
Διάταξη διαφάνειας Διατάξεις κειμένου και αντικειμένων Σχεδίαση διαφανειών Πρότυπα σχεδίασης Συνδυασμοί χρωμάτων Συνδυασμοί κίνησης Φόντο διαφάνειας

19 Πρότυπα Σχεδίασης Χρήση έτοιμου προτύπου σχεδίασης Δημιουργία προτύπου
Μορφή Σχεδίαση Διαφανειών Δημιουργία προτύπου Υπόδειγμα διαφανειών Υπόδειγμα τίτλων Αποθήκευση ως πρότυπο Αρχεία με κατάληξη .pot Ορίζεται ξεχωριστά η αρχική και οι υπόλοιπες διαφάνειες.

20 Πρότυπα Σχεδίασης (συνέχεια)
Υπόδειγμα διαφανειών Λογότυπος Αρίθμηση διαφανειών Ημερομηνία και ώρα Κεφαλίδες Υποσέλιδα Φόντο

21 Χειρισμός Διαφανειών Προσθήκη νέας διαφάνειας Μετακίνηση διαφάνειας
Αντιγραφή διαφάνειας Διαγραφή διαφάνειας

22 Είδη Αντικειμένων Κείμενο Γράφημα Εικόνα Βίντεο Ήχος Πίνακας
Εγώ είμαι το κείμενο Κείμενο Γράφημα Εικόνα Βίντεο Ήχος Πίνακας

23 Είδη Αντικειμένων (συνέχεια)
Σύνδεση Βιβλιοθήκη ΓΠΑ Σχήμα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργανόγραμμα PowerPoint WordArt

24 Διαχείριση Αντικειμένων
Μορφοποίηση αντικειμένου Χρώματα, γραμμές Θέση - Περιστροφή Μέγεθος Ομαδοποίηση Διάταξη

25 Ανταλλαγή Δεδομένων Αντιγραφή και επικόλληση Πίνακες Microsoft Word
Ειδική επικόλληση Πίνακες Microsoft Word Φύλλα Microsoft Excel Εισαγωγή αρχείου

26 Εναλλαγή Διαφανειών Κίνηση Ταχύτητα Ήχος Διαδοχή Κλικ Χρόνος

27 Προσαρμογή Κίνησης Αντικειμένου
Σπείρα προς τα μέσα Εμφάνιση από αριστερά Διαγώνια αριστερά-πάνω Σταδιακή σύνθεση Ζουμ από το κέντρο της οθόνης

28 Ρυθμίσεις Ενέργειας Αντικειμένου
Τρόπος Κλικ ποντικιού Διέλευση ποντικιού

29 Διανομή προβολών Κανονική προβολή Προσαρμοσμένη προβολή
Επιλογή διαφανειών για διαφορετικές προβολές Προβολή PowerPoint Αποθήκευση ως ‘Προβολή PowerPoint’ Εγγραφή αφήγησης Συσκευασία και διανομή

30 Εκτύπωση Διαφανειών Σημειώσεις ακροατηρίου Σελίδες σημειώσεων
Εκτύπωση διάρθρωσης

31 Λεξιλόγιο Διαφάνεια Πρότυπο Σχεδίασης Πρότυπο Περιεχομένου
Εφέ κίνησης & ήχου Εισαγωγή γραφήματος Εφέ γραφήματος & Video Ταξινόμηση – χρονισμός διαφανειών Προβολή Παρουσίασης

32 Παρουσίαση με Οδηγό Επιλογή έτοιμου περιεχομένου
Προσαρμογή του περιεχομένου αυτού Πιθανή αλλαγή του Προτύπου Σχεδίασης

33 Πρότυπο Σχεδίασης Επιλογή Προτύπου Σχεδίασης
Δεν υπάρχει Περιεχόμενο ούτε έτοιμη διάταξη διαφάνειας

34 Πρότυπο Περιεχομένου Επιλογή Προτύπου Περιεχομένου
Υπάρχει έτοιμο Περιεχόμενο που προσαρμόζεται στις ανάγκες μας

35 Κενή Παρουσίαση Επιλογή Προτύπου Σχεδίασης ή Φόντου
Δεν υπάρχει έτοιμο περιεχόμενο Επιλογή Διάταξης από ειδική λίστα

36 Χρήση όλων των στοιχείων για τη δημιουργία διαφανειών
Ελεύθερη Παρουσίαση Μετά τα όσα διαβάσατε στο κεφάλαιο αυτό, πιστεύουμε ότι είστε πλέον σε θέση να δημιουργήσετε τη δική σας Παρουσίαση. Άρα λοιπόν ας ξεκινήσουμε ένα ακόμα παράδειγμα μαζί σας. Χρήση όλων των στοιχείων για τη δημιουργία διαφανειών

37 Δυνατότητες δημιουργίας
Δημιουργία παρουσίασης με Οδηγό Αυτόματου Περιεχομένου Δημιουργία παρουσίασης με χρήση Προτύπου Σχεδίασης Δημιουργία παρουσίασης με χρήση Προτύπου Αυτόματου Περιεχομένου Δημιουργία παρουσίασης με χρήση Κενής Παρουσίασης Εδώ παρουσιάζονται οι τέσσερις τρόποι για να δημιουργήσετε τη δική σας Παρουσίαση. Η δουλειά του Οδηγού Αυτόματου Περιεχομένου είναι ξεκάθαρη. Σας οδηγεί με απλά βήματα στο να επιλέξετε αυτή την Παρουσίαση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Ακολουθήστε τον. Κάτι περισσότερο ξέρει αυτός. Το να δημιουργήσετε Παρουσίαση με χρήση κάποιου Προτύπου Σχεδίασης, απλά παίρνετε το Πρότυπο Σχεδίασης από την αρχή, ενώ κατά τα άλλα είναι σα να έχετε Κενή Παρουσίαση Η δημιουργία Παρουσίασης με χρήση Προτύπου Αυτόματου Περιεχομένου, φέρνει κάτι από Οδηγό, αλλά διαθέτει διαφορετικά θέματα, οπότε καλό είναι να το δοκιμάσετε

38 Πάντα θα υπάρχει μια εικόνα
Που θα περνάει ένα μήνυμα Που έχει συνέχεια με το κείμενό μας Που θα ομορφαίνει την Παρουσίαση Που θα μας κάνει να γελάσουμε

39 Το Γράφημα πάντα κεντρίζει
Γιατί συγκρίνει τα γεγονότα Δημιουργεί ευχάριστη αίσθηση Δείχνει ότι έχουμε εμβαθύνει στο θέμα Μας βοηθά στο συμπέρασμά μας

40 Τα Πολυμέσα δίνουν ώθηση
Στο να γίνει καλύτερη η Παρουσίασή σας Στο να εκτιμήσει ο πελάτης τη δουλειά σας Οι νέες σας ιδέες παίρνουν σάρκα & οστά Ολοκληρώνονται οι γνώσεις σας

41 Εισάγετε Αντικείμενα Γιατί έτσι ολοκληρώνετε την εργασία σας
Παρουσιάζετε κάτι με πρωτοτυπία Προσελκύετε το ακροατήριο Είτε με αντικείμενο του Ms Equation Editor Είτε με αντικείμενο του Ms Organization Chart

42 Παρουσίαση των δεδομένων με γραφικό τρόπο
Γραφήματα και Παρουσιάσεις Παρουσίαση των δεδομένων με γραφικό τρόπο Με το διπλανό παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε τον τύπο του γραφήματος που θέλουμε να απεικονίζει τα δεδομένα μας.

43 Γραφήματα και Παρουσιάσεις Γράφημα με μορφή κατακόρυφων ράβδων.

44 Γραφήματα και Παρουσιάσεις Κατανομή ποσοστών των συστατικών του χαλβά.

45 Γραφήματα και Παρουσιάσεις
Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point της Microsoft.

46 Γραφήματα και Παρουσιάσεις
Με τη λειτουργία «Αντιγραφή-Επικόλληση» εισάγουμε δεδομένα και γραφήματα από το λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα στο λογισμικό Παρουσιάσεων.

47 Templates και Slide Master

48 Εργαλεία σχεδίασης Clip art και WordArt
Χρήση εργαλείων σχεδίασης Λειτουργία Clip art Λειτουργία WordArt

49 Γραφικές Παραστάσεις Επεξήγηση Γραφικών Παραστάσεων
Διόρθωση Γραφικών Παραστάσεων Εισαγωγή γραφικών παραστάσεων στο Microsoft Graph

50 PowerPoint Wizards AutoContent Wizard AutoLayout Προσωπικές επιλογές
Pick a look wizard

51 Autolayout – Διάταξη Διαφάνειας κείμενο
Γραμμή 1 Γραμμή 2 Γραμμή 3

52 Autolayout δίστηλο κείμενο
Γραμμή 1 Γραμμη 2 Γραμμή 3 Γραμμή 11 Γραμμη 22 Γραμμή 33

53 Autolayout Πίνακας

54 Autolayout Κείμενο & Γραφικά
Γραμμή 1 Γραμμη 2 Γραμμή 3

55 Autolayout Σκίτσο & Κείμενο
Δέν το ήξερα κύριε πρόεδρε Έγινε ένα λάθος Πρέπει να τιμωρηθώ;;;

56 Παρουσίαση Επιλογές Animations Transitions
Αυτόματη/Χειροκίνητη παρουσίαση

57 Animations Transitions
ΝΕΟ Νάτα νάτα Animations Transitions Το θέλω ΤΩΡΑ!!! Πώ πώ πώ.....

58 Δείγματα Clipart & Wordart
ΝΕΟ Νάτα νάτα Animations Transitions Το θέλω ΤΩΡΑ!!! Πώ πώ πώ.....

59 Οργανόργαμα

60 Παράδειγμα Γραφικής Παράστασης

61 Video

62 Συμβουλές Συμβουλές "Το PowerPoint διαθέτει πολλά ωραία σχέδια αλλά θα ήθελα ένα πρότυπο με προσωπικό στυλ." Μάθετε να δημιουργείτε Πρότυπα σχεδίασης 'Κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν στην παρουσίασή μου. Θα χρειαστεί να την επαναλάβω κάποια άλλη φορά...' Δοκιμάστε την Εγγραφή αφήγησης "Πώς θα δώσω την ίδια παρουσίαση σε δύο διαφορετικά ακροατήρια με μικρές διαφορές;" Δημιουργήστε Προσαρμοσμένες προβολές "Η παρουσίασή μου δεν χωρά σε δισκέτα!" Δοκιμάστε τη Συσκευασία και διανομή. "Πώς θα ανοίγει η παρουσίασή μου πάντα σε Προβολή παρουσίασης;" Αποθηκεύστε ως Προβολή του PowerPoint "Ο διευθυντής μου βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης. Πώς θα του δείξω την παρουσίασή μου;" Χρησιμοποιήστε τη Σύσκεψη παρουσιάσεων

63 Εγγραφή αφήγησης Συμβουλές Ορίστε μερικοί τρόποι για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της αφήγησης: Ηχογραφήστε την παρουσίασή σας για να την δουν και να την ακούσουν όσοι δεν μπορέσουν να έρθουν. Εάν δεν μπορείτε να επισκεφθείτε τα σχολεία ανάθεσής σας, μπορείτε να στείλετε την παρουσίαση με τη φωνή σας να τους καθοδηγεί. Ιδανική λύση για παρουσιάσεις στο World Wide Web. Για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε αφήγηση στις παρουσιάσεις σας, κάντε κλικ εδώ. Η ηχογράφηση φωνής σε παρουσιάσεις του PowerPoint είναι τώρα εύκολη και απλή, και είναι από τους καλύτερους τρόπους για να βελτιώσετε την επικοινωνία στα σχολεία ανάθεσής σας και να μειώσετε τα έξοδα επιμόρφωσης στα πλαίσια της χρηστής διαχείρισης ;-)

64 Εγγραφή αφήγησης Η χρήση της αφήγησης είναι απλή και χωρίς προβλήματα.
Συμβουλές Εγγραφή αφήγησης Για να περιορίσετε το μέγεθος των αρχείων ήχου, δοκιμάστε τα δωρεάν πρόσθετα που διατίθενται για το PowerPoint, από το μενού Εργαλεία.. Η χρήση της αφήγησης είναι απλή και χωρίς προβλήματα. Ακολουθήστε τα εξής βήματα: Βήμα 1: Ανοίξτε μια παρουσίαση. Βήμα 2: Από το μενού Παρουσίαση, επιλέξτε 'Εγγραφή αφήγησης'. Βήμα 3: Στον επόμενο διάλογο, κάντε κλικ στο 'ΟΚ'. Βήμα 4: Τώρα, απλώς μιλήστε με φυσικό τρόπο και προχωρήστε στην παρουσίασή σας. Βήμα 5: Αφού τελειώσετε, το PowerPoint θα ενσωματώσει την ηχογραφημένη φωνή σας στις διαφάνειες. Όταν η παρουσίασή σας θα προβάλλεται σε Προβολή παρουσίασης, θα ακούγεται η φωνή σας και οι διαφάνειες θα εναλλάσσονται αυτόματα.

65 Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης
Συμβουλές Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης Ε "Το PowerPoint έχει πολλά πρωτότυπα σχέδια αλλά θα ήθελα ένα πρότυπο σχεδίασης που να με αντιπροσωπεύει. Πώς μπορώ να δημιουργήσω κάτι εντελώς δικό μου;" Η απάντηση δεν είναι σύντομη. Πρώτα, δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση. Μπορείτε να ξεκινήσετε με κάποιο πρότυπο σχεδίασης που να έχει περίπου την εμφάνιση που θέλετε, ή ακόμη με μια κενή παρουσίαση και να την εμπλουτίσετε μόνοι σας. A

66 Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης
Συμβουλές Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης Συμβουλή: Όταν δημιουργείτε σχέδια ή αλλάζετε το χρώμα του κειμένου σας, χρησιμοποιήστε συνδυασμούς χρωμάτων. Με τον τρόπο αυτό (ίσως διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας έχουν διαφορετικά χρώματα), το κείμενο και τα αντικείμενα θα προσαρμοστούν στο νέο συνδυασμό. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε 'Υπόδειγμα' και 'Υπόδειγμα διαφανειών'. Αυτό σας οδηγεί στη διάταξη του υποδείγματος, την οποία θα επεξεργαστείτε. Μπορείτε να τοποθετήσετε σχέδια, φωτογραφίες, λογότυπα ή ό,τι άλλο θέλετε στο φόντο. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε κουκκίδες, γραμματοσειρές, χρώματα, κλπ. Το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης. Διαβάστε τη συνέχεια... Δεν τελειώσαμε ακόμη!

67 Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης
Συμβουλές Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης Τα υποδείγματα καθορίζουν την εμφάνιση της παρουσίασής σας, το φόντο, τις γραμματοσειρές και το κείμενο. Εάν έχετε κείμενο ή γραφικά που επαναλαμβάνονται σε κάθε διαφάνεια (όπως το λογότυπο της σφραγίδας του σχολείου σας), μπορείτε να τα τοποθετήσετε στο υπόδειγμα για να τα επεξεργάζεστε μονομιάς. Τώρα που δημιουργήσατε το Υπόδειγμα διαφανειών, είναι καιρός να δημιουργήσετε το Υπόδειγμα τίτλων. Στη γραμμή εργαλείων Κοινές εργασίες (εάν δεν τη βρίσκετε, κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή και επιλέξτε την), επιλέξτε ‘Νέο υπόδειγμα τίτλων'. Ας σημειωθεί ότι το Υπόδειγμα τίτλων έχει τα στοιχεία σχεδίασης που δημιουργήσατε. Ωστόσο, μπορείτε να τροποποιήσετε όποια στοιχεία θέλετε και να αλλάξετε τελείως την εμφάνιση των τίτλων των διαφανειών σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί 'Κλείσιμο' της γραμμής εργαλείων Υπόδειγμα. Τώρα, διαγράψτε τη διαφάνεια στην παρουσίασή σας. 1 2 3

68 Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης
Συμβουλές Δημιουργία Προτύπου σχεδίασης Μπορείτε να μοιραστείτε τα πρότυπά σας με τους συναδέρφους σας, ώστε να αποτελέσουν τα βασικά πρότυπα για όλες τις παρουσιάσεις της ομάδας των επιμορφούμενων σας. 4 Τέλος, επιλέξτε 'Αποθήκευση' από το μενού Αρχείο και 'Πρότυπο παρουσίασης' από τη λίστα 'Αποθήκευση ως τύπος'. Δώστε ένα όνομα στο πρότυπό σας και αποθηκεύστε το στο φάκελο 'Σχέδια παρουσιάσεων' του φακέλου 'Πρότυπα' του Office. Αυτό ήταν. Τώρα δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση. Επιλέξτε την εντολή 'Εφαρμογή προτύπου σχεδίασης' από το μενού Μορφή. Επιλέξτε το δικό σας πρότυπο και είστε έτοιμοι!

69 Συσκευασία και διανομή;
Συμβουλές Συσκευασία και διανομή Μου έρχεται να βάλω τα γέλια, προϊόντα θα πακετάρουμε; Συσκευασία και διανομή; Η Συσκευασία και διανομή μπορεί να συνδυάσει την παρουσίασή σας με συνδεδεμένα αρχεία (π.χ. ταινίες) σε ένα πακέτο το οποίο μπορείτε να στείλετε σε τρίτους. Μπορεί το όνομα να μη λέει τίποτα, το αποτέλεσμα όμως είναι που μετράει. Θέλετε να επισκεφτείτε ένα σχολείο σε άλλη πόλη και ενώ προσπαθείτε να αντιγράψετε την παρουσίαση σε δισκέτα, ανακαλύπτετε ότι δεν χωράει, τι κάνετε; 1. Αφαιρείτε τις εικόνες και την ταινιούλα από την παρουσίαση 2. Αγοράζετε άλλο αποθηκευτικό μέσο μεγαλύτερης χωρητικότητας. 3. Χρησιμοποιείτε τη Συσκευασία και διανομή.

70 Συσκευασία και διανομή
Συμβουλές Συσκευασία και διανομή Η Συσκευασία και διανομή συμπιέζει την παρουσίασή σας μαζί με τους συνδεδεμένους ήχους και ταινίες και τη μεταφέρει σε δισκέτες. Όταν φθάσετε στον προορισμό σας, απλώς εκτελέστε το αρχείο pngsetup.exe και η παρουσίασή σας θα αποκατασταθεί και θα προβληθεί. Για να συσκευάσετε μια παρουσίαση: 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας. 2. Από το μενού Αρχείο, επιλέξτε 'Συσκευασία και διανομή‘ ή ‘Πακέτο για CD’. 3. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του Οδηγού. 4. Όταν φθάσετε στον προορισμό σας, διπλοπατήστε το αρχείο pngsetup ή play.

71 Προσαρμοσμένες προβολές
Συμβουλές Προσαρμοσμένες προβολές Ορίστε ποια Προσαρμοσμένη προβολή θα εκτελεστεί σε Προβολή παρουσίασης από το παράθυρο διαλόγου 'Ρυθμίσεις προβολής'. Μπορείτε επίσης με δεξί κλικ στη διάρκεια της προβολής να μεταβείτε σε άλλη Προσαρμοσμένη προβολή. Οι Προσαρμοσμένες προβολές είναι παραλλαγές μιας παρουσίασης, ανάλογα με το ακροατήριο. Επιλέγετε τις διαφάνειες που θέλετε να προβάλετε σε κάθε ακροατήριο και το PowerPoint προβάλλει μόνο αυτές τις διαφάνειες. Πώς θα δημιουργήσετε μια Προσαρμοσμένη προβολή: Βήμα 1: Ανοίξτε την παρουσίασή σας. Βήμα 2: Στο μενού Παρουσίαση, επιλέξτε ‘Προσαρμοσμένες προβολές‘ ή Ρυθμίσεις Βήμα 3: Ονομάστε την προσαρμοσμένη προβολή σας και επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε. Βήμα 4: Κάντε κλικ στο 'Προβολή'.

72 Συμβουλές Σύσκεψη παρουσιάσεων Η Σύσκεψη παρουσιάσεων σας εξοικονομεί ένα σωρό έξοδα κίνησης, ειδικά όσους εμπλέκονται με σχολεία σε πολλές περιοχές. Ένας συνάδελφος από άλλη πόλη μου ζήτησε να δει την παρουσίασή μου επειγόντως! «Άρη, βλέπεις αυτούς τους αριθμούς; Εδώ νομίζω βρίσκεται το λάθος.» Σας φαίνεται τίποτα παράξενο στην παραπάνω συζήτηση; 1. Τέτοια συζήτηση είναι τεχνικά αδύνατη. 2. Αυτή η πρόταση σίγουρα έχει κάποιο λάθος. 3. Ο ομιλητής και ο Άρης βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές αλλά κοιτάζουν την ίδια παρουσίαση ταυτόχρονα.

73 Συμβουλές Σύσκεψη παρουσιάσεων Η Σύσκεψη παρουσιάσεων λειτουργεί και στο Internet! Μπορείτε να συνδεθείτε με τους συναδέλφους σας μέσω Internet. Η Σύσκεψη παρουσιάσεων σας δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης μέσω Internet ή μέσω του τοπικού σας δικτύου σε ανθρώπους που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή χώρες. Σκεφτείτε πόσο χρόνο και χρήμα μπορείτε να εξοικονομήσετε από μετακινήσεις, δικές σας και των συναδέλφων σας! Για να κάνετε Σύσκεψη παρουσιάσεων: 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας. 2. Από το μενού Εργαλεία, επιλέξτε 'Σύσκεψη παρουσιάσεων' ή Ηλεκτρονική Συνεργασία και ακολουθήστε τις υποδείξεις του Οδηγού.

74 Αποθήκευση ως Προβολή του PowerPoint
Συμβουλές Αποθήκευση ως Προβολή του PowerPoint Συμβουλή: Μπορείτε να στείλετε αρχείο αποθηκευμένο ως Προβολή PowerPoint με . Στη συνέχεια, ο παραλήπτης μπορεί να δει την Προβολή της παρουσίασης κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο. "Θέλω να στείλω μια παρουσίαση σε συναδέλφους, που όμως μπερδεύονται όταν ανοίγει σε Προβολή διαφανειών και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Από την άλλη, δεν θα ήθελα να δουν πώς έφτιαξα αυτά τα πρωτότυπα εφέ. " Μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο, έχω νευρικότητα. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να πατήσω ένα κουμπί και να ξεκινήσω." Πώς θα γίνει αυτό; Παρακολουθείτε καθώς ανοίγουν την παρουσίασή σας. Βεβαιωθείτε ότι μεταβαίνουν αμέσως σε Προβολή παρουσίασης. 2. Δεν μπορούμε να κάνουμε πάντα αυτά που θέλουμε Αποθηκεύστε την παρουσίαση ως Προβολή του PowerPoint.

75 Αποθήκευση ως Προβολή του PowerPoint
Συμβουλές Αποθήκευση ως Προβολή του PowerPoint Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε συντόμευση του αρχείου σας στην Επιφάνεια εργασίας των Windows. Με τον τρόπο αυτό, δεν χρειάζεται να θυμάστε πού αποθηκεύσατε την παρουσίασή σας. Αποθηκεύοντας την παρουσίαση ως Προβολή του PowerPoint, το PowerPoint θα την ανοίγει πάντα απευθείας σε Προβολή παρουσίασης. Για να αποθηκεύσετε ως Προβολή του PowerPoint: 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας. 2. Από το μενού Αρχείο, επιλέξτε 'Αποθήκευση ως'. 3. Στη λίστα 'Αποθήκευση ως τύπος', επιλέξτε 'Προβολή του PowerPoint'. 4. Έτσι, όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο στα Windows, θα ανοίξει αυτόματα σε Προβολή παρουσίασης.

76 Κίνηση Εφέ κίνησης Στην ενότητα αυτή θα βρείτε συμβουλές για τη δημιουργία εφέ κίνησης με το PowerPoint. Ε "Σε μια παρουσίαση συναδέλφου, είδα ένα πρωτότυπο εφέ. Ήταν ένα αεροπλανάκι που πετούσε. Πώς μπορώ να φτιάχνω κι εγώ τέτοια εφέ;" Δοκιμάστε το εξής: Επιλέξτε μια εικόνα, ένα clip art ή ένα άλλο αντικείμενο. Σύρατε το προς τη γκρίζα περιοχή έξω από τη διαφάνειά σας. A

77 Κίνηση Εφέ κίνησης Συμβουλή: Εντυπωσιακή θα ήταν η χρήση της εντολής 'Προσαρμογή κίνησης' από το μενού Παρουσίαση. Με το αντικείμενο επιλεγμένο, επιλέξτε την εντολή 'Προσαρμογή κίνησης' από το μενού Παρουσίαση και στη συνέχεια επιλέξτε κάποιο από τα πολλά εφέ. Για να δείτε το αποτέλεσμα, επιλέξτε 'Προεπισκόπηση κίνησης' από το μενού Παρουσίαση.

78 Γραφικά του Web Κίνηση Έχετε σίγουρα δει πρωτότυπα εφέ κίνησης σε σελίδες του Web που τραβούν την προσοχή σας. Ίσως αναρωτιέστε πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν. Κι όμως, δεν θέλει και τόση σοφία! Μάλλον ξέρετε ήδη πώς να δημιουργείτε επιγραφές! Φυσικά, με το εργαλείο που έχετε στα χέρια σας: Το PowerPoint. Οι επιγραφές του Web είναι μικρά γραφικά που βλέπετε στις σελίδες του World Wide Web. 1. Από το μενού Αρχείο, επιλέξτε 'Δημιουργία'. Στην καρτέλα ’Ιστοσελίδες', ανοίξτε ένα δείγμα επιγραφής. Μπορείτε να ανοίξετε και μια υπάρχουσα παρουσίαση. 2. Όταν ολοκληρώσετε την παρουσίασή σας, επιλέξτε 'Αποθήκευση ως HTML' από το μενού Αρχείο. 3. Ακολουθήστε τις συμβουλές του Οδηγού. Όταν σας ρωτήσει τη μορφή του αρχείου εξαγωγής, επιλέξτε ’Κίνηση του PowerPoint'. 4. Αυτό ήταν. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τη σελίδα σας, θα βλέπουν την επιγραφή του Web και θα θαυμάζουν τις ικανότητές σας.

79 Περισσότερα εφέ κίνησης
Κίνηση Περισσότερα εφέ κίνησης Σπιράλ Περιστροφή Ζουμ Από το κέντρο της οθόνης Ελαφρώς προς τα μέσα Ελαφρώς προς τα έξω Προς τα έξω Προς τα μέσα Προς το κέντρο της οθόνης Τράβηγμα Από αριστερά Από δεξιά Από επάνω Από κάτω Κατά μήκος Κι άλλα εφέ κίνησης που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου σας και θα μεταδώσουν αποτελεσματικά το μήνυμά σας.

80 Σπιράλ Σπιράλ Αυτό είναι το εφέ Κίνηση
Χρησιμοποιήστε το εφέ Σπιράλ για να παρουσιάσετε ένα καινούργιο θέμα ή μια λύση. Αυτό είναι το εφέ Σπιράλ

81 π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή ΛΕΞΗ ΛΕΞΗ Γ Ρ Α Μ Μ Α
Κίνηση Περιστροφή π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή π ε ρ ι σ τ ρ ο φ ή Χρησιμοποιήστε το εφέ Ελεύθερη περιστροφή για να προσθέσετε ενδιαφέρον και πρωτοτυπία. κατά κατά ΛΕΞΗ ΛΕΞΗ Ή κατά Ή κατά Γ Ρ Α Μ Μ Α Γ Ρ Α Μ Μ Α

82 ΑΠΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΞΩ Ζουμ Α π ό τ ο κ έ ν τ ρ ο Α π ό τ ο κ έ ν τ ρ ο
Κίνηση Ζουμ Χρησιμοποιήστε το εφέ Ζουμ από το κέντρο της οθόνης για να κάνετε μια αποκάλυψη. Χρησιμοποιήστε το εφέ Ζουμ προς το κέντρο της οθόνης για να δώσετε έμφαση σε κάτι. ΑΠΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΞΩ Α π ό τ ο κ έ ν τ ρ ο Α π ό τ ο κ έ ν τ ρ ο

83 Τράβηγμα από κάτω έ σ ο δ α μ ή ν α ς Κίνηση
Χρησιμοποιήστε κάποιο από τα εφέ Τράβηγμα για οπτική σύγκριση δεδομένων. έ σ ο δ α μ ή ν α ς

84 Ικανότητες επικοινωνίας:
Παρουσιάσεις Ικανότητες επικοινωνίας: συμβουλές Η ικανότητα επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία σας στο σημερινό ευμετάβλητο χώρο εργασίας μας. Καθημερινά, οι ικανότητές σας αποδεικνύονται πολύτιμες, όταν: Συμμετέχετε σε ομαδικές ενέργειες Δίνετε κίνητρα σε ομάδες και άτομα Πείθετε τους άλλους να αναλάβουν δράση Ανακοινώνετε άσχημες ειδήσεις Διευκολύνετε συσκέψεις Συνεργάζεστε με συναδέλφους και μαθητές Επιδιώκετε πολλούς άλλους στόχους

85 Οδηγίες για καλύτερες παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις Οδηγίες για καλύτερες παρουσιάσεις "Πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με ικανότητες επικοινωνίας. Στην πραγματικότητα, ο καθένας μπορεί να μάθει κάποια μυστικά. Με την εξάσκηση και την αποδοχή κριτικής, ακόμη και το πιο ντροπαλό άτομο μπορεί να δώσει την εντύπωση επαγγελματία". Οι αρχές για επιτυχημένες παρουσιάσεις είναι 4 ενώ μερικές από τις συμβουλές οι εξής: Υιοθετήστε θετική στάση Σχεδίασε, Ετοιμάσου, Εξασκήσου και Παρουσίασε Τεκμηριώστε με γλαφυρότητα Υιοθετήστε τον αέρα επαγγελματία στις παρουσιάσεις σας Μείνετε στα ουσιώδη Αφήστε μια θετική πρώτη εντύπωση Κρατάτε αμείωτη την προσοχή του ακροατηρίου Κλείστε την παρουσίασή σας αφήνοντας θετικές εντυπώσεις


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία Παρουσίασης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google