Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σύστημα υποστήριξης συνεργασίας AGORA Δημόπουλος Σταύρος Α.Μ. 402 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σύστημα υποστήριξης συνεργασίας AGORA Δημόπουλος Σταύρος Α.Μ. 402 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σύστημα υποστήριξης συνεργασίας AGORA Δημόπουλος Σταύρος Α.Μ. 402 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Νοέμβριος 2005

2 Αντικείμενο Υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσης σε ομάδες εργασίας Σκοπός του συστήματος είναι η διευκόλυνση της λήψης μιας απόφασης και η διαχείριση της γνώσης Παράγοντες που διευκολύνουν τη λήψη απόφασης  Δομημένη συζήτηση, η οποία προσφέρει καθαρή εικόνα της συζήτησης  Όσοι λαμβάνουν μέρος σε μια συζήτηση, μπορούν να συμμετέχουν ετεροχρονισμένα  Η αυτοματοποίηση της αξιολόγησης των δυνατών επιλογών επιτρέπει την λήψη της απόφασης ακόμα και σε εξαιρετικά σύνθετα προβλήματα, όπου υπάρχει μεγάλο πλήθος δυνατών λύσεων και επιχειρημάτων.

3 Διάρθρωση της Παρουσίασης Βασικές έννοιες Εισαγωγή στο περιβάλλον του “AGORA” Παράδειγμα συζήτησης Συμπεράσματα Σύνοψη

4 Βασικές έννοιες Η κάθε συζήτηση απαρτίζεται από:  Το θέμα της συζήτησης (Root Issue)  Τις εναλλακτικές λύσεις (Alternatives)  Τα επιχειρήματα (Positions) υπέρ ή κατά των εναλλακτικών ή των άλλων επιχειρημάτων  Τις προτιμήσεις (Preferences) των χρηστών μεταξύ επιχειρημάτων  Tα sub-issues, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση παρεμφερών εναλλακτικών λύσεων

5 Δυνατότητες Ο κάθε χρήστης μπορεί να:  Προτείνει κάποιες λύσεις για το πρόβλημα  Να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά των λύσεων που έχουν προταθεί  Να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά των υπαρχόντων επιχειρημάτων  Να δώσει διαφορετικό βάρος στα διάφορα επιχειρήματα ορίζοντας προτιμήσεις μεταξύ των επιχειρημάτων

6 Εισαγωγή στο περιβάλλον του “AGORA” Θέμα (Issue) Επιχείρημα κατά Επιχείρημα υπέρ Εναλλακτική λύση Προτίμηση (Preference) Σε μια συζήτηση εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα δομικό στοιχείο της συζήτησης (discourse item). Για περισσότερα, βλέπε Εγχειρίδιο Χρήσης, στο: http://150.140.150.70/Agora/help/en/Index.htm

7 Παράδειγμα συζήτησης Θέμα  Εναλλακτική λύση  Επιχείρημα κατά  Επιχείρημα υπέρ  Προτίμηση 

8 Συμπεράσματα Χρήστες από διαφορετικούς τομείς (διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική τεχνογνωσία, διαφορετικά ενδιαφέροντα στο αποτέλεσμα της συζήτησης, κλπ.) μπορούν να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους Η δομημένη εμφάνιση της συζήτησης διευκολύνει την κατανόησή της Είναι εφικτή η αναζήτηση discourse items από προηγούμενες συζητήσεις Γίνεται εφικτή η λήψη απόφασης σε σύνθετα προβλήματα

9 Σύνοψη Τα συστήματα υποστήριξης συνεργασίας μπορούν να συνεισφέρουν στη λήψη μιας απόφασης Η απόφαση προτείνεται από τις δυνατές επιλογές που προσφέρουν οι χρήστες Η απόφαση λαμβάνεται με βάση τα επιχειρήματα που έχουν εισαχθεί στην συζήτηση Το σύστημα προτείνει μια λύση, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί από τους χρήστες


Κατέβασμα ppt "Το σύστημα υποστήριξης συνεργασίας AGORA Δημόπουλος Σταύρος Α.Μ. 402 Μεταπτυχιακό Μάθημα: «Τεχνολογίες Υποστήριξης Συνεργασίας» Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google