Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το μάθημα της Τεχνολογίας Μια ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες ενός διαφορετικού σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το μάθημα της Τεχνολογίας Μια ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες ενός διαφορετικού σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το μάθημα της Τεχνολογίας Μια ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες ενός διαφορετικού σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός http://users.sch.gr/kontaxis E-mail: kontaxis@sch.grkontaxis@sch.gr

2 Τεχνολογία: Ένα «ξένο σώμα» στο ελληνικό σχολείο Η Ελληνική πραγματικότητα Το παραδοσιακό και το σύγχρονο σχολείο Τα περιθώρια που έχει ο εκπαιδευτικός

3 Δεν βοηθάει η τεχνολογική «κουλτούρα» της Χώρας Χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικών δυνάμεων Χαμηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης εργατικού δυναμικού και εμπειρισμός Χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης καινοτομιών

4 Η ανεργία ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο

5 Οι αμοιβές ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο

6 Η Ελληνική Παιδεία Κλασικίζουσα Παιδεία, βασισμένη στο μοντέλο προσφοράς γνώσεων Απομονωμένη από το ευρύτερο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, παρά τις προσπάθειες σημαντικών Ελλήνων Παιδαγωγών (Δελμούζος, Γληνός) Ασφυκτικά και ανελαστικά αναλυτικά προγράμματα Δασκαλοκεντρική διδασκαλία με σπάνιες εξαιρέσεις αξιοποίησης μεθόδων Ενεργητικής μάθησης και Διαφοροποίησης της διδασκαλίας

7 Το νέο σχολείο Να βοηθήσει το μαθητή να: –Ανιχνεύει δημιουργικά το δρόμο του –Αναζητεί την πληροφορία και να κατακτά με τους δικούς του δρόμους τη γνώση –Αξιολογεί και να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις γνώσεις –Αναπτύσσει κριτική αντίληψη και υπευθυνότητα –Αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας για ένα κοινό σκοπό –Επικοινωνεί αποτελεσματικά

8 Το μεγαλύτερο πρόβλημα Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών

9 Μήπως ευθύνεται το σχολείο και όχι οι μαθητές; Πολυμέσα, «Κοινωνία της πληροφορίας» και το δασκαλοκεντρικό σχολείο του μαυροπίνακα Η παθητική παρακολούθηση αποσπασματικών γνώσεων Η διδασκαλία του «Μέσου Όρου»

10 Ενεργητική και Διαφοροποιημένη μάθηση Ο κάθε μαθητής κατακτά ενεργά τη γνώση, με το δικό του μοναδικό τρόπο Η μάθηση βελτιώνεται όταν στηρίζεται: - στις εμπειρίες - τις κλίσεις - τα ενδιαφέροντα και - τις δυνατότητες του κάθε μαθητή

11 Ενεργητική μάθηση "Διδάσκοντας μαζί, Μαθαίνοντας μαζί" του Gerard De Vecchi, εκδόσεις "Σαββάλας" Σήμερα όλοι πρεσβεύουν ότι ο μαθητής πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο των μαθησιακών διαδικασιών. Είναι κάτι αυτονόητο; Όχι. Μάλλον πρόκειται για μια επαναστατική αντίληψη Εντυπωσιακή είναι και η διαπίστωση ότι σε μία τάξη τα άτομα που δουλεύουν περισσότερο (και που εκφράζονται περισσότερο!) δεν είναι αυτοί που πρέπει να μάθουν, δηλαδή οι μαθητές, αλλά εκείνοι που ήδη γνωρίζουν, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί Ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς να μπουν σε ένα καινούριο επάγγελμα, να αλλάξουν επαγγελματική ταυτότητα, να περάσουν από την κατάσταση του κριτή στην κατάσταση του συμμάχου, του ατόμου πηγή βοήθειας

12 Διαφοροποίηση διδασκαλίας "Το μεγαλύτερο λάθος που γινόταν στη διδασκαλία κατά τους προηγούμενους αιώνες, ήταν η αντιμετώπιση όλων των παιδιών ως παραλλαγών του ιδίου ατόμου. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι ήταν λογικό να διδάσκουν στους μαθητές τα ίδια θέματα με τον ίδιο τρόπο" Howard Gardner

13 Διαφοροποίηση διδασκαλίας "Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας" Carol Tomlinson, εκδόσεις "Γρηγόρη" Οι διαφορές των μαθητών αγνοούνται ή αντιμετωπίζονται όταν είναι προβληματικές Οι διαφορές των μαθητών μελετώνται ως βάση για τον προγραμματισμό Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως στο τέλος για να διαπιστωθεί "ποιός απέκτησε τη γνώση" Η αξιολόγηση είναι συνεχής και διαγνωστική με σκοπό την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών Επικρατεί σχετικά στενή αντίληψη για την νοημοσύνη Γίνεται αποδεκτό ότι η νοημοσύνη έχει πολλαπλές μορφές Σπάνια λαμβάνεται υπόψη το ενδιαφέρον των μαθητών Οι μαθητές συχνά καθοδηγούνται ώστε να κάνουν μαθησιακές επιλογές με βάση τα ενδιαφέροντά τους

14 Διαφοροποίηση διδασκαλίας "Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας" Carol Tomlinson, εκδόσεις "Γρηγόρη" Λίγες επιλογές, οι οποίες προσιδιάζουν στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών λαμβάνονται υπόψη Παρέχονται πολλές επιλογές ανάλογες με το μαθησιακό προφίλ Κυριαρχεί η διδασκαλία προς ολόκληρη την τάξη Χρησιμοποιούνται πολλές διδακτικές ρυθμίσεις Η κάλυψη του εγχειριδίου και του αναλυτικού προγράμματος κατευθύνει τη διδασκαλία Η ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών διαμορφώνουν τη διδασκαλία Κανόνας είναι η ανάθεση μιας και μοναδικής εργασίας ???? Κανόνας είναι η ανάθεση εναλλακτικών μορφών εργασίας

15 Διαφοροποίηση διδασκαλίας "Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας" Carol Tomlinson, εκδόσεις "Γρηγόρη" Επικρατεί ένα και μοναδικό εγχειρίδιο Παρέχονται πολλαπλά μέσα Μπορεί να αναζητηθεί μια και μοναδική ερμηνεία ιδεών και γεγονότων Αναζητούνται συστηματικά πολλαπλές προσεγγίσεις στις ιδέες και τα γεγονότα Ο εκπαιδευτικός κατευθύνει τη μαθησιακή συμπεριφορά των μαθητών Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε να ανεξαρτητοποιηθούν περισσότερο ως μανθάνοντες Ο εκπαιδευτικός λύει προβλήματαΟι μαθητές αλληλοβοηθούνται και μαζί με τον εκπαιδευτικό λύουν προβλήματα

16 Διαφοροποίηση διδασκαλίας "Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας" Carol Tomlinson, εκδόσεις "Γρηγόρη" Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση όλων των μαθητών Οι μαθητές συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό για να θέσουν μαθησιακούς στόχους για τους ίδιους και για ολόκληρη την τάξη Συχνά χρησιμοποιείται μια και μοναδική μορφή αξιολόγησης Οι μαθητές αξιολογούνται με πολλαπλούς τρόπους Υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για την ιδέα "εξαιρετική επίδοση" Η εξαιρετική επίδοση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που σημειώνει ο μαθητής με κριτήριο το σημείο που ξεκίνησε Η μάθηση εστιάζεται στην απομνημόνευση γεγονότων και την απόκτηση δεξιοτήτων Η μάθηση εστιάζεται στη χρήση βασικών δεξιοτήτων για την αντίληψη και κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών

17 Με την Τεχνολογία μπορούμε να ανακαλύψουμε Το κρυμμένο κεφάλαιο του μαθητή, του καθηγητή, του γονιού, της τοπικής Κοινωνίας (πχ Τουρισμός) Το κάθε σχολείο να διηγείται στην Κοινωνία τη δική του καλή ιστορία John MacBeath, Faculty of Education, University of Cambridge

18 Να ανιχνεύσουμε το διαφορετικό Να καινοτομούμε ώστε να προσελκύουμε το ενδιαφέρον των μαθητών να κάνουμε κάτι συναρπαστικό για εμάς

19 Κατασκευάζειν και Χαίρειν Επιμελείσθαι και προάγειν την κοινωνίαν είναι διοικείν. Και διοικείν είναι κατασκευάζειν. Υλικώς και πνευματικώς….. Κατασκευάζειν, άρα και χαίρειν Κατασκευάζειν έστω και διασκεδάζειν Κατασκευάζειν θα είναι η συναίσθησις της ανθρωπίνης ισχύος – λαμπρόν έργον του ανθρωπίνου λογισμού Χαίρειν θα είναι η συναίσθησις του παρ’ ανθρώπω κάλλους – ανεκτίμητον δώρον της ανθρωπίνης ποιήσεως Αθανάσιος Ρουσσόπουλος, τ. πρύτανης ΕΜΠ

20 Κατασκευάζειν και Χαίρειν Δεν πρέπει άρα σήμερον να χάνονται οι νέοι εις αγόνους εργασίας, πολύ δε ολιγώτερον εις επιβλαβείς. Δεν χρειαζόμεθα ανοήτους ή αδικημένους συμβατοκράτας. Χρειαζόμεθα κατασκευαστάς… Πετάξτε έξω από τα τρώγλας των τα τρωκτικά του συμβατισμού και των χαρτοβασιλείων, καύσατε τα κονιορτοβριθή και άχρηστα ερμάριά των, δώσατέ τους ένα κανόνα, μία σμίλην ή οτιδήποτε άλλο, και στείλατέ τους έξω εις τον αέρα και τον ήλιον να «κάμουν». Θα απαλλάξετε ούτω τους ανθρώπους από τας καθημερινάς αμυχάς των οστεωδών των δακτύλων, αυτούς δε τους ιδίους θα σώσετε από την χλώρωσιν και την υποχονδρίαν. Θα μεταβάλετε τα τρωκτικά εις ανθρώπους.


Κατέβασμα ppt "Το μάθημα της Τεχνολογίας Μια ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τις δυνατότητες ενός διαφορετικού σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα Αθανάσιος Κονταξής Σχολικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google