Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Δια Βίου μάθηση Θέμα:Επίσημη και μη-επίσημη μάθηση Ευαγγελία Σουργιαδάκη Α.Μ 3284.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Δια Βίου μάθηση Θέμα:Επίσημη και μη-επίσημη μάθηση Ευαγγελία Σουργιαδάκη Α.Μ 3284."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Δια Βίου μάθηση Θέμα:Επίσημη και μη-επίσημη μάθηση Ευαγγελία Σουργιαδάκη Α.Μ 3284

2 Σκοπός:Η περιγραφή των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σχεδίαση της μελλοντικής ΔΒΜ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Νέα βήματα στη σχεδίαση της μελλοντικής ΔΒΜ στην Ευρώπη 2. Προκλήσεις που προκύπτουν και επιπτώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν από την εφαρμογή της. 3. Συμπεράσματα-σύνδεση επίσημου και μη επίσημου μέρους μιας στρατηγικής για τη ΔΒΜ;

3 1.α)Ευρωπαϊκό Έτος της ΔΒΜ 1996 Η Ευρωπαϊκή Βουλή και το Συμβούλιο αποφασίζουν και ανακηρύσσουν το έτος ως «Ευρωπαϊκό Έτος για τη Δια Βίου Μάθηση» Απώτερος σκοπός:Η έγερση της γνώμης των ατόμων, όσον αφορά τη σημασία και το όφελος της ΔΒΜ. 3 προσεγγίσεις Μείωση της άγνοιας των επωφελούμενων Βελτίωση των ερεθισμάτων για επένδυση στη ΔΒΜ Προσαρμογή της εκπ/σης και τις ευκαιρίες για εκπ/ση στις ανάγκες της ΔΒΜ.

4 1.β)Η συνθήκη του Λουξεμβούργου 1997 συγκρότηση νέου συμβουλίου με σκοπό την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής για την εργασία και τη ΔΒΜ. 4 βάσεις αναπτύσσουν τη στρατηγική αυτή: Ικανότητα για εργασία Ικανότητα για επιχειρηματικότητα Ικανότητα για προσαρμοστικότητα Ικανότητα για ίσες ευκαιρίες

5 1998-δημιουργία 8 κατευθυντήριων γραμμών με στόχο  Παροχή κατάρτισης για τους ανέργους  Βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών  Διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία 1999- Έννοια της Δια Βίου Μάθησης «να περιέχει όλες τις σκόπιμες διαδικασίες μάθησης,που να έχουν ληφθεί με σκοπό να βελτιώσει δεξιότητες γνώσεις και ανταγωνιστικότητα».

6 1.γ)Κοινοτικά Προγράμματα Στήριξης Βασίζονται σε 3 αντικειμενικούς σκοπούς:  Αύξηση της πρόσβασης στη ΔΒΜ για τους ευρωπαίους πολίτες.  Καινοτομία στις εκπαιδευτικές πηγές.  Ευρεία διασπορά των καλών εφαρμογών στην εκπαίδευση.

7 1.δ)Ευρωπαϊκά συμβούλια της Λισσαβόνας και της Φέιρα. Με τα συμβούλια αυτά αναγνωρίστηκε ότι τα ευρ. συστήματα εκπ/σης και κατάρτισης χρειάζονται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην ανάγκη για ένα βελτιωμένο επίπεδο εργασίας.

8 2.α)Αντιληπτικό πλαίσιο για τη ΔΒΜ  Κοινωνικές θεωρήσεις που δίνουν έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου θεωρούν τη ΔΒΜ ως μια ιδέα επαναλαμβανόμενης μάθησης  Όμως υπάρχει και μία άλλη άποψη που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο αιτιολογίες-λογικές: Οικονομική Κοινωνική

9 2.β)Προκλήσεις στην ανάπτυξη στρατηγικής για τη ΔΒΜ Αύξηση της κινητοποίησης των υποκειμένων Ισότιμες και συνεχείς ευκαιρίες Αναδιαμορφώσεις των συστημάτων εκπ/σης και κατάρτισης: Δομές Περιεχόμενο Διαδ/σίες μάθησης Αποτελέσματα Περιβάλλον εργασίας φιλικό προς τη μάθηση που να ενθαρρύνει τη μάθηση πέρα από την απλή προσαρμογή του ατόμου στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του.

10 2.γ)Μάθηση και μετάβαση στη ζωή των ατόμων Η μάθηση χρησιμοποιείται σαν προνομιούχο εργαλείο για να: Διευκολύνει την πρόσβαση στην εργασία Μετακινήσει από την ανεργία πίσω στην εργασία. Προωθήσει την επαγγελματική κινητικότητα. Εξασφαλίσει το δικαίωμα ανακατανομής.

11 2.δ)Νέες σχέσεις μεταξύ μάθησης και εργασίας Η εφαρμογή της ΔΒΜ χρειάζεται μια αλλαγή στις εννοιολογικές προσεγγίσεις  Εργασία Η αντίληψη της συνέχειας της εργασίας ταιριάζει με την ασυνέχεια του επαγγέλματος.  Χρόνο εργασίας Χρησιμοποίηση του χρόνου με τις ποικίλες διαστάσεις του πέρα από το χρόνο εργασίας με την παραδοσιακή του έννοια.

12 2.ε)Αυτές οι νέες αντιλήψεις προωθούν: Το πέρασμα από την αυστηρή αντίληψη για την εργασία. Νέα συμπεριφορά προς τον εργάσιμο χρόνο. Η μάθηση είναι μια αναγνωρισμένη μορφή εργασίας και η εργασία μια πολύτιμη πηγή μάθησης. Την αύξηση των ευκαιριών για ανανέωση των πολιτιστικών και επαγγελματικών πηγών τους. Τη συσχέτιση με έναν αριθμό κοινωνικών δικαιωμάτων και πλεονεκτημάτων που θα εμπόδιζαν κάποια από τα ρίσκα αποκλεισμού.

13 2.στ)Θέματα κλειδιά για το σχηματισμό στρατηγικής για τη ΔΒΜ Η ανάπτυξη μιας μαθησιακής κουλτούρας σε υποκειμενικό και κοινωνικό επίπεδο Η δραστική μεταμόρφωση των εκπ/κών συστημάτων Η κρίσιμη επίδραση της ΔΒΜ στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης Η επαναπροσαρμογή του ιδρύματος εργασίας ώστε να γίνει μια σημαντική πηγή μάθησης

14 3.α)Από την εξέταση της ΔΒΜ προκύπτουν κάποια γεγονότα που εδραιώνουν τη σχέση επίσημης και μη επίσημης μάθησης: Πρότυπα και υποδομές προτύπων Εκτίμηση της προηγούμενης μάθησης Συμβουλευτικές πρακτικές Αφοσίωση των χορηγών Η σημασία της δια βίου μάθησης Η παρουσία ωρίμων μαθητών Κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση

15 3.β)Μεθοδολογίες εκτίμησης Μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό των συνδέσμων μεταξύ επίσημης και μη επίσημης μάθησης Αποτελούν εργαλείο για την εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ συνδέοντας την επίσημη με την μη επίσημη μάθηση. Ορισμένες από τις μεθοδολογίες είναι η εκτίμηση και η πιστοποίηση

16 3.γ)Οι λειτουργίες της εκτίμησης και της πιστοποίησης Διαφοροποιούνται σε 3 κατηγορίες  Όταν το άτομο εισέρχεται σ’ ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης η εκτίμηση μπορεί να είναι διαμορφωτική,βασισμένη στην αποτελεσματική διαδ/σία και σε υποθέσεις.  Όταν τελειώνει ένα πρόγραμμα  Όταν η πραγματική δυνατότητα να εκτελέσει κάτι το άτομο σε μια κατάσταση πραγματικής ζωής πιστοποιείται.

17 3.δ)Ο ρόλος και οι υπευθυνότητες όλων των δρώντων Οι δρώντες συμπεριλαμβάνουν τα άτομα,τις δημόσιες αρχές τους κοινωνικούς συνεταίρους και πολλούς άλλους επαγγελματικούς οργανισμούς. Ο ρόλος τους είναι αναπτυσσόμενος και μεταβαλλόμενος,καθώς η μη επίσημη μάθηση αποκτά σημασία και καθώς τα περισσότερα άτομα έχουν αναγνωρίσει και πιστοποιήσει την μη επίσημη τους μάθηση,επιβεβαιώνοντας το όφελος από τη ΔΒΜ.

18 Συμπερασματικά……… Η ΔΒΜ επιδιώκει αρκετούς στόχους, όπως η ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, η κοινωνική συνοχή και η απασχόληση.Επομένως, δεν πρέπει ουσιαστικά να μας ενδιαφέρει ποια διάσταση έχει την ανώτερη προτεραιότητα, αφού απώτερος σκοπός της κοινωνίας είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών και οικονομικών σκοπών της ΔΒΜ και να διευκολύνει τη μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης.Έτσι,οι μεγαλύτερες προτεραιότητες αφορούν αποφάσεις στο πώς να συνδέσουμε τις υπάρχουσες διαστάσεις της ΔΒΜ.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Δια Βίου μάθηση Θέμα:Επίσημη και μη-επίσημη μάθηση Ευαγγελία Σουργιαδάκη Α.Μ 3284."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google