Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Σχολική Σύμβουλος Ραχήλ Μαρτίδου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Σχολική Σύμβουλος Ραχήλ Μαρτίδου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Σχολική Σύμβουλος Ραχήλ Μαρτίδου,
Εφαρμογή Προγραμμάτων Μετάβασης στις εκπαιδευτικές περιφέρειες Ν. Χαλκιδικής Η Σχολική Σύμβουλος Ραχήλ Μαρτίδου,

2 Μια υπόθεση που μας αφορά……
Η αναγνώριση της σπουδαιότητας των πρώτων εμπειριών του παιδιού κατά τη μετακίνησή του από ένα περιβάλλον αγωγής σε κάποιο άλλο, οδήγησε στην ανάδειξη του θέματος «της μετάβασης» ως ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα, το οποίο από πολύ νωρίς βρέθηκε στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Μια υπόθεση που μας αφορά……

3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και το ζήτημα της συνεργασίας
Βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που επηρέασε την επιλογή και το σχεδιασμό αυτής της προσπάθειας είναι η άποψη που διατυπώνεται από θεωρητικούς του θέματος, ότι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. (Μπαγάκης & άλλοι 2006, Yebaoh 2002, Μπίκος 1995) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και το ζήτημα της συνεργασίας

4 Μια υπόθεση που μας αφορά
Στο πλαίσιο της Σχολικής Παιδαγωγικής υπερτονίστηκε ιδιαίτερα η αρνητική πλευρά του όρου (Βρυνιώτη 2000). Είναι ενδεικτικοί οι όροι, όπως «κρίσιμο γεγονός της ζωής», «κρίσιμη φάση», «ζώνη προβλήματος» (Woeffray 1996:12). Πρόσφατες όμως ερευνητικές προτάσεις (Rydolph et al. 2001: ) προσδίδουν στη μετάβαση «θετικά χαρακτηριστικά» φωτίζοντας το στοιχείο της αλλαγής ως πρόκληση για μια νέα αρχή. Στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα η σχετική συζήτηση περιορίστηκε στο ερώτημα της κατάλληλης ηλικίας για την ένταξη στη δημοτική εκπαίδευση.   Μια υπόθεση που μας αφορά

5 Ορίζεται ως το πέρασμα από ένα γνωστό σ’ ένα άγνωστο κόσμο.
Η έννοια αυτή εκλαμβάνεται «ως ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mögel 1984:158). Ορίζεται ως το πέρασμα από ένα γνωστό σ’ ένα άγνωστο κόσμο. Μετάβαση………

6 Ορίζεται ως το πέρασμα από ένα γνωστό σ’ ένα άγνωστο κόσμο.
Εν προκειμένω από το οικείο περιβάλλον του Νηπιαγωγείου και του τρόπου λειτουργίας του στο Δημοτικό σχολείο, ένα σχολικό χώρο με διαφορετικό τρόπο εργασίας. Η μετάβαση του νηπίου από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο θεωρείται μια από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας, καθώς αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξή του.

7 Παρά το γεγονός της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο η ένταξη στο σχολείο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας, και εντοπίζεται: στην αρχή μιας σχέσης που πρόκειται να αναπτυχθεί ανάμεσα στο άτομο και τη γνώση. Σηματοδοτείται από ιδιαίτερα έντονες αλλαγές τόσο στην προσωπικότητα του παιδιού όσο και στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Εκθέτει το παιδί σε μια ποικιλία αλλαγών και απαιτήσεων, γνωστικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί βάσει καθορισμένων προδιαγραφών. Μετάβαση

8 Διασύνδεση νηπιαγωγείου - δημοτικού
Αντί του όρου «μετάβαση» μερικοί χρησιμοποιούν τον όρο «διασύνδεση» διότι σημασιολογικά εμπεριέχει ευρύτερη δυναμική περιεχομένου, με έμφαση περισσότερο στη συνέχεια της εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης, παρά στην αποσπασματική εξέλιξη-μετάβαση από την μία βαθμίδα στην άλλη. Επίσης η έννοια της μετάβασης συνδέεται με την έννοια της σχολικής ετοιμότητας. Διασύνδεση νηπιαγωγείου - δημοτικού

9 Διασύνδεση νηπ/γείου - δημοτικού
Αναζήτηση κοινού επικοινωνιακού κώδικα, όπου οι έννοιες παιδικής ηλικίας, μετάβασης, σχολικής ετοιμότητας θα έχουν κοινό εννοιολογικό περιεχόμενο και θα οδηγούν στη γεφύρωση του «χάσματος» μεταξύ των δύο βαθμίδων, την αντιμετώπιση των ασυνεχειών και την επίλυση προβλημάτων μετάβασης. Ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών θεσμών και του οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς συμμετέχουν από κοινού στις διαδικασίες μετάβασης (Neuman 2002). Διασύνδεση νηπ/γείου - δημοτικού

10 ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Κοινοί εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι Κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μέθοδοι Κοινά προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ισότιμη συνεργασία ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και δασκάλους ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

11 Το ο Froebel κατέθεσε ένα αναλυτικό σχέδιο για την οργανική σύνδεση της προσχολικής με τη σχολική εκπαίδευση θέτοντας τις βάσεις για τη γεφύρωση του χάσματος κατά τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην άλλη (Grossmann 1987) Δεκαετία του 1960 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες διατυπώθηκε το αίτημα για μια ομαλή μετάβαση μέσα από ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα, που να συνδέει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από κάτω προς τα πάνω (Horn& Thimel 1982, Dunlop & Fabian 2007) 1965 – 1975 (μεταρρυθμιστική ευφορία) Στόχος ήταν η οργανική σύνδεση και συνεργασία νηπιαγωγείου – δημοτικού, ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνοχή σε επίπεδο σκοπών, στόχων, περιεχομένου και μεθοδολογίας και κοινής κατάρτισης των εκπαιδευτικών (μεταρρυθμιστική νηφαλιότητα) Τα μέτρα κρίθηκαν ανεπαρκή για τις περισσότερες χώρες επειδή απουσίαζε το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο Ιστορική αναδρομή……

12 Από το 1995 και μετά παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της μετάβασης και οι λόγοι είναι: Αύξηση των μελών του Δ.Ε.Π. Ίδρυση επιστημονικών ενώσεων Η συμβολή του ΟΟΣΑ Η διακήρυξη της Μπολόνια (1999) Η υποστήριξη της Ε.Ε. με διάφορα προγράμματα. Ιστορική αναδρομή

13 Η σχέση μεταξύ προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης φαίνεται να διαφοροποιείται.
Στη διαφοροποίηση αυτή συνετέλεσε η θεσμοθέτηση του ΔΕΠΠΣ και των ΑΠΣ νηπιαγωγείου-δημοτικού και γυμνασίου το 2003 και της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα έτος πριν από την είσοδο στο δημοτικό σχολείο το 2007 και η έκδοση του Οδηγού Νηπιαγωγού το 2006. Επίσης μέσα από την ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος «Εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στο ολοήμερο νηπιαγωγείο» - «Σχέδιο εργασίας: Διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό» κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους Παράλληλα με αυτές τις δράσεις εκπονήθηκε εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται από τρία βιβλία: ο Οδηγός ολοήμερου νηπιαγωγείου, το Εγχειρίδιο δραστηριοτήτων (νηπιαγωγού-νηπίου) και ο Οδηγός γονέα. Τελευταία δεκαετία….

14 Θεωρητικά μοντέλα μετάβασης
Το μοντέλο ικανοτήτων Το αναπτυξιακό-οικολογικό μοντέλο Θεωρητικά μοντέλα μετάβασης

15 Το μοντέλο ικανοτήτων…
η προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο της μετάβασης γίνεται αντιληπτή με όρους των χαρακτηριστικών του, τη χρονολογική ηλικία ή το επίπεδο ωρίμανσής του.

16 Το αναπτυξιακό/οικολογικό μοντέλο…..
αγκαλιάζει την ιδέα ότι η μετάβαση στο σχολείο είναι μία συνεχής, δομημένη από σχέσεις διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Η ενεργός διαδικασία μεταξύ των πρωταγωνιστών –κλειδιών στην διαδικασία της μετάβασης- εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης, διοικητικών αρχών και τοπικής κοινότητας – είναι θεμελιώδης στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο (Rimm-Kaufmann Et Pianta, 2000).

17 Ερευνητικά δεδομένα ανέδειξαν ……
Η ασυνέχεια και το χάσμα ανάμεσα στις δύο βαθμίδες όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, αλλά και διεθνώς αποδίδονται στη διαφορετική ιστορική εξέλιξη των δύο θεσμών (Παπαντωνίου & άλ. 2004, Βρυνιώτη 2000, Πανταζής 1991), η οποία οδήγησε στην αντιμετώπιση τους ως αυτόνομων σχολικών μονάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως: ο διαφορετικός παιδαγωγικός σχεδιασμός του σχολείου και του νηπιαγωγείου, η διαφοροποιημένη χρήση του εκπαιδευτικού χώρου και των υλικών, διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και διαφορετική εκπαίδευση των νηπιαγωγών και δασκάλων Ερευνητικά δεδομένα ανέδειξαν ……

18 Επομένως τα προβλήματα μετάβασης προκύπτουν από την απουσία…..
Κοινών εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων Κοινών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθόδων Κοινών προγραμμάτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Ισότιμης συνεργασίας ανάμεσα στους νηπιαγωγούς και δασκάλους

19 Το βέβαιο είναι….. ότι οι νηπιαγωγοί μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση, όχι μόνο με το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών αλλά και με την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία τόσο με το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών όσο και με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του Δημοτικού, καθώς τα παιδιά νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια όταν αντιλαμβάνονται ότι «οι σημαντικοί για αυτά άλλοι» συναντώνται και συνυπάρχουν αρμονικά με γνώμονα το δικό τους καλό.

20 Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης
Απευθύνονται σε όλα τα παιδιά Εμπλέκουν οικογένειες Προετοιμάζουν τα παιδιά Συνδέουν τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης

21 Σύνδεση οικογένειας -νηπιαγωγείου
Ενδεικτικές δραστηριότητες √ Συστηματικές συναντήσεις οικογένειας-νηπιαγωγείου √ Κοινές συναντήσεις δασκάλων-νηπιαγωγών-γονέων. √ Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου-πρώτης τάξης με κοινό θέμα √ Επικοινωνία μέσα από πίνακα ανακοινώσεων, γράμματα στους γονείς Σύνδεση οικογένειας -νηπιαγωγείου

22 Σύνδεση νηπίων –δημοτικού σχολείου
Ενδεικτικές δραστηριότητες √ Συνάντηση νηπίων & νηπιαγωγού με δάσκαλο √ Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια √ Επίσκεψη δασκάλων στο νηπιαγωγείο Σύνδεση νηπίων –δημοτικού σχολείου

23 Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Δη μ ο τ ι κό Σεπτ Οκτ Νοέμβ Δεκ Ιαν Φεβρ Μάρτ Απρίλ Μάις Ιούν Καλοκαίρ Σεπτέμ Οκτώβρ Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του προγράμματος ( )  

24 Ενδεικτικές δράσεις για τη συνέχεια
Μήνες Περίοδος Ενδεικτικές Δράσεις (για τη συνέχεια) 1 Ιούλιο έως Σεπτέμβριο Υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς στο σπίτι. 2 Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών στο δημοτικό. Οι νηπιαγωγοί βρίσκονται στο πλευρό των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να επιλύσουν μαζί ενδεχόμενα προβλήματα. 3 Οκτώβριος Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα 4 Νοέμβριος Ανάλυση δεδομένων 5 Δεκέμβριος Ερμηνεία αποτελεσμάτων -κοινοποίηση-προτάσεις για διεύρυνση του προγράμματος Ενδεικτικές δράσεις για τη συνέχεια

25 Νηπιαγωγεία Μάλαγας

26 Ενδεικτικές απαντήσεις των νηπίων πριν την παρέμβαση
1.Τι  γνωρίζουν για το Δημοτικό  σχολείο; 2. Πως το φαντάζονται;  3.Πως αισθάνονται  που θα πάνε στο Δημοτικό  σχολείο; Είναι μεγάλο και είναι  κοντά στον παιδικό  σταθμό. Εκεί  γράφουνε και διαβάζουνε κάθονται ήσυχα, δεν διακόπτουν την κυρία, μιλάνε όταν τους πει η κυρία. Μου αρέσει και θέλω να πάω γιατί θέλω να παίζω και να μάθω να διαβάζω. Είναι μεγάλο και έχει πολλά παιδιά, έξι παράθυρα και μεγάλη αυλή. Θα  πηγαίνω στο σπίτι  και θα γράφω ότι μας λέει η κυρία. Θα  νιώθω μεγάλος. Είμαι χαρούμενος που θα πάω στο δημοτικό. Είναι μεγάλο, κάθονται στα  θρανία και διαβάζουν Θα  κάνουμε γυμναστική Θέλω  να πάω επειδή θέλω να μάθω να γράφω Εκεί  βγαίνουν έξω διάλλειμα. Θα  είναι πιο μεγάλο από το νηπιαγωγείο. Φοβάμαι γιατί έχει πολλά  παιδιά       Ενδεικτικές απαντήσεις των νηπίων πριν την παρέμβαση  

27 Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις των νηπίων μετά την παρέμβαση
Το  Δημοτικό σχολείο ήταν όπως το φανταζόσουν; Τι σου άρεσε; Τι δε σου  άρεσε; Πως νιώθεις  που πας στο δημοτικό;   Δεν είχε καρεκλάκια και παιχνίδια για να παίζουμε.. Ο πίνακας, τα θρανία και το κουδούνι που χτυπούσε. Δεν μου άρεσαν τα κάγκελα στην αυλή γιατί είναι ψηλά. Νιώθω καλά και είμαι  χαρούμενος. Νόμιζα ότι εκεί δεν θα βγαίνουμε διάλλειμα Δεν είχε κουκλοθέατρο. Που ζωγραφίσαμε, κάναμε διάλλειμα που πήγαμε ξανά και ξανά και τους κάναμε επίσκεψη. Δεν μου άρεσε η  φασαρία που έκαναν τα παιδιά στην αυλή. Νιώθω υπέροχα, γιατί μ’ αρέσει να μάθω να διαβάζω.   Δεν είχε παρεούλα, δεν είχε ράφια  για τις μπογιές  και τις τσάντες,  τις αφήνανε στο  πάτωμα. Όλα μου άρεσαν, που βγήκαμε διάλλειμα Μου άρεσε πολύ πως διαβάζουν τα παιδιά. Δεν μου άρεσε ότι τα παιδιά κάνανε ησυχία και οι καρέκλες γιατί ήταν ψηλές. Χαίρομαι  που θα πάω στο  δημοτικό γιατί μου  άρεσε. Έτσι  το φαντάστηκα Μου άρεσε που τα παιδιά κάνουν ησυχία στην τάξη. Που δεν έχουν «παρεούλα». Νιώθω καλά που θα πάω.       Ενδεικτικές ερωτήσεις και  απαντήσεις των νηπίων μετά την παρέμβαση 

28 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
√ CD και DVD με τις δράσεις των παιδιών √ Λευκώματα √ Αφίσες √ Προσκλήσεις √ Εικαστικά έργα √ Φωτογραφικά άλμπουμ √ Κατασκευές ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

29

30

31

32

33

34

35 Αξιολόγηση του προγράμματος
Ως προς τη λειτουργία και το χρόνο υλοποίησης του. Ως προς τη μεθοδολογία του. Ως προς την επίδρασή του στους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων Τα οφέλη προς τα νήπια, μαθητές και γονείς Ως προς τις δυσκολίες και τα προβλήματα που ανέκυψαν. Αξιολόγηση του προγράμματος

36 Προδημοτική & δημοτική ενιαία σχολική μονάδα
Ίσως το πρόγραμμα αυτό να αποτελέσει την αρχή προβληματισμού για συζητήσεις και ανάπτυξη διαλόγου για μια ενιαία βαθμίδα πιο ισχυρή, προδημοτικής και δημοτικής βαθμίδας με ενιαίο σκοπό, στόχους, λειτουργία, πρόγραμμα, μεθόδους, αξιολόγηση. Τα ποιοτικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που κάνουν το νηπιαγωγείο ελκυστικό να υιοθετηθούν και προς το δημοτικό σχολείο. Απαιτείται κοινή εκπαίδευση, κοινή και ισότιμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων.

37 Βρυνιώτη, Π. (2000). Θεσμικός διαχωρισμός και συνεργασία μεταξύ Νηπιαγωγείου και Πρωτοβάθμιου Σχολείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Εμπειρική- Συγκριτική προσέγγιση των απόψεων Ελλήνων και Γερμανών εκπαιδευτικών, Διδ.Διατριβή, Αθήνα Μαρτίδου, Ρ., Γώτη, Ε. & Βασίλα,Β (2010). Κριτική Παρουσίαση των προγραμμάτων Μετάβασης εισήγσης στα Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας το πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών, Ρέθυμνο, Οκτωβρίου Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Διδασκαλείο Νηπιαγωγών. Mögel, H.(1984). Ökopsychologie, Eine Einführung. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer Nickel, H. (1990). Das Problem der Einschulung aus ökologisch-systemischer Perspektive, Psychologie in Erziehung und Unterricht, Jg., 37, Rydolph, D.K., Lambert, F.S., Clark, G.A., & Kurlakowsky, D.K(2001). Negotiating the Transition to Middle School: The Role of Self-Regulatory Processes, Child Development, 72 (3), Woeffray Α.(1996). Grundlagen der Schuleintritts- diagnostik. Stuttgart-Wien: Paul Haupt Bern Βιβλιογραφία

38 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Η Σχολική Σύμβουλος Ραχήλ Μαρτίδου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google