Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Περιεχόμενα: Σύγκριση ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Χρόνος παραμονής και χώρος χρόνου για ε Α ≠0 Σύγκριση μεγέθους ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Η στοιχειώδης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Περιεχόμενα: Σύγκριση ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Χρόνος παραμονής και χώρος χρόνου για ε Α ≠0 Σύγκριση μεγέθους ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Η στοιχειώδης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Περιεχόμενα: Σύγκριση ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Χρόνος παραμονής και χώρος χρόνου για ε Α ≠0 Σύγκριση μεγέθους ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΔΕ Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΡΠΑ Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΕΡ Reformer Reactors in Series

2 εΑ=0 ή εΑ≠0 εΑ=0 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΠΑ ΚΑΙ ΑΕΡ Για δοθέντα F AΟ και x Af, το –r A στον ΑΕΡ μεταβάλλεται, ενώ στον ΑΡΠΑ διατηρείται σταθερό

3 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ εΑ≠0 Α3RΑ3R

4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΔΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ - ΑΡΠΑ Μέσος χρόνος παραμονής

5 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ - ΑΕΡ Επειδή η σύσταση του ρευστού μεταβάλλεται από σημείο σε σημείο στον αντιδραστήρα, μεταβάλλεται και η ταχύτητα ροής. Το τ και το t ταυτίζονται εάν ε Α =0. Εάν εΑ≠0 διαφέρουν : τ = ανεξάρτητη μεταβλητή και t = εξαρτημένη μεταβλητή

6 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΕΡ ΚΑΙ ΑΡΠΑ

7 Παρατηρήσεις: Για ίδιο C Ao και F Ao η τεταγμένη δίνει το λόγο V ΑΡΠΑ /V ΑΕΡ Για n>0 ο όγκος του ΑΡΠΑ είναι πάντα μεγαλύτερος από τον όγκο του ΑΕΡ. Για n=0 ??? Για x Α  0 V ΑΡΠΑ =V ΑΕΡ

8 Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΔΕ To=500 °K, Po=8,2 atm, k=0,5 L/mol*s C AO =0,2 mol/L, Uo=2,5 L/s,x A =0,90

9 Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΡΠΑ To=500 °K, Po=8,2 atm, k=0,5 L/mol*s C AO =0,2 mol/L, Uo=2,5 L/s,x A =0,90

10 Η στοιχειώδης αντίδραση 2Α  Β σε ΑΕΡ To=500 °K, Po=8,2 atm, k=0,5 L/mol*s C AO =0,2 mol/L, Uo=2,5 L/s,x A =0,90


Κατέβασμα ppt "6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ Περιεχόμενα: Σύγκριση ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Χρόνος παραμονής και χώρος χρόνου για ε Α ≠0 Σύγκριση μεγέθους ΑΡΠΑ και ΑΕΡ Η στοιχειώδης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google