Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα: Παράδειγμα: Υπολογισμός ολόσωμης ορθογωνικής πλάκας καταστρώματος οδικής γέφυρας. Υπολογίζεται η ένταση από τα κινητά φορτία κατά DIN FB101.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα: Παράδειγμα: Υπολογισμός ολόσωμης ορθογωνικής πλάκας καταστρώματος οδικής γέφυρας. Υπολογίζεται η ένταση από τα κινητά φορτία κατά DIN FB101."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα: Παράδειγμα: Υπολογισμός ολόσωμης ορθογωνικής πλάκας καταστρώματος οδικής γέφυρας. Υπολογίζεται η ένταση από τα κινητά φορτία κατά DIN FB101 Α) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2 Β) ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΠΔ Φ1 DIN FB101) I) Φορτία στην άκρη P1=120 KN P2=80 KN IΙ) Φορτία στην μέση (Εξετάζεται η μεσαία διατομή)

3 Γ) ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

4 Δ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΠΩΝ m y I) Φορτία στην άκρη (max m =540.6KNm/m)IΙ) Φορτία στην μέση (max m =472.5KNm/m) Σημείωση: Η ως άνω σήμανση των ροπών δεν είναι διανυσματική (Μχ,Μy θα απαιτούσαν οπλισμό κατά χ,y αντίστοιχα) x y

5 Δ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΠΩΝ m x I) Φορτία στην άκρη (max m =101.2KNm/m)IΙ) Φορτία στην μέση (max m =141.2KNm/m) x y

6 Ε) ΟΡΘΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ I) Φορτία στην άκρη (max σ=4.4 Ν/mm2)IΙ) Φορτία στην μέση (max σ=3.9 N/mm2) min N/mm2 max

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΡΟΠΗΣ Ι) Φορτία στην άκρη (max m =540.6KNm/m) IΙ) Φορτία στην μέση (max m =472.5KNm/m) My=(E)=5867 KNm ( m y=5867/14=419 KNm/m) Η συνολική ροπή υπολογίζεται από το εμβαδόν της καμπύλης m y

8 ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΗΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ Επίλυση Αμφιέρειστης P q (πεζ) = 2x3.75x1.00=7.5 KN/m q (Λ2,Λ3…) = 3x2.5x3.00=22.5 KN/m q (Λ1) = 9x3.00=27 KN/m m P = 2x120+2x80=400 KN Mm = (22.5+27+7.5)x18^2/8+400x(9.0-0.6) = 5669 KNm(=5867 kNm) m y = 5669/14= 405 KNm/m Και επομένως είναι δυνατόν να υπολογίσουμε ένα συντελεστή επαυξήσεως κινητών από την σχέση: f = max m / m y =540.6/405=1.33 (=419 kNm/m) Η συνολική ροπή μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και από το ραβδόμορφο προσομοίωμα φορτισμένο με το σύνολο των φορτίων Η μέση τιμή της ροπής υπολογίζεται ως: Τιμές από τον επιφανειακό φορέα Σημείωση: Εάν ήταν γνωστή η τιμή του συντελεστού επαυξήσεως τότε η επίλυση του επιφανειακού φορέα θα ήταν δυνατόν να υποκατασταθεί από την επίλυση του ραβδόμορφου φορέα


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα: Παράδειγμα: Υπολογισμός ολόσωμης ορθογωνικής πλάκας καταστρώματος οδικής γέφυρας. Υπολογίζεται η ένταση από τα κινητά φορτία κατά DIN FB101."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google