Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

‘Εξερευνώντας τον κρυμμένο κόσμο των διαφημίσεων’ Φοιτήτριες: Κωνσταντοπούλου Χριστίνα 4947 Χρυσικού Δέσποινα 5052.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "‘Εξερευνώντας τον κρυμμένο κόσμο των διαφημίσεων’ Φοιτήτριες: Κωνσταντοπούλου Χριστίνα 4947 Χρυσικού Δέσποινα 5052."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ‘Εξερευνώντας τον κρυμμένο κόσμο των διαφημίσεων’ Φοιτήτριες: Κωνσταντοπούλου Χριστίνα 4947 Χρυσικού Δέσποινα 5052

2 Προαπαιτούμενες Γνώσεις o Αναγνώριση διαφημιστικού σποτ o Αναγνώριση μάρκας προϊόντων o Δομή στον προφορικό λόγο o Ανάληψη ρόλων o Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου o Εξοικείωση με χρήση λογισμικών o Αποθήκευση, αναζήτηση, επισύναψη αρχείων o Εξοικείωση με την χρήση των Τ.Π.Ε. για επικοινωνία και συνεργασία o Αναγνώριση διαφημιστικού σποτ o Αναγνώριση μάρκας προϊόντων o Δομή στον προφορικό λόγο o Ανάληψη ρόλων o Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου o Εξοικείωση με χρήση λογισμικών o Αποθήκευση, αναζήτηση, επισύναψη αρχείων o Εξοικείωση με την χρήση των Τ.Π.Ε. για επικοινωνία και συνεργασία Προϋπάρχουσες Γνώσεις o Διαφημίσεις ως ψυχαγωγικό μέσο o Μάρκες καταναλωτικών προϊόντων o Δημιουργία μικρών ιστοριών o Χρήση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή o Αναγνώριση άλλων συσκευών Τ.Π.Ε. o Διαφημίσεις ως ψυχαγωγικό μέσο o Μάρκες καταναλωτικών προϊόντων o Δημιουργία μικρών ιστοριών o Χρήση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή o Αναγνώριση άλλων συσκευών Τ.Π.Ε.

3 Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Διαχωρισμός ήρωα διαφήμισης από το προϊόν. Στόχοι o Υψηλού Επιπέδου: Οι ήρωες διαφημίσεων εξυπηρετούν την προώθηση & πώληση προϊόντων. o Χαμηλού Επιπέδου: Οι δημιουργοί της διαφήμισης λειτουργούν ως ομάδες για να παράξουν ένα αποτέλεσμα. Σύνδεση με Ν.Α.Π(2011) Η έννοια της διαφήμισης υπάρχει στην γνωστική περιοχή της Γλώσσας αλλά το αντικείμενο θα προσεγγιστεί διαθεματικά όπως άλλωστε προβλέπει το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Σκοπός Εκπαιδευτικού Σεναρίου Διαχωρισμός ήρωα διαφήμισης από το προϊόν. Στόχοι o Υψηλού Επιπέδου: Οι ήρωες διαφημίσεων εξυπηρετούν την προώθηση & πώληση προϊόντων. o Χαμηλού Επιπέδου: Οι δημιουργοί της διαφήμισης λειτουργούν ως ομάδες για να παράξουν ένα αποτέλεσμα. Σύνδεση με Ν.Α.Π(2011) Η έννοια της διαφήμισης υπάρχει στην γνωστική περιοχή της Γλώσσας αλλά το αντικείμενο θα προσεγγιστεί διαθεματικά όπως άλλωστε προβλέπει το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

4 Δραστηριότητες ψυχολογικής & γνωστικής προετοιμασίας Διδακτική στρατηγική Ανίχνευση Τρόποι Ανίχνευσης Ερωταποκρίσεις Παραδείγματα Ερωτήσεων o ‘Πιστεύετε ότι ο Quiky φτιάχνει το Nesquik;’ o ‘Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον Quiky ως ήρωα σε μια άλλη διαφήμιση;’ o ‘Οι διαφημίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση φτιάχνονται από κάποιον;’ Αιτιολόγηση τρόπων ανίχνευσης Μέσω των ερωταποκρίσεων ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανιχνεύσει τις αρχικές ιδέες των παιδιών αλλά και τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν σε κάποια αρχικά συμπεράσματα με έναν πιο ασφαλή τρόπο σε αντίθεση με τον καταιγισμό ιδεών ή την ζωγραφική. Διδακτική στρατηγική Ανίχνευση Τρόποι Ανίχνευσης Ερωταποκρίσεις Παραδείγματα Ερωτήσεων o ‘Πιστεύετε ότι ο Quiky φτιάχνει το Nesquik;’ o ‘Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον Quiky ως ήρωα σε μια άλλη διαφήμιση;’ o ‘Οι διαφημίσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση φτιάχνονται από κάποιον;’ Αιτιολόγηση τρόπων ανίχνευσης Μέσω των ερωταποκρίσεων ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανιχνεύσει τις αρχικές ιδέες των παιδιών αλλά και τα παιδιά μπορούν να οδηγηθούν σε κάποια αρχικά συμπεράσματα με έναν πιο ασφαλή τρόπο σε αντίθεση με τον καταιγισμό ιδεών ή την ζωγραφική.

5 Δραστηριότητες διδασκαλίας & εμπέδωσης Οι γνωστικές δυσκολίες των μαθητών γίνονται κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων ώστε να ξεπεραστούν. o 1 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: Γνωστική Δυσκολία: Δυσκολία αναγνώρισης συντελεστών διαφήμισης  Στόχος: Να μάθουν για την ύπαρξη των δημιουργών της διαφήμισης και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. o 4 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης: Γνωστική Δυσκολία: Αδυναμία διαχωρισμού εικόνας προϊόντος από τον πλαστό ήρωα της διαφήμισης  Στόχος: Να μεταφέρουν τον ήρωα της διαφήμισης από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούμενες Διδακτικές Στρατηγικές: o Παρατήρηση, Περιγραφή, Συλλογή Δεδομένων o Διερεύνηση, Σειροθέτηση με βάση κάποιο κριτήριο o Πειραματισμός, Ανακάλυψη o Απεικόνιση, Κατασκευή, Καταγραφή o Οργάνωση Δεδομένων o Γνωστική Σύγκρουση Οι γνωστικές δυσκολίες των μαθητών γίνονται κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων ώστε να ξεπεραστούν. o 1 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: Γνωστική Δυσκολία: Δυσκολία αναγνώρισης συντελεστών διαφήμισης  Στόχος: Να μάθουν για την ύπαρξη των δημιουργών της διαφήμισης και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. o 4 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης: Γνωστική Δυσκολία: Αδυναμία διαχωρισμού εικόνας προϊόντος από τον πλαστό ήρωα της διαφήμισης  Στόχος: Να μεταφέρουν τον ήρωα της διαφήμισης από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούμενες Διδακτικές Στρατηγικές: o Παρατήρηση, Περιγραφή, Συλλογή Δεδομένων o Διερεύνηση, Σειροθέτηση με βάση κάποιο κριτήριο o Πειραματισμός, Ανακάλυψη o Απεικόνιση, Κατασκευή, Καταγραφή o Οργάνωση Δεδομένων o Γνωστική Σύγκρουση

6 Προστιθέμενη Αξία Λογισμικού 1.Word: αποθήκευση εικόνων, συλλογή δεδομένων & σειροθέτηση 2.Kidpix: δημιουργία διαφήμισης σε ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο 3.Power Point: δημιουργία πολυμεσικού αρχείου, προβολή & ανακάλυψη διαφορετικών μορφών στη γλώσσα 4.Tux paint: ψηφιακή απεικόνιση ήρωα και σκηνικών, αποθήκευση & παρουσίαση 1.Word: αποθήκευση εικόνων, συλλογή δεδομένων & σειροθέτηση 2.Kidpix: δημιουργία διαφήμισης σε ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο 3.Power Point: δημιουργία πολυμεσικού αρχείου, προβολή & ανακάλυψη διαφορετικών μορφών στη γλώσσα 4.Tux paint: ψηφιακή απεικόνιση ήρωα και σκηνικών, αποθήκευση & παρουσίαση Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Λογισμικού 1.Εισαγωγή & Επεξεργασία Εικόνων 2.Δημιουργία εικόνων 3D, Εισαγωγή φωνητικού μηνύματος & κίνησης 3.Οργάνωση & Παρουσίαση πληροφοριών σε διάφορες μορφές 4.Εργαλεία δημιουργίας σχεδίων, έτοιμα φόντο 1.Εισαγωγή & Επεξεργασία Εικόνων 2.Δημιουργία εικόνων 3D, Εισαγωγή φωνητικού μηνύματος & κίνησης 3.Οργάνωση & Παρουσίαση πληροφοριών σε διάφορες μορφές 4.Εργαλεία δημιουργίας σχεδίων, έτοιμα φόντο

7 Ρόλος εκπαιδευτικού o Βοηθητικός o Υποστηρικτικός Διδακτικές βοήθειες α. Από εκπαιδευτικό σε μαθητή o Ερωταποκρίσεις β. Από μαθητή σε μαθητή Ενδεικτικά παραδείγματα α. 1. 2 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας : ‘Ποιος πρέπει να πάρει το σενάριο της διαφήμισης για να μπορέσει να φτιάξει τον ήρωα;’ 2. 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: ‘Αν πατήσουμε αυτό το κουμπί τι κίνηση θα κάνει ο ήρωας;’ 3. 1 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης: ‘Τι χρώματα θα βάλετε για να είναι πιο ελκυστικό;’ β. 1. 1 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: Στην αναζήτηση των συντελεστών της διαφήμισης τα παιδιά βοηθούν τους συμμαθητές τους με τις ιδέες τους Ρόλος εκπαιδευτικού o Βοηθητικός o Υποστηρικτικός Διδακτικές βοήθειες α. Από εκπαιδευτικό σε μαθητή o Ερωταποκρίσεις β. Από μαθητή σε μαθητή Ενδεικτικά παραδείγματα α. 1. 2 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας : ‘Ποιος πρέπει να πάρει το σενάριο της διαφήμισης για να μπορέσει να φτιάξει τον ήρωα;’ 2. 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: ‘Αν πατήσουμε αυτό το κουμπί τι κίνηση θα κάνει ο ήρωας;’ 3. 1 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης: ‘Τι χρώματα θα βάλετε για να είναι πιο ελκυστικό;’ β. 1. 1 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας: Στην αναζήτηση των συντελεστών της διαφήμισης τα παιδιά βοηθούν τους συμμαθητές τους με τις ιδέες τους

8 Δραστηριότητες αξιολόγησης Διδακτική Στρατηγική Παρουσίαση αποτελεσμάτων Τρόποι Αξιολόγησης o Ερωτήσεις o Παιδικό Σχέδιο Παραδείγματα Ερωτήσεων 1.‘Νομίζετε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλοι αυτοί οι συντελεστές; Θα μπορούσαμε να παραλείψουμε κάποιον;’ 2.‘Πιστεύετε ότι ο Quiky φτιάχτηκε για να διαφημίζει το κακάο ή μπορούμε να του δώσουμε κι άλλα προϊόντα ;΄ 3.‘Ο Quiky και ο δικός σας ήρωας η Σταγόνα είναι αληθινοί;’ Αιτιολόγηση τρόπων αξιολόγησης Οι συγκεκριμένοι τρόποι αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν επειδή: α) οι ερωτήσεις τα βοηθούν να εξάγουν συμπεράσματα και να σχηματοποιήσουν στο μυαλό τους τα αποτελέσματα της εργασίας τους και β) το παιδικό σχέδιο είναι ένας πολύ εύκολος και άμεσος τρόπος να εκφράζονται τα παιδιά. Διδακτική Στρατηγική Παρουσίαση αποτελεσμάτων Τρόποι Αξιολόγησης o Ερωτήσεις o Παιδικό Σχέδιο Παραδείγματα Ερωτήσεων 1.‘Νομίζετε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλοι αυτοί οι συντελεστές; Θα μπορούσαμε να παραλείψουμε κάποιον;’ 2.‘Πιστεύετε ότι ο Quiky φτιάχτηκε για να διαφημίζει το κακάο ή μπορούμε να του δώσουμε κι άλλα προϊόντα ;΄ 3.‘Ο Quiky και ο δικός σας ήρωας η Σταγόνα είναι αληθινοί;’ Αιτιολόγηση τρόπων αξιολόγησης Οι συγκεκριμένοι τρόποι αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν επειδή: α) οι ερωτήσεις τα βοηθούν να εξάγουν συμπεράσματα και να σχηματοποιήσουν στο μυαλό τους τα αποτελέσματα της εργασίας τους και β) το παιδικό σχέδιο είναι ένας πολύ εύκολος και άμεσος τρόπος να εκφράζονται τα παιδιά.

9 Γνωστική Σύγκρουση 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας o Γνωστικό Εμπόδιο: δυσκολία να καταλάβουν την ύπαρξη επαγγελμάτων όπως συγγραφέας, ηθοποιός στον χώρο της διαφήμισης. o Γνωστική Σύγκρουση: με ανάληψη ρόλων συντελεστών μιας διαφήμισης o Αντιμετώπιση με χρήση λογισμικού: Ανάληψη ρόλων για την δημιουργία διαφήμισης με χρήση λογισμικών εμπλέκει τα παιδιά στην διαδικασία δημιουργίας μιας διαφήμισης όπως: συγγραφέας: σενάριο στο power point σκηνογράφοι: σκηνικά σε tux paint κλπ Η χρήση λογισμικών οδήγησε:  στην κλιμακωτή συνειδητοποίηση των παιδιών για την αναγκαιότητα των συντελεστών για την δημιουργία διαφήμισης  ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επίλυση προβλήματος 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας o Γνωστικό Εμπόδιο: δυσκολία να καταλάβουν την ύπαρξη επαγγελμάτων όπως συγγραφέας, ηθοποιός στον χώρο της διαφήμισης. o Γνωστική Σύγκρουση: με ανάληψη ρόλων συντελεστών μιας διαφήμισης o Αντιμετώπιση με χρήση λογισμικού: Ανάληψη ρόλων για την δημιουργία διαφήμισης με χρήση λογισμικών εμπλέκει τα παιδιά στην διαδικασία δημιουργίας μιας διαφήμισης όπως: συγγραφέας: σενάριο στο power point σκηνογράφοι: σκηνικά σε tux paint κλπ Η χρήση λογισμικών οδήγησε:  στην κλιμακωτή συνειδητοποίηση των παιδιών για την αναγκαιότητα των συντελεστών για την δημιουργία διαφήμισης  ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επίλυση προβλήματος

10 Πειραματισμός 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας  Πειραματισμός με δυνατότητες λογισμικού Kidpix για δημιουργία διαφήμισης.  Τα παιδιά πειραματίζονται με τα εργαλεία του λογισμικού προκειμένου να δημιουργήσουν τον ήρωα, το προϊόν, το φόντο, τις κινήσεις και τα λόγια. Ανακάλυψη 5 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης  Ανακάλυψη σύνδεσης της βιντεοκάμερας με τον υπολογιστή για να ανεβάσουν το βίντεο της διαφήμισης.  Τα παιδιά μέσω του πειραματισμού, ανακαλύπτουν την σύνδεσή του καλωδίου της βιντεοκάμερας με τον υπολογιστή και την σημασία της για την μεταφορά ενός αρχείου. Διερεύνηση 2 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας  Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των συντελεστών της διαφήμισης  Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις εικόνες των συντελεστών, που έχουν αποθηκεύσει στο word, προσπαθούν να ανακαλύψουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Πειραματισμός 3 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας  Πειραματισμός με δυνατότητες λογισμικού Kidpix για δημιουργία διαφήμισης.  Τα παιδιά πειραματίζονται με τα εργαλεία του λογισμικού προκειμένου να δημιουργήσουν τον ήρωα, το προϊόν, το φόντο, τις κινήσεις και τα λόγια. Ανακάλυψη 5 η Δραστηριότητα Εμπέδωσης  Ανακάλυψη σύνδεσης της βιντεοκάμερας με τον υπολογιστή για να ανεβάσουν το βίντεο της διαφήμισης.  Τα παιδιά μέσω του πειραματισμού, ανακαλύπτουν την σύνδεσή του καλωδίου της βιντεοκάμερας με τον υπολογιστή και την σημασία της για την μεταφορά ενός αρχείου. Διερεύνηση 2 η Δραστηριότητα Διδασκαλίας  Διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των συντελεστών της διαφήμισης  Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις εικόνες των συντελεστών, που έχουν αποθηκεύσει στο word, προσπαθούν να ανακαλύψουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

11 Βιβλιογραφία Valerie Hemar- Nicolas, Mathilde Gollety, (2012), Using brand character when targeting children: what for? An exploration of managers' and children's viewpoints, Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers, Vol. 13. Iss: 1 pp. 20 - 29, Ανακτήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2012 από www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021154&show=abstract www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021154&show=abstract Μηχανή Αναζήτης Google images, Αναρτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2013 από www.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi www.google.gr/imghp?hl=el&tab=w Valerie Hemar- Nicolas, Mathilde Gollety, (2012), Using brand character when targeting children: what for? An exploration of managers' and children's viewpoints, Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers, Vol. 13. Iss: 1 pp. 20 - 29, Ανακτήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2012 από www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021154&show=abstract www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17021154&show=abstract Μηχανή Αναζήτης Google images, Αναρτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2013 από www.google.gr/imghp?hl=el&tab=wi www.google.gr/imghp?hl=el&tab=w

12 Αναστοχασμός Δυσκολίες o Δόμηση του εκπαιδευτικού σεναρίου o Σύνθεση πολλαπλών πληροφοριών Λόγω o Του εποικοδομιστικού πλαισίου διδασκαλίας, χωρίς καθοδήγηση, με ατομική διερεύνηση και ανακάλυψη. o Απειρίας στη δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου. Όφελος o Γνωριμία με εκπαιδευτικά λογισμικά o Εμπλουτισμός γνώσεων για διδασκαλία με Τ.Π.Ε. o Δημιουργία μερών ενός εκπαιδευτικού σεναρίου o Επικοινωνία και συνεργασία με συμφοιτητές και καθηγητές μέσω Τ.Π.Ε. Σχόλια ομάδων στο blog o Μας επέστησαν την προσοχή σε σημεία που μας διέφυγαν o Οι προσωπικές τους ιδέες μάς βοήθησαν να προχωρήσουμε o Διαρκής ανατροφοδότηση Δυσκολίες o Δόμηση του εκπαιδευτικού σεναρίου o Σύνθεση πολλαπλών πληροφοριών Λόγω o Του εποικοδομιστικού πλαισίου διδασκαλίας, χωρίς καθοδήγηση, με ατομική διερεύνηση και ανακάλυψη. o Απειρίας στη δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου. Όφελος o Γνωριμία με εκπαιδευτικά λογισμικά o Εμπλουτισμός γνώσεων για διδασκαλία με Τ.Π.Ε. o Δημιουργία μερών ενός εκπαιδευτικού σεναρίου o Επικοινωνία και συνεργασία με συμφοιτητές και καθηγητές μέσω Τ.Π.Ε. Σχόλια ομάδων στο blog o Μας επέστησαν την προσοχή σε σημεία που μας διέφυγαν o Οι προσωπικές τους ιδέες μάς βοήθησαν να προχωρήσουμε o Διαρκής ανατροφοδότηση


Κατέβασμα ppt "‘Εξερευνώντας τον κρυμμένο κόσμο των διαφημίσεων’ Φοιτήτριες: Κωνσταντοπούλου Χριστίνα 4947 Χρυσικού Δέσποινα 5052."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google