Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου
Ο νέος τρόπος αξιολόγησης στη Λογοτεχνία της Α΄ Λυκείου: Ενδεικτικά παραδείγματα Δρ. Αγγελική Καψάσκη Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου

2 Νέες μέθοδοι διδασκαλίας
Η προσέγγιση της Λογοτεχνίας που θεσπίζεται με το νέο ΑΠΣ για την Α΄Λυκείου βασίζεται κυρίως στην τη διδασκαλία σε ομάδες και τη μέθοδο project.

3 Οι μαθητοκεντρικές αυτές μέθοδοι
καλλιεργούν τη συνεργασία, την ομαδικότητα και προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και κινητοποίησης στους αδύναμους και τους αδιάφορους μαθητές, προωθούν την ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνουν την ανάδειξη ενδιαφερόντων, συντελούν στην αναβάθμιση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στην ομάδα και επίσης, δίνουν, την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αυτενεργεί.

4 Νέες μέθοδοι διδασκαλίας νέες μέθοδοι αξιολόγησης
Διαμορφωτική αξιολόγηση κατά την διάρκεια της χρονιάς, Με αυτοαξιολόγηση, αλληλοαξιολόγηση και φάκελο μαθητή Τελική αξιολόγηση στο τέλος της χρονιάς

5 Αξιολόγηση των μαθητών
Οι μαθητές αξιολογούνται τόσο για τις ατομικές εργασίες τους όσο και για τη συμμετοχή τους στις ομαδικές εργασίες οι οποίες συνιστούν ένα πολύ ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς μας . Οι μαθητές αξιολογούνται για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, για τη γενικότερη συμμετοχή τους στο μάθημα και για τη συμβολή τους στη δουλειά της ομάδας τους, την υποστήριξη της κοινής εργασίας στην αρχική και τελική φάση, την παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης και για τις ερευνητικές εργασίες τους,

6 Φάκελος του μαθητή Κάθε μαθητής έχει έναν φάκελο τον οποίον εμπλουτίζει τόσο με τις ατομικές όσο και με τις ομαδικές εργασίες. Ο εκπαιδευτικός ανά πάσα στιγμή είναι σε θέση να διαπιστώσει την εξέλιξη των γραπτών εργασιών του μαθητή, συμπληρώνοντας την εικόνα που έχει γι’ αυτόν από την προφορική συμμετοχή του στο μάθημα.

7 Προϋποθέσεις για την άρθρωση προσωπικού λόγου
Λογοτεχνία Προϋποθέσεις για την άρθρωση προσωπικού λόγου Το κλίμα ισοτιμίας, διαλόγου και αλληλοσεβασμού των μελών της κοινότητας της τάξης. Το επίπεδο των επικοινωνιακών σχέσεων που επικρατούν μέσα στην τάξη. Ευθύνη του εκπαιδευτικού

8 Ενδεικτικοί ρόλοι /αρμοδιότητες μελών ομάδας
Ενδεικτικοί ρόλοι /αρμοδιότητες μελών ομάδας Yπεύθυνος εργασίας-διαμεσολαβητής Συντονιστής συζήτησης Ακαδημαϊκός βοηθός των μελών της ομάδας Γραμματέας Αναγνώστης – παρουσιαστής ( reporter) Κάθε ρόλος έχει καθορισμένες αρμοδιότητες (βλ.φωτοτυπία), καταγεγραμμένες και γνωστές σε κάθε μέλος της ομάδας. Τους ρόλους αυτούς καλό είναι να τους αναλαμβάνουν όλοι εκ περιτροπής. Δρ. Καψάσκη Αγγελική 8 8

9 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
…………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΑΠΟΛΥΤΑ Α. Πόσο αποτελεσματικός είναι/ήταν ο προγραμματισμός των επιμέρους φάσεων που κάνατε; Β. Πόσο συνεπείς είστε/ήσασταν στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων; Γ. Σε τι βαθμό επικρατεί/επικρατούσε στην ομάδα σας πνεύμα ανάληψης ρόλων και πρωτο­βουλιών; Δ. Πόσο αποτελεσματικοί είστε/ήσασταν στη διαχείριση αντίθετων απόψεων, διαφωνιών και συγκρούσεων; Ε. Πόσο εύκολα καταλήγετε/καταλήγατε στη λήψη των αποφάσεων; Στ. Πόσο θετικό είναι/ήταν το κλίμα και το πνεύμα αποδοχής, συνεργασίας και στήριξης των μελών; Ζ. Πόσο εύκολος είναι/ήταν στην ομάδα σας ο συντονισμός και ο συλλογικός τρόπος εργασίας; Η. Πόσο αποτελεσματική είναι/ήταν η ομάδα σας στην αξιοποίηση του χρόνου; ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011) Δρ. Καψάσκη Αγγελική 9

10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: …………………………………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
…………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ………………… 1 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 3 4 5 ΑΠΟΛΥΤΑ Α. Συμμετέχω ενεργά με πληροφορίες, ιδέες, ερωτήματα και επιχειρήματα στις συζητήσεις και τις λοιπές εργασίες της ομάδας; Β. Αναγνωρίζω, επαινώ και ενθαρρύνω τις προσπάθειες των άλλων μελών; Γ. Προσφέρω βοήθεια σε μέλη της ομάδας μου, όταν την έχουν ανάγκη; Δ. Ζητώ βοήθεια και ιδέες από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν είμαι σε δύσκολη θέση; Ε. Είμαι συνεπής στα χρονοδιαγράμματα και παραδίδω τις εργασίες μου έγκαιρα; Στ. Είμαι υπεύθυνος και εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου με επάρκεια; Ζ. Συμβάλλω θετικά στην άμβλυνση εντάσεων, συγκρούσεων και στην αναζήτηση συνθετικών λύσεων; Η. Αποδέχομαι και συζητώ την κριτική και τις διαφορετικές απόψεις και αναζητώ τρόπους σύνθεσης, αποφεύγοντας τις στείρες αντιπαραθέσεις; ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ ), (ΟΕΔΒ, 2011) Δρ. Καψάσκη Αγγελική 10

11

12 Δραστηριότητες προς αξιολόγηση
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς Εντοπισμός και ανάλυση βασικών θεμάτων ενότητας. Κατανόηση διαδικασίας με την οποία διαμορφώνεται μέσα στο κείμενο το θέμα – σχολιασμός και αξιολόγηση των σχετικών παραμέτρων. Ερμηνεία κειμένου με βάση και τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής. Σχολιασμός της οπτικής γωνίας του συγγραφέα. Επισήμανση των χαρακτηριστικών και των αξιών που προβάλλει ο κάθε συγγραφέας και σύγκριση με εκείνες του σήμερα. Εντοπισμός και ανάλυση εκφραστικών και αφηγηματικών συμβάσεων. Ανάλυση των χαρακτήρων και των στερεοτύπων των κειμένων. Σύγκριση κειμένων και αιτιολόγηση των διαφοροποιήσεών τους. Συσχέτιση προσωπικών εμπειριών, βιωμάτων, συναισθηματων με τη θεματική της ενότητας.

13 Δραστηριότητες προς αξιολόγηση
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς Έρευνα Αναζήτηση, επιλογή αξιολόγηση και παρουσίαση (προφορική ή γραπτή) πληροφοριών για θέματα της ενότητας. Παραγωγή δικού τους λόγου Παραγωγή κειμένων ανάλογων με αυτά που εξετάστηκαν στην ενότητα (με λόγο λογοτεχνικό ή άλλο, π.χ. βιβλιοπαρουσιάσεις, δοκίμιο κ.λπ.). Έκφραση των εμπειριών και των αντιλήψεών τους σε μια άλλη μορφή τέχνης (μουσική, ζωγραφική). Αξιοποίηση των συμβάσεων του κειμενικού είδους που εξετάζεται στη σύνθεση ιστορίας. Αξιοποίηση των τεχνικών της αφήγησης που έχουν συναντήσει στο λογοτεχνικό κείμενο.

14 Δραστηριότητες προς αξιολόγηση
Διευκρινίσεις: Όταν λέμε «γραπτή ομαδική ή ατομική εργασία» εννοούμε κάθε εργασία που μπορεί να κατατεθεί ως τεκμήριο: γραπτά κείμενα κάθε είδους, παρουσιάσεις ppt, ανθολογήσεις, συνθετικές εργασίες με εικονικό υλικό και γραπτά κείμενα, ψηφιακές ιστορίες και βίντεο. Οι γραπτές εργασίες μπορεί και πρέπει να διορθώνονται μετά από τις παρουσιάσεις στην τάξη και τα σχόλια του καθηγητή και των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή μπαίνουν στον φάκελο του μαθητή και οι δύο εκδοχές της εργασίας.

15 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς δίνονται στους μαθητές δύο θέματα. Το κάθε θέμα περιλαμβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήματα) περισσότερα άγνωστα λογοτεχνικά κείμενα, ομοειδή ή ομόθεμα με τις διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν (Τα φύλα στη λογοτεχνία, Παράδοση & μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση, Θέατρο) Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν το ένα από τα δύο θέματα. Ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, είναι σημαντικό να έχουν δυνατότητα επιλογής.

16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για κείμενο αφηγηματικό ή θεατρικό
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για κείμενο αφηγηματικό ή θεατρικό Οι μαθητές καλούνται: (1α) Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο σε σχέση με τον κοινωνικό του ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα παραπάνω, παραπέμποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται το κείμενο (1β) Να εκφέρουν άποψη για το θέμα του κειμένου, συνδέοντάς το με την καθημερινή τους εμπειρία ή εναλλακτικά (1β) Να διατυπώσουν το κεντρικό διακύβευμα-σύγκρουση σε ένα θεατρικό έργο. Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (25) + 1β (25) = 50 μονάδες

17 Του Γιοβάν και της Γελίτσας(σέρβικο δημοτικό τραγούδι)
Μια φορά ανθούσαν μίας μάνας Πολυαγαπημένα εννιά αγόρια, Κι ύστερη, μονάκριβη η Γελίτσα. Τους ανάστησ’ όλους, και οι γιοι της Έφθασαν σε γάμου ηλικία Κι ήρθε κι η κόρη στον καιρό της, Και πολλοί γαμπροί τηνε γυρεύαν. Ένας ήταν Μπάνος και αφέντης, Ένας άλλος ήταν καπετάνιος, Και ο τρίτος ήταν χωριανός των. Ήθελεν η μάνα το χωριάτη, Μα τον Μπάνο οι γιοι της προτιμούσαν, Που μακριά από ξένη ήρθε χώρα. -Σύρε, λένε της καλαδερφής των, Σύρε με τον Μπάνο, αδερφούλα, Πέρα εις τον ξένο τόπο σύρε. Θα ‘ρχονται τα’ αδέρφια να σε βλέπουν, Θα’ ρχονται στο χρόνο ένα φεγγάρι, Και μια εβδομάδα στο φεγγάρι. Τ’ άκουσεν αυτά η αδερφή των, Πέρα με τον Μπάνο πάει στα ξένα. Μα μεγάλο θαύμα γίνη τότες. Ήρθε μαύρη του Θεού Πανούκλα, Τα εννιά τ’ αδέρφια τα θερίζει, Κι έρημη, μονάχη μένει η μάνα. Έτσι επεράσαν τρία χρόνια, Θλιβερά εστέναζ’ η Γελίτσα. -«Ουρανέ μου, τι μεγάλο θάμα! Τι κακό στ’ αδέρφια μου έχω κάμει, Που ποτέ δεν ήρθαν να με ιδούνε!» Και οι συνυφάδες τη μαλώναν. -Άκληρη! Δε θέλουν να σε ξέρουν, Και γι’ αυτό να σε ιδούν δεν κινάνε!

18 Θέμα 1 (25+25μονάδες) 1α Ας υποθέσουμε ότι παρευρίσκεστε στο οικογενειακό συμβούλιο που καθορίζει την «τύχη», το γάμο δηλαδή της Γελίτσας, ποιες αντιλήψεις της εποχής θα καταγράφατε για το ρόλο της γυναίκας ; 1β Πώς φαντάζεστε την κοινωνία στην οποία αναφέρετε αυτό το τραγούδι; Εναλλακτικά 1α Αν μπορούσατε να πάρετε μια συνέντευξη από τα αδέλφια της Γελίτσας σχετικά με το ότι είχαν τον κύριο λόγο για το γάμο της αδελφής τους τι θα σας έλεγαν; Τι ερωτήσεις θα κάνατε τι θα σας απαντούσαν για τις σχέσεις τους με την αδελφή τους και το ρόλο τους απέναντί της ως άνδρες; 1β Αν είσασταν στη θέση τους σήμερα πως θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια περίσταση και γιατί ;

19 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για κείμενο αφηγηματικό ή θεατρικό (2)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για κείμενο αφηγηματικό ή θεατρικό (2) (2α) Να μετατρέψουν κομμάτι του θεατρικού κειμένου σε αφηγηματικό λόγο. ή εναλλακτικά (2α) Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειμένου να δοθεί έμφαση στη σημασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας). (2β) Να συγγράψουν ένα μικρό κείμενο ως «διαφήμιση» ή βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείμενο που θα δοθεί ή να τοποθετηθούν (αν συμφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) απέναντι σε κριτική που θα δοθεί. ή εναλλακτικά (2β) Να ταυτιστούν με κάποιον ήρωα του κειμένου και να γράψουν σελίδες του ημερολογίου του ή επιστολών του. Τα θέματα αυτά βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδες

20 Θέμα 2α (25μ) Μετατρέψτε σε θεατρικό κείμενο τους στίχους για μία από τις δύο σκηνές που αφηγείται η παραλογή που σας δίνεται ενσωματώνοντας σκηνικές οδηγίες. (Σκεφτείτε τι αλλαγές θα κάνατε αν θέλατε να παίξετε στο θέατρο όσα αφηγείται η παραλογή; Ποια τα πρόσωπα (ηθοποιοί) που θα χρειαζόσασταν, ποιες οι σκηνοθετικές οδηγίες που θα τους δίνατε, ποιος ο χώρος (τα σκηνικά). Τι αλλαγές θα έπρεπε να κάνετε στο κείμενο; )

21 Θέμα 2β (25 μ) Μπείτε στη θέση της ηρωίδας και γράψτε ένα γράμμα στα αδέλφια της, ως Γελίτσα. (Για να μπείτε στη θέση της, αναλογιστείτε τη θέση που είχε η Γελίτσα ως “γυναίκα” στην κοινωνία που περιγράφεται σκεφτείτε αντλώντας στοιχεία και από την παραλογή ποιες θα ήταν οι ανησυχίες της, οι φόβοι της, οι επιθυμίες της μετά τρία χρόνια αφού έχει φύγει για τα ξένα. )

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για ποιήματα
(1α) Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και της μοντέρνας ποίησης και να διακρίνουν τα ποιήματα σε παραδοσιακά και μοντέρνα με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά. (1β) Να τα κατατάξουν σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό και, ενδεχομένως, να ανιχνεύσουν το λογοτεχνικό κίνημα στο οποίο εντάσσεται το καθένα. Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 1α (30) + 1β (20) = 50 μονάδες (2α) Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο «καθημερινές» λέξεις στα ποιήματα και να τις τοποθετήσουν σε πίνακα με δύο ή περισσότερες στήλες. (2β) Να εντοπίσουν τα σύμβολα σε όσα ποιήματα υπάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος τους (αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα, εικόνες, ήχοι). ή εναλλακτικά (2β) Να εντοπίσουν λυρικά ή δραματικά στοιχεία στα ποιήματα. Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται με 2α (25) + 2β (25) = 50 μονάδες

23 Το Πρωτοβρόχι (Σικελιανός Άγγελος)
Το Πρωτοβρόχι (Σικελιανός Άγγελος) Σκυμμένοι από το παραθύρι… Kαι του προσώπου μας οι γύροι η ίδια μας ήτανε ψυχή. H συννεφιά, χλωμή σα θειάφι, θάμπωνε αμπέλι και χωράφι· ο αγέρας μέσ' από τα δέντρα με κρύφια βούιζε ταραχή· η χελιδόνα, με τα στήθη, γοργή, στη χλόη μπρος-πίσω εχύθη· κι άξαφνα βρόντησε, και λύθη κρουνός, χορεύοντα η βροχή! H σκόνη πήρ' ανάερο δρόμο… K' εμείς, στων ρουθουνιών τον τρόμο, στη χωματίλα τη βαριά τα χείλα ανοίξαμε, σα βρύση τα σπλάχνα νά μπει να ποτίσει (όλη είχεν η βροχή ραντίσει τη διψασμένη μας θωριά, σαν την ελιά και σαν το φλόμο). κι ο ένας στ' αλλουνού τον ώμο ρωτάαμε: "T' είναι πόχει σκίσει τον αέρα μύρο, όμοιο μελίσσι; Aπ' τον πευκιά το κουκουνάρι, ο βάρσαμος ή το θυμάρι, η αφάνα ή η αλυγαριά;" Kι άχνισα - τόσα ήταν τα μύρα - άχνισα κ' έγινα όμοια λύρα, που χάιδευ' η άσωτη πνοή… Mου γιόμισ' ο ουρανίσκος γλύκα· κι ως τη ματιά σου ξαναβρήκα, όλο μου το αίμα ήταν βοή!… K' έσκυψ' απάνω από τ' αμπέλι που εσειόνταν σύφυλλο, το μέλι και τ' άνθι ακέριο να του πιω· - βαριά τσαμπιά και οι λογισμοί μου, βάτοι βαθιοί οι ανασασμοί μου - κι όπως ανάσαινα, απ' τα μύρα δε μπόρεια να διαλέξω ποιο! Mα όλα τα μάζεψα, τα πήρα, και τά 'πια, ωσάν από τη μοίρα λύπη απροσδόκητη ή χαρά. Tά 'πια· κι ως σ' άγγιξα τη ζώνη, το αίμα μου γίνηκεν αηδόνι, κι ως τα πολύτρεχα νερά!…

24 Ν. Εγγονόπουλος Ελεωνόρα, http://www. engonopoulos. gr/_homeEL/poem03
Ν. Εγγονόπουλος Ελεωνόρα, (πρόσθια όψις) τα μαλλιά της είναι σαν χαρτόνι και σαν ψάρι τα δυο της μάτια είναι σαν ένα περιστέρι το στόμα της είναι σαν τον εμφύλιο πόλεμο (στην Ισπανία) ο λαιμός της είναι ένα κόκκινο άλογο τα χέρια της είναι σαν τη φωνή του πυκνού δάσους τα δυο της στήθη είναι σαν τη ζωγραφική μου η κοιλιά της είναι η ιστορία του Βέλθανδρου και της Χρυσάντζας του Τωβία η ιστορία του γαϊδάρου του λύκου και της αλωπούς το φύλο της είναι οξέα σφυρίγματα μέσα στη γαλήνη του μεσημεριού οι μηροί της είναι οι τελευταίες αναλαμπές της σεμνής χαράς των οδοστρωτήρων τα δυο της λατρευτά μικρά πόδια είναι το πράσινο τηλέφω- νο με τα κόκκινα μάτια […]

25 Κ.Καβάφης Η Διορία του Nέρωνος
Δεν ανησύχησεν ο Νέρων όταν άκουσε του Δελφικού Μαντείου τον χρησμό. «Τα εβδομήντα τρία χρόνια να φοβάται.» Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί. Τριάντα χρονώ είναι. Πολύ αρκετή είν’ η διορία που ο θεός τον δίδει για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. Τώρα στην Pώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξείδι αυτό, που ήταν όλο μέρες απολαύσεως — στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια ... Των πόλεων της Aχαΐας εσπέρες ... A των γυμνών σωμάτων η ηδονή προ πάντων ... Aυτά ο Νέρων. Και στην Ισπανία ο Γάλβας κρυφά το στράτευμά του συναθροίζει και το ασκεί, ο γέροντας ο εβδομήντα τριώ χρονώ Της Δέσπως (Δημοτικό)  Αχός βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρήχνονται, μήνα σε χαροκόπι; Ουδέ σε γάμο ρήχνονται ουδέ σε χαροκόπι, η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφαις και μ' γγόνια. Αρβανιτιά την πλάκωσε 'ς του Δημουλά τον πύργο. Γιώργαινα, ρήξε τάρματα, δεν είν' εδώ το Σούλι. Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων. -Το Σούλι κι' αν προσκύνησε, κι’ αν τούρκεψε νη Κιάφα. Η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει» Δαυλί 'ς το χέρι νάρπαξε, κόραις και νύφαις κράζει. «Σκλάβαις Τούρκων μη ζησωμε, παιδιά μ', μαζί μου ελατε». Και τα φυσέκια ανάψανε, κι' όλοι φωτιά γενήκαν.

26 Θέμα 1α (20 μονάδες) Κατατάξτε τα παρακάτω ποιήματα σε μια σειρά από το πιο παραδοσιακό μέχρι το πιο υπερρεαλιστικό . Με ποια κριτήρια κάνατε την ταξινόμηση αυτή; 1 ……………………………………. 2……………………………………….. 3……………………………………….. 4…………………………………………..

27 Θέμα 1β (Μονάδες 30) Παρατηρώντας το στίχο, το μέτρο, την ομοιοκαταληξία, τα θέματα, μοτίβα, τη δραματικότητα, την έλλογη ή μη νοηματική αλληλουχία να ανιχνεύσετε το είδος του λογοτεχνικού κινήματος που ανήκουν τα ποιήματα του Σικελιανού και του Εγγονόπουλου, εντοπίζοντας κάποια χαρακτηριστικά τους. Σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

28 Θέμα 2 2β Στα δύο παραπάνω ποιήματα να καταγράψετε τις ποιητικές και καθημερινές λέξεις και να τις καταγράψετε σε δύο στήλες . Τι παρατηρείτε; 2α Στα παραπάνω ποιήματα να εντοπίσετε λυρικά και δραματικά στοιχεία και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας


Κατέβασμα ppt "Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google