Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Μ. ΠΕΡΡΑ Β ’3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Μ. ΠΕΡΡΑ Β ’3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Μ. ΠΕΡΡΑ Β ’3

2 Εργασία Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο. Ποια στάση μας προτρέπει να έχουμε απέναντι στα υλικά αγαθά ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ;

3 Τα πλούτη και ο άνθρωπος " Τα πλούτη είναι ένα μέσο. Μπορείς να τα χρησιμοποιείς σωστά ; Τότε υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Με λάθος τρόπο τα χρησιμοποιείς ; Τότε υπηρετούν την αδικία. Γιατί τα πλούτη από τη φύση τους υπηρετούν και δεν εξουσιάζουν. Ο νους του ανθρώπου και ελεύθερο κριτήριο έχει και μόνος του αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει όσα του δόθηκαν. Επομένως ο στόχος δεν είναι να εξαφανίσουμε τα υλικά αγαθά, αλλά τις αδυναμίες της ψυχής, που δεν επιτρέπουν να κάνουμε καλή χρήση των αγαθών ". Κλήμης Αλεξανδρεύς χριστιανός συγγραφέας του 2 ου μ. Χ. αι.

4 Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλει να μας περάσει αυτό το κείμενο είναι πως τα πλούτη και γενικά όλα τα υλικά αγαθά δεν είναι στην πραγματικότητα χρήσιμα σε εμάς, απλά όταν τα έχουμε και ξέρουμε να τα χρησιμοποιούμε μας διευκολύνουν την ζωή. Παρ ’ όλα αυτά, δεν είναι απαραίτητα σε εμάς και μπορούμε να ζήσουμε μία καλή ζωή χωρίς αυτά. Γιατί τα π λούτη α π ό τη φύση τους υ π ηρετούν και δεν εξουσιάζουν.

5 Επίσης, στο κείμενο γίνεται λόγος για την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης, δηλαδή πως ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίζει αυτός ποιον δρόμο θα ακολουθήσει, εφόσον γνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών του. Ο νους του ανθρώ π ου και ελεύθερο κριτήριο έχει και μόνος του α π οφασίζει π ώς θα χρησιμο π οιήσει όσα του δόθηκαν.

6 Εκτός από αυτά, ο Κλήμης Αλεξανδρεύς μιλάει και για τις δύο όψεις που μπορεί να έχει κάτι ή κάποιος. Δηλαδή, πως τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε προς όφελός μας, είτε για να μας καταστρέψουν. Ο άνθρωπος πολλές φορές, ενώ γνωρίζει πως κάτι που επιλέγει να κάνει μπορεί να τον οδηγήσει σε λάθος δρόμο, επιμένει πως έχει δίκιο και τελικά στο τέλος οδηγείται στην αυτοκαταστροφή ! Τα π λούτη είναι ένα μέσο. Μ π ορείς να τα χρησιμο π οιείς σωστά ; Τότε υ π ηρετούν τη δικαιοσύνη. Με λάθος τρό π ο τα χρησιμο π οιείς ; Τότε υ π ηρετούν την αδικία.


Κατέβασμα ppt "ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Μ. ΠΕΡΡΑ Β ’3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google