Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ PASCAL  WHILE.. DO  REPEAT.. UNTIL  FOR... DO ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ R = 1, 2, 3, 4 KAI 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Σ. : ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PASCAL

3 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ WHILE.. DO

4 Δομή επανάληψης WHILE … DO Η εντολή WHILE … DO είναι μια επαναληπτική δομή της Pascal η οποία εμπεριέχει στην αρχή της μια συνθήκη και μια ομάδα εντολών, οι οποίες εκτελούνται, όσο ικανοποιείται η συνθήκη. WHILE συνθήκη DO Begin Εντολή 1 Εντολή 2 : End; Oμάδα εντολών Συνθήκη Ψευδής Αληθής Ψευδής Εντολές προς επανάληψη

5 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής

6 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END.

7 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E 3 Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END

8 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E 4 Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END

9 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END.

10 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Ψευδής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; WHILE R<=5 DO E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; end; END.

11 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ REPEAT.. UNTIL

12 Δομή επανάληψης REPEAT … UNTIL Η εντολή REPEAT … UNTIL είναι μια επαναληπτική δομή της Pascal η οποία εμπεριέχει στο τέλος της μια συνθήκη και μια ομάδα εντολών, οι οποίες εκτελούνται, μέχρις ότου η συνθήκη να γίνει αληθής. REPEAT Εντολή 1 Εντολή 2 : UNTIL συνθήκη Oμάδα εντολών Συνθήκη Ψευδής Αληθής Εντολές προς επανάληψη

13 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; REPEAT E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; UNTIL R>5; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Ψευδής

14 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Ψευδής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; REPEAT E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; UNTIL R>5; END. Ψευδής

15 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Ψευδής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; REPEAT E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; UNTIL R>5; END.

16 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Ψευδής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; REPEAT E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; UNTIL R>5; END. Ψευδής

17 Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν Αληθής PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; R := 1; REPEAT E := p*R*R; Writeln R, E; R := R+1; UNTIL R>5; END. Αληθής

18 Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΜΗ FOR.. DO

19 Δομή επανάληψης FOR … DO Η εντολή FOR … DO είναι μια επαναληπτική δομή της Pascal η οποία εμπεριέχει στην αρχή της μια μεταβλητή ελέγχου, που παίρνει τιμές μεταξύ μιας αρχικής τιμής t1 και μιας τελικής τιμής t2 και μια ομάδα εντολών, οι οποίες εκτελούνται, όσο η τιμή της μεταβλητής ελέγχου είναι μεταξύ της t1 και της t2. FOR i=t1 TO t2 DO Begin Εντολή 1 Εντολή 2 : End; Oμάδα εντολών i <= t2 Ψευδής Αληθής Ψευδής Εντολές προς επανάληψη i := i + 1 i := t1

20 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; FOR R:=1 TO 5 DO Begin E := p*R*R; Writeln R, E; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν

21 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; FOR R:=1 TO 5 DO Begin E := p*R*R; Writeln R, E; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν

22 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; FOR R:=1 TO 5 DO Begin E := p*R*R; Writeln R, E; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν

23 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; FOR R:=1 TO 5 DO Begin E := p*R*R; Writeln R, E; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν

24 PROGRAM Pinakas_Embadon ‘Εισαγωγή σταθεράς τιμής του π’ p := ; ‘Επεξεργασία δεδομένων’ Writeln ”Ακτίνα, Εμβαδόν”; FOR R:=1 TO 5 DO Begin E := p*R*R; Writeln R, E; end; END. Μνήμη. Περιοχή μεταβλητών π R E Οθόνη Ακτίνα, Εμβαδόν


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ PASCAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google