Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα
Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α. Περίγραψε την κίνηση που παριστάνεται στο τμήμα της ταινίας. Εξήγησε τη σκέψη σου. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι τελείες αποτυπώθηκαν σε ίσα χρονικά διαστήματα. Η απόσταση των τελειών φανερώνει την ταχύτητα. Αν έχω μεγάλη απόσταση σημαίνει ότι το κινητό είχε μεγάλη ταχύτητα. Αν έχω μικρή απόσταση τότε έχει μικρή ταχύτητα.

3 Β. Σύγκρινε την ταινία σου με αυτές που έχουν τα άλλα μέλη της ομάδας.
Sthn prwvth perivptwsh to kinhtov kinhvqhke me megaluvterh tacuvthta kai sth mesaiva me th mikrovterh.

4 Ίσα χρονικά διαστήματα
Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε ότι σε μία επιταχυνόμενη κίνηση (με αρχική ταχύτητα μηδέν) το διάστημα που κάνει στο 2ο s είναι 3πλάσιο από το 1s, το διάστημα στο 3 είναι 5πλάσιο στο 4ο 7πλάσιοα κοκ. 1:3:5:7... 1 3 5 7 9 Ίσα χρονικά διαστήματα

5 Δt Ποιο κινητό έχει μεγαλύτερη ταχύτητα;
Ποιο κινητό έχει μεγαλύτερη ταχύτητα; Αφού στο ίδιο Δt=10s το Α διανύει 80 cm ενώ το Β διανύει 35 cm έχουμε vA=80cm/10s = 8cm/s vB=35cm/10s=3.5 cm/s Στο επόμενο μάθημα θα δούμε ότι η κλίση του διαγράμματος του Α είναι μεγαλύτερη από την κλίση του διαγράμματος Β δηλαδή από τις κλίσεις των διαγραμμάτων βγάζουμε συμπέρασμα για v Δt

6 Διαγράμματα θέσης - χρόνου
Μπορώ να καταλάβω από τα διαγράμματα θέσης χρόνου για δύο κινητά αν αυτά θα έχουν ίδια ταχύτητα κάποια στιγμή και αν έχουν ίδια θέση;

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ: ταυτόχρονες κινήσεις
Η μπάλα Α φεύγει από την άκρη ενός επίπεδου τραπεζιού με μια ταχύτητα που έχει μέτρο υΑα και πέφτει στο πάτωμα. Τη στιγμή που η μπάλα Α φεύγει από την άκρη του τραπεζιού, μια άλλη παρόμοια μπάλα η Β, αφήνεται και ξεκινά από την κατάσταση ηρεμίας στο ύψος της κορυφής του τραπεζιού και πέφτει κι’ αυτή στο πάτωμα. Παρατηρείτα,ι ότι οι μπάλες φθάνουν στο πάτωμα την ίδια στιγμή. υ α =g Οι μπάλες κάνουν επιταχυνόμενες κινήσεις υ υ

8 Τεστ: Ποια τροχιά είναι η σωστή;

9 Σφεντόνα: Ποια είναι η σωστή τροχιά;

10 Κατεύθυνση της δύναμης
Τραπέζι: ποιος πετυχαίνει να περάσει το σώμα από το δεύτερο ευθύγραμμο τμήμα; Κατεύθυνση της δύναμης

11 Δράση - Αντίδραση Χ ΧΧ ΧΧ Χ Κάρο άλογο Έδαφος FΚ FΚ FA

12 Λανθασμένο σχήμα: Παριστάνεται η συνέχιση της τροχιάς να περνά από το κέντρο της Γης.
Πιο σωστό σχήμα: Παριστάνεται η συνέχιση της τροχιάς να είναι μια έλλειψη της οποίας μια εστία είναι το κέντρο της Γης.


Κατέβασμα ppt "Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google