Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α. Περίγραψε την κίνηση που παριστάνεται στο τμήμα της ταινίας. Εξήγησε τη σκέψη σου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α. Περίγραψε την κίνηση που παριστάνεται στο τμήμα της ταινίας. Εξήγησε τη σκέψη σου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α. Περίγραψε την κίνηση που παριστάνεται στο τμήμα της ταινίας. Εξήγησε τη σκέψη σου. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι τελείες αποτυπώθηκαν σε ίσα χρονικά διαστήματα. Η απόσταση των τελειών φανερώνει την ταχύτητα. Αν έχω μεγάλη απόσταση σημαίνει ότι το κινητό είχε μεγάλη ταχύτητα. Αν έχω μικρή απόσταση τότε έχει μικρή ταχύτητα.

4 Β. Σύγκρινε την ταινία σου με αυτές που έχουν τα άλλα μέλη της ομάδας. Sthn prwvth perivptwsh to kinhtov kinhvqhke me megaluvterh tacuvthta kai sth mesaiva me th mikrovterh.

5 Ο Γαλιλαίος ανακάλυψε ότι σε μία επιταχυνόμενη κίνηση (με αρχική ταχύτητα μηδέν) το διάστημα που κάνει στο 2 ο s είναι 3πλάσιο από το 1s, το διάστημα στο 3 είναι 5πλάσιο στο 4 ο 7πλάσιοα κοκ. 1:3:5:7...

6 Ποιο κινητό έχει μεγαλύτερη ταχύτητα; Αφού στο ίδιο Δt=10s το Α διανύει 80 cm ενώ το Β διανύει 35 cm έχουμε v A =80cm/10s = 8cm/s v B =35cm/10s=3.5 cm/s Στο επόμενο μάθημα θα δούμε ότι η κλίση του διαγράμματος του Α είναι μεγαλύτερη από την κλίση του διαγράμματος Β δηλαδή από τις κλίσεις των διαγραμμάτων βγάζουμε συμπέρασμα για v

7 Διαγράμματα θέσης - χρόνου Μπορώ να καταλάβω από τα διαγράμματα θέσης χρόνου για δύο κινητά αν αυτά θα έχουν ίδια ταχύτητα κάποια στιγμή και αν έχουν ίδια θέση;

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ: ταυτόχρονες κινήσεις Η μπάλα Α φεύγει από την άκρη ενός επίπεδου τραπεζιού με μια ταχύτητα που έχει μέτρο υ Αα και πέφτει στο πάτωμα. Τη στιγμή που η μπάλα Α φεύγει από την άκρη του τραπεζιού, μια άλλη παρόμοια μπάλα η Β, αφήνεται και ξεκινά από την κατάσταση ηρεμίας στο ύψος της κορυφής του τραπεζιού και πέφτει κι’ αυτή στο πάτωμα. Παρατηρείτα,ι ότι οι μπάλες φθάνουν στο πάτωμα την ίδια στιγμή. Οι μπάλες κάνουν επιταχυνόμενες κινήσεις

9 Τεστ: Ποια τροχιά είναι η σωστή;

10 Σφεντόνα: Ποια είναι η σωστή τροχιά;

11 Τραπέζι: ποιος πετυχαίνει να περάσει το σώμα από το δεύτερο ευθύγραμμο τμήμα;

12 Δράση - Αντίδραση FΚFΚ FAFA Κάρο άλογο FΚFΚ F 1 Που ασκεί το άλογο στο Έδαφος Χ Χ ΧΧ Έδαφος ΧΧ

13 Λανθασμένο σχήμα: Παριστάνεται η συνέχιση της τροχιάς να περνά από το κέντρο της Γης. Πιο σωστό σχήμα: Παριστάνεται η συνέχιση της τροχιάς να είναι μια έλλειψη της οποίας μια εστία είναι το κέντρο της Γης.


Κατέβασμα ppt "Ερωτήσεις: Μηχανική – Βαρύτητα- Διάστημα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α. Περίγραψε την κίνηση που παριστάνεται στο τμήμα της ταινίας. Εξήγησε τη σκέψη σου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google