Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TESTLAB Project TESTING SYSTEMS USING TELEMATICS FOR LIBRARY ACCESS FOR BLIND AND VISUALLY HANDICAPPED READERS ACCELERATE Project ACCESS TO LIBRARY SERVICES.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TESTLAB Project TESTING SYSTEMS USING TELEMATICS FOR LIBRARY ACCESS FOR BLIND AND VISUALLY HANDICAPPED READERS ACCELERATE Project ACCESS TO LIBRARY SERVICES."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 TESTLAB Project TESTING SYSTEMS USING TELEMATICS FOR LIBRARY ACCESS FOR BLIND AND VISUALLY HANDICAPPED READERS ACCELERATE Project ACCESS TO LIBRARY SERVICES FOR BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE AEGIS proposal ACADEMIC LIBRARY SERVICES NETWORKING FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS

3 TESTLAB TEsting Systems using Telematics for Library Access for Blind and visually handicapped readers Δοκιμές Συστημάτων με χρήση Τηλεματικής για την Πρόσβαση των Τυφλών και περιορισμένης όρασης Αναγνωστών στις Βιβλιοθήκες www.svb.nl/projects/testlab

4 Διάρκεια υλοποίησης: Αύγουστος 1996-Αύγουστος 1998 Φορέας Υλοποίησης: Polyplano Euroconsultants Σχεδιασμός & Διαχείριση Αναπτυξιακών Έργων www.ergani.gr/diktyo/polyplano

5

6 Ελληνικό Πακέτο Εργασίας Θέμα: Θεσσαλονίκη: Ανάλυση μίας περιοχής χωρίς υπηρεσίες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών βιβλιοθήκης στους τυφλούς και μερικά βλέποντες αναγνώστες

7 Εργασίες A. Καταγραφή φορέων, οργανισμών, δημόσιων και ειδικών Βιβλιοθηκών B. Έρευνα Χρηστών Γ. Μελέτη Σκοπιμότητας για την ανάπτυξη της δυνατότητας πρόσβασης των αναγνωστών με προβλήματα όρασης στις Βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης

8 Συμπεράσματα α) Αποτελεί παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού το γεγονός ότι οι αναγνώστες με προβλήματα όρασης δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους βλέποντες στην εκπαίδευση, την πληροφόρηση, την επιμόρφωση - ξεκινώντας φυσικά από το διάβασμα.

9 DO YOU READ ? YES 86 71,07 NO 32 8,93% Total 121 100%

10 Status of P/C Use Knowledge YES 46 38,02% NO 75 61,98% Total 121 100%

11 Συμπεράσματα β) Καμία από τις 32 Δημοτικές Βιβλιοθήκες του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης δεν παρέχει κανενός είδους πρόσβαση στις υπηρεσίες της για τους τυφλούς και μερικώς βλέποντες δημότες. γ) Ενώ 20 από αυτές έχουν πλήρως ηλεκτρονικούς καταλόγους, καμμία δεν προσφέρει on-line πρόσβαση στον κατάλογό της.

12 Συμπεράσματα δ) Καμία ειδική τεχνολογία, υλικό σε εναλλακτική μορφή ή άλλη εναλλακτική υπηρεσία δεν παρέχεται στους τυφλούς ή μερικά βλέποντες φοιτητές από τις Βιβλιοθήκες των Ανωτάτων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στη Θεσσαλονίκη.

13 Do you find sufficient reading material in alternative format ? Sufficient 12 20,00 Unsufficient 22 36,67% Not Exist 26 43,33% Total 60 100%

14 Συμπεράσματα ε) Ενώ το 41% του ερευνημένου δείγματος έχει τελειώσει την 2οβάθμια εκπαίδευση μόλις το 20% προχώρησε και ολοκλήρωσε κάποια Πανεπιστημιακή εκπαίδευση...

15 Συμπεράσματα στ) Η συντριπτική πλειοψηφία των αναγνωστών με προβλήματα όρασης (74%) θα επισκέπτονταν ανεπιφύλακτα μία δημόσια Βιβλιοθήκη, εάν τους παρείχε την κατάλληλη πρόσβαση και υλικό σε εναλλακτική μορφή.

16 Would you visit a public library in case that... Would you visit a public library in case that... YES 90 74,38% NO 27 22,31% Maybe 4 3,31% Total 121 100%

17 Διαπιστώσεις –Υπάρχουν Δημόσιες και Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες που ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ ΜΠΟΡΟΥΝ να γίνουν προσπελάσιμες για τους αναγνώστες με προβλήματα όρασης. –Χρειάζεται όμως ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ για να καταστεί εφικτή αυτή η πρόσβαση, σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό κατάλογο, τις σύγχρονες εφαρμογές ΤΠΕ και τη ΒΟΥΛΗΣΗ να γίνει πράξη.

18

19 ACCELERATE Ανάδοχος Φορέας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/Βιβλιοθήκη Συντονιστής: Polyplano Euroconsultants Διάρκεια: 18 μήνες Προϋπολογισμός: 183.058 Ευρώ

20 ΕΤΑΙΡΟI (I) Ελλάδα - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Βιβλιοθήκη - Polyplano Euroconsultants - Τοπική Ένωση Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Τυφλών - Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος - Εθελοντική Εργασία Θεσσαλονίκης

21 ΕΤΑΙΡΟΙ (ΙΙ) Κύπρος - Πανεπιστήμιο Κύπρου/ Βιβλιοθήκη - Κυπριακή Βιβλιοθήκη Aυστρία - Πανεπιστήμιο του Linz/ i3s3 - Πανεπιστήμιο του Graz/ Βιβλιοθήκη Ολλανδία - Ομοσπονδία Ολλανδικών Βιβλιοθηκών για Τυφλούς

22 Στόχοι του Έργου

23 ΔΡΑΣΗ 1 Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς τους τυφλούς και με προβλήματα όρασης χρήστες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Βιβλιοθήκη

24 ΔΡΑΣΗ 2 Επέκταση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τους τυφλούς και με προβλήματα όρασης χρήστες Πανεπιστήμιο Kύπρου/ Βιβλιοθήκη

25 ΔΡΑΣΗ 3 Παραγωγή του εκπαιδευτικού Οδηγού “Εκπαίδευση εκπαιδευτών” για τους βιβλιοθηκονόμους που θα εισαγάγουν τους χρήστες με προβλήματα όρασης στη χρήση του καταλόγου, των ICT εργαλείων και των άλλων πηγών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο του Linz/ i3s3

26 ΔΡΑΣΗ 4 Παραγωγή του εκπαιδευτικού Εγχειριδίου “Εκπαίδευση χρηστών με προβλήματα όρασης” για την πρόσβαση στον κατάλογο, τα ICT εργαλεία και τις άλλες πηγές της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης Πανεπιστήμιο του Graz/ Βιβλιοθήκη

27 ΔΡΑΣΗ 5 Αξιολόγηση των σταθμών εργασίας από τους χρήστες - Μέτρηση 0 - Μέτρηση 1 - Μέτρηση 2 Ομοσπονδία Ολλανδικών Bιβλιοθηκών για Τυφλούς

28

29

30

31

32

33

34


Κατέβασμα ppt "TESTLAB Project TESTING SYSTEMS USING TELEMATICS FOR LIBRARY ACCESS FOR BLIND AND VISUALLY HANDICAPPED READERS ACCELERATE Project ACCESS TO LIBRARY SERVICES."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google