Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντελοποίηση Μεταβολών Συμπεριφοράς σε Κατανεμημένα Ομόσπονδα Συστήματα Προσομοίωσης Γεώργιος Γυφτοδήμος Δημήτριος Θεοτόκης Περιγραφή του προβλήματος:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντελοποίηση Μεταβολών Συμπεριφοράς σε Κατανεμημένα Ομόσπονδα Συστήματα Προσομοίωσης Γεώργιος Γυφτοδήμος Δημήτριος Θεοτόκης Περιγραφή του προβλήματος:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντελοποίηση Μεταβολών Συμπεριφοράς σε Κατανεμημένα Ομόσπονδα Συστήματα Προσομοίωσης Γεώργιος Γυφτοδήμος Δημήτριος Θεοτόκης Περιγραφή του προβλήματος: Η υποστήριξη μεταβολών συμπεριφοράς και συγκεκριμένα μη αναμενόμενων μεταβολών αποτελεί την κύρια απαίτηση για την υποστήριξη της συμπεριφορικής εξέλιξης των αντικειμένων. Η εξέλιξη συμπεριφοράς θεωρείται ως ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά συστημάτων λογισμικού που προσομοιώνουν παίγνια πολέμου. Αυτό συμβαίνει διότι ο ρόλος μίας οντότητας μέσα σ’ ένα τέτοιο παίγνιο μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια του παιγνίου, είτε λόγω της προσομοίωσης αυτής καθ’ εαυτής, είτε λόγω επεμβάσεων του χρήστη. Για παράδειγμα ένα θωρακισμένο όχημα μπορεί να «παίξει» το ρόλο του ανιχνευτή ή τον ρόλο της μονάδας ελέγχου πυρός πυροβολικού. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο τρόπο ς με τον οποίο γίνεται εφικτή η μοντελοποίηση και διαφανής υλοποίηση της μεταβολής συμπεριφοράς αντικειμένων σ’ ένα περιβάλλον ομόσπονδης προσομοίωσης χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βασισμένο σε ρόλους και την αρχιτεκτονική HLA/RTI η οποία παρέχει την υποδομή για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των ομ ό σπονδων σε ένα κατανεμημένο σύστημα ομόσπονδης προσομοίωσης. Στα πλαίσια της σχετικής έρευνας αναπτύχθηκαν: Μοντέλο και υποδομή για τη μεταφορά τμημάτων συμπεριφοράς μεταξύ των ομόσπονδων με σκοπό: Τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας μεταξύ α) των ομόσπονδων, β) των τμημάτων εκείνων που αφορούν τη μεταφορά δεδομένων, και γ) την εκτέλεση της προσομοίωσης αυτής καθ’ εαυτής Την εύκολη και με διαφανή για τον χρήστη μεταβολή συμπεριφοράς των οντοτήτων που συμμετέχουν στην προσομοίωση Τη διατήρηση της συνέπειας της προσομοίωσης, αλλά και του μοντέλου που τη διέπει κατά την εφαρμογή των μεταβολών συμπεριφοράς. Επεκτάσεις του RTI για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης των μεταβολών συμπεριφοράς με στόχο: Τη συνέπεια με τις αρχές που διέπουν την αρχιτεκτονική HLA Τη διατήρηση της ομογένειας των ομόσπονδων Τη μεταφερσιμότητα του μοντέλου Τη δυνατότητα συνεργασίας του με ομόσπονδους, οι οποίοι δεν υποστηρίζουν μεταβολές συμπεριφοράς. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ένα περιβάλλον υποστήριξης ρόλων το οποίο έχει αναπτυχθεί σε παλαιότερο έργο από την εν λόγω ομάδα μέσω του οποίου πραγματοποιείται η ουσιαστική μεταβολή συμπεριφοράς στις οντότητες των ομόσπονδων. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχετικές Δημοσιεύσεις: 1. D. Stamoulis, D. Theotokis, D. Martakos, and G. Gyftodimos. «Ateleological Development of Design Decisions Independent Information Systems». In Adaptive Evolutionary Information Systems, Editor: Nandish Patel, IDEA Publishing Group, ISBN 1-59140-034-1. 1 2. D. Theotokis: “Approaching Tailorability in Object-Oriented Information Systems through Behavioural Evolution and Behavioural LandscapeAdaptability”, in the Journal of Applied System Studies (JASS), Special Issue on Living, Evolutionary, Tailorable Information Systems: Development Issues and Advanced Applications, Vol. 5, Issue 1, 2004. 1 3. D. Theotokis, A. Sotiropoulou, and G. Gyftodimos: “Complementing inheritance to model behavioural variation using roles”. In Tatjana Welzer, Shuichiro Yamamoto, Ivan Rozman (eds) Knowledge-Based Software Engineering, Proceedings of JCKBSE 2002, Maribor Slovenia, 11-13 September 2002, IOS Press Ohmsha, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 4. D. Theotokis, Anya Sotiropoulou and G. Gyftodimos: “Transparent modelling of objects’ evolution”. Ι n the Electronic Proceedings of the 5th EuroSim Congress on Modelling and Simulation special session on Modelling and simulation of object based software systems, September 06-10 2004, Paris, France Άννα Σωτηροπούλου Σχετικές Ερευνητικές Περιοχές:  Κατανεμημένη προσομοίωση  Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός  Μεταβολοστρεφής προγραμματισμός Σχηματική αναπαράσταση


Κατέβασμα ppt "Μοντελοποίηση Μεταβολών Συμπεριφοράς σε Κατανεμημένα Ομόσπονδα Συστήματα Προσομοίωσης Γεώργιος Γυφτοδήμος Δημήτριος Θεοτόκης Περιγραφή του προβλήματος:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google