Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ένταξη της ΣΠΕ στην διαδικασία προγραμματισμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα Π. Παναγόπουλος, ECOS Μελετητική Α.Ε., Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Αν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ένταξη της ΣΠΕ στην διαδικασία προγραμματισμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα Π. Παναγόπουλος, ECOS Μελετητική Α.Ε., Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Αν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ένταξη της ΣΠΕ στην διαδικασία προγραμματισμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα Π. Παναγόπουλος, ECOS Μελετητική Α.Ε., Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Αν. Βαρβέρης, ECOS Μελετητική Α.Ε.

2 Αντικείμενο ΣΠΕ  Σχέδια και προγράμματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον  Αφορούν τομεακή (ή/και περιφερειακή) πολιτική και στρατηγικές για: αγροτική ανάπτυξη ενεργειακή ανάπτυξη ανάπτυξη μεταφορών διαχείριση απορριμμάτων διαχείριση νερών χωροταξία και πολεοδομία κ.ά.

3 Σχέση ΣΠΕ και ΜΠΕ  ΣΠΕ αφορά σχέδια & προγράμματα – ΜΠΕ υλοποίηση επί μέρους έργων   ΣΠΕ αφορά υψηλότερο επίπεδο διοίκησης από ΜΠΕ  ΣΠΕ είναι γενικότερη από ΜΠΕ έργων Σαφής η συμπληρωματικότητα

4 Βάση εφαρμογής της ΣΠΕ  Θεωρείται δεδομένη η ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση: τομεακής ή περιφερειακής πολιτικής, και των στρατηγικών εφαρμογής της  Απαιτείται συστηματική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, λαμβ. υπόψη: κόστος στην εθν. οικονομία κοινωνικές επιπτώσεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

5 Ιστορικό μέχρι σήμερα  Στα πλαίσια ΚΠΣ: τομεακά & περιφερ. προγράματα για συγχρηματοδότηση  συνήθως αποσπασματικά  Εκτός ΚΠΣ ασήμαντος αριθμός ολοκληρ. σχεδίων και προγραμμάτων  Πολιτική διαμορφώνεται με: νομοθετικές παρεμβάσεις, και προγράμματα έργων

6 Συμπέρασμα  Λείπει η παράδοση σύνταξης ολοκληρωμένων σχεδίων & προγραμμάτων  Λείπει η βάση εφαρμογής της ΣΠΕ  Ειδικά για διαχείριση υδατικών πόρων υποχρέωση διαμόρφωσης πολιτικής & στρατηγικών επιβάλλεται από Ε.Ε.  σταδιακά, άμεσα ή έμμεσα, και αλλού

7 Τι περιλαμβάνει η ΣΠΕ  σύνταξη ΣΜΠΕ  διαβουλεύσεις με φορείς, κοινό & ΜΚΟ  αξιολόγηση συμπερασμάτων από ΣΜΠΕ & διαβουλεύσεις  προσαρμογές σχεδίων & προγραμ.  πληροφορίες για προσαρμογές

8 Ενσωμάτωση Οδηγίας (1/3)  Ρήτρες για εξασφάλιση εφαρμογής θεσμού: ΕΥΠΕ, για γνωμοδότηση σε ΜΠΕ Υ.Ο.Ο., για χρηματοδότηση  Screering: με κριτήρια για επιπτώσεις ή για είδη σχεδίων & προγραμμάτων  Scoping: μόνο περιεχόμενο, όχι βάθος

9 Ενσωμάτωση Οδηγίας (2/3)  Καθορισμός περιεχομένων και αμοιβών: αξιολόγηση κύριων επιπτώσεων μόνο βασικά & σχετικά στοιχεία περιβάλ. ποσοτική αξιολόγηση όπου γίνεται  Φορείς διαβούλευσης: Σχετικές Αρχές: ΕΥΠΕ, ΕΥΕΠ (feedback) θιγόμενο (?) κοινό & ΜΚΟ  δημοσίευση σχεδίων, προγρ. & ΣΜΠΕ σε τύπο & internet

10 Ενσωμάτωση Οδηγίας (3/3)  Φορείς με αποφασιστική αρμοδιότητα: Για σχέδια & προγράμματα: φορέας κατάρτισης Για περιβαλλοντικές επιπτώσεις: ΕΥΠΕ …  Ενημέρωση Αρχών, κοινού & ΜΚΟ για προσαρμογές σχεδίων & προγραμ.  ίδιος με διαβούλευση

11 Ελπίζουμε, μόνο, σε 5 χρόνια… … να μην είμαστε στην ίδια θέση με σήμερα!


Κατέβασμα ppt "Ένταξη της ΣΠΕ στην διαδικασία προγραμματισμού αναπτυξιακών παρεμβάσεων του δημόσιου τομέα Π. Παναγόπουλος, ECOS Μελετητική Α.Ε., Αντιπρόεδρος ΣΕΓΜ Αν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google