Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

2 2 Εκφώνηση  Στην 1 η εργασία του μαθήματος καλείστε να γράψετε σε γλώσσα C το παρακάτω πρόγραμμα:  Έστω ένα παιχνίδι εύρεσης ενός αριθμού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα αναπαράγει έναν τυχαίο αριθμό από το 0 έως και το 20 και θα ζητάει από το χρήστη να μαντέψει τον «τυχερό» αριθμό.  Για την αναπαραγωγή τυχαίου αριθμού χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση rand(), η οποία βρίσκεται στη βιβλιοθήκη stdlib.h Π.χ. int x; do x = rand(); while ( x 20 );

3 Εκφώνηση  Θα πρέπει ο αριθμός του χρήστη να είναι μεγαλύτερος του μηδενός και μικρότερος ή ίσος του 20 (εφαρμόστε αμυντικό προγραμματισμό).  Εάν η απάντηση του χρήστη είναι μεγαλύτερη από το σωστό αριθμό κατά τρεις μονάδες τουλάχιστον, τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτυπώνει «Too big».  Εάν η απάντηση του χρήστη είναι μεγαλύτερη από το σωστό αριθμό κατά δύο μονάδες το μέγιστο, τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτυπώνει: «A little big».  Εάν η απάντηση του χρήστη είναι μικρότερη από το σωστό αριθμό κατά τρεις μονάδες τουλάχιστον, τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτυπώνει: «Too small».  Εάν η απάντηση του χρήστη είναι μικρότερη από το σωστό αριθμό κατά δύο μονάδες το μέγιστο, τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτυπώνει: «A little small».  Εάν η απάντηση του χρήστη είναι η σωστή τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να συγχαίρει το χρήστη και να τερματίζει δίνοντάς του παράλληλα την επιλογή ενός νέου παιχνιδιού (έως ότου ο χρήστης απαντήσει όχι, οπότε το πρόγραμμα θα τερματίζει τη λειτουργία του).  Σε κάθε παιχνίδι ο χρήστης έχει το πολύ τρεις προσπάθειες μέχρι να μαντέψει σωστά τον αριθμό. Εάν μετά από τρεις προσπάθειες ο χρήστης δε καταφέρει να μαντέψει σωστά τον αριθμό τότε το πρόγραμμα θα πρέπει να ενημερώνει το χρήστη για το σωστό αριθμό και να τερματίζει. 3

4 Παραδοτέο  Τo παραδοτέο της εργασίας είναι 1 αρχείο τύπου cpp το οποίο θα περιέχει τον κώδικα του προγράμματος που θα φτιάξετε και όνομα Erg1_80*****.cpp  Όπου 80***** ο αριθμός μητρώου του φοιτητή 4

5 Παρατηρήσεις  Η εργασία είναι ατομική  Η εκπόνηση της εργασίας συνεισφέρει 10% στη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή/τριας.  Για τυχόν απορίες, μπορείτε να στείλετε email στο tsiaousis@aueb.grtsiaousis@aueb.gr  Δώστε ιδιαίτερη σημασία στην εμφάνιση του κώδικα (στοίχιση εντολών, σχόλια και ονόματα μεταβλητών), καθώς και στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων της επίλυσης του προγράμματος, καθώς θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. 5

6 Οδηγίες Παράδοσης  Η παράδοση θα γίνει με αποστολή email στο tsiaousis@aueb.gr. tsiaousis@aueb.gr  Το email θα πρέπει να έχει θέμα (Subject) [ΠΤΣ] 80*****, κενό σώμα και επισυναπτόμενο το παραδοτέο της εργασίας  Ημερομηνία Παράδοσης: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011, 23:59 6


Κατέβασμα ppt "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1η Εργασία Μαθήματος Γιώργος Γιαγλής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google