Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αξιολόγηση της Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης (NSDL) και της Google στη λήψη παιδαγωγικών πόρων Θεοφανώ Κουλούρη Ιόνιο Πανεπιστήμιο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αξιολόγηση της Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης (NSDL) και της Google στη λήψη παιδαγωγικών πόρων Θεοφανώ Κουλούρη Ιόνιο Πανεπιστήμιο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αξιολόγηση της Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης (NSDL) και της Google στη λήψη παιδαγωγικών πόρων Θεοφανώ Κουλούρη fanie@ionio.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, ΠΜΣ «Επιστήμη της Πληροφορίας» Κέρκυρα Φεβρουάριος 2008

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (1/2)  Παιδαγωγικοί πόροι και ψηφιακές βιβλιοθήκες  Χαρακτηριστικά της Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης (NSDL)  Χαρακτηριστικά της μηχανής αναζήτησης Google  Περιγραφή της έρευνας  Αξιολόγηση της έρευνας

3 3 Περιεχόμενα  Υποδείξεις  Συμπεράσματα

4 4 Παιδαγωγικοί πόροι  Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών σήμερα διαμορφώνει μια νέα μορφή και λειτουργία στην εκπαίδευση.  Καλλιεργείται μια νέα παιδαγωγική όπου οι εκπαιδευτικοί πασχίζουν να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο: εκπαιδευτικοί σ’ όλο τον κόσμο αναπτύσσουν μια απέραντη συλλογή εκπαιδευτικών πόρων και πηγών στο διαδίκτυο με ανοιχτή πρόσβαση απ όλους.

5 5 Παιδαγωγικοί πόροι  Οι παιδαγωγικοί πόροι περιλαμβάνουν σειρές εκπαιδευτικών υλικών με άδειες ελεύθερης πρόσβασης, πλάνα μαθημάτων, εγχειρίδια, παιγνίδια, λογισμικό και άλλα μέσα για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης.  Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δίνουν τη δυνατότητα για εντοπισμό και χρήση τέτοιων πόρων.  Μια τέτοια ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι και η Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Επιστήμης (NSDL)

6 6 Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης NSDL  Μια από τις πιο σημαντικές ψηφιακές βιβλιοθήκες για την λήψη παιδαγωγικών πόρων είναι η Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης NSDL ( National Science Digital Library). Είναι δηλ. μια εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη που υποστηρίζει την διδασκαλία για όλα τα επίπεδα των θετικών επιστημών.

7 7

8 8 Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης της Επιστήμης (NSDL) Σκοπός  Η εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη επιστήμης (NSDL) δημιουργήθηκε το 2000 από το Eθνικό Ίδρυμα Επιστήμης (National Science Foundation-NSF) για να παρέχει οργανωμένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόρους και τα εργαλεία που υποστηρίζουν τη διδασκαλία και την εκπαίδευση.  Η NSDL καθιερώθηκε από το εθνικό ίδρυμα επιστήμης (NSF) το 2000, ως μια online βιβλιοθήκη που κατευθύνει τους χρήστες στους ενδεδειγμένους πόρους για την επιστήμη, την τεχνολογία, την εφαρμοσμένη μηχανική, και την εκπαίδευση και την έρευνα μαθηματικών (The Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

9 9 NSDL Σκοπός  Η NSDL σχεδιάζεται πρώτιστα για εκπαιδευτικούς, αλλά καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στη NSDL.org και να ψάξει τη βιβλιοθήκη χωρίς κανένα κόστος.  Η NSDL λειτουργεί ως ένας δεσμός για τους εκπαιδευτικούς, τους ερευνητές, τους φορείς χάραξης πολιτικής και το κοινό δημιουργώντας ‘γέφυρες’ επικοινωνίας.

10 10 Αναζήτηση παιδαγωγικών πόρων στη NSDL  Η αναζήτηση των πόρων στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (NSDL) γίνεται σε τέσσερα επίπεδα με εξατομίκευση στις απαιτήσεις των χρηστών: Δίνει τη δυνατότητα της αναζήτησης των πόρων με βάσει το μορφωτικό και ηλικιακό επίπεδο και την επιλογή των πόρων σε διάφορες μορφές όπως σε κείμενο, εικόνα, βίντεο, ήχο, αλληλεπιδραστικές πηγές και δεδομένα

11 11

12 12

13 13 Πλοήγηση στους παιδαγωγικούς πόρους της NSDL  Browse Science Literacy Maps  NSDL Science Refreshers  By Subject  Alphabetical List of Collections

14 14

15 15 Η μηχανή αναζήτησης Google  Ένας άλλος τρόπος εντοπισμού παιδαγωγικών πόρων είναι η μηχανή αναζήτησης Google.  Η Gooogle είναι η δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης στο web και διεξάγει περίπου 200 εκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μέρα.  Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας OneStat.com to 2002, αναφέρεται ότι διεξάγει το 55, 1% των αναζητήσεων στο παγκόσμιο ιστό.

16 16

17 17 Η μηχανή αναζήτησης Google, πως δημιουργήθηκε  H Google δημιουργήθηκε από δύο φοιτητές του παν/μίου του Stanford τον Bin και Page, οι οποίοι χρησιμοποίησαν για την αξιολόγηση μιας τυχαίας ιστοσελίδας, έναν αλγόριθμο που βασίζεται στην ανάλυση των συνδέσμων (link analysis) που οδηγούν στην προς αξιολόγηση ιστοσελίδα.  Οι Bin και Page ήταν οι πρώτοι που σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν τους πολυάριθμους συνδέσμους (link), που δρώντας σαν κόμβοι συνδέουν τις ιστοσελίδες μεταξύ τους και δομούν το οικοδόμημα του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web WWW ή web), για να προσδιορίσουν την ποιότητα του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας. Έτσι έφτιαξαν τον αλγόριθμο PageRank, ο οποίος αξιολογεί ξεχωριστά κάθε σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα που πρόκειται να βαθμολογηθεί

18 18 Αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google  Η Google είναι μια αυτοματοποιημένη μηχανή που χρησιμοποιεί robots, τα γνωστά crawlers που έρπουν στον ιστό μια φορά κάθε μήνα και ακολουθώντας links πηγαίνουν από το ένα site στο άλλο, συλλέγουν ιστοσελίδες και δημιουργούν τους καταλόγους της Google  Η διαδικασία αυτή ονομάζεται crawling και χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συλλογής των ιστοσελίδων.

19 19 Αναζήτηση στο κατάλογο της Google  Η μηχανή αναζήτησης της Google είναι ένας τεράστιος κατάλογος ιστοσελίδων.  Ο κατάλογος αυτός είναι ένας κατάλογος λέξεων, φράσεων (γενικού κειμένου) και μοιάζει κάπως με το ευρετήριο όρων που συνήθως υπάρχει στο πίσω μέρος ενός βιβλίου. Βέβαια είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος και διαφορετικά δομημένος απ’ ότι το ευρετήριο όρων ενός βιβλίου.  Η ποιότητα του καταλόγου, και ο τρόπος με τον οποίο μια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί το κείμενο που αυτός περιέχει, καθορίζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης που η εν λόγω μηχανή διεξάγει.

20 20 Πως διεξάγεται μια αναζήτηση (query)  Όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάποιες λέξεις- κλειδιά και τις υποβάλλει στην Google, ξεκινά η διαδικασία της αναζήτησης (query).  O web server στέλνει τις λέξεις στους servers που είναι αποθηκευμένοι οι κατάλογοι- ευρετήρια της Google.  Στην συνέχεια ο web server λέει σε ποιες σελίδες περιέχουν λέξεις που είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις λέξεις – κλειδιά του χρήστη.

21 21 Διαδικασία αναζήτησης (συν.)  Μετά η αναζήτηση μεταφέρεται στους doc servers οι οποίοι ανακτούν τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες.  Και εν συνεχεία δημιουργούνται οι ιστοσελίδες με τα αποτελέσματα της αναζήτησης  Η Google ελέγχει ποιες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν όλες τις λέξεις της αναζήτησης και τις βαθμολογεί ανάλογα με τον τρόπο (έντονη γραφή, μέγεθος γραμματοσειράς κλπ.) και τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο.

22 22 Διαδικασία αναζήτησης (συν.)  Επίσης ελέγχει ποιες ιστοσελίδες περιέχουν τις λέξεις της αναζήτησης στον τίτλο της ιστοσελίδας τους, καθώς και σε ειδικά σημεία του εγγράφου (π.χ. σε πίνακες, ως περιγραφή των εικόνων κ.λ.π.)  Οι σελίδες αυτές περιέχουν για κάθε αποτέλεσμα συνήθως τον τίτλο της ιστοσελίδας, μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της έναν ακόμα σύνδεσμο που οδηγεί στην αποθηκευμένη ιστοσελίδα.

23 23 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης στη Google  Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η αναζήτηση, εντοπίζονται οι ιστοσελίδες και τα αποτελέσματα της αναζήτησης στέλνονται στον χρήστη συνήθως σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

24 24 Περιγραφή της έρευνας και σκοπός  Η έρευνα σχεδιάστηκε για να μετρηθεί η παιδαγωγική χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται από την Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης (NSDL) και την Google.  Εξετάζεται πως θα μπορούσε το χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό του ιστού να χρησιμοποιηθεί όπως αυτό εντοπίζεται στη Google και την NSDL.

25 25

26 26 Συμμετέχοντες στην έρευνα  Έντεκα δάσκαλοι από δημόσια σχολεία της Πολιτείας της Virginia (USA) χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν ένα σύνολο από 38 όρους αναζήτησης και τα αποτελέσματα της αναζήτησης βασίστηκαν στα Πρότυπα Μάθησης (SOL) που εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία της Βιρτζίνιας.  Αποκτήθηκαν 572 αξιολογήσεις αποτελεσμάτων αναζήτηση από την NSDL και 650 αξιολογήσεις από την GOOGLE.

27 27 Περιγραφή της έρευνας (συν.)  Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ένα σχετικό σύνολο όρων αναζήτησης για παιδαγωγικούς πόρους προκειμένου να γίνουν οι σχετικές αναζητήσεις τόσο στην Εθνική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Επιστήμης NSDL όσο και την Google.  Το σύνολο των αναζητήσεων βασίστηκε όπως ανέφερα και παραπάνω στα Πρότυπα Εκμάθησης (SOL) για τα δημόσια σχολεία της Βιρτζίνια, που καθορίζουν την ύλη που πρέπει να διδάσκεται στα δημόσια σχολεία στα παιδιά των τάξεων Κ-12,δηλ ηλικίες 5-18 ετών.

28 28 Περιγραφή της έρευνας (συν.)  Στο πείραμα πήραν μέρος δάσκαλοι από δημόσια σχολεία της Βιρτζίνιας, εξειδικευμένοι στις θεματικές ενότητες που διδάσκονται για τα πρότυπα μάθησης με σκοπό να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης από την άποψη της παιδαγωγικής τους χρησιμότητας.  Οι εθελοντές δάσκαλοι πληρώθηκαν για τη συμμετοχή τους στην έρευνα, η οποία έδειξε ότι η Google μπορεί να παρέχει πιο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό από τα πρώτα δέκα αποτελέσματα αναζήτησης σε σχέση με την NSDL.

29 29 Αξιολόγηση μηχανών αναζήτησης  Χρησιμοποιούμε τις μηχανές αναζήτησης προκειμένου να βρεθούν τα σχετικά τεκμήρια/έγγραφα γρήγορα.  Οι πιο σημαντικές μετρήσεις αξιολόγησης των μηχανών αναζήτησης του ιστού, είναι η ακρίβεια και η ανάκληση.  Ακρίβεια (precision), είναι η αναλογία των ανακτημένων σχετικών εγγράφων προς τον αριθμό των συνολικά ανακτημένων εγγράφων.

30 30 Αξιολόγηση μηχανών αναζήτησης  Ανάκληση (recall) είναι η αναλογία των προσπελασμένων εγγράφων προς τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων σχετικών εγγράφων.  Σκοπός της αξιολόγησης ήταν να ερευνηθεί κατά πόσο η NSDL και η Google επιστρέφουν εκπαιδευτικά χρήσιμο υλικό για τα πρότυπα μάθησης SOL.

31 31 Υλοποίηση του πειράματος  Οι δάσκαλοι-αξιολογητές που συμμετείχαν στην έρευνα επιλέχθηκαν με βάση την εμπειρία τους στα γνωστικά αντικείμενα που κλήθηκαν να αξιολογήσουν, την εξοικείωση τους με τα πρότυπα SOL και τη χρήση του διαδικτύου.  Κάθε δάσκαλος αξιολόγησε τουλάχιστον 6 σύνολα με όρους αναζήτησης, από τα πρώτα 10 αποτελέσματα αναζήτησης της NSDL και τα 10 πρώτα της Google.

32 32 Υλοποίηση του πειράματος (συν.)  Η αξιολόγηση της χρησιμότητας και ποιότητας του αποτελέσματος βαθμολογούνταν από 1 έως 6.  Κατά την αξιολόγηση οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν κοινούς γραφικούς φυλλομετρητές του ιστού, όπως ο Internet Explorer και ο Netscape  Καθώς και υπολογιστές με μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο προκειμένου να επιστρέφουν γρήγορα τα αποτελέσματα αναζήτησης.

33 33 Υλοποίηση του πειράματος (συν.)  Οι συμμετέχοντες περιορίστηκαν στην απλή αναζήτηση τόσο στην NSDL όσο και στη Google.  Στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής χρησιμότητας των πόρων, το κριτήριο που καθορίστηκε ήταν η ‘σχετικότητα’ των όρων αναζήτησης που αναφέρονταν στα πρότυπα SOL.  Ο βαθμός 1 έδειχνε ότι οι πόροι στον ιστό ήταν σχετικοί με τα SOL, ο βαθμός 5 ότι δεν συμφωνούσαν καθόλου ή δεν είχαν καμία χρησιμότητα.

34 34 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας  Κάθε αξιολόγηση διάρκεσε 1,5 ώρα  Αξιολογήθηκαν έξι σύνολα όρων αναζήτησης για 20 αποτελέσματα της αναζήτησης που εντοπίστηκαν για το κάθε ερώτημα.

35 35 Αποτελέσματα αξιολόγησης της NSDL και της GOOGLE

36 36 Ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης  Για 38 ερωτήματα αναζήτησης επέστρεψαν 334 σύνδεσμοι (links) από την NSDL και 380 από την Google  Έγιναν 65 αξιολογήσεις για τους όρους αναζήτησης σε 572 επιστρεφόμενους πόρους από την NSDL και σε 650 από την Google.

37 37 Απόδοση των δυο μηχανών αναζήτησης  Και οι δυο μηχανές αναζήτησης δεν παρήγαγαν ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με την χρησιμότητα των επιστρεφόμενων πόρων.  Και σύμφωνα με τον πίνακα και τις εκτιμήσεις των αξιολογητών, η μέση εκτίμηση για όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης της NSDL βρέθηκε να είναι στο 4 (δηλ. οι επιστρεφόμενοι πόροι δεν θα βοηθούσαν αποτελεσματικά τους μαθητές σύμφωνα με τα πρότυπα SOL).

38 38 Απόδοση των δυο μηχανών αναζήτησης  Ενώ η μέση εκτίμηση για όλα τα αποτελέσματα της Google βρέθηκε να είναι στο 3 (δηλ. ίσως και να ήταν χρήσιμοι όσον αφορά τα πρότυπα Sol)  Και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα δεν ικανοποίησαν τους αξιολογητές, παρόλο που η Google απέδωσε καλύτερα από την NSDL

39 39 Αποτελέσματα αξιολόγησης των μηχανών αναζήτησης

40 40 Αποτελέσματα αξιολόγησης  Η μηχανή αναζήτησης Google αποδείχθηκε δυνητικά ικανότερη στον εντοπισμό καταλληλότερου εκπαιδευτικού υλικού από την NSDL,  όσον αφορά τα σύνολα των όρων που υπεβλήθησαν για αναζήτηση, η Google σε 4 από τις 6 θεματικές ενότητες ξεπέρασε σημαντικά την NSDL.  Όσον αφορά το κριτήριο της ακρίβειας, η Google βρέθηκε για να είναι στο 38,2% έναντι 17.1% της NSDL.

41 41 Αποτελέσματα αξιολόγησης  Η Google μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικότερους πόρους στους χρήστες εξαιτίας της ταξινόμησης των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με τη σχετικότητα των όρων, παρόλο που η NSDL έχει πιο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και υψηλότερης ποιότητας εκπαιδευτικούς πόρους.  Το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της NSDL δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και χρειάζεται login.

42 42 Υποδείξεις σε σχέση με τα αποτελέσματα αξιολόγησης  Βελτίωση των όρων αναζήτησης με την εισαγωγή πληροφοριών από τους αξιολογητές.  Συμμετοχή και χρήση περισσοτέρων αξιολογητών στην έρευνα.  Ανάγκη για άμεση υποστήριξη και καθοδήγηση στις αξιολογήσεις.  Βελτιώσεις και υποδείξεις για την NSDL : σε σχέση με την εξειδίκευση των όρων αναζήτησης.

43 43 Συμπεράσματα  Συμπεραίνουμε ότι είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης, οι οποίες βοηθούν στην αναζήτηση και τον εντοπισμό χρήσιμων παιδαγωγικών πόρων.  Σημαντική και απαραίτητη η χρήση κατάλληλων κριτηρίων - όπως η ακρίβεια, η ανάκληση και η σχετικότητα – τα οποία ικανοποιούν κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αναζήτησης και ανάκτησης της πληροφορίας.

44 44 Συμπεράσματα (συν.)  Θεωρείται απαραίτητη η μεγαλύτερη εξατομίκευση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των παιδαγωγικών πόρων.

45 45 Τέλος  Ευχαριστώ για τη προσοχή σας

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50


Κατέβασμα ppt "1 Αξιολόγηση της Εθνικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης (NSDL) και της Google στη λήψη παιδαγωγικών πόρων Θεοφανώ Κουλούρη Ιόνιο Πανεπιστήμιο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google