Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (3.8) Πραγματοποιήθηκε πείραμα σεισμικής ανάκλασης με τρία γεώφωνα σε αποστάσεις 0m, 200m και 400m και λήφθηκαν οι αναγραφές του σχήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (3.8) Πραγματοποιήθηκε πείραμα σεισμικής ανάκλασης με τρία γεώφωνα σε αποστάσεις 0m, 200m και 400m και λήφθηκαν οι αναγραφές του σχήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (3.8) Πραγματοποιήθηκε πείραμα σεισμικής ανάκλασης με τρία γεώφωνα σε αποστάσεις 0m, 200m και 400m και λήφθηκαν οι αναγραφές του σχήματος (3.19) όπου D είναι οι αφίξεις στα γεώφωνα των απευθείας επιμήκων κυμάτων και R 1 και R 2 οι αφίξεις των επιμήκων κυμάτων ανάκλασης στις δύο επιφάνειες. Να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Α) Να μετρηθούν πάνω στις αναγραφές οι χρόνοι διαδρομής των πρώτων αφίξεων των απευθείας και ανακλώμενων κυμάτων στις δύο επιφάνειες. Β) Να χαραχτεί η καμπύλη χρόνων διαδρομής των απευθείας κυμάτων και να υπολογιστεί η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων αυτών στο πρώτο στρώμα. Στο ίδιο σχήμα να χαραχτούν οι δυο καμπύλες χρόνων διαδρομής των κυμάτων ανάκλασης στα δύο στρώματα. Γ) Να χαραχτούν οι καμπύλες t 2 = f(Δ 2 ) για τα κύματα ανάκλασης στις δύο επιφάνειες και να υπολογιστούν με τα ελάχιστα τετράγωνα οι παράμετροι των καμπυλών αυτών ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των βαθών Η 0, Η 1 των επιφανειών ανάκλασης, των «μέσων ταχυτήτων w 0, w 1 » από την επιφάνεια της Γης μέχρι τις επιφάνειες ανάκλασης και των παχών z 0 και z 1 των δύο στρωμάτων και των αντίστοιχων ταχυτήτων διάδοσης u 0 και u 1.. Πραγματοποιήθηκε πείραμα σεισμικής ανάκλασης με τρία γεώφωνα σε αποστάσεις 0m, 200m και 400m και λήφθηκαν οι αναγραφές του σχήματος (3.19) όπου D είναι οι αφίξεις στα γεώφωνα των απευθείας επιμήκων κυμάτων και R 1 και R 2 οι αφίξεις των επιμήκων κυμάτων ανάκλασης στις δύο επιφάνειες. Να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: Α) Να μετρηθούν πάνω στις αναγραφές οι χρόνοι διαδρομής των πρώτων αφίξεων των απευθείας και ανακλώμενων κυμάτων στις δύο επιφάνειες. Β) Να χαραχτεί η καμπύλη χρόνων διαδρομής των απευθείας κυμάτων και να υπολογιστεί η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων αυτών στο πρώτο στρώμα. Στο ίδιο σχήμα να χαραχτούν οι δυο καμπύλες χρόνων διαδρομής των κυμάτων ανάκλασης στα δύο στρώματα. Γ) Να χαραχτούν οι καμπύλες t 2 = f(Δ 2 ) για τα κύματα ανάκλασης στις δύο επιφάνειες και να υπολογιστούν με τα ελάχιστα τετράγωνα οι παράμετροι των καμπυλών αυτών ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των βαθών Η 0, Η 1 των επιφανειών ανάκλασης, των «μέσων ταχυτήτων w 0, w 1 » από την επιφάνεια της Γης μέχρι τις επιφάνειες ανάκλασης και των παχών z 0 και z 1 των δύο στρωμάτων και των αντίστοιχων ταχυτήτων διάδοσης u 0 και u 1..

2 R 1 : Ανακλώμενα στην πρώτη επιφάνεια R 2 : Ανακλώμενα στην δεύτερη επιφάνεια D: Απευθείας κύματα

3

4 Δ(m) tDtD t R1 t R2 0 200 400 0.0 0.1 0.2 0.10 0.13 0.22 0.30 0.31 0.34 Πρώτη ενέργεια η μέτρηση των αφίξεων των απευθείας (D), και των ανακλώμενων (R 1,R 2 ) κυμάτων από το σχήμα των κυματομορφών Χαρτογραφούμε την απόσταση Δ των γεωφώνων από την πηγή σε σχέση με το χρόνο διαδρομής των απευθείας (D) κυμάτων

5 Η εφαρμογή των ελαχίστων τετραγώνων στα δεδομένα [Δ(m), t(sec)] των απευθείας κυμάτων υπολογίζει το “b” της σχέσης y=bx+a δηλαδή το 1/u 0 u 0 = 2000 m/sec Η εξίσωση της ευθείας είναι επομένως η κλίση της είναι ίση με 1/u 0

6 Χαρτογραφούμε την απόσταση, Δ, των γεωφώνων από την πηγή σε σχέση με το χρόνο διαδρομής των ανακλώμενων (R 1 ) κυμάτων Χαρτογραφούμε την απόσταση, Δ, των γεωφώνων από την πηγή σε σχέση με το χρόνο διαδρομής των ανακλώμενων (R 2 ) κυμάτων

7 Η εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων έχει μορφή : Η χαρτογράφηση των δεδομένων [Δ(m), t(sec)] στην ανάκλαση δίνει υπερβολή η οποία δύσκολα ερμηνεύεται

8 Υψώνουμε την εξίσωση καμπύλης χρόνων διαδρομής των ανακλώμενων κυμάτων στο τετράγωνο Η σχέση μεταξύ του t 2 και του Δ 2 είναι πλέον γραμμική και η κλίση, b, της ευθείας δίνει το Η σχέση μεταξύ του t 2 και του Δ 2 είναι πλέον γραμμική και η κλίση, b, της ευθείας δίνει το

9 Mε βάση τη λογική αυτή υψώνουμε στο τετράγωνο τα Δ και t του αρχικού πίνακα τιμών 0.090000 0.097344 0.115600 0.090000 0.097344 0.115600 0.010000 0.016384 0.046656 0.010000 0.016384 0.046656 0 40000 160000 0 40000 160000 Δ2Δ2 Δ2Δ2 Χαρτογραφούμε εκ νέου τα Δ 2 σε σχέση με τα και

10 Κλίση Ευθείας b

11 Υπολογισμός παχών Ανακλώμενα R 1 z 0 = …. m Ανακλώμενα R 2 H 1 =…. m Όμως H 1 = z 0 + z 1 z 1 = …. m

12 Υπολογισμός u 1 Eκ του ορισμού η μέση ταχύτητα w 1 δίνεται από τον τύπο: u 0 = 2000 m/sec z 0 = …. m z 1 = …. m u 1 =.......... m/sec w 1 = …. m/sec


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ (3.8) Πραγματοποιήθηκε πείραμα σεισμικής ανάκλασης με τρία γεώφωνα σε αποστάσεις 0m, 200m και 400m και λήφθηκαν οι αναγραφές του σχήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google