Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Συστημάτων (2002-03 site) Υπευθ. Καθηγ.: Τσαλγατίδου Αφροδίτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Συστημάτων (2002-03 site) Υπευθ. Καθηγ.: Τσαλγατίδου Αφροδίτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση Συστημάτων (2002-03 site) http://www.di.uoa.gr/~afrodite/SA2003.html http://www.di.uoa.gr/~afrodite/SA2003.html Υπευθ. Καθηγ.: Τσαλγατίδου Αφροδίτη

2 Δομή μαθήματος Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 3 μέρη:  Α μέρος: Εισαγωγή στην ανάλυση συστημάτων  Β μέρος: Δομημένη Ανάλυση καί το Δομημένο Σχεδιασμό  Γ μέρος: Αντικειμενοστραφή Ανάλυση καί τον Αντικειμενοστραφή Σχεδιασμό.

3 Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Δύο είναι οι βασικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται από τις διάφορες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής :  Ανάλυση καί Σχεδιασμός με προσανατολισμό στις λειτουργίες ενός συστήματος (Function-Oriented Analysis and Design)  Ανάλυση καί Σχεδιασμός με προσανατολισμό στα αντικείμενα ενός συστήματος (Object-Oriented Analysis and Design)

4 Κύκλος Ζωής Λογισμικού Ο προσδιορισμός της “κρίσης του λογισμικού” στο 1960 και η άποψη ότι η παραγωγή του λογισμικού είναι μια τεχνολογική διαδικασία η οποία μοιάζει με άλλες τεχνολογικές διαδικασίες.

5 Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού  Μοντέλο καταρράκτη (Waterfall approach)  Εξερευνητικός προγραμματισμός (Exploratory programming)  Πρωτοτυποποίηση (Prototyping)  Τυπικός μετασχηματισμός (Formal transformation)  Συναρμολόγηση του συστήματος από επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια: ....

6 Μοντέλο Καταρράκτη

7 Στάδια Μοντέλου Καταρράκτη  Ανάλυση και προσδιορισμός των απαιτήσεων: Οι υπηρεσίες, στόχοι και περιορισμοί του συστήματος καθορίζονται μετά από συζήτηση με τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Μετά ορίζονται με τρόπο κατανοητό και από τις δύο πλευρές  Σχεδιασμός συστήματος και λογισμικού: Καθορίζεται μια γενική αρχιτεκτονική του συστήματος χωρίζοντας τις απαιτήσεις του συστήματος σε hardware ή software απαιτήσεις. Ο software σχεδιασμός έχει να κάνει με την παρουσίαση του λειτουργιών λογισμικού που απαιτούνται και που πρέπει να μεταφραστούν σε εκτελέσιμα προγράμματα  Υλοποίηση και έλεγχος ενοτήτων (units): Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, το λογισμικό υλοποιείται ως ένα σύνολο από προγράμματα και ενότητες προγραμμάτων. Κάθε ενότητα πρέπει να ελεγχθεί ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρεί τις προδιαγραφές τους  Ολοκλήρωση και έλεγχος του συστήματος: Σε αυτό το στάδιο το σύστημα χτίζεται από τις επιμέρους ενότητες και ελέγχεται ως ολοκληρωμένο πλέον σύστημα. Μετά τον έλεγχο μπορεί να παραδοθεί στο χρήστη  Λειτουργία και συντήρηση: Το σύστημα εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται. Συντήρηση σημαίνει διόρθωση των λαθών που δεν είχαν ανακαλυφθεί σε προηγούμενα στάδια του σχεδιασμού, βελτίωση των προγραμμάτων και βελτίωση των υπηρεσιών του συστήματος όσο παρουσιάζονται νέες απαιτήσεις

8 Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα  Πλεονεκτήματα Είναι χρήσιμο για λόγους διαχείρισης του σχεδιασμού Είναι χρήσιμο για λόγους διαχείρισης του σχεδιασμού Περιορισμός του κόστους όλης της διαδικασίας παραγωγής του λογισμικού Περιορισμός του κόστους όλης της διαδικασίας παραγωγής του λογισμικού Επιστροφή πληροφορίας στα προηγούμενα στάδια Επιστροφή πληροφορίας στα προηγούμενα στάδια Έλεγχος του ολοκληρωμένου συστήματος Έλεγχος του ολοκληρωμένου συστήματος  Μειονεκτήματα Δεν έχει μεγάλη σχέση με τις πραγματικές δραστηριότητες Δεν έχει μεγάλη σχέση με τις πραγματικές δραστηριότητες Σε ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από συνεχείς επαναλήψεις, δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανείς συγκεκριμένα σημεία ελέγχου Σε ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από συνεχείς επαναλήψεις, δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανείς συγκεκριμένα σημεία ελέγχου

9 Κατανομή κόστους


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Συστημάτων (2002-03 site) Υπευθ. Καθηγ.: Τσαλγατίδου Αφροδίτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google