Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ.  Μπορεί ένας πυρήνας να έχει οποιονδήποτε μαζικό αριθμό; C O U 12 6 16 8 238 92 92 Fe 5626  Να συγκριθούν οι ατομικοί και μαζικοί αριθμοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ.  Μπορεί ένας πυρήνας να έχει οποιονδήποτε μαζικό αριθμό; C O U 12 6 16 8 238 92 92 Fe 5626  Να συγκριθούν οι ατομικοί και μαζικοί αριθμοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

2  Μπορεί ένας πυρήνας να έχει οποιονδήποτε μαζικό αριθμό; C O U 12 6 16 8 238 92 92 Fe 5626  Να συγκριθούν οι ατομικοί και μαζικοί αριθμοί των πυρήνων:

3 Ραδιενέργεια…… Μεταστοιχείωση……. 1. U ! Th + He 2. C ! N + e - + ν e. 3. Rn * ! Rn + γ 232 86 86 42 12 6 238 92 234 90 14 7 232 86 86

4 Ραδιενέργεια : α, β, γ. Σωμάτια α : πυρήνες Ηλίου Ηe Σωματίδια β : Ηλεκτρόνια e - - Ποζιτρόνια e + Ακτινοβολία γ: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

5 Διάσπαση α. Χ ! Υ + Ηe Χ ! Υ + Ηe U ! Th + He U ! Th + He 238 92 234 90 42 AZA-4Z-242

6 Ερωτήσεις….. 1.Η μάζα του πυρήνα Ουρανίου ή η συνολική μάζα των (πυρήνα Θωρίου + α) είναι μεγαλύτερη; 2.Τι απέγινε η μάζα που χάθηκε; 3.Γιατί κινούνται έτσι το σωμάτιο α και ο θυγατρικός πυρήνας; 4.Ποιος «απέκτησε» μεγαλύτερη ενέργεια ο πυρήνας ή το σωμάτιο α;

7 Διάσπαση β (β - ) n ! p + e - + ν e n ! p + e - + ν e 11111111 10101010 C ! N + e - + ν e C ! N + e - + ν e 14 7 14 614 614 614 6

8 Νετρίνο – Αντινετρίνο Ύλη - Αντιύλη Κάθε σωματίδιο έχει και το αντισωματίδιό του: Πρωτόνιο –αντιπρωτόνιο Ηλεκτρόνιο – ποζιτρόνιο Νετρόνιο – αντινετρόνιο Νετρίνο - αντινετρίνο

9 Δίδυμος γέννηση Και αντίστροφα……

10 Εξαΰλωση Πείραμα Ι.Ρ.

11 p n + e + + ν e p n + e + + ν e Διάσπαση β (β+) 10101010 11111111 N C + e + + ν e N C + e + + ν e 13 6 13 7

12 Διάσπαση β και ασθενής αλληλεπίδραση Νετρίνο Το 1930 ο Pauli Πειραματικά το 1950!! Και η Πύλος;; Ρεσβάνης

13 Και η διάσπαση γ; Rn * ! Rn + γ 232 86 86232 Ra ! Rn * + He 236 88 88232 86 8642

14 Ra Rn * Rn 236 88 88 232 86 86 232 α hf γ Ε1Ε1Ε1Ε1 Ε 1 +0,186ΜeV Ε 1 +4,871ΜeV

15 Διεισδυτική ικανότητα  α: διαπερνούν φύλλο χαρτιού.  β: λίγα cm αλουμινίου.  γ: αρκετά cm μολύβδου. Τρόπος αλληλεπίδρασης;

16 Διαχωρισμός Β e-e-e-e- α γ Πηγήραδιενέργειας

17 ΡΥΘΜΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΔΝ= - λ Ν Δt ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

18 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ 1Βq =1διάσπαση/sec

19 ΝΟΜΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΝ Ν = Ν 0 e - λt

20 ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ln2 0,693 λ λ λ λ T 1/2 = =


Κατέβασμα ppt "ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ.  Μπορεί ένας πυρήνας να έχει οποιονδήποτε μαζικό αριθμό; C O U 12 6 16 8 238 92 92 Fe 5626  Να συγκριθούν οι ατομικοί και μαζικοί αριθμοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google