Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του αντικειμένου με όλες τις πραγματικές τους διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος). Εφαρμόζονται δύο μέθοδοι ορθογραφικής παρουσίασης των αντικειμένων, όσον αφορά τη θέση τους στο σύστημα επιπέδων προβολής, η ευρωπαϊκή και η αμερικανική. Στην ευρωπαϊκή μέθοδο το αντικείμενο βρίσκεται στην 1η δίεδρη γωνία.

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Στην αμερικάνικη μέθοδο το αντικείμενο βρίσκεται στην 3η δίεδρη γωνία.

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η πλήρης κατανόηση της μορφής, του σχήματος και των διαστάσεων ενός αντικειμένου δεν εξασφαλίζεται με την προβολή του αντικειμένου σε δύο επίπεδα, το Ο.Ε. και το Κ.Ε., δηλαδή έχοντας την πρόσοψη και την κάτοψη. Αναγκαία είναι η προβολή του αντικειμένου τουλάχιστον και σε ένα τρίτο επίπεδο, στο πλάγιο επίπεδο δεξιά ή αριστερά.

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η αναγκαιότητα σχεδίασης και της πλάγιας όψης των αντικειμένων φαίνεται στα πιο κάτω σχήματα όπου διαφορετικά αντικείμενα έχουν την ίδια πρόσοψη και κάτοψη.

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1η δίεδρη γωνία: Το αντικείμενο βρίσκεται στην 1η δίεδρη γωνία η οποία σχηματίζεται από τα τρία βασικά επίπεδα: το οριζόντιο επίπεδο (Ο.Ε.), το κατακόρυφο επίπεδο (Κ.Ε.) και το πλάγιο επίπεδο (Π.Ε.). Στο κατακόρυφο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η πρόσοψη του αντικειμέ- νου παρατηρώντάς το από τη θέση Α. Στο οριζόντιο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η κάτοψη του αντικειμέ- νου παρατηρώντάς το από τη θέση Β. Στο πλάγιο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η πλάγια όψη του αντικειμένου παρατηρώντάς το από τη θέση Γ.

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τώρα για να παρουσιάσουμε το αντικείμενο σε επίπεδη επιφάνεια, σε ένα φύλλο σχεδίασης επιχειρούμε την κατάκλιση των επιπέδων προβολής. Με την κατάκλιση, το Ο.Ε. περιστρέφεται γύρω από τον άξονα x, ώστε να συμπέσει με το Κ.Ε. το δε Π.Ε. περιστρέφεται, ώστε να ευθυγραμμιστεί με το Κ.Ε.

7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Το αποτέλεσμα της κατάκλισης των επιπέδων μας δίνει την ορθογραφική σχεδίαση του αντικειμένου σε επίπεδη μορφή. Η πρόσοψη παρουσιάζεται στο άνω μέρος πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο, η κάτοψη ακριβώς στο κάτω μέρος πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και η πλάγια όψη πλάγια δεξιά πάνω στο πλάγιο επίπεδο.

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3η δίεδρη γωνία: Το αντικείμενο σε αυτήν την περί- πτωση βρίσκεται στην 3η δίεδρη γωνία. Θεωρούμε ότι τα τρία προβολικά επίπεδα Ο.Ε., Κ.Ε. και Π.Ε. είναι διαφανή. Παρατηρώντας το αντικείμενο από τις θέσεις Α, Β, Γ προβάλλονται οι όψεις του αντι- κειμένου στα αντίστοιχα επίπεδα. Μετά την κατάκλιση των επιπέδων, όπου έχουμε την ορθογραφική προβολή των όψεων, παρατη- ρούμε ότι το αμερικανικό σύστημα διαφέρει από το ευρωπαϊκό στη διάταξη των όψεων.

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η κάτοψη σχεδιάζεται στο άνω μέρος στο Ο.Ε., η πρόσοψη ακριβώς από κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο και η πλάγια όψη στα αριστερά της πρόσοψης. Στην Κύπρο και γενικά στην Ευρώπη χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος.

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Σύγκριση ευρωπαϊκής και αμερικανικής μεθόδου προβολών Στα σχήματα που ακολου- θούν δίνονται οι όψεις του αντικειμένου που φαίνεται δίπλα, στην ευρωπαϊκή και αμερικανική μέθοδο σχεδίασης για σκοπούς σύγκρισης.

11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή μέθοδοςΑμερικανική μέθοδος


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google