Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του αντικειμένου με όλες τις πραγματικές τους διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος).

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του αντικειμένου με όλες τις πραγματικές τους διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος)."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του αντικειμένου με όλες τις πραγματικές τους διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος). Εφαρμόζονται δύο μέθοδοι ορθογραφικής παρουσίασης των αντικειμένων, όσον αφορά τη θέση τους στο σύστημα επιπέδων προβολής, η ευρωπαϊκή και η αμερικανική. Στην ευρωπαϊκή μέθοδο το αντικείμενο βρίσκεται στην 1η δίεδρη γωνία.

2 Στην αμερικάνικη μέθοδο το αντικείμενο βρίσκεται στην 3η δίεδρη γωνία.

3 Η πλήρης κατανόηση της μορφής, του σχήματος και των διαστάσεων ενός αντικειμένου δεν εξασφαλίζεται με την προβολή του αντικειμένου σε δύο επίπεδα, το Ο.Ε. και το Κ.Ε., δηλαδή έχοντας την πρόσοψη και την κάτοψη. Αναγκαία είναι η προβολή του αντικειμένου τουλάχιστον και σε ένα τρίτο επίπεδο, στο πλάγιο επίπεδο δεξιά ή αριστερά.

4 Η αναγκαιότητα σχεδίασης και της πλάγιας όψης των αντικειμένων φαίνεται στα πιο κάτω σχήματα όπου διαφορετικά αντικείμενα έχουν την ίδια πρόσοψη και κάτοψη.

5 1η δίεδρη γωνία: Το αντικείμενο βρίσκεται στην 1η δίεδρη γωνία η οποία σχηματίζεται από τα τρία βασικά επίπεδα: το οριζόντιο επίπεδο (Ο.Ε.), το κατακόρυφο επίπεδο (Κ.Ε.) και το πλάγιο επίπεδο (Π.Ε.). Στο κατακόρυφο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η πρόσοψη του αντικειμέ-νου παρατηρώντάς το από τη θέση Α. Στο οριζόντιο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η κάτοψη του αντικειμέ-νου παρατηρώντάς το από τη θέση Β. Στο πλάγιο προβολικό επίπεδο προβάλλεται η πλάγια όψη του αντικειμένου παρατηρώντάς το από τη θέση Γ.

6 Τώρα για να παρουσιάσουμε το αντικείμενο σε επίπεδη επιφάνεια, σε ένα φύλλο σχεδίασης επιχειρούμε την κατάκλιση των επιπέδων προβολής. Με την κατάκλιση, το Ο.Ε. περιστρέφεται γύρω από τον άξονα x, ώστε να συμπέσει με το Κ.Ε. το δε Π.Ε. περιστρέφεται, ώστε να ευθυγραμμιστεί με το Κ.Ε.

7 Το αποτέλεσμα της κατάκλισης των επιπέδων μας δίνει την ορθογραφική σχεδίαση του αντικειμένου σε επίπεδη μορφή. Η πρόσοψη παρουσιάζεται στο άνω μέρος πάνω στο κατακόρυφο επίπεδο, η κάτοψη ακριβώς στο κάτω μέρος πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και η πλάγια όψη πλάγια δεξιά πάνω στο πλάγιο επίπεδο.

8 3η δίεδρη γωνία: Το αντικείμενο σε αυτήν την περί-πτωση βρίσκεται στην 3η δίεδρη γωνία. Θεωρούμε ότι τα τρία προβολικά επίπεδα Ο.Ε., Κ.Ε. και Π.Ε. είναι διαφανή. Παρατηρώντας το αντικείμενο από τις θέσεις Α, Β, Γ προβάλλονται οι όψεις του αντι-κειμένου στα αντίστοιχα επίπεδα. Μετά την κατάκλιση των επιπέδων, όπου έχουμε την ορθογραφική προβολή των όψεων, παρατη-ρούμε ότι το αμερικανικό σύστημα διαφέρει από το ευρωπαϊκό στη διάταξη των όψεων.

9 Η κάτοψη σχεδιάζεται στο άνω μέρος στο Ο. Ε
Η κάτοψη σχεδιάζεται στο άνω μέρος στο Ο.Ε., η πρόσοψη ακριβώς από κάτω στο κατακόρυφο επίπεδο και η πλάγια όψη στα αριστερά της πρόσοψης. Στην Κύπρο και γενικά στην Ευρώπη χρησιμοποιείται η ευρωπαϊκή μέθοδος.

10 Σύγκριση ευρωπαϊκής και αμερικανικής μεθόδου προβολών
Στα σχήματα που ακολου-θούν δίνονται οι όψεις του αντικειμένου που φαίνεται δίπλα, στην ευρωπαϊκή και αμερικανική μέθοδο σχεδίασης για σκοπούς σύγκρισης.

11 Ευρωπαϊκή μέθοδος Αμερικανική μέθοδος


Κατέβασμα ppt "ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Είναι το σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται οι όψεις του αντικειμένου με όλες τις πραγματικές τους διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος)."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google