Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φοιτητής Αρτζανίδης Οδυσσέας Α.Μ:1697 Επιβλέπων : Ιωάννης Α. Καλόμοιρος, επίκουρος καθηγητής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φοιτητής Αρτζανίδης Οδυσσέας Α.Μ:1697 Επιβλέπων : Ιωάννης Α. Καλόμοιρος, επίκουρος καθηγητής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φοιτητής Αρτζανίδης Οδυσσέας Α.Μ:1697 Επιβλέπων : Ιωάννης Α. Καλόμοιρος, επίκουρος καθηγητής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ D.A.Q.

2 Εισαγωγή στις κάρτες Εισαγωγή στις κάρτες D.A.Q. (Data Acquisition/Σύστημα Συλλογής Δεδομένων) Τι είναι μία κάρτα D.A.Q. ; Τι είναι μία κάρτα D.A.Q. ; Είδη συστημάτων D.A.Q. Είδη συστημάτων D.A.Q.

3 Συνδέσεις των σημάτων προς μέτρηση σε κάρτες D.A.Q. Σύνδεση με αναφορά μοναδικά τερματισμένη Σύνδεση με αναφορά μοναδικά τερματισμένη (Referenced Single – Ended – RSE) (Referenced Single – Ended – RSE)

4 Διαφορική Σύνδεση (Differential – DIFF) Διαφορική Σύνδεση (Differential – DIFF)

5 Βασικά χαρακτηριστικά καρτών D.A.Q. Αριθμός καναλιών Αριθμός καναλιών Τάση εισόδου (Input Range) Τάση εισόδου (Input Range) Συχνότητα Δειγματοληψίας (Sampling Rate) Συχνότητα Δειγματοληψίας (Sampling Rate) Ανάλυση (Resolution) Ανάλυση (Resolution) Τρόποι σύνδεσης με Η/Υ Τρόποι σύνδεσης με Η/Υ Ταυτόχρονη Δειγματοληψία (Simultaneous Sampling) Ταυτόχρονη Δειγματοληψία (Simultaneous Sampling)

6 Κάρτα D.A.Q. PCL-818HD της Advantech

7 Δομικό διάγραμμα της κάρτας D.A.Q. PCL-818HD

8 Βασικά χαρακτηριστικά της κάρτας Δίαυλος σύνδεσης στην μητρική του Η/ΥISA Αριθμός καναλιών αναλογικών εισόδων16 Single Ended / 8 Differential A/D Χαρακτηριστικά μετατροπέα A/D12 bits, 100 kS/sec Χαρακτηριστικά μετατροπέα D/A12 bits Αριθμός καναλιών αναλογικών εξόδων1 D/A outputs / 0…10 V Αριθμός καναλιών ψηφιακών εισόδων / τύπος16 Digital Inputs / TTL / DTL ( 0…5 V) Αριθμός καναλιών ψηφιακών εξόδων / τύπος16 Digital Outputs / TTL / DTL (0…5V) Μέγιστη κλίμακα αναλογικών τάσεων-10….10 V Ελάχιστη κλίμακα αναλογικών τάσεων-0,625….0,625 V Αριθμός Απαριθμητών / Χρονιστών / ακρίβεια3 / 1 / 16 bits

9 Δομή των βασικών καταχωρητών της κάρτας 1) A/D Data and Channel Number register – BASE+0/1 ReadΔεδομένα από την A/D μετατροπή και ο αριθμός καναλιού μέτρησης Bit #76543210 Base+0AD3AD2AD1AD0CH3CH2CH1CH0 Base+1AD11AD10AD9AD8AD7AD6AD5AD4 2) Software A/D Trigger register — BASE+0 WriteΜετατροπή A/D μέσω λογισμικού Bit #76543210 BASE + 0XXXXXXXX

10 3) A/D Range Control register — BASE+1 Write Περιοχή λειτουργίας των αναλογικών καναλιών (A/D ) Bit #76543210 BASE + 1XXXXG3G2G1G0 4) MUX scan register — BASE+2 WriteΈλεγχος πολυπλεξίας εισόδων Bit #76543210 BASE + 2CH3CH2CH1CH0CL3CL2CL1CL0 CL3 - CL0 : Κανάλι έναρξης σάρωσης CH7 - CH4 : Κανάλι λήξης σάρωσης 5) D/A Output register — BASE+4/5 Write (only)Έξοδος αναλογικής τάσης Bit #76543210 Base + 4DA3DA2DA1DA0XXXX Base + 5DA11DA10DA9DA8DA7DA6DA5DA4

11 6) Digital I/O register – BASE + 3/11 ReadΚαταχωρητές ψηφιακών εισόδων Bit #76543210 Base + 3DΙ7DΙ6DΙ5DΙ4DΙ3DΙ2DΙ1DΙ0 Base + 11DΙ15DΙ14DΙ13DΙ12DΙ11DΙ10DΙ9DΙ8 WriteΚαταχωρητές ψηφιακών εξόδων Bit #76543210 Base + 3DO7DO7DO6DO6DO5DO5DO4DO4DO3DO3DO2DO2DO1DO1DO0DO0 Base + 11DO15DO14DO13DO12DO11DO10DO9DO9DO8DO8

12 Εισαγωγή στο Λογισμικού LabView Το όνομα LabView είναι το ακρωνύμιο των λέξεων «Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench» (Σχεδιαστήριο για την Κατασκευή Εργαστηριακών Εικονικών Οργάνων). Το όνομα LabView είναι το ακρωνύμιο των λέξεων «Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench» (Σχεδιαστήριο για την Κατασκευή Εργαστηριακών Εικονικών Οργάνων). To LabView είναι μία γλώσσα προγραμματισμού γραφικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών. Ενδείκνυται για την συλλογή δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων την προσομοίωση και τον έλεγχο οργάνων και μετρήσεων μέσω υπολογιστή. To LabView είναι μία γλώσσα προγραμματισμού γραφικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών. Ενδείκνυται για την συλλογή δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων την προσομοίωση και τον έλεγχο οργάνων και μετρήσεων μέσω υπολογιστή.

13 Front Panel & Block Diagram

14 Εγκατάσταση της κάρτας D.A.Q PCL-818HD στον υπολογιστή μας

15 Ακολουθεί η παρουσίαση των εφαρμογών Εφαρμογή μέτρησης Θερμοκρασίας και Πίεσης Εφαρμογή μέτρησης Θερμοκρασίας και Πίεσης Εφαρμογή που μετράει αυτόματα την καμπύλη Συχνοτικής Απόκρισης ενός Χαμηλοπερατού Φίλτρου Εφαρμογή που μετράει αυτόματα την καμπύλη Συχνοτικής Απόκρισης ενός Χαμηλοπερατού Φίλτρου

16 Το υλικό μέρος των εφαρμογών

17 H διάταξη της βαθμίδας του χαμηλοπερατού φίλτρου

18 Εφαρμογή μέτρησης Θερμοκρασίας και Πίεσης (κώδικας)

19

20

21 Το εμπρόσθιο πλαίσιο (front panel) της εφαρμογής

22 Εφαρμογή μέτρησης συχνοτικής απόκρισης χαμηλοπερατού φίλτρου (κώδικας)

23 Το εμπρόσθιο πλαίσιο (front panel) της εφαρμογής

24 Συμπεράσματα Μέσα από αυτήν την πτυχιακή εργασία διερευνήσαμε τις δυνατότητες της κάρτας D.A.Q. PCL-818HD υλοποιώντας εφαρμογές πάνω στην μέτρηση συνεχών και εναλλασσόμενων τάσεων. Μέσα από αυτήν την πτυχιακή εργασία διερευνήσαμε τις δυνατότητες της κάρτας D.A.Q. PCL-818HD υλοποιώντας εφαρμογές πάνω στην μέτρηση συνεχών και εναλλασσόμενων τάσεων.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Φοιτητής Αρτζανίδης Οδυσσέας Α.Μ:1697 Επιβλέπων : Ιωάννης Α. Καλόμοιρος, επίκουρος καθηγητής ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google