Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές Κεφάλαιο 5: Επιπεδικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές Κεφάλαιο 5: Επιπεδικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές Κεφάλαιο 5: Επιπεδικότητα

2 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Εισαγωγή (1) Γνωστό παιχνίδι του γράφου ανέσεων. Άλυτο. Ορισμός επιπέδου και επιπεδικού (ενσωματωμένος στο επίπεδο) γράφου Κάθε απλός επίπεδος γράφος μπορεί να παρασταθεί με ευθείες γραμμές Κ 3,3

3 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Εισαγωγή (2) Καμπύλη Jordan: συνεχής γραμμή που δεν αυτο-τέμνεται Περιοχή=όψη=παράθυρο (r,f) Εξωτερική, άπειρη, απεριόριστη, εξώτερη περιοχή Εξωτερικός επιπεδικός γράφος: όλες οι κορυφές εφάπτονται στην άπειρη περιοχή

4 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρήματα Euler & Kuratowski (1) Θεωρήματα Euler (1752) n+r=m+2 (επαγωγή) Πόρισμα: n+r=m+k+1 Μέγιστος (τριγωνοποιημένος) επίπεδος γράφος (=εισάγοντας μια νέα ακμή γίνεται μη επίπεδος)

5 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρήματα Euler & Kuratowski (2) Λήμμα: Για κάθε απλό επίπεδο συνδεδεμένο γράφο ισχύει: 2m=Σ i=1..m-n+2 d(r i )=Σ j=d(G)..D(G) jn(j) Πόρισμα: Για κάθε μέγιστο επίπεδο γράφο ισχύει: m=3n-6 Πόρισμα: Για κάθε απλό συνδεδεμένο επίπεδο γράφο ισχύει: m<=3n-6 Πόρισμα: Για κάθε απλό συνδεδεμένο επίπεδο διγράφο ισχύει: m<=2n-4 Πόρισμα: Κάθε επίπεδος γράφος έχει μία κορυφή με d(v)<=5 Θεώρημα: Ο γράφος Κ 5 δεν είναι επίπεδος Θεώρημα: Ο διγράφος Κ 3,3 δεν είναι επίπεδος

6 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρήματα Euler & Kuratowski (3) Ορισμός ομοιομορφικών/συστελώσιμων γράφων Θεώρημα Kuratowski (1930): Ένας γράφος είναι επίπεδος αν δεν περιέχει υπογράφο ομοιομορφικό προς τους Κ 5 και Κ 3,3 Θεώρημα: Ένας γράφος είναι επίπεδος αν δεν περιέχει υπογράφο συστελώσιμο προς τους συστελώσιμο προς τους Κ 5 και Κ 3,3 Θεώρημα: Ένας γράφος είναι ενσωματώσιμος στην επιφάνεια σφαίρας, αν είναι ενσωματώσιμος στο δάπεδο

7 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (1) Πάχος (thickness): ελάχιστος αριθμός επιπέδων για την ενσωμάτωση του γράφου. Χρησιμότητα σε εκτύπωση κυκλωμάτων Ισχύουν: t(επίπεδος G)=1, t(K 5 )=t(K 3,3 )=2, t(K 9 )=3 Πόρισμα: t(G)>=  m/(3n-6)  Πόρισμα: t(διγράφου G)>=  m/(2n-4)  Πόρισμα: t(K n )>=  n+7)/6  Θεώρημα: t(K n ) = 3αν n=9,10 =  n+7)/6  αλλιώς Πόρισμα: t(K m,n ) >=  mn/2(m+n-2) 

8 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (2) Αριθμός διασταυρώσεων (crossing number): ελάχιστος αριθμός τομών μη επίπεδου γράφου (όχι συνάντηση τριών ακμών σε μια διασταύρωση) Ισχύει: cr(επίπεδος G)=0 cr(K 5 )=t(K 3,3 )=1 Λύση Tarjan σε κυκλώματα

9 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (3) Θεώρημα: cr(K 6 )=3 Θεώρημα: cr(K n )<=1/4  n/2  (n-1)/2  (n-2)/2  (n-3)/2  Θεώρημα: cr(K n1.n2 )<=1/4  n 1 /2  (n 1 -1)/2  n 2 /2  n 2 - 1)/2 

10 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (4) Αριθμός διάσπασης (splitting number): ελάχιστος αριθμός διασπάσεων μέχρι να γίνει ο γράφος επίπεδος Ισχύει: s(K 5 )=1, s(K 6 )=2, s(K 7 )=3

11 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (5) Θεώρημα: s(K n )=  (n-3)(n-4)/2 , n>=10 s(K n1,n2 )=  (n 1 -3)(n 2 -4)/2 , n>=2 Ενσωμάτωση σε σαμπρέλα (torus). Τι είναι η σαμπρέλα; Ο K 5 ενσωματώνεται στη σαμπρέλα, ενώ ο K 3,3 ενσωματώνεται στη ζώνη (band) του Moebius. Χρησιμότητα σε τυπωμένα κυκλώματα (ανοίγουμε τρύπα και τυπώνουμε στις δύο επιφάνειες) Η σαμπρέλα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια σφαίρα με λαβή Έτσι στη γενική περίπτωση έχουμε σφαίρα με πολλές λαβές. Ο αριθμός των λαβών γίνεται γένος (genus)

12 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Ενσωμάτωση Σε Πολλές Επιφάνειες (6) Θεώρημα: n+r=m+2-2g Θεώρημα: g(G)<=cr(G) Πόρισμα: g(G)>=  1+(m-3m)/6  Θεώρημα: g(K n )=  (n-3)(n-4)/12  Θεώρημα: g(K n1,n2 )=  (n 1 -2)(n 2 -2)/12 

13 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Δυαδικότητα (1) Επεξήγηση κατασκευής γεωμετρικού δυαδικού. Από ένα γράφο μπορεί να προκύψουν πολλοί γεωμετρικοί ανάλογα με τους ισομορφικούς αρχικούς και την ενσωμάτωση Συνδυαστικοί δυαδικοί είναι οι γράφοι στους οποίους υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ κύκλων αφενός και αποκοπτουσών ακμών αφετέρου Θεώρημα: Κάθε επίπεδος γράφος έχει αντίστοιχο επίπεδο συνδυαστικό Θεώρημα: Ο γεωμετρικός του γεωμετρικού είναι ο αρχικός (G*)*=G

14 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Δυαδικότητα (2) Θεώρημα: Ένας γράφος είναι επίπεδος αν έχει συνδυαστικό δυαδικό Αυτοδυαδικός Κ 4

15 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Άλλα Κριτήρια Επιπεδικότητας (1) Εκτός από το Θεώρημα Euler και το Θεώρημα Kuratowski υπάρχουν άλλα δύο κριτήρια Πλήρες σύνολο βασικών κύκλων S (complete set of basic circuits) είναι ένα σύνολο κύκλων όπου: –Κάθε κύκλος του συνόλου S μπορεί να εκφρασθεί ως άθροισμα δακτυλίου μερικών ή όλων των κύκλων του συνόλου S, και –Κανείς κύκλος του συνόλου S δεν μπορεί να εκφρασθεί ως άθροισμα δακτυλίου άλλων κύκλων εκτός S Θεώρημα (MacLane 1937): Ένας γράφος είναι επίπεδος αν και μόνον αν υπάρχει ένα πλήρες σύνολο βασικών κύκλων S, τέτοιο ώστε καμιά ακμή του γράφου να μην εμφανίζεται σε περισσότερους από δύο κύκλους του S

16 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Άλλα Κριτήρια Επιπεδικότητας (2) Τα τρία θεωρήματα δεν δίνουν αποτελεσματικούς αλγόριθμους ούτε επίπεδες αναπαραστάσεις Έστω γράφος G και υπογράφος G 1. Ένα κομμάτι (piece) P ονομάζεται σχετικό (relative) προς το γράφο G 1 αν είναι: –Μια ακμή e που δεν ανήκει στον G 1 αλλά ανήκουν οι κορυφές της –Μια συνδεδεμένη συνιστώσα του G-G 1 συν οποιεσδήποτε ακμές προσπίπτουσες σε κορυφές της συνιστώσας Ένα κομμάτι με δύο κοινές κορυφές λέγεται τμήμα (segment) Δύο τμήματα είναι ασυμβίβαστα (incompatible) αν τέμνονται ενσωματούμενα στην ίδια περιοχή του G 1

17 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Άλλα Κριτήρια Επιπεδικότητας (3) Ο βοηθητικός (auxiliary) γράφος έχει κορυφές που αντιστοιχούν στα ασύμβατα τμήματα και ακμές που ενώνουν τις κορυφές αν τα τμήματα είναι ασύμβατα

18 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Άλλα Κριτήρια Επιπεδικότητας (4) κομμάτια και τμήματα κύκλος ασύμβατα

19 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Άλλα Κριτήρια Επιπεδικότητας (5) Θεώρημα: Ένας γράφος είναι επίπεδος, αν για κάθε κύκλο C του G ο βοηθητικός γράφος P(C) είναι διμερής K5K5 K 3,3 AΒΓ AΒΓ

20 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Αλγόριθμος Εύρεσης Επιπεδικότητας (1) Demoucron, Malgrange, Peruiset 1964 Προεπεξεργασία: 1.Αν n<5, m<9, τότε ο γράφος είναι επίπεδος 2.Αν m>3n-6, τότε ο γράφος δεν είναι επίπεδος 3.Θεωρούμε συνδεδεμένους γράφους 4.Θεωρούμε 2-συνδεδεμένους γράφους (block) 5.Θεωρούμε απλούς γράφους 6.Παράγουμε ομοιομορφικούς γράφους χωρίς κορυφές βαθμού 2

21 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Αλγόριθμος Εύρεσης Επιπεδικότητας (2) Στρατηγικού αλγορίθμου DMP: να βρούμε μια ακολουθία ενσωματώσιμων υπογράφων σταδιακά μεγαλύτερων, ξεκινώντας από έναν κύκλο και προσθέτοντας τμήματα Με βάση τον κύκλο προκύπτουν τμήματα. Για κάθε τμήμα βρίσκουμε τον αριθμό των περιοχών που μπορεί να ενσωματωθεί. Αν κάποιο τμήμα ενσωματώνεται σε μία μόνο περιοχή, τότε έχει προτεραιότητα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, τότε διαλέγουμε στην τύχη. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται το πολύ m-n+1 φορές

22 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Αλγόριθμος Εύρεσης Επιπεδικότητας (3) r2

23 Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Αλγόριθμος Εύρεσης Επιπεδικότητας (4) Ο αλγόριθμος DMP έχει πολυπλοκότητα Ο(n 4 ). Υπάρχει και ο αλγόριθμος Hopcroft-Tarjan (1974) με πολυπλοκότητα Ο(n) που στηρίζεται στον dfs, αλλά είναι σύνθετος


Κατέβασμα ppt "Επιπεδικότητα ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ Εργαστήριο Τεχνολογίας & Επεξεργασίας Δεδομένων Θεωρία Γράφων Θεμελιώσεις-Αλγόριθμοι-Εφαρμογές Κεφάλαιο 5: Επιπεδικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google