Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργο «Εικονικά Μουσεία»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργο «Εικονικά Μουσεία»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργο «Εικονικά Μουσεία»
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλάτσης

2 Συμμετέχοντες Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Infocad
Audio Visual Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Ιδρ. Ν. Π. Γουλανδρή Εννέα μουσεία του ΕΚΠΑ (Ιστορίας, Βοτανικής, Ζωολογίας, Παλαιοντολογίας, Ορυκτολογίας, Αρχαιολογικό, Ανθρωπολογίας, Υγιεινής, Εγκληματολογικό)

3 Στόχοι του Έργου Δημιουργία ενός ενιαίου Εικονικού Περιβάλλοντος για όλα τα μουσεία Δημιουργία ενός πολυγλωσσικού, πολυμεσικού Δικτυακού τόπου Ανάπτυξη ενός εργαλείου καταλογογράφησης και διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων

4 Πλεονεκτήματα του Εικονικού Μουσείου
Η παρουσίαση εκθεμάτων που δεν βρίσκονται εκτεθειμένα στο φυσικό χώρο του μουσείου Η πρόσβαση στη σχετική με τα μουσειακά εκθέματα πληροφορία, από απομακρυσμένους χρήστες Η μελέτη των εκθεμάτων ενός πραγματικού μουσείου από κάθε χρήστη, βάσει των δικών του επιλογών και προτιμήσεων, χωρίς την ανάγκη φυσικής επαφής και παρουσίας του στο χώρο των εκθεμάτων. Η εξασφάλιση της διάχυσης της μουσειακής πληροφορίας στο ευρύ κοινό.

5 Έργο Εικονικά Μουσεία Απευθύνεται σε απλούς επισκέπτες προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στα εκθέματα Αλλά και ερευνητές για μελέτη εκθεμάτων Αναπτύχθηκαν: Εφαρμογή Καταλογογράφησης και Διαχείρισης Β.Δ. πολυμέσων Λογισμικό παρουσίασης δικτυακού τόπου με τρισδιάστατα εκθέματα (http://museums.di.uoa.gr) σύντομα και (http://www.vr-museums.gr) Μια τοπικά εκτελούμενη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας

6 Φάσεις του Έργου «Εικονικά Μουσεία»
Ανάλυση Απαιτήσεων Μουσείων και Αποτύπωση Προδιαγραφών Περιεχόμενο, Τρόπο Παρουσίασης, Κοινό/Επισκέπτες Ανάπτυξη Εφαρμογών Σχεδιασμός σχήματος Βάσης, Αρχιτεκτονική διασύνδεσης με διαδίκτυο, εφαρμογή διαδικτύου, εφαρμογή διαχείρισης Β.Δ., εφαρμογή εικονικού περιβάλλοντος (επόμενη διαφάνεια) Αξιολόγηση Αρχιτεκτονικής διασύνδεσης με Διαδίκτυο Εφαρμογής Διαδικτύου, βάσης δεδομένων Εικονικού περιβάλλοντος, συσκευών αλληλεπίδρασης

7 Εικονική Πραγματικότητα
Διεπαφή τριών διαστάσεων Δημιουργία περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο Χρήση πολυμέσων Άμεση ανάδραση / "ζωντανή" εμπειρία

8 Διαβαθμίσεις εικονικής πραγματικότητας
Επαυξημένη πραγματικότητα Δυναμικός οδηγός επισκέπτη Εικονική πραγματικότητα Μέσω Internet (δισδιάστατα & τρισδιάστατα μοντέλα, περιορισμοί λόγω ταχύτητας και δυνατοτήτων browsers) CDROM, DVDROM, κλπ. (Τοπικά εκτελούμενες εφαρμογές, πληρέστερη τρισδιάστατη παρουσίαση μέσω polarized glasses) Τοπικά (πλήρεις δυνατότητες, χρήση συσκευών εμβύθισης π.χ. HMDs, ανιχνευτές κίνησης)

9 Υπάρχοντα Συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας σε Μουσεία
Υψηλής ποιότητας Πλήρης εμβύθιση (Cave, Dome, HMD & γάντι) ΙΜΕ (GR), Hayden Planetarium (USA) Μεσαίας Μηχανήματα πιο μεταφέρσιμα (3d γυαλιά, Joystick, ...) Tokyo National Museum, The Getty Museum, VR-UoA Μικρής Απλή παρουσίαση συνήθως μέσω Internet ή σε CDROM Μικρών απαιτήσεων υπολογιστής Tower of Pisa, Louvre, Hermitage Museum, VR-UoA

10 Αρχιτεκτονική συστήματος

11 Ανάπτυξη ενός εικονικού μουσείου
Ψηφιοποίηση των 2D και 3D εκθεμάτων Φωτογραφίες Τρισδιάστατη σάρωση Τρισδιάστατη φωτογραφία Τρισδιάστατη μοντελοποίηση δημιουργία αρχιτεκτονικών μοντέλων χώρων τοποθέτηση εκθεμάτων στο χώρο σχεδιασμός και υλοποίηση πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα, ανάλογα και με τις συσκευές εισόδου/εξόδου

12 Δικτυακός τόπος Εικονικών Μουσείων

13 Πρόσβαση στα μουσεία μέσω διαδικτύου
Δυναμική Πολυγλωσσική Πολυμέσα

14 Πρόσβαση στα μουσεία μέσω διαδικτύου

15 Εφαρμογή Καταλογογράφησης και Διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων

16 Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας
Τα 10 μουσεία που συμμετείχαν στο έργο οργανώθηκαν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους: Ανθρωποκεντρικά μουσεία (Ανθρωπολογικό, Εγκληματολογικό, Υγιεινής) Ιστορικά/Αρχαιολογικά (Κυκλαδικής Τέχνης Ιδρ. Γουλανδρή, Αρχαιολογικό Φιλοσοφικής Σχολής, Μουσείο Ιστορίας Παν. Αθηνών) Μουσεία της Γης (Ορυκτολογίας, Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας) Μουσεία Χλωρίδας και Πανίδας (Βοτανικής, Ζωολογίας)

17 Δομή χώρου εικονικής πραγματικότητας
Η δομή του χώρου περιλαμβάνει 3 είδη αρχικών αιθουσών: Αίθουσα εισόδου Αίθουσα εισόδου σε κατηγορίες μουσείων Αίθουσα εισόδου μουσείου

18 Διάδρομος Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

19 Διάδρομος Μουσείου Υγιεινής

20 Δυνατότητες ψηφιοποίησης - παρουσίασης
Διόραμα με το πιγκουΐνο Φωτογραφία Πιγκουΐνου (μουσείο Ζωολογίας)

21 Συμπεράσματα – Αποτελέσματα Έργου
Εφαρμογές απαραίτητες για τα μουσεία Δημιουργία κοινού δικτυακού τόπου για τα μουσεία του Πανεπιστημίου Απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας Δημιουργία απαραίτητης υποδομής για την συνέχιση της έρευνας σε θέματα αιχμής

22 Επεκτάσεις του έργου Ενσωμάτωση νέων απαιτήσεων που προκύπτουν από τα μουσεία Τρόποι οργάνωσης Δυνατότητες αλληλοσυσχετισμού πληροφοριών Τρόποι παρουσίασης Augmented reality, βαθμοί εμβύθισης, ταυτόχρονη εμβύθιση πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο

23 Ομάδα Τμήματος Πληροφορικής
Συντελεστές έργου Ομάδα Τμήματος Πληροφορικής Καθηγητής κ. Κ. Χαλάτσης Δρ. Λέπουρας Γ. Δρ. Βασιλάκης Κ. Δρ. Χαρίτος Δ. Κατηφόρη Α. Χαρίση Ά. Χαλάτση Λ. Γεωργακής Δ. Ποθητού Β. Αρβυλιάς Κ. Τσαγκάνου Γ.

24 Συντελεστές έργου Συνεργάτες από τα Μουσεία
Πίτσιος Θ., Μερδενισιάνος Κ. Ανθρωπολογικό Λαμπρινουδάκης Β., κα. Κούρου Αρχαιολογικό Σφυροέρα Α. Αρχαιολογικό Οικονόμου Κ. Βοτανικής Λούβρου Ι., Μπελεγράτη Μ. Βοτανικής Α. Κουτσελίνης/ Κ. Πούλος Εγληματολογικό Μωραϊτης Κ., Λοϊζος Π. Εγκληματολογικό Λεγάκης Τ., Αναστασίου Γ. Ζωολογίας Γιατρά-Dehove Ε. Ιστορίας Δρ. Βουδούρης Π., Κ. Σιδέρης Ορυκτολογίας Τσουρού Θεοδώρα Παλαιοντολογίας Κακλαμάνη Ε., Βατόπουλος Α. Υγιεινής Ξηρουχάκη Ε. Υγιεινής

25 Επόμενη παρουσίαση: Περιγραφή Συστήματος


Κατέβασμα ppt "Έργο «Εικονικά Μουσεία»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google