Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΑΞΗ Α

2 Ζούμε σε μια εποχή γενικότερης κρίσης η οποία διέπει σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Αξίες και ιδανικά έχουν τεθεί στο περιθώριο και μία από αυτές είναι και η αξία της ισότητας των δύο φύλων στην απασχόληση. Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να αναλύσουμε τις διαφορές καταστάσεις που υφίσταται αυτή η ανισότητα στην απασχόληση που πλήττει την ήδη χαοτική κοινωνία που ζούμε. Ο θρησκευτικός ρατσισμός είναι ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα. Το δικαίωμα να πιστεύει ο καθένας όπου θέλει δεν μπορεί να του το στερήσει κανείς, ούτε επίσης να κρίνει την επιλογή αυτή. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως της εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων σε όλα τα στάδια μιας επαγγελματικής σχέσης κατά την πρόσβαση σε αυτήν, στην επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση, σε σχέση με τους όρους και συνθήκες εργασίας και τους με τους όρους και συνθήκες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και τους όρους και διατάξεις των απολύσεων. Η σημερινή οικονομική κρίση, προϊόν της παγκοσμιοποίησης και το αξιών του νέου φιλελευθερισμού έχει σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την περιθωριοποίηση και πτώχευση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, την καταστροφή κοινωνικών και ατομικών θεσμών μέσα σε συνθήκες κοινωνικής επισφάλειας και εφήμερης επιβίωσης, της κοινωνικής και ατομικής οδύνης, από την δραματική αύξηση των ψυχικών διαταραχών. Οι υπηρεσίες συμφιλίωσης με την αναπηρία αναθέτουν σε ένα αμερόληπτο άτομο την μεσολάβηση για την επίλυση την διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στα άτομα με αναπηρίες και στους παροχής υπηρεσιών. Η <<εκπαίδευση>> της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας είναι αναγκαία για την εμπέδωση των αρχών του πολυδιάστατου μοντέλου για την αναπηρία. Η εξέλιξη της αντίληψης για την αναπηρία όπως εκφράζεται στην διαδικασία μετάβασης από το ιατρικό στο κοινωνικό και στο σύγχρονο πολυδιάστατο μοντέλο, η αποτύπωση αυτής της εξέλιξης σε θεσμούς, και εν κατακλείδι η διάδοση, υιοθέτηση και εμπέδωση στην κοινωνία αυτών των αλλαγών και θέσεων για την αναπηρία συνιστά μια διαδικασία που χρειάζεται υποστήριξη και σε όρους εκπαίδευσης. Η ελάττωση της οικονομικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα την αύξηση ενέργειας, είχε ως συνέπεια να εμφανιστεί στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε η τάση να περιορίσουν την μετανάστευση

3 διαμέσου νομοθετικών κανόνων, παρά την ύπαρξη των οποίων όμως δεν σημειώθηκε μείωση της νόμιμης μετανάστευσης, ούτε της παράνομης. Σε πολλούς τομείς της οικονομίας οι μετανάστες καλύπτουν κενά στην απασχόληση, επειδή οι Έλληνες εργαζόμενοι αποφεύγουν να εργαστούν σε θέσεις ανθυγιεινές, επικίνδυνες ή κακοπληρωμένες. Ο κοινωνικός ρατσισμός είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στη χώρα μας και εξαιτίας του φαινομένου αυτού δεν υπάρχει ισότητα στην απασχόληση ανάμεσα σε άτομα με διαφορετική οικονομική κατάσταση, πολιτική ιδεολογία και διαφορετικό πνευματικό επίπεδο. Δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές αντιλήψεις, θρησκείας και χρώμα ούτε σε άτομα που δεν έχουν καλή οικονομική κατάσταση αλλά ούτε σε αυτούς που έχουν χαμηλό επίπεδο μόρφωσης. Οι συνθήκες εργασίας των αλλοδαπών μπορούν να χαρακτηριστούν άθλιες. Οι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη ανάγκη τους για εργασία, απασχολούν αλλοδαπούς εργαζόμενους περισσότερο από το νόμιμο χρόνο σε βαριές, ανειδίκευτες, βρώμικες και κακοπληρωμένες δουλειές.

4 Συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΕΞΩ ΑΠΌ ΑΥΤΗΝ Το 1957, η ιδρυτική συνθήκη της ρώμης θέσπισε με το άρθρο 119 την αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών. Με βάση το άρθρο αυτό έγινε σημαντική πρόοδος την δεκαετία 1970, καθώς υιοθετήθηκαν πέντε ευρωπαϊκές οδηγίες για την ισότητα των φύλων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης. Στην συνθήκη δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της ενσωμάτωσης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Παράλληλα άνοιξαν νέα προοπτική για την ισότητα των φύλων, με την υιοθέτηση μέτρων ενάντιας της διάκρισης με βάση το φύλο την φυλετική εθνική καταγωγή, την θρησκεία ή την πίστη, την αναπηρία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Τέλος με το άρθρο 141 άνοιξε ο δρόμος για την υιοθέτηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης. Η υιοθέτηση της ένταξης των φύλων στις πολιτικές της ΕΕ επέτρεψε την διεύρυνση των πολιτικών στις οποίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι στρατηγικές δεσμεύσεις για την περίοδο ορίζουν έξι κυρίως τομείς όπου τα θέματα της ισότητας των φύλων θα πρέπει να έχουν : Ίση οικονομική ανεξαρτησία για άνδρες και γυναίκες Συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής Ίση εκπροσώπηση στις πολιτικές διαδικασίες Εξάλειψη όλων των μορφών έκφυλης βίας Εξάλειψη των έκφυλων στερεότυπων Προώθηση της ισότητας των φύλων

5 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Παρ’ όλες τις ραγδαίες και πολλές φορές δραματικές εξελίξεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής το σύγχρονων δυτικών κοινωνιών μια τουλάχιστον κοινωνική σχέση παραμένει αναλλοίωτη στο κατώφλι του 21ου αιώνα: η σχέση ανισότητας ανάμεσα στα δυο φύλα. Η Φιλανδία ήταν η πρώτη χώρα που έδωσε ψήφο στις γυναίκες το Ουσιαστικά, το γυναικείο κίνημα οργανώθηκε μετά των δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου οπότε και μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις και πολιτικές του οργανισμού ηνωμένων εθνών ανάγκασαν μεγάλους οργανισμούς και κυβερνήσεις κρατών να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή και αντιμετώπιση της γυναίκας στους περισσότερους τομείς. Ωστόσο, οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των γυναικών δεν άλλαξαν σημαντικά την κοινωνική θέση της γυναίκας η οποία καταλήγει σε αδιέξοδα. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών είναι δυο ειδών: οι άμεσες και οι έμμεσες. Οι άμεσες αφορούν στις διαφορές στην αμοιβή και τις διαφοροποιήσεις στους κλάδους απασχόλησης. Εκτός από τις άμεσες διακρίσεις υπάρχουν και οι έμμεσες, αυτές που είναι αποτέλεσμα των κοινωνικά προσδιορισμένων συνθηκών κάτω από τις οποίες οι γυναίκες αποφασίζουν να εξεργασθούν. Οι έμμεσες διακρίσεις δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν με τη λήψη άμεσων μέτρων μπορούν να καταπολεμηθούν όμως μέσω της μακροχρόνιας διαδικασίας ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σχετικά με τις επιπτώσεις των διάφορων επιπέδων διακρίσεων και πεποιθήσεων που είναι βαθιά ριζωμένες βαθιά. Πάντως, οι γυναίκες έχουν μικρή παρουσία ως διευθυντικά στελέχη, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ παρατηρείται μεγάλο ποσοστό γυναικών στο τριτογενή τομέα και ως συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη.

6 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο διαχωρισμός ανάλογα με το φύλο του δημοσίου χώρου εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον ανεπτυγμένο κόσμο και αντανακλά την αντίληψη ότι ο δημόσιος χώρος της εργασίας και ο ιδιωτικός της οικογένειας αποτελούν δυο διαφορετικούς χώρους. Η διχοτόμηση αυτή έχει ταυτιστεί επίσης με την αντίληψη ότι ο δημόσιος χώρος είναι γένους αρσενικού και ο ιδιωτικός χώρος είναι γένους θηλυκού. Οι διάφοροι παράγοντες που συντέλεσαν στις αλλαγές ως προς τους γυναικείους και ανδρικούς ρόλους στο πλαίσιο της σύγχρονης οικογένειας διαγράφονται κυρίως από στην διαδικασία συνολικής εξέλιξης των κοινωνιών και συνδέονται άμεσα με την μετάβαση από την αγροτική-οικονομική οικονομία όπου υπήρχε ανάμειξη οικογένειας-επιχείρησης, στη βιομηχανική-καταναλωτική. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό των γυναικείων και ανδρικών πόλων μέσα και έξω από το σπίτι και στην επικράτηση νέων μοντέλων οικογένειας. Η οικογένεια διπλής σταδιοδρομίας με αδιαφοροποίητους συζυγικούς ρόλους αυξάνονται συνεχώς ενώ η συμμετοχή του άνδρα στην οικιακή σφαίρα ολοένα και πιο ουσιαστική. Η συνεχής αύξηση που παρατηρείται στον αριθμό των γυναικών που θέλουν να εργαστούν δεν οφείλεται πάντως στο γεγονός ότι απελευθερώθηκαν από τις οικιακές εργασίες αντίθετα μάλιστα οι γυναίκες τώρα εργάζονται περισσότερο για να αντεπεξέλθουν στο διπλό τους ρόλο αλλά στο ότι απλά το παραδοσιακό μοντέλο της γυναίκας-νοικοκυράς φθίνει.

7 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. Κύρια χαρακτηριστικά: Α) ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ: Σύμφωνα με την νομοθεσία οι γυναίκες που ασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη, αορίστου η συγκεκριμένου χρόνου δικαιούνται ανεξάρτητα από την εθνικότητα ,την ιδιότητα ,το χρόνο εργασίας να λάβουν άδεια τοκετού και λοχείας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Β)ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ενασχόληση με την πολιτική αποτελεί για τις περισσότερες γυναίκες στη χώρα μας -και όχι μόνο- μια δύσκολη εμπειρία αφού η σχέση τους μαζί της διαμορφώνεται με άνισους αναφορικά με τους άνδρες όρους. Η είσοδος τους στην πολιτική συνεπώς αποτελεί μια παρέκκλιση του αρσενικού πάντοτε κανόνα ο οποίος εκφράζει χαρακτηριστικά στην φιλοσοφία, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας όλων των γνωστών μέχρι σήμερα πολιτικών δομών που διαμορφώθηκε με βάση την ανδρική εμπειρία. Έτσι δεν είναι τυχαίο που αρχίζει να απασχολεί με εξαιρετική καθυστέρηση μόλις την δεκαετία του '80 τη πολιτική επιστήμη. Οι γυναίκες που τελικά καταφέρνουν να συμμετέχουν στις πολιτικές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται με προκατάληψη. Γενικά ο πολιτικός λόγος χαρακτηρίζεται από σεξισμό αφού όχι μόνο απευθύνεται απαξιωτικά προς τις γυναίκες αλλά κυρίως με το να καθιστά τις γυναίκες αόρατες στο πολιτικό πλαίσιο του. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια χάρη στη φεμινιστική σκέψη και τους αγώνες των ιδίων γυναικών αναπτύσσεται συζήτηση για την αναγκαιότητα ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα της ζωής και ειδικότερα στην πολιτική.

8 ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ - Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η ισορροπία συμμετοχής ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων .Πιο συγκεκριμένα καθιερώθηκε η υποχρεωτική κατ' ελάχιστο στο 1/3 συμμετοχή κάθε φύλου. Η κοινωνία και οι πολιτικοί της σχηματισμοί πρέπει να αποδεχθούν πως οι γυναίκες διεκδικούν πλέον την ουσιαστική τους συμμετοχή στα όργανα και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ο παγκόσμιος χάρτης των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ανεργία, την απασχόληση, την αυτοαπασχόληση, τη μερική απασχόληση, τις ώρες εργασίας, τις αμοιβές, την κατάληψη διευθυντικών θέσεων και την κατάληψη θέσεων στα Κοινοβούλια παρά τους αγώνες που έχουν γίνει τα τελευταία τριάντα κυρίως χρόνια για την άμβλυνση της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η ισότητα των δύο φύλων και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας έχει να διανύσει ακόμη μεγάλο δρόμο. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές χώρες η προσπάθεια για ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Ωστόσο, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από σειρά συγκριτικών στατιστικών στοιχείων, το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης, η ανεργία, η μερική απασχόληση, η χαμηλή κατοχή διευθυντικών θέσεων, το αυξημένο ωράριο εργασίας ή το υψηλό ωράριο σε απλήρωτη εργασία, οι χαμηλοί συγκριτικά μισθοί και η ισχνή παρουσία στα Κοινοβούλια είναι γένους θηλυκού. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών σε όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε όλες σχεδόν τις χώρες - μέλη του, το χάσμα μεταξύ της ανδρικής και γυναικείας απασχόλησης έχει μειωθεί. Σε μόνο πέντε χώρες έχει διευρυνθεί το χάσμα αυτό από το '90 και, συγκεκριμένα, στην Τουρκία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

9 Στην Ελλάδα, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο 45% του συνολικού ενεργού πληθυσμού. Επίσης, κάτω από το 50% του ενεργού πληθυσμού είναι η απασχόληση. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ Η συνολική απασχόληση των γυναικών δεν έχει εξελιχθεί σημαντικά από το 2001 οι γυναίκες έχουν χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης υψηλότερους δείκτες ανεργίας και υπολείπονται σημαντικά των ανδρών ως προς τις αμοιβές. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται κυρίως στα λεγόμενα γυναικεία επαγγέλματα όπως νοσοκόμες, δασκάλες. Ενώ ταυτόχρονα παραμένουν σε χαμηλότερες κατηγορίες επαγγελμάτων σε σχέση με τους άνδρες. Εάν το σκεφτούμε σε βάθος, είναι πραγματικά παράλογη η ύπαρξη της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων, και μάλιστα τον εικοστό πρώτο αιώνα στα ανεπτυγμένα κράτη. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, αυτές ωστόσο δεν εμποδίζουν σε τίποτα τις γυναίκες να προοδεύσουν οπουδήποτε επιθυμούν, κι εκεί να επιτύχουν και να καταξιωθούν.

10 ΠΡΩΗΝ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ-ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ
Η έλλειψη ευκαιριών για πρώην τοξικομανείς, επί παραδείγματι, είναι ένα μείζων πρόβλημα. Τρεις στους τέσσερις πολίτες πιστεύουν ότι τα ναρκωτικά είναι μέρος της κοινωνίας μας και θα πρέπει να υπάρξει μία πολιτική επανένταξης των χρηστών στην κοινωνία, δίνοντας τους την δυνατότητα να θεραπευτούν και να ζήσουν σαν υγιή μέλη της κοινωνίας Τα ναρκωτικά θεωρούνται μέρος της κοινωνίας και ως βέλτιστη προσέγγιση θεωρείται η προσπάθεια επανένταξης των ατόμων που είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι και θεωρούνται άτομα που χρήσουν ιατρικής περίθαλψης και κοινωνικής φροντίδας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει δράση διάφορα προγράμματα επανένταξης ανά την Ελλάδα, που σκοπός τους είναι η ομαλή επανένταξη, κοινωνικοποίηση και απασχόληση ανθρώπων σε αποτοξίνωση. Αυτο επιτυγχάνεται με προγράμματα εθελοντικής εργασίας, τα οποία δίνουν μια ευκαιρία στους πολίτες αυτούς να μπουν ξανά στο κλίμα της εργασίας και της καθημερινής ζωής ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της αγοράς εργασίας πολύ σύντομα. Δυστυχώς όμως, από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και αρνητικές κατακραυγές από τους πολίτες κατά των ναρκομανών. Ορισμός κοινωνικού αποκλεισμού Ως κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να θεωρηθεί η κατάσταση της ταυτόχρονης αποξένωσης ενός ατόμου από: α) την αγορά εργασίας, β) την οικογένεια και τα σχετικά με αυτήν κοινωνικά δίκτυα και γ)το κράτος. Τέλος, ο κοινωνικός αποκλεισμός συνιστά «μια ιδιόμορφη διεργασία περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων και ατόμων, των οποίων η πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής». ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΟΒΙΟΙ Οι πολίτες αυτοί εισέρχονται ξανά στην κοινωνία στιγματισμένοι από ένα έγκλημα που είχαν διαπράξει στο παρελθόν τους, κάτι για το όποιο είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν ευ όρου ζωής. Δεν τους δίνονται πραγματικές ευκαιρίες για επανόρθωση και επαναπροσαρμογή στην καθημερινή τους ζωή.

11 Συνέπειες κοινωνικού αποκλεισμού -καταρράκωση ανθρώπινης προσωπικότητας -καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων -κοινωνικοί αποκλεισμοί, περιθωριοποιήσεις ατόμων ή ομάδων, δημιουργία γκέτο -βία, αναρχία, εγκληματικότητα…διάλυση κοινωνικής συνοχής -υπονόμευση δημοκρατίας -μισαλλοδοξία, φανατισμός -αισθήματα ανασφάλειας, καχυποψίας, φόβου στις διαπροσωπικές σχέσεις -περιθωριοποίηση ατόμων και ομάδων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργική τους συμμετοχή στην κοινωνία και την εξέλιξη τόσο των ίδιων όσο και της κοινωνίας -οι ομάδες αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν στον οικονομικό και κοινωνικό τρόπο ζωής που απολαμβάνουν οι πολλοί. Εμποδίζεται η συμμετοχή τους σε κοινωνικές ανταλλαγές και πρακτικές καθώς και σε κοινωνικά δικαιώματα που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ένταξη και που, επομένως, καθορίζουν και την ταυτότητα του ατόμου. Τρόποι αντιμετώπισης -συνειδητοποίηση του προβλήματος, αιτιών -ανθρωπιστική καλλιέργεια/μόρφωση/παιδεία -αγωγή από την οικογένεια -απόκτηση κοινωνικής συνείδησης -κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα -κοινωνική πολιτική και κρατική μέριμνα για τα άτομα και τις ομάδες που υφίστανται ρατσιστικές διακρίσεις -σωστή αντιμετώπιση του θέματος από τα Μ.Μ.Ε. -ενημέρωση επί του θέματος -εγρήγορση πνευματικών ανθρώπων -ενεργοποίηση φορέων, συλλόγων, εκκλησίας, συνεργασία -κινητοποίηση επιστημόνων: επιστημονική απόδειξη ισότητας.

12 ΚΑΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Μια παρασπονδία στο πρώην εργασιακό περιβάλλον που οδήγησε στην απόλυση τους από τον εργοδότη, σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά τους μελλοντικούς εργοδότες που θα αποφύγουν να προσλάβουν για δουλειά κάποιον που είχε προβλήματα στην προηγούμενη του απασχόληση. Αντί να τους δίνεται μια ευκαιρία για αλλαγή, εξασφαλίζεται το γεγονός πως θα μείνουν άνεργοι για πολύ καιρό. ΑΤΟΜΑ ΜΕ AIDS/HIV Όσον αφορά τα άτομα με AIDS/HIV. Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι πολλές και διαφορετικού χαρακτήρα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τον πανικό της επιδημίας, τον κίνδυνο απομόνωσης και στιγματισμού των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη δημιουργία νέων ορίων στις ανθρώπινες ανταλλαγές και επικοινωνίες. Ο κοινωνικός αποκλεισμός στην περίπτωση της λοίμωξης και νόσου HIV συνδέεται άμεσα με τις εξής δύο έννοιες: α) την ανισότητα στην περίθαλψη και β) την άρνηση προσφοράς υπηρεσιών. Και οι δύο παραπάνω έννοιες έχουν πολλαπλές ηθικές και δεοντολογικές προεκτάσεις. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τα άτομα με βαριές ψυχικές διαταραχές αποκλείονται από την αγορά εργασίας , θύματα των προκαταλήψεων που ταλανίζουν την κοινωνία. Ακόμα και σε χώρες με εξελιγμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας το 85%-90% των ατόμων αυτών μαστίζεται από μακροχρόνια ανεργία ενώ τα περισσότερα προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης εξασφαλίζουν περιστασιακή απασχόληση ή αποτυγχάνουν εντελώς , εφόσον δίνουν έμφαση αποκλειστικά στην καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων και όχι στην εδραίωση ικανοτήτων κατάλληλων για επαγγελματικό ανταγωνισμό. Σε μια αγορά που τα <<κλειστά>> επαγγέλματα σβήνουν και το κέρδος μετατρέπεται σε απώτερο αγαθό της εξέλιξης , η <<προστατευόμενη>> απασχόληση σπάνια αποφέρει τους αναμενόμενους καρπούς .

13 Εάν το σκεφτούμε σε βάθος είναι πραγματικά παράλογη η ύπαρξη της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης και μάλιστα στο εικοστό πρώτο αιώνα στα ανεπτυγμένα κράτη. Πολλοί άνθρωποι μένουν στο περιθώριο γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουν τη σκληρή συμπεριφορά των υπολοίπων όπως έχουν δείξει οι παραπάνω έρευνες. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε και να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να αισθανθούν ασφάλεια και ότι πλέον δεν είναι μόνοι τους.!


Κατέβασμα ppt "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google