Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ & ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 12-6-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ & ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 12-6-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ & ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 12-6-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2009 Μακροπρόθεσμος στόχος-πρόταση: Ετήσια καθιερωμένη συνάντηση των στελεχών και των εκπαιδευτικών Σ.Ε.Π. του νομού Θεσσαλονίκης

2 Δικτύωση 56 δομών Σ.Ε.Π. στο νομό Θεσσαλονίκης ΚΕΣΥΠ Λ.ΠΥΡΓΟΥ ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΕΣΥΠ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΣΥΠ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΣΥΠ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

3 Οι Στόχοι του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  Αυτογνωσία (ικανότητες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις, αξίες)  Πληροφόρηση (εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας)  Λήψη απόφασης (διαδικασία)  Μετάβαση ( προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα )

4 Η αυτογνωσία : Βοηθά τον μαθητή να αποδεχτεί τον εαυτό του Να διακρίνει τι μπορεί ο ίδιος να αλλάξει και τι όχι Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αυτογνωσίας Η ελευθερία της επιλογής

5

6 Με τη Συμβουλευτική δεν δίνουμε “συμβουλές”, με την έννοια των υποδείξεων, αλλά μέσα από μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου, δίνεται η ευκαιρία στο άτομο να αναπτύξει συμπεριφορές, οι οποίες το βοηθούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εαυτού του και του περιβάλλοντός του.

7 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Σ.Ε.Π. κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού: ΝΑΙ ΟΧΙ Να βοηθήσει τον μαθητή να αντιληφθεί ότι αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα, με ιδιαίτερα, προσωπικά χαρακτηριστικά και επιδιώξεις σπουδών και επαγγέλματος Να αποφεύγει τη καθοδήγηση και την χειραγώγηση των σκέψεων του μαθητή Να τον ενθαρρύνει να δοκιμάσει νέες εμπειρίες, να εκδηλώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για σπουδές που τον ενδιαφέρουν και δεν τις γνωρίζει Να μην κρίνει και να μην παρεμβαίνει διαγνωστικά ούτε να κατευθύνει σε συγκεκριμένες σχολές Να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή του μαθητή έτσι ώστε να σέβεται τον εαυτό του για αυτό που είναι αλλά και για αυτό που θα επιδιώξει να γίνει μέσα από τις σπουδές Να μην κατηγοριοποιεί τον μαθητή, όχι ετικέτες για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να καταφέρει Να χειρίζεται τα προκύπτοντα θέματα με διακριτικότητα και ευαισθησία έτσι ώστε να νοιώθει άνετα ο μαθητής Να μην διατυπώνει ερωτήσεις κλειστές ή απειλητικές, και να αποφεύγει ερωτήσεις που ξεκινούν με τη λέξη γιατί Να διαθέτει ευελιξία, ευρηματικότητα και φαντασία όταν με τον Σ.Ε.Π. ανοίγει νέους ορίζοντες σκέψεις για τον μαθητή Να αποφεύγει αόριστα θέματα συζήτησης που δεν άπτονται των στόχων του Σ.Ε.Π. και της Συμβουλευτικής και που μπορεί να αποπροσανατολίσουν τον μαθητή από το τρέχον ζήτημα του μηχανογραφικού Να δημιουργεί κλίμα ψυχολογικής άνεσης και αλληλοαποδοχής κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής συνεδρίας Να μην περιορίζει το εκφραστικό πεδίο του μαθητή και Να συνειδητοποιεί και να εστιάζει στα στοιχεία που άπτονται της συμβουλευτικής διαδικασίας στο επίπεδο των θεωρητικών σχημάτων (παραδοχών) και απόψεων τα οποία καθοδηγούν τις παρατηρήσεις, τις ερμηνείες και τα συμπεράσματά μας Να μην προχωρά στην αυτοαποκάλυψη ((προσωπικών εμπειριών ή σκέψεων/συναισθημάτων σχετικών με την εμπειρία του συμβουλευόμενου) αν δεν διαθέτει σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο Να ακολουθεί τις αρχές Συμβουλευτικής και να ανατρέχει στους στόχους του Σ.Ε.Π. κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής συνεδρίας την διάθεσή του για ενημέρωση και πληροφόρηση για οδηγούς σπουδών και ιστοσελίδες σχολών

8 Οι δεξιότητες του Συμβούλου Σ.Ε.Π.: Δεξιότητες πρόσληψης Δεξιότητες ανταπόκρισης Επικέντρωση της προσοχής στον συμβουλευόμενο (ενεργός παρουσία) Επικοινωνία της βαθύτερης ενσυναίσθησης στον συμβουλευόμενο και αποφυγή κρίσεων Χαλάρωση και επίγνωση εσωτερικών διεργασιών (σκέψεων, συναισθημάτων, κτλ.) Αντανάκλαση συναισθημάτων (π.χ. μέσα από την παράφραση των λεχθέντων) με ευαισθησία Ενεργός ακρόαση (του εαυτού μας και του συμβουλευόμενου) Έλεγχος της κατανόησης των λεχθέντων μέσα από την περιληπτική απόδοσή τους και σύγκριση ή σύνδεση των εμπειριών που παρουσιάστηκαν Προσεκτική παρατήρηση (λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων, συναισθημάτων πίσω από τα μηνύματα, κτλ.). Ανοχή στη σιωπή του άλλου Διατύπωση ερωτήσεων με ευαισθησία (ανοιχτές και όχι κλειστές ή απειλητικές ερωτήσεις, αποφυγή ερωτήσεων που ξεκινούν με τη λέξη γιατί) Επίγνωση προσωπικών στάσεων, αντιλήψεων και παραδοχών μας, υπό το πρίσμα των οποίων ‘ακούμε’ και παρατηρούμε Αποφυγή της αλλαγής θέματος και επικέντρωση της προσοχής σε συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα (π.χ. ζητώντας παραδείγματα) Επίγνωση ικανότητας για δημιουργική πρόκλησηΕυγενική πρόκληση προς τον συμβουλευόμενο με στόχο την ενθάρρυνση για αλλαγή οπτικής Συνειδητοποίηση θεωρητικών σχημάτων (παραδοχών) και απόψεων που καθοδηγούν τις παρατηρήσεις, τις ερμηνείες και τα συμπεράσματά μας Σωστή αυτοαποκάλυψη ((προσωπικών εμπειριών ή σκέψεων/συναισθημάτων σχετικών με την εμπειρία του συμβουλευόμενου) Αναστοχαστικότητα και καταγραφή στοιχείωνΑμεσότητα στην αντιμετώπιση του συμβουλευόμενου με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, θάρρος και ικανότητα να παίρνουμε ρίσκο.

9 Επιδίωξη των στελεχών Σ.Ε.Π. είναι η σύσφιξη των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς Σ.Ε.Π., η συνεχής υποστήριξή τους και η κάλυψη των αναγκών των μαθητών στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ευχαριστούμε την Νομαρχία Θεσσαλονίκης για την διάθεση της αίθουσας και τις Δ.Δ.Ε. Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την άμεση έγκριση και προώθηση της εκδήλωσης στα σχολεία.


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕ.ΣΥ.Π. ΝΕΑΠΟΛΗΣ & ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 12-6-2009 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σ.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google