Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: Μέθοδοι και Τεχνικές Μελέτης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Μονάδων ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών μονάδων 1

2 Γιατί; Τι; Πως; Ποιος; Ποιον; Πότε;
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ορισμοί) Απόδοση μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός, με βάση συγκεκριμένα, σαφή και προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και μέθοδο εκτίμησης. (Κασσωτάκης) Πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι΄ αν είναι αυτά. (Noizet & Caverni) Αξιολόγηση: Γιατί; Τι; Πως; Ποιος; Ποιον; Πότε;

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αξιολογησιμότητα επίτευγμα τεστ έλεγχος αποτελεσματικότητα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αξιολογησιμότητα επίτευγμα τεστ έλεγχος αποτελεσματικότητα παρακολούθηση μέτρηση μέτρηση απολογισμός απόφαση εκτίμηση αποτίμηση απόδοση βαθμολόγηση

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.
Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROL): 1) Κλειστή διαδικασία που καταλήγει σε επιβραβεύσεις ή κυρώσεις (vs ανοικτή διαδικασία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος), 2) Πραγματοποιείται με βάση ένα προϋπάρχον μοντέλο αναφοράς (vs το μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί), 3) Διενεργείται από μια ιεραρχημένη υπηρεσία με πλήρη διαχωρισμό των ελεγκτών από τους ελεγχόμενους (vs δίνεται έμφαση στην έκφραση όλων των συντελεστών του προγράμματος, στις διαφορές τους, στις αντιθέσεις, τις συνεργασίες και τις συγκρούσεις), 4) Κατακερματισμός του προγράμματος σε απλά και διακριτά στοιχεία, άμεσα παρατηρήσιμα και ελέγξιμα (vs έμφαση σε συσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις, ανάλυση των αντιφάσεων που ανακύπτουν). ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΑSSESSMENT): Αναφέρεται στη μαθησιακή πρόοδο των εκπαιδευομένων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDIT): Αιτιολόγηση της χρήσης πόρων και διασφάλιση οικονομικού ελέγχου. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING): Αναφέρεται στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ειδικότερα στη συστηματική συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία υλοποίησής του και είναι έργο της διοίκησης του φορέα υλοποίησης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (EVALUABILITY): Δηλώνει το βαθμό στον οποίο ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να αξιολογηθεί, τις πιθανές επιπτώσεις των προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν οι αξιολογητές καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ (ορισμοί) Συστηματική, έγκυρη και αναλυτική διαδικασία με αυστηρό σχεδιασμό, θεμελιωμένες - αναγνωρισμένες ερευνητικές τεχνικές αλλά και σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων που επιλέγονται. Τα αποτελέσματά της πρέπει να είναι αναπαραγώγιμα από έναν άλλο αξιολογητή που έχει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές. Θα πρέπει να στοχεύει στην επεξεργασία των σημαντικότερων ερωτημάτων που θέτει ο σχεδιασμός. Να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών και να λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Συστηματική ανάλυση των σημαντικότερων πλευρών μιας πολιτικής, ενός οργανισμού ή ενός προγράμματος, με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Κύριος σκοπός είναι η συμβολή στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, στην κατανομή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας. (Ο.Ο.Σ.Α)

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ Η πολυεπίπεδη και συστηματικά οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία: θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού εκτιμούνται με βάση τόσο συγκεκριμένα, αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια όσο και ποιοτικά-υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, την τροποποίηση, και την αποτίμηση, εκπαιδευτικών πρακτικών και διαδικασιών.

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ (αντικείμενα) ΕΜΨΥΧΑ Εκπαιδευόμενοι Εκπαιδευτές Διοικητικό προσωπικό Επιστημονικός υπεύθυνος Επιστημονικοί σύμβουλοι Γραμματειακή υποστήριξη Λοιπά αντικείμενα ΜΗ ΕΜΨΥΧΑ Κτιριακή & υλικοτεχνική υποδομή Οργάνωση και λειτουργία Οικονομικές παροχές Διαδικασία επιλογής εκπαιδευομένων Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών Προγράμματα σπουδών Διάρθρωση ωρολογ. προγράμματος Εφαρμογή προγράμματος Εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, εργαστήρια Διαδικασία πιστοποίησης Μετα-παρακολούθηση Λοιπά αντικείμενα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Προετοιμασία μαθήματος Γνώση του αντικειμένου Διδακτική μεθοδολογία Σχέσεις με εκπαιδευόμενους Συνεργασία με προσωπικό Χρήση υλικών, μέσων, εργαστηρίων Λοιπά ειδικά στοιχεία

8 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (χρόνος αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (χρόνος αξιολόγησης) ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ

9 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( χρόνος αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( χρόνος αξιολόγησης) ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗ Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σχεδιασμού. Έλεγχος πορείας σχεδιασμού προς την κατάκτηση στόχου/ων που έχουν τεθεί. Τοποθέτηση ή/και επανατοποθέτηση του σχεδιασμού σε σχέση με στόχο/ους. Συγκεκριμενοποίηση των δυσκολιών του σχεδιασμού, τα εμπόδια που συναντώνται και προσπάθεια υπερπήδησής τους. Στο τέλος της διαδικασίας εφαρμογής του σχεδιασμού. Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού για ένα σύνολο στόχων. Ο σχεδιασμός τοποθετείται αξιολογικά, τόσο απέναντι στους στόχους όσο και απέναντι σε συναφείς σχεδιασμούς. Στην αρχή της διαδικασίας εφαρμογής του σχεδιασμού. Έλεγχος επιπέδου αρχικών στάσεων, διαθέσεων, ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων, γνώσεων. Απαραίτητες πληροφορίες για τον προγραμ-ματισμό του σχεδιασμού. Μετά το τέλος της διαδικασίας εφαρμογής του σχεδιασμού. Αποτίμηση «λειτουργικής» αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού για ένα σύνολο στόχων. Ο σχεδιασμός τοποθετείται μετα-αξιολογικά, απέναντι στους στόχους που τέθηκαν.

10 (στοχοθεσία αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (στοχοθεσία αξιολόγησης) ΝΟΡΜΙΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ

11 (στοχοθεσία αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (στοχοθεσία αξιολόγησης) ΝΟΡΜΙΚΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ Επιδιώκεται να ελεγχθεί η θέση ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε σχέση με άλλους συναφείς. Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στους υπόλοιπους. Επιδιώκεται να ελεγχθεί αν η στοχοθεσία κατακτήθηκε από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στους στόχους. Επιδιώκεται να ελεγχθεί η «ατομική» πρόοδος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στον εαυτό του.

12 (λειτουργία αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (λειτουργία αξιολόγησης) ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ

13 (θέση φορέα αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θέση φορέα αξιολόγησης) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

14 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ο φορέας ανήκει στο προσωπικό που υλοποιεί το σχεδιασμό ή τον οργανισμό που εποπτεύει το σχεδιασμό. Πρόκειται για συμμετοχική αξιολόγηση. Ο αξιολογητής γνωρίζει πολύ καλά τον οργανισμό, τους στόχους του σχεδιασμού αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σ΄ αυτό/ον. Ο αξιολογητής μπορεί ευκολότερα να αντλήσει αξιόπιστες πληροφορίες γιατί υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με έναν εξωτερικό αξιολογητή. Ο αξιολογητής ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξέλιξη του σχεδιασμού. Είναι σε θέση, μετά το πέρας του σχεδιασμός, να εφαρμόσει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του οργανισμού που υπό την εποπτεία του υλοποιείται ο σχεδιασμός. Ο φορέας δεν ανήκει στον οργανισμό που υλοποιεί το σχεδιασμό Πρόκειται για μη συμμετοχική αξιολόγηση. Δεν έχει εξάρτηση από τον οργανισμό, ούτε ιεραρχική θέση με κανέναν από τους συντελεστές του σχεδιασμού. Δε δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αλλά και από την εξέλιξη του σχεδιασμού. Έχοντας πιθανόν αναλάβει αξιολογήσεις και για άλλους οργανισμούς, είναι σε θέση να διαμορφώσει μια σφαιρικότερη αντίληψη για τον υπό αξιολόγηση σχεδιασμό. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ppt

15 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ενισχύει το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Ευαισθητοποιεί τα άτομα και ενισχύει τη γνώση και την αυτοπεποίθησή τους, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Ενισχύει την ικανότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για αυτοέλεγχο. Καλλιεργεί κλίμα συνευθύνης των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της και αυτοδέσμευσής τους για βελτίωση του έργου τους. Μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων και στη μεθόδευση επίλυσής τους. Επιτελείται από πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, άρα πιο αξιόπιστες κρίσεις. Γίνεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χρόνο και δεν προσθέτει απασχόληση στους εμπλεκόμενους φορείς. Ενισχύεται η συγκρισιμότητα των κρίσεων (εφόσον ο φορέας επισκέπτεται διάφορους αντίστοιχους σχεδιασμούς) και έτσι διευκολύνεται η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ευρείας εμβέλειας.

16 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θέση φορέα αξιολόγησης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θέση φορέα αξιολόγησης) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Δυσκολία υπέρβασης των συγκρούσεων όταν αυτές εμφανίζονται. Ανάγκη πάντα να υπάρχει ένα τρίτο ¨μάτι¨ , ένας εξωτερικός κριτής της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Επικέντρωση συχνά σε ζητήματα που αφορούν ανώδυνες πτυχές του σχεδιασμού ή σε πτυχές που δεν φέρει συνήθως ευθύνη ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Δημιουργεί μια τάση εσωστρέφειας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και δυσκολία σύνδεσής του με άλλους αντίστοιχους. Τα αποτελέσματά της δεν γίνονται εύκολα κτήμα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και δεν συμβάλλουν στη δραστηριοποίησή τους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προάγει τον ατομισμό και αποσυνθέτει το συλλογικό πνεύμα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επικεντρώνεται στα μετρήσιμα και παρατηρήσιμα αποτελέσματα της διαδικασίας καθώς και στις ικανότητες των προσώπων, παραμερίζοντας στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Δεν προάγει τη συνειδητοποίηση και την αυτογνωσία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

17 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η οργάνωση της διαδικασίας με βάση ορισμένες γενικές αρχές και κριτήρια: θεωρητικό πλαίσιο, σκοποί & στόχοι, εμβέλεια εφαρμογής, αξία και χρήση των αποτελεσμάτων, ρόλοι αξιολογητή & συντελεστών, μέθοδοι, αντικείμενα, άξονες ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Είναι η σχηματοποίηση γενικών αρχών και κριτηρίων που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης ή μέρους ή συνδυασμού μοντέλων σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

18 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Fetterman) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (Kirkpatrick) CIPP
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ (Fetterman) (καταγραφή, προσδιορισμός στόχων, διαμόρφωση στρατηγικών, καθορισμός κριτηρίων) Καταγραφή: Οι συμμετέχοντες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τοποθετούνται κριτικά απέναντί του. Διατυπώνουν και τεκμηριώνουν απόψεις, αναδύουν πλεονεκτήματα, καταγράφουν προβλήματα, ιεραρχούν προτεραιότητες. Προσδιορισμός στόχων: Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να θέσουν στόχους σε συνεργασία με αξιολογητή/ες. Συναίνεση και δημιουργική σύνθεση. Εξειδίκευση στόχων. Διαμόρφωση στρατηγικών: Διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για επίτευξη στόχων. Επανασχεδιασμός στρατηγικών αν χρειαστεί. Καθορισμός κριτηρίων: Προσδιορισμός κριτηρίων για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Διαμόρφωση κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Σύνδεση κριτηρίων με ενέργειες και στόχους. ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (Kirkpatrick) (ανταπόκριση, μάθηση, συμπεριφορά, αποτελέσματα) CIPP (Stufflebeam) (πλαίσιο, είσοδος, διαδικασία, αποτέλεσμα) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (Stake) (κατάσταση, παρέμβαση, αποτελέσματα)

19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανάλυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ανάλυση πλαισίου υλοποίησης, επισκόπηση παλαιότερων συναφών σχεδιασμών, επιλογή μοντέλου/ων και τυπολογιών αξιολόγησης) Επιλογή αποδεκτών αξιολόγησης Ανάλυση χαρακτηριστικών συμμετεχόντων (ανάγκες, προσδοκίες, αντικειμενικές δυσκολίες, δυναμική ομάδων) Α ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πιθανά προβλήματα, αξιολογησιμότητα (εντοπισμός προβλημάτων, διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών και τρόποι αντιμετώπισης) Β ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθορισμός σκοπών- στόχων αξιολόγησης (διατύπωση γενικών ερωτημάτων) Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ-ΜΕΘΟΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ Προσδιορισμός αντικειμένων (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, υλικοτεχνική υποδομή, οργανωτική υποστήριξη, κ.λπ.) Επιλογή ερευνητικών στρατηγικών (βλ. επόμενο) Επιλογή μεθόδων-τεχνικών (βλ. επόμενο) Δ Ε ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Καθορισμός αξόνων για καθένα αντικείμενο Διατύπωση κριτηρίων για καθένα αντικείμενο (σχέσεις με εκπαιδευτές, σχέσεις με άλλους εκπαιδευόμενους, βαθμός συνεργασίας, κ.λπ.) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Διάρκεια φάσεων Κόστος φάσεων ΣΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εφαρμογή με τροποποιήσεις αν χρειαστεί Ζ Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγγραφή, διατύπωση συμπερασμάτων-προτάσεων. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων. Μετα-αξιολόγηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ppt

20 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Παρατήρηση Ερωτηματολόγιο Έκθεση Συνέντευξη Ελεύθερη συζήτηση Ημερολόγιο Κλίμακες μέτρησης Κοινωνιομετρικές-ψυχομετρικές τεχνικές Τεστ γνώσεων-δεξιοτήτων Φάκελος υλικού ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Απογραφή Δημοσκόπηση ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ppt Πειραματική έρευνα Μελέτη περιπτώσεων Έρευνα-δράση ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ppt Εθνογραφική έρευνα ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ppt Μελέτη κρίσιμων περιστατικών Ομάδες εστίασης

21 ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Α. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Β. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ Γ. ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Δ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ……………………………………………………………………………………………………………… Α. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Β. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ Γ. ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Δ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

23 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.
Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1/3) Πόσο αποτελεσματικό είναι το σχέδιο εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη ενότητα για τους ενήλικες της ομάδας μου; Πόσο προετοιμασμένοι είναι οι ενήλικες για να δεχθούν νέες εμπειρίες και πως διαπιστώνεται η ετοιμότητά τους; Ποιοι ενήλικες έχουν ανάγκη από ειδική βοήθεια και σε τι; Αξιοποιώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενηλίκων για να βελτιώσω τον τρόπο που διδάσκω ο ίδιος; Με ποιο τρόπο; Τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να είναι περισσότερο αποτελεσματικό; Με ποιο τρόπο θα κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ενηλίκων και σε ποιους φορείς; Σε ποιο επίπεδο κυμαίνεται η απόδοση των ενηλίκων του συγκεκριμένου προγράμματος και ποιες αποφάσεις πρέπει να παρθούν;

24 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.
Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2/3) Η μεθοδολογία και τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιώ:  εντάσσονται αποτελεσματικά στο γενικότερο σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης;  προσφέρουν στους ενήλικες τακτική ανατροφοδότηση των προσπαθειών τους για μάθηση; Πώς μπορώ να τα βελτιώσω;  λαμβάνουν υπόψη τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων;  λαμβάνουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους;  δίνουν τη δυνατότητα να κάνω διάγνωση όσον αφορά το ρυθμό προόδου κάθε ενήλικα; Να κάνω διάγνωση των δυσκολιών που συναντά κάθε ενήλικας;

25  δίνουν κίνητρα στους ενήλικες;
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3/3) Η μεθοδολογία και τα μέσα αξιολόγησης που χρησιμοποιώ:  δίνουν τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση του προγράμματος εκπαίδευσης και για σχετικές αντισταθμιστικές εκπαιδευτικές ενέργειες;  δίνουν κίνητρα στους ενήλικες;  προσφέρουν στους ενήλικες ευκαιρίες να δείξουν τι έμαθαν και να επιβεβαιώσουν τη μάθησή τους;  προσεγγίζουν ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων ή περιορίζονται στην ανάκληση πληροφοριακών μόνο στοιχείων;

26 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (1/2)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (1/2) Συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία Συνέπεια/υπευθυνότητα Σχέσεις με άλλους εκπαιδευόμενους Βαθμός συνεργασίας με άλλους εκπαιδευόμενους Σχέσεις με εκπαιδευτές Ανάληψη πρωτοβουλιών Προθυμία για να εκφράσει απόψεις, να υποβάλει ερωτήσεις Συμβολή σε ομαδικές συζητήσεις Ανταπόκριση σε οδηγίες, συμβουλές, κριτική

27 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (2/2)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ (2/2) Ικανότητα οργάνωσης Ικανότητα απόκτησης γνώσεων-δεξιοτήτων Ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του προγράμματος Δεξιότητες επικοινωνίας Προετοιμασία Επίδοση σε ασκήσεις, εργασίες, τεστ Ετοιμότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αντίληψη των νέων συνθηκών

28 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (1/2)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (1/2) Χρήση τεχνικών για ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων Συνέπεια/υπευθυνότητα Αξιοποίηση εποπτικών μέσων Μεταδοτικότητα Σχέσεις με άλλους εκπαιδευτές Ενσωμάτωση ιδεών εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Ποιότητα οδηγιών και υποδείξεων Βαθμός συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτές Ενθάρρυνση ενεργητικής συμμετοχής εκπαιδευομένων Ποιότητα και ποικιλία ερωτήσεων, ασκήσεων και εργασιών Ορθή κατανομή χρόνου εκπαιδευτή/εκπαιδευόμενων Τήρηση ωραρίου διδασκαλίας

29 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (2/2)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (2/2) Καταλληλότητα μεθόδων διδασκαλίας, καινοτομία εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών Κοινοποίηση στόχων διδασκαλίας σε εκπαιδευόμενους Επιστημονική γνώση/κατοχή του γνωστικού αντικείμενου Παιδαγωγική κατάρτιση Αξιοποίηση των εμπειριών και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων Πληρότητα και επάρκεια χρόνου για κάλυψη επιμέρους θεματικών ενοτήτων Ετοιμότητα και ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του προγράμματος Δεξιότητες επικοινωνίας Ποιότητα προετοιμασίας Παρουσίαση καινοτόμων γνώσεων Συνάφεια εξειδίκευσης με διδασκόμενο αντικείμενο Ετοιμότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αντίληψη των νέων συνθηκών


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google