Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11/6/20091 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-2013: Εθνικές Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11/6/20091 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-2013: Εθνικές Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11/6/20091 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-2013: Εθνικές Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)

2 11/6/20092 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Εθνικές Προκηρύξεις Έτους 2009 Κουπόνια Καινοτομίας: ανοικτή προκήρυξη από 26.3.09 Συνεργασία: Ολοκλήρωση διαβούλευσης-Προκήρυξη Ιούνιος 2009 Νέες Καινοτόμες Επιχειρήσεις: Προκήρυξη Ιούνιος 2009 Ομάδες ΜμΕ: Ολοκλήρωση διαβούλευσης-Προκήρυξη Ιούνιος 2009 Νέες Επιχειρήσεις: Ολοκλήρωση διαβούλευσης 1.6.09-Προκήρυξη Ιούλιος 2009 Θερμοκοιτίδες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων: Διαβούλευση του Οδηγού Εφαρμογής, Ιούνιος-Ιούλιος 2009 Επιβράβευση (Bonus): Διαβούλευση Ιούλιος ή/και Αύγουστος 2009 Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας: Διαβούλευση Σεπτέμβριος 2009 Ευρωπαϊκή Συνεργασία (JTIs, Δίκτυα Ε&Τ υποδομών, ERANET, κλπ): κοινές δράσεις με 7ο Π.Π ΕΤΑ της Ε.Ε.- σε εξέλιξη

3 11/6/20093 ΕΣΠΑ 2007-13: Έρευνα και Καινοτομία Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία: Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία Βασικοί Στόχοι Παραγωγή νέας γνώσης σε τομείς προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και υπηρετούν ασκούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς Μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες και υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜμΕ Προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας Ανάπτυξη – εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού

4 11/6/20094 Δικαιούχοι: ΜμΕ έως 20 εργαζόμενοι Προκήρυξη: 26 Μαρτίου 2009 Ανοικτή έως εξάντλησης των κουπονιών: Υποβλήθηκαν 574 αιτήσεις Προϋπολογισμός δράσης: 8,4 εκ.€ Επιχορήγηση ανά ΜμΕ/κουπόνι: μέγιστο 7.000 € (χωρίς ΦΠΑ) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Επιχειρήσεων: Κυρίως Μεταποίηση ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας»

5 11/6/20095 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Συνεργασία» Συνεργασία: Δύο Πράξεις, ένας Οδηγός Εφαρμογής ΠΡΑΞΗ Ι: Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας: Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 300.000 έως 1.000.000 € Χρονική Διάρκεια : 24-36 μήνες Αριθμός φορέων: 3-5 (min. 1 επιχείρηση στους 3 φορείς, min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς) ΠΡΑΞΗ ΙΙ: Συνεργατικά έργα μεγάλης κλίμακας: Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.000.000 έως 3.000.000 € Χρονική Διάρκεια: 36-60 μήνες Αριθμός φορέων: 5-10 (min. 2 επιχειρήσεις στους 5 φορείς, min. 3 επιχειρήσεις στους 6-7 φορείς, min. 4 επιχειρήσεις στους 8-9 φορείς, min.5 επιχειρήσεις στους 10 φορείς)

6 11/6/20096 Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και μορφής, ερευνητικοί φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, κλπ), Τεχνολογικοί και λοιποί φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες, φορείς νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικοί φορείς, κλπ Βασικοί αποδέκτες: Επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς. Υποχρεωτική η συμμετοχή επιχειρήσεων. Η συμμετοχή των λοιπών φορέων θα είναι μικρότερη του 3% του συνολικού προϋπολογισμού Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκλήρωση διαβούλευσης οδηγού εφαρμογής της δράσης, οριστική διαμόρφωση, προετοιμασία προκήρυξης Προκήρυξη: Ιούνιος 2009 Δημόσια Δαπάνη: 76,1 εκ.€ Ιδιωτική Συμμετοχή: 20% του συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Συνεργασία» (συνέχεια)

7 11/6/20097 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Συνεργασία» (συνέχεια) Ε&Τ Τομείς Προτεραιότητας (Θεματικές περιοχές) - Ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού ανά τομέα Η Δράση (και οι δύο πράξεις) καλύπτει συγκεκριμένους υποτομείς των εξής τομέων: - Υγεία: 21% του συνολικού προϋπολογισμού - Βιοτεχνολογία (τρόφιμα): 11% του συνολικού προϋπολογισμού - Ενέργεια, Περιβάλλον, Κλίμα: 15% του συνολικού προϋπολογισμού - Νανοτεχνολογία: 9% του συνολικού προϋπολογισμού - Μεταφορές: 8% του συνολικού προϋπολογισμού - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες – Πολιτισμός: 5% του συνολικού προϋπολογισμού - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών:15% του συνολικού προϋπολογισμού - Κλωστοϋφαντουργία-Μεταποίηση: 5% του συνολικού προϋπολογισμού

8 11/6/20098 Στόχοι των προηγούμενων επιλογών: Υποστήριξη σημαντικών τομέων της εθνικής οικονομίας, με στόχο την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας Κάλυψη κοινωνικών αναγκών Παρακίνηση επενδύσεων στην πράσινη οικονομία Επικέντρωση πόρων και οικονομία κλίμακας Επιλογή Με βάση τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εξειδίκευσης Δράσεων ΕΣΠΑ- ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Συνεργασία» (συνέχεια)

9 11/6/20099 Δικαιούχοι: Μικρές επιχειρήσεις έως 6 ετών (σύμφωνα με τη σύσταση της Ε.Ε.), υπό σύσταση, νεοϊδρυθείσες ή υπάρχουσες, που γίνονται από ερευνητές, εξειδικευμένο προσωπικό, επιχειρήσεις, άλλους επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκλήρωση διαβούλευσης οδηγού εφαρμογής της δράσης, οριστική διαμόρφωση, προετοιμασία προκήρυξης Προκήρυξη: Αρχές Ιουνίου 2009, ανοικτή έως τέλος του 2010 Δημόσια Δαπάνη: 25 εκ.€ Αξιολόγηση: ανά τρίμηνο ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Δημιουργία-Υποστήριξη Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης (spin-off, spin-out, innovative start-ups)»

10 11/6/200910 Ε&Τ Τομείς Προτεραιότητας: Αφορά όλους τους τομείς, εφόσον υποστηρίζουν καινοτόμες ιδέες, με δυνατότητα διείσδυσης στη διεθνή αγορά, η αξιοποίηση των οποίων θα συμβάλει μεσο- μακροπρόθεσμα στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης Βασικά Στοιχεία: Επιχορήγηση έως 70% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, Ιδία Συμμετοχή (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου), τουλάχιστον 25%, Ιδιωτική Συμμετοχή: 30% Στόχοι των επιλογών: - Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας - Κατοχύρωση, αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Royalties, Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες Καινοτόμες Επιχειρήσεις» (συνέχεια)

11 11/6/200911 - Διείσδυση σε νέες / διεθνείς αγορές - Ενίσχυση επιχειρηματικότητας ερευνητών και εξειδικευμένου προσωπικού - Παρακίνηση μεγάλων επιχειρήσεων στη δημιουργία/συμμετοχή σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις - Προσέλκυση επενδυτών, περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών κεφαλαίων - Προσέλκυση ερευνητών, εξειδικευμένου προσωπικού και επιχειρήσεων από το εξωτερικό στην Ελλάδα, για έναρξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες Καινοτόμες Επιχειρήσεις» (συνέχεια)

12 11/6/200912 Πράξη: Υποστήριξη ομάδων ΜμΕ για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης Συνολικός Προϋπολογισμός / έργο: Μ.Ο. 300.000€/ Μέγιστος: 500.000€, Ύψος Ενίσχυσης: 50%-70%. Εξαρτάται από το είδος της έρευνας (βιομηχανική ή πειραματική ανάπτυξη) και το είδος της ΜμΕ (μικρή ή μεσαία) Χρονική Διάρκεια: 24-36 μήνες Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Οι φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ (υπεργολάβοι) επιλέγονται από τις ΜμΕ Δημόσια Δαπάνη: 21,2 εκ.€ Ελάχιστος αριθμός ΜμΕ: 3 ΜμΕ, προαιρετική η συμμετοχή ενώσεων, συνδέσμων επιχειρήσεων. Υποχρεωτική η συμμετοχή (υπεργολαβία) ενός νομικού προσώπου (ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα ή επιχείρησης), που θα υλοποιήσει μέρος του έργου (30-50%) προς όφελος και για λογαριασμό των ΜμΕ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (δύο πράξεις, δύο οδηγοί εφαρμογής)

13 11/6/200913 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συνέχεια) Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκλήρωση διαβούλευσης οδηγού εφαρμογής της δράσης, οριστική διαμόρφωση, προετοιμασία προκήρυξης Προκήρυξη: Αρχές Ιουνίου 2009, ανοικτή έως 05/2010 Ημερομηνίες αξιολόγησης προτάσεων (cut-off dates): 14/9/2009 (60% δημόσιας δαπάνης), 31/5/2010 (40% δημόσιας δαπάνης)

14 11/6/200914 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συνέχεια) Πράξη: Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δικαιούχοι: Νέες επιχειρήσεις έως 6 ετών ανεξαρτήτου μεγέθους, καθώς και επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ηλικίας, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους Συνολικός Προϋπολογισμός / έργο: Μέγιστος: 200.000€ Δημόσια Δαπάνη: 11,3 εκ.€ Ύψος Ενίσχυσης: 50%-70% για τη βιομηχανική έρευνα, 25%-45% για πειραματική ανάπτυξη (εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, δηλαδή μικρή, μεσαία ή μεγάλη, σύμφωνα με τη σύσταση 2003 της Ε.Ε.) Χρονική Διάρκεια: 24-36 μήνες Ελάχιστος αριθμός φορέων: 1 επιχείρηση. Επιλέξιμη (προαιρετική) η υπεργολαβική ανάθεση σε ποσοστό έως 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Επιλέξιμοι ως εργολάβοι είναι οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς ή/και φυσικά πρόσωπα (επί συμβάσει)

15 11/6/200915 Τρέχουσα κατάσταση: Ολοκλήρωση διαβούλευσης στη 01.06.2009 – Οριστική διαμόρφωση οδηγού εφαρμογής Προκήρυξη: Αρχές Ιουλίου 2009, ανοικτή έως 9/2010 (ολοκλήρωση έργων έως το 2013) Ημερομηνίες αξιολόγησης προτάσεων (cut-off dates): 30/10/2009 (60% δημόσιας δαπάνης), 15/9/2010 (40% δημόσιας δαπάνης) ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συνέχεια)

16 11/6/200916 Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας: 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία 3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα) 4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία–Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική 5. Ενέργεια 6. Μεταφορές 7. Περιβάλλον (στον τομέα αυτόν, καθώς και στους τομείς Μεταφορών και Ενέργειας, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη-εφαρμογή της οικολογικής καινοτομίας -μείωση των εκπομπών των ΑτΘ στο περιβάλλον, ορθολογική διαχείριση των πόρων, προώθηση πράσινων τεχνολογιών- με απώτερο στόχο την προώθηση της πράσινης οικονομίας (συνέχεια) ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συνέχεια)

17 11/6/200917 8. Υγεία 9. Διάστημα και Τεχνολογίες Ασφάλειας 10. Πολιτιστική Κληρονομιά (έμφαση θα δοθεί σε έργα βελτίωσης της επιχειρηματικής αξιοποίησης του πολιτιστικού εθνικού αποθέματος) 11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης. Μόνο για την πράξη Ομάδων ΜμΕ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Δράση «Νέες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (συνέχεια)

18 11/6/200918 Υποστήριξη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της προ-θερμοκοιτίασης Δημιουργία- ενίσχυση Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (υποστήριξη υπαρχόντων- δημιουργία νέων)– Οι Ε&Τ τομείς επιλέγονται σε περιφερειακό επίπεδο και συνδέονται με την διάρθρωση και της αναπτυξιακές δυνατότητες της κάθε περιφέρειας. Στόχο της δράσης αποτελεί η προώθηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καινοτομία σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής καινοτομίας και της απασχόλησης μέσω συνεργασίας ή/και δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και ενίσχυσης εξωστρέφειας. Επιβράβευση (BONUS) - δυνατότητα συνέχισης χρηματοδότησης Ε&Τ έργων που καταλήγουν σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα με σκοπό την παραγωγή τελικών καινοτόμων προϊόντων - η προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοικτή- καλύπτει όλους τους τομείς. Δημιουργία Καινοτόμων Συνεργατικών Σχηματισμών (Innovation Clusters) στους τομείς: βιοτεχνολογίας, αγρο-βιο-τεχνολογίας (Βιο: βιολογικές ή /και βιοτεχνολογικές μέθοδοι), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρηματοδοτικό εργαλείο Jeremie: χορήγηση μικρών και πολύ μικρών δανείων σε Έλληνες επιχειρηματίες (individual entrepreneurs) και σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το εργαλείο θα καλύπτει: α/ τα κεφάλαια προς τον ενδιάμεσο φορέα (χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) ή/και θα καλύπτει τον κίνδυνο που ο ενδιάμεσος φορέας αναλαμβάνει με τα δάνεια (μέχρι 20 εκ.€) που θα παρέχει στις επιχειρήσεις. Δράση υπό διαμόρφωση μεταξύ ΥΠΟΙΟ/ ΥΠΑΝ με στόχο την ενίσχυση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, περιλαμβανομένης της παροχής κινήτρων για κατοχύρωση-αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-13: Λοιπές προκηρύξεις 2009 Η εξειδίκευση των δράσεων και η διαμόρφωση των Οδηγών Εφαρμογής είναι σε εξέλιξη

19 11/6/200919 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Καθηγητής Φίλιππος Γ. Τσαλίδης Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "11/6/20091 ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 2007-2013: Εθνικές Προκηρύξεις 2009 για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google