Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Καθ. Ιωάννης Σταυρακάκης Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τομέας Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος Αθανάσιος Βάιος (Υπ. Διδ.) Κων/νος Βασιλάκης (Υπ. Διδ.) Νικόλαος Ζηνέλης (Μετ. Φοιτ.) Νικόλαος Λαουτάρης (Υπ. Διδ.) Αντώνης Παναγάκης (Διδ.) Λεωνίδας Τζεβελέκας (Υπ. Διδ.)

2 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES PROGRAMME Διάρκεια: 01/01/2002 – 31/12/2004 Συμμέτοχοι: 1.Motorola 2.Intracom 3.TNO Physics and Electronics Laboratory 4.National and Kapodistrian University of Athens 5.Farran 6.Technische Universität Dresden 7.Institut für Mobil und Satellitenfunktechnik - IMST Γενικά

3 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στη συχνότητα των 5 GHz και τη φασματική περιοχή των 59-62 GHz (χωρίς άδεια). Προτείνεται ένα υβριδικό ασύρματο τοπικό δίκτυο που θα υποστηρίζει την ομαλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας των 60GHz στην υπάρχουσα τεχνολογία των 5GHz OFDM HIPERLAN/2, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα του προκύπτοντος συστήματος αλλά και αυξάνοντας παράλληλα τη χωρητικότητα του δικτύου. Το σύνθετο σύστημα βασίζεται στο HIPERLAN/2 στα 5GHz και σε μία καινοτόμο επέκταση αυτού υιοθετώντας το μοντέλο της πολυαλματικής επικοινωνίας των κατά περίπτωση δικτύων (ad-hoc) που ονομάζεται HIPERSPOT, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη εναλλαγή ανάμεσα στις δύο συχνότητες. Το όραμα...

4 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Ανεπαρκές εύρος ζώνης για περιοχές με υψηλή πυκνότητα χρηστών ή μεγάλες απαιτήσεις σε κίνηση δεδομένων. Εκτεταμένη ανάπτυξη ασύρματων τεχνολογιών σε περιοχές υψηλής πυκνότητας είναι προβληματική λόγω ισχυρότερων παρεμβολών και περιορισμούς στην αναμενόμενη ρυθμαπόδοση του συστήματος. Οι λειτουργίες των κατά περίπτωση δικτύων δεν υποστηρίζονται αποδοτικά και είναι προβληματικές σε περιοχές με πολλούς χρήστες.  Ελκυστική (και εν μέρει αναγκαία) η χρήση ενός τοπικού ασύρματου δικτύου με πολυαλματικού χαρακτήρα επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας. HIPERSPOT Περιορισμοί

5 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Γιατί 60GHz; Αυξημένο εύρος ζώνης διαθέσιμο για τις ασύρματες επικοινωνίες, ελεύθερα χωρίς άδεια Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των καναλιών και διασφάλισης των ασφαλών μεταδόσεων λόγω της μικρής εμβέλειας επικοινωνίας και των χαρακτηριστικών διάδοσης Ιδανική για δίκτυα μικρής εμβέλειας και υψηλών ταχυτήτων Ήδη τα πρώτα εμπορικά προϊόντα για σταθερή πρόσβαση χαμηλού κόστους στα 60GHz είναι διαθέσιμα (σημείο προς σημείο 300-500 μέτρα) Η ενοποίηση των τεχνολογιών HIPERLAN/2 και HIPERSPOT θα επιφέρει την ευρύτερη μελλοντική αποδοχή τους και χαμηλότερο κόστος

6 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Σενάριο 1: Κάλυψη ‘θερμών σημείων’ σε εμπορικά κέντρα Σενάριο 2: Μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών Σενάριο 3: Δημόσια πρόσβαση στο Διαδίκτυο Σενάριο 4: Περιβάλλον πανεπιστημιούπολης Σενάρια

7 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Ο τρόπος λειτουργίας στα 5GHz θεωρείται ως κύριος και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όλης της κίνησης της κυψέλης Το σημείο πρόσβασης ελέγχει την εναλλαγή ανάμεσα στις δύο συχνότητες από τη πλευρά των κινητών τερματικών Δύο είδη συσκευών: –Αυτή για το σημείο πρόσβασης που λειτουργεί ταυτόχρονα και στις δύο συχνότητες –Αυτή για τα κινητά τερματικά που λειτουργεί σε μία συχνότητα κάθε φορά προϋποθέτοντας την εναλλαγή συχνοτήτων Το σύστημα

8 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Προκλήσεις Συστατικά κεραίας χαμηλού κόστους -χρήση ενδιάμεσης συχνότητας των 5GHz για το σύστημα των 60GHz με 2 κεραίες (μία για κάθε συχνότητα), και ένα απλό μηχανισμό εναλλαγής ανάμεσα στις συχνότητες Αλγόριθμοι βασικής ζώνης -καθορισμός παραμέτρων και μηχανισμοί διαμόρφωσης με τη βοήθεια πολλαπλών φερόντων για την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων Ενδεικτικά: -180 Mbits/s, 64-QAM, R=3/4, 80 MHz, 128 φέροντα: εμβέλεια 4μ -180 Mbits/s, 16-QAM, R=9/16, 160 MHz, 256 φέροντα: εμβέλεια 8.4μ -160 Mbits/s, QPSK, R=1/2, 320 MHz, 512 φέροντα: εμβέλεια 12.8μ

9 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project  Εύρεση Γειτονιάς (Neighborhood Discovery)  Αναγνώριση συνδεσιμότητας στα 60GHz (ένα άλμα)  Εκκινείται από το σημείο πρόσβασης είτε περιοδικά ή σύμφωνα με τις τοπολογικές αλλαγές  Ομαδοποίηση (Clustering)  Δημιουργία ομάδων από κόμβους σύμφωνα με τη πληροφορία που προέρχεται από τη διαδικασία εύρεσης γειτόνων και τα ζευγάρια πηγής-προορισμού που απαιτούνται  Δρομολόγηση (Routing)  Καθορισμός του ρόλου που θα έχει κάθε τερματικό στη προώθηση της πληροφορίας σε περίπτωση πολυαλματικής επικοινωνίας στα 60GHz και ενημέρωσή τους  Επικεφαλής Ομάδας (ίδιος ρόλο με σημείο πρόσβασης)  Κόμβος Προώθησης (διασυνδέει δύο γειτονικές ομάδες)  Απλός κόμβος (ίδιος ρόλο όπως στα 5GHz)  Αποδοτική διαχείριση των δικτυακών πόρων – Επιλογή μονοπατιού 5/60GHz Σε επίπεδο ζεύξης

10 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Συνεισφορά Ε.Κ.Π.Α. (1) Καθορισμός απαιτήσεων για την ενσωμάτωση του μοντέλου της πολυαλματικής επικοινωνίας στο ασύρματο τοπικό δίκτυο (HIPERLAN/2) Σχεδιασμός λειτουργιών επίπεδου ζεύξης και αλληλεπίδραση με το φυσικό επίπεδο Ανάπτυξη των απαιτούμενων αλγορίθμων του συστήματος (κεντρικοποιημένη δρομολόγηση, διαχείριση πόρων) Ανάπτυξη και υλοποίηση των συστατικών στοιχείων του συστήματος με τη βοήθεια του προσομοιωτή ns-2 Αξιολόγηση της απόδοσης του υβριδικού συστήματος μέσω προσομοιώσεων με τη βοήθεια στον ns-2

11 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Δημοσιεύσεις (1) A.Vaios, K. Oikonomou, N. Zinelis, I. Stavrakakis, "Increasing Capacity in Dual- band WLANs through Ad-hoc Networking", International Journal of Wireless and Mobile Computing (IJWMC), Special Issue on Wireless Ad Hoc Networking (to appear in 2005). A. Vaios, K. Oikonomou, N. Zinelis, K. Ntagkounakis, I. Stavrakakis, "On Supporting Dual-Mode HiperLAN/2: Architecture and Overhead", 13th IST Mobile & Wireless Communications Summit 2004, June 27-30, Lyon, France. A. Vaios, K. Oikonomou, P. Pellati, S. Simoens, I. Stavrakakis, "A Dual-Band HiperLAN/2-based Architecture for Indoor Hotspot Applications", International Workshop on Wireless Ad-Hoc Networks (IWWAN) 2004, 31st May - 3rd June, 2004, Oulu, Finland. K. Oikonomou, A. Vaios, S. Simoens, P. Pellati, I. Stavrakakis, "Centralized Ad- Hoc Network Architecture (CANA) Based on an Enhanced HiperLAN/2 System", ΙΕΕΕ PIMRC 2003, 7-10 September, Beijing, China.

12 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Δημοσιεύσεις (1*) A. Vaios, N. Zinelis, I. Stavrakakis, "Employing Ad Hoc Networks in WLANs: Trade offs and Insights", International Conference on Next Generation Teletraffic and Wired/Wireless Advanced Networking (NEW2AN'04), Feb. 2- 6, 2004, St. Petersburg, Russia. K. Oikonomou, K. Ntagkounakis, A. Vaios, N. Zinelis, I. Stavrakakis, "Layered Architecture and Modules of CANA Supporting Dual Mode HiperLAN/2," International Workshop on Wireless Ad-Hoc Networks (IWWAN) 2004, 31st May - 3rd June, 2004, Oulu, Finland. A. Vaios, K. Oikonomou, I. Stavrakakis, “A Centralized Routing Scheme Supporting Ad Hoc Networking in Dual Mode HIPERLAN/2 System”, IST Mobile Summit 2003, 15-18 June, 2003, Aveiro, Portugal.

13 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Συνεισφορά Ε.Κ.Π.Α. (2) Χωρητικότητα ασύρματων πολυαλματικών δικτύων Συγκριτική απόδοση πολυαλματικών και μονοαλματικών δικτύων Πρωτόκολλα πρόσβασης μέσου για κατά-περίπτωση (ad-hoc) δίκτυα άγνωστης τοπολογίας

14 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Δημοσιεύσεις (2) K. Oikonomou and I. Stavrakakis, "Analysis of a Probabilistic Topology- Unaware TDMA MAC Policy for Ad-Hoc Networks", IEEE JSAC Special Issue on Quality-of-Service Delivery in Variable Topology Networks, vol. 22, no. 7, September 2004. A. Panagakis, E. Balafoutis, I. Stavrakakis, "Study of the capacity of multi-hop cellular networks", Quality of Future Internet Services (QoFIS) 2003, 1-3 October 2003, Stockholm, Sweden. K. Oikonomou, N. Pronios, I. Stavrakakis, “Performace Analysis of Topology- Unaware TDMA MAC Schemes for Ad-Hoc Networks with Topology Control,” Elsevier Computer Communications, QoFIS Special Issue, fall 2004. K. Oikonomou and I. Stavrakakis, "Power Efficiency Analysis for Topology- Unaware TDMA MAC Policies in Ad-Hoc Networks," 38th Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS-38, January 3-6, 2005, Big Island, Hawaii.

15 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Δημοσιεύσεις (2*) K. Oikonomou and I. Stavrakakis, "Load Analysis of Topology-Unaware TDMA MAC Policies for Ad-Hoc Networks," Quality of Future Internet Services (QoFIS’04), September 29 - 1 October, 2004, Barcelona, Spain. K. Oikonomou, N. Pronios, I. Stavrakakis, "Performance Analysis of TDMA MAC Schemes for Ad-Hoc Networks with Topology Control," The Third Annual Mediterranean Ad Hoc Networking Workshop (Med-Hoc-Net 2004), Bodrum, Turkey, June 27-30, 2004. K. Oikonomou and I. Stavrakakis, "Throughput Analysis of a Probabilistic Topology-Unaware TDMA MAC Policy for Ad-Hoc Networks," Quality of Future Internet Services (QoFIS’03), 1-3 October, 2003, Stockholm, Sweden. K. Oikonomou and I. Stavrakakis, "A Probabilistic Topology Unaware TDMA Medium Access ControlPolicy for Ad-Hoc Environments," Personal Wireless Communications (PWC 2003), September 23-25, 2003, Venice, Italy.

16 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Παράλληλα... (3) Διαστασιοποίηση δικτύων περιεχομένου On-line αλγόριθμοι διασύνδεσης πολυεπίπεδων προσωρινών μνημών Τοποθέτηση πληροφοριακών αντικειμένων σε κατανεμημένες ομάδες κόμβων που λειτουργούν εγωϊστικά Βελτιστοποίηση παραληπτών εικονοροών

17 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Nikolaos Laoutaris, Vassilios Zissimopoulos, Ioannis Stavrakakis, "Storage Capacity Allocation Algorithms for Hierarchical Content Distribution," Computer Networks Journal, to appear in 2004. Nikolaos Laoutaris, Vassilios Zissimopoulos, Ioannis Stavrakakis, "Joint Object Placement and Node Dimensioning for Internet Content Distribution," Information Processing Letters, Vol. 89, No. 6, pp. 273-279, Mar. 2004. Nikolaos Laoutaris, Benny Van Houdt, and Ioannis Stavrakakis, “Optimization of a Packet Video Receiver Under Different Levels of Delay Jitter: An Analytical Approach,” " Performance Evaluation, Vol. 55, No. 3-4, pp. 251-275, Feb 2004. Elias Balafoutis, Antonis Panagakis, Nikolaos Laoutaris, Ioannis Stavrakakis, " Study of the Impact of replacement Granularity and Associated Strategies on Video Caching “, to appear in Cluster Computing Journal. Δημοσιεύσεις (3)

18 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Nikolaos Laoutaris and Ioannis Stavrakakis, “An Analytical Design of Optimal Playout Schedulers for Packet Video Receivers,” Computer Communications Journal, Vol.26, No.4, March 2003. Nikolaos Laoutaris, Antonis Panagakis, Ioannis Stavrakakis, "Content Distribution through Autonomic Content and Storage Management, " to appear in WAC 2004. Nikolaos Laoutaris, Vassilios Zissimopoulos, Ioannis Stavrakakis, "Storage Capacity Allocation Algorithms for Hierarchical Content Distribution, " in IFIP Net-Con 2004, Palma de Mallorca, Spain, November 2004. Nikolaos Laoutaris, Sofia Syntila, Ioannis Stavrakakis, "Meta Algorithms for Hierarchical Web Caches," in IEEE IPCCC 2004, Phoenix, Arizona, April 2004. Δημοσιεύσεις (3*)

19 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Το πρόγραμμα BroadWay προτείνει μια αρχιτεκτονική δικτύου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός κεντρικοποιημένου συστήματος όπως επίσης και εκείνα ενός κατά περίπτωση δικτύου Απαιτεί συγκεκριμένες αλλαγές στη προδιαγραφή του HiperLAN/2, οι οποίες (αν γίνουν με κατάλληλο τρόπο) μπορούν να προσφέρουν ένα υψίρρυθμο δίκτυο πέραν της 3 ης γενιάς Η στρατηγική που ακολουθείται προκειμένου να αυξηθούν οι πόροι που προσφέρει το κεντρικοποιημένο σύστημα εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των κόμβων και τη δυναμική του περιβάλλοντος που καθορίζει και την ανάγκη συχνής ή μη επανάληψης της διαδικασίας εύρεσης γειτόνων Συμπεράσματα

20 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Το κόστος για την εύρεση των γειτόνων είναι το σημαντικότερο και για αυτό διερευνήθηκε Παράμετροι: –10-50 κόμβοι μέσα σε μία κυψέλη 100μX100μ –Η κινητικότητα μοντελοποιήθηκε βάσει του waypoint model Μέγιστη Ταχύτητα: {1,3,5,10,15,20} σε δευτ., Χρόνος Αναμονής: 0δευτ. –4 εμβέλειες επικοινωνίας r {6,8,12,15} σε μέτρα –Δύο κόμβοι που βρίσκονται d μέτρα μακριά μπορούν να επικοινωνήσουν όταν 0.8r { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/11/3155455/slides/slide_20.jpg", "name": "1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Το κόστος για την εύρεση των γειτόνων είναι το σημαντικότερο και για αυτό διερευνήθηκε Παράμετροι: –10-50 κόμβοι μέσα σε μία κυψέλη 100μX100μ –Η κινητικότητα μοντελοποιήθηκε βάσει του waypoint model Μέγιστη Ταχύτητα: {1,3,5,10,15,20} σε δευτ., Χρόνος Αναμονής: 0δευτ.", "description": "–4 εμβέλειες επικοινωνίας r {6,8,12,15} σε μέτρα –Δύο κόμβοι που βρίσκονται d μέτρα μακριά μπορούν να επικοινωνήσουν όταν 0.8r

21 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Ο μέσος χρόνος ζωής των μονοπατιών μειώνεται με τον αριθμό των αλμάτων που συνιστούν το μονοπάτι ενώ αυξάνεται με την αύξηση της εμβέλειας επικοινωνίας Μειώνεται κατά ένα παράγοντα ½ για τα μονοπάτια 2 αλμάτων και πολύ λιγότερο για περισσότερα άλματα Τα μονοπάτια μεγαλύτερης εμβέλειας διαρκούν περισσότερο όμως μειώνεται η κατανάλωση ισχύος και η πιθανότητα χωρικής επαναχρησιμοποίησης Χρόνος ζωής μονοπατιών Αριθμός αλμάτων Μέγιστη ταχύτητα: 3μ/δευτ Μέγιστη ταχύτητα: 20μ/δευτ Μέση διάρκεια μονοπατιού (δευτ)

22 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Το κόστος εύρεσης γειτόνων μπορεί να θεωρηθεί ως το κλάσμα του χρόνου στο οποίο η αντίστοιχη διαδικασία πραγματοποιείται Η συχνότητα επανάληψης της διαδικασίας εύρεσης γειτόνων προσαρμόζεται με τρόπο ώστε περισσότερα από το 90% των μονοπατιών να διατηρούνται μέχρι την επόμενη εκτέλεση της διαδικασίας Μιας και τα μονοπάτια που αποτελούνται από περισσότερα μονοπάτια έχουν μικρότερο χρόνο ζωής, το κόστος για την εύρεση γειτόνων είναι αυξημένο Μέγιστη ταχύτητα: 3μ/δευτ Μέγιστη ταχύτητα: 20μ/δευτ Αριθμός αλμάτων Κόστος Εύρεσης Γειτόνων Κόστος εύρεσης γειτόνων

23 1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση και την Έρευνα Παρουσίαση Ερευνητικών Προγραμμάτων: The IST BroadWay Project Συνδυασμός κόστους και κέρδους: –Συχνή εύρεση γειτόνων επιτρέπει την πιο αξιόπιστη παρακολούθηση της τοπολογίας (αποδοτικότερη διαχείριση πόρων μέσω της επιλογής μονοπατιών), όμως, την ίδια στιγμή, το κόστος αυξάνει –Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων που επιτυγχάνονται μέσω της μικρότερης εμβέλειας στην επικοινωνία απαιτούν και υψηλότερο κόστος λόγω της ανάγκης αύξησης της συχνότητας επανάληψης της διαδικασίας εύρεσης των γειτόνων Ο αριθμός των κόμβων που βρίσκονται σε μία κυψέλη επηρεάζει το κόστος της διαδικασίας εύρεσης γειτόνων μιας που επηρεάζει τη διάρκειά της – Ελάχιστο κόστος: 0,176% – Μέγιστο κόστος: 7,439% Κόστος εύρεσης γειτόνων Εμβέλεια: 6 μέτρα Κόστος Εύρεσης Γειτόνων Αριθμός κόμβων στη κυψέλη


Κατέβασμα ppt "1 η Οκτωβρίου 2004 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επιστημονική Ημερίδα: 15 Χρόνια Προσφοράς στην Εκπαίδευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google