Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι 4 βασικές αρχές αξιολόγησης  Η αρχή της διαφάνειας  Η αρχή του περιορισμού  Η αρχή της συμμετοχής  Η αρχή της ευελιξίας «Εκπαίδευση Αξιολογητών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι 4 βασικές αρχές αξιολόγησης  Η αρχή της διαφάνειας  Η αρχή του περιορισμού  Η αρχή της συμμετοχής  Η αρχή της ευελιξίας «Εκπαίδευση Αξιολογητών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι 4 βασικές αρχές αξιολόγησης  Η αρχή της διαφάνειας  Η αρχή του περιορισμού  Η αρχή της συμμετοχής  Η αρχή της ευελιξίας «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  1) Εισαγωγή:  Ενημερώνουμε για το αντικείμενο της αξιολόγησης και τα σημεία που θα διερευνηθούν  Ζητάμε τα κατάλληλα στοιχεία προκειμένου να μη διαταραχθεί η διαδικασία  Επίσης ενημερώνουμε για ποια από τα στελέχη προτείνουμε και γιατί να είναι μαζί μας και το χρόνο που θα απαιτηθεί  Ενημερώνουμε πως, εάν προκύψει πρόβλημα, με την σύμφωνη γνώμη όλων ο χρόνος θα παραταθεί.  2) Διαδικασία:  Φροντίζουμε ώστε να είναι σύμφωνη με τα προς αξιολόγηση αντικείμενα  Η συνεργασία να είναι εναρμονισμένη στα απαιτούμενα  Η ροή να είναι ανάλογη του διαφαινόμενου ρυθμού του χώρου  Η δράση να είναι συνολική και συμμετοχική  3) Τα μέσα:  οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας  οι κοινωνικές μας δεξιότητες  η στάση μας απέναντι στα πράγματα  4) Η λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία  α) Η γλώσσα  β) Η συμπεριφορά μας:  Δημοκρατική: δίνουμε το λόγο σ’ όλους όσους συμμετέχουν,  Ακούμε προσεκτικά  Ζητούμε επεξηγήσεις με δημιουργικό τρόπο  Ζητούμε χρόνο για σημειώσεις  5) οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση για τα πορίσματα  6) Ανακεφαλαίωση: ένα σύντομο πέρασμα του τι ζητήσαμε, εξετάσαμε και τι απαντήσεις γραπτές ή προφορικές πήραμε.  7) Για προσωπική χρήση, αλλά και για την επαγγελματική σας δράση και εξέλιξη είναι καλό να ζητάτε αξιολόγηση από τους αξιολογούμενους με ερωτήσεις (π.χ. πως ήταν η διαδικασία; πως σας φάνηκε η στάση μας; σας βοηθήσαμε όσο έπρεπε;) «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

4 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  «Διαφορά είναι το να αδικείται κάποιος χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι τον αδικούν» υποστηρίζει ο Lyotard.  Στα πλαίσια αυτά, τα αποκλεισμένα άτομα είναι θύματα μια άλλης συνθήκης, της μέτρησης.  Η ποσοτικοποίηση, η μετρική σύγκριση, τα αμείλικτα σενάρια των αριθμών διαμορφώνουν ένα τεράστιο συχνά σκηνικό παραδοξότητας και καταδίκης τους.  Ενέχεται για αυτό μια διαδικασία ποσοτικού ελέγχου, άδικου τις περισσότερες φορές, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων και κατά συνέπεια των αναγκών των ευάλωτων ομάδων, αλλά σε στατιστικά δεδομένα που ευνοούν διαχειριστικές επινοήσεις και εξυπηρετούν τους όρους και μόνο της οικονομίας της αγοράς  Η αξιολόγηση αξιολογεί με σεβασμό και σχολαστικότητα τη δράση και την πρόοδο του ατόμου, χωρίς να προδίδει τις απαιτήσεις των επιχειρησιακών σχεδιασμών.  Αξιολόγηση είναι μια βαθιά δημοκρατική συμμετοχική δράση, ανοιχτή στα δύο μέρη που πασχίζει να διερευνήσει τη διαδικασία και να πιστοποιήσει την παραχθείσα πρόοδο.  Έλεγχος είναι μια προκαθορισμένη κλειστού τύπου δράση που δεν λαμβάνει υπ’ όψη τα πρόσωπα, αλλά ελέγχει τις ενέργειες που έχουν θεσπιστεί για συγκεκριμένες ομάδες ή πρόσωπα, ανεξαρτήτως των προόδων. Λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε στιγμή αιφνιδίως ή μη, ανεξάρτητα από τη φάση στην οποία βρίσκεται η ενέργεια, με καθολικό τρόπο και με δικαστική νοοτροπία. Στόχος του είναι, η επικύρωση ή η κύρωση της ενέργειας, βάση των δεδομένων που διαπιστώνει σε σύγκριση με το προκαθορισμένο μοντέλο.

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχει να κάνει με τις αξίες ηθικές, πολιτισμικές, αισθητικές, κλπ., αλλά όχι με την οικονομική διάσταση και αποτίμηση αυτών.Συνδέεται με το βιωμένο χρόνοΑναζητάει περισσότερο ένα νόημα και μια σημασία, και όχι τη συμμόρφωση προς κάποια μοντέλα.Λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια του φαινομένου που συντελείται. Δεν στοχεύει στην ομογενοποίηση. Παίρνει υπόψη της όλα τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες του φαινομένου.Είναι διαδικασία μη πεπερασμένη.Δεν ολοκληρώνεται ποτέΔημιουργείται και δομείται τη στιγμή που γίνεταιΔεν μπορεί να γίνει με δείκτες προκαθορισμένουςΜπορούμε να κάνουμε αυτοα- ξιολόγηση, όχι όμως αυτοέλεγχο.Ο πλούτος των νοη- μάτων καθιστά την αξιολόγηση αξιόπιστηΗ αξιολόγηση είναι εταιρική: πραγματοποιείται από πολλούς εταίρους, και γι’ αυτό είναι μια καθαρά δημοκρατική διαδικασία και φαίνεται γι’ αυτό ακριβώς πως μπορεί να εξυπηρετεί εν τέλει τις συνοδευτικές υποστηρικτικές ανάγκες. «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/ΑΕΛΕΓΧΟΣ είναι:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ είναι: 1.- Μέτρηση, - Tυποποίηση, - Προκαθορισμένο μοντέλο - Παραγωγή - Το μοντέλο εκπονείται τη στιγμή της αξιολόγησης 2.Αντικείμενο με προκαθορισμένομοντέλο αναφοράς Αντικείμενο προσδιορισμού της σχέσης με νόημα Κατεύθυνση και σημασία. 3.- Μονόδρομος με ιεραρχική διαδικασία- Συνεργασία κοινής δράσης στη βάση μιας σύμβασης 4.- Προσανατολισμός, στατικός (αδιαφορούμε για την εργασία που γίνεται) - Κυκλικός προσανατολισμός με συνεχείς ανταλλαγές, αλληλεπίδραση και διαπροσωπική σχέση 5.- Καταμέτρηση του αποτελέσματος- Αποτίμηση της διαδικασίας απ’ την αρχή ως το τέλος 6.- Είναι απόλυτος. Κάποια στιγμή ολοκληρώνεται και τελειώνει - Είναι διαδικασία αλληλεπίδρασης. Δεν τελειώνει ποτέ γιατί συνεχώς αναπροσαρμόζεται 7.Ποσοτικός. Καταμετρά και απαριθμείΠοιοτική. Δεν επιβάλλει κυρώσεις αναζητά το νόημα της παρέκκλισης Α/ΑΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ συμμετέχουν:ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ συμμετέχουν: 1.- Στον έλεγχο συμμετέχει ο ελεγκτής δεν έχει καμία σημασία ποιός μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε - Όλοι είναι αξιολογητές και αξιολογούμενοι σε αμοιβαία δράση «Εκπαίδευση Αξιολογητών στελεχών Σ.Υ.Υ. Μητρώου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.» Εκπαιδεύτρια: Αποστόλου Μαρία


Κατέβασμα ppt "Οι 4 βασικές αρχές αξιολόγησης  Η αρχή της διαφάνειας  Η αρχή του περιορισμού  Η αρχή της συμμετοχής  Η αρχή της ευελιξίας «Εκπαίδευση Αξιολογητών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google