Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Λογισμικού

2 Computer Based Patient Record (CPR)
Παρέχει 24ώρη πρόσβαση σε πληροφορίες ασθενών Διασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων Προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση Διατηρεί διαφορετικά προφίλ , παρέχοντας ξεχωριστό είδος πρόσβασης για κάθε ένα από αυτά Παρέχει ενοποιημένη «εικόνα» τον ιατρικών δεδομένων ανεξαρτήτως τοποθεσίας μεταξύ διαφορετικών Νοσοκομειακών συστημάτων Παρέχει υπηρεσίες για την κάλυψη αναγκών των καρδιολογικών κλινικών στην περιοχή της ηπείρου και της Ορθοπεδικής κλινικής της Λάρισας

3 Computer Based Patient Record (CPR)
Βασίζετε σε αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (Three-tier architecture) Database Management System (DBMS) Server application – Middleware Client Interface

4 Computer Based Patient Record (CPR)
Distributed database system DB2 (IBM) Delphi application server CORBA and COM for middleware Clients: Delphi application

5 Βασικά Στοιχεία του CPR
Μηχανισμός Πιστοποίησης (Authentication mechanism) Διανομή αντικειμένων στο δίκτυο CPR Πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων Συνεργασία με MIS (Medical Imaging System)

6 Description of CPR objects

7 Μηχανισμός Πιστοποίησης
CORBA Security Server Database Server με πληροφορίες χρηστών και λίστες δικαιωμάτων Συντήρηση των προφίλ των χρηστών από ειδικό interface από τους Διαχειριστές του συστήματος Αιτήσεις για λίστα δικαιωμάτων προωθούνται στο security server μέσω CPR server Το Security server είναι συστατικό μη ορατό προς τους χρήστες

8 Authentication mechanism
server CPR Log repository Administration interface Access Control List CPR client application Access Control List User’s Authentication request Access rights retrieval CPR server Redirection of authentication request CPR repository

9 Ασφάλεια Ιατροί Νοσηλευτικό προσωπικό Διοικητικό προσωπικό Ερευνητές
Πλήρης πρόσβαση (εξετάσεις, διαγνώσεις κτλ.) Νοσηλευτικό προσωπικό Δικαίωμα εισαγωγής ιατρικής πληροφορίας (π.χ. Φάρμακα, πυρετικά διαγράμματα) Διοικητικό προσωπικό Εισαγωγή ασθενών στο σύστημα Ερευνητές Στατιστικά δεδομένα

10 Ασφάλεια Ο ιατρικός φάκελος του ασθενούς ανήκει στο Νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε πρώτη φορά ο ασθενής Το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο ασθενής ζητά από το αρχικό νοσοκομείο τον φάκελο του ασθενούς Ο Φάκελος επιστρέφει ενημερωμένος στο αρχικό νοσοκομείο

11 Διανομή αντικειμένων στο δίκτυο του CPR
CPR Database Servers είναι διασυνδεδεμένοι μεσω του database layer Ο πίνακας των δημογραφικών στοιχείων αντιγράφεται σε όλες της νοσοκομειακές εγκαταστάσεις μέσω του δικτύου “Capture and Apply agents” παρακολουθούν την βάση για αλλαγές και ενημερώνουν τις εξαρτώμενες βάσεις Η κύρια βάση είναι ο συντονιστής του συστήματος . Κάθε αλλαγή πρώτα πρώτα προωθείται στην κύρια βάση και κατόπιν όλες οι εξαρτώμενες βάσεις ενημερώνονται από αυτή

12 Replication schema “Update Anywhere” - IBM
Administration’s Master DB Capture Source Table Push Push CD Table Pull Pull Pull Push Replica CD Capture Apply Replica CD Capture Apply Replica CD Capture Apply Hospital’s Slave DB Hospital’s Slave DB Hospital’s Slave DB

13 Πρόσβαση και διαχείριση αντικειμένων
CPR Database Server is a COM server Η Επικοινωνία των πληροφοριών της βάσης δεδομένων μεταξύ client και του Server επιτυγχάνετε με την χρήση της τεχνολογίας MIDAS Παρέχει στον Client πρόσβαση σε οποιοδήποτε παροχέα δεδομένων

14 Πρόσβαση και διαχείριση αντικειμένων
O Client συνδέεται στον τοπικό server και αναζητά συγκεκριμένη εγγραφή Ο τοπικός Server αναζητά και παίρνει από την βάση δεδομένων τα δημογραφικά στοιχεία της ζητούμενης εγγραφής Αν δεν βρεθεί εγγραφή στον τοπικό server: Προωθείται η αίτηση του client στον κατάλληλο server μέσω του security server Τα δεδομένα στέλνονται στον client

15 Distributed object architecture of CPR Servers
MIDAS,CORBA,COM CPR server CPR repository Demographic data replication Distributed Objects - Datasets MEDPACS interface CPR client application Patient Records Dataset synchronization Integrated CPR System #2 Custom Server Side Kernel (File Transferring) DB Sets + Image Sets MEDPACS interface CPR client application Distributed Objects - Datasets DB Sets + Image Sets Hospital CPR server coordination Custom Server Side Kernel (File Transferring) MIDAS,CORBA,COM CPR server Patient Records Dataset MEDPACS repository synchronization CPR repository Demographic Demographic data data replication replication Integrated CPR System #1

16 MEDPACS MEDPACS είναι ένα Σύστημα Ιατρικών εικόνων ενσωματωμένο στο CPR Διατηρεί τις ιατρικές εικόνες των ασθενών Η ενοποίηση διατηρείται μοιράζοντας ένα τμήμα του φακέλου του ασθενούς στην βάση του MEDPACS. Η αίτηση για ιατρικές εικόνες προωθούνται στο MEDPACS μέσω του CPR

17 MEDPACS Εμφάνιση πληροφορίας για το ιστορικό του
Καταχώρηση και επεξεργασία ιατρικών εξετάσεων, όπως ακτινογραφίες, υπέρηχοι κ.λ.π. Εισαγωγή και αποθήκευση εικόνας από συσκευές όπως κάμερα και σαρωτής (scanner) Μεταφορά των εικόνων από κάθε προσωπικό υπολογιστή σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης για αρχειοθέτηση

18 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

19 Είσοδος Πρόσβαση στο σύστημα Προσωπικά στοιχεία χρήστη

20 Εύρεση ασθενή

21 Λίστα εμφάνισης αποτελεσμάτων
Εύρεση ασθενή Λίστα εμφάνισης αποτελεσμάτων

22 Επιλογή ασθενή

23 Δημογραφικά στοιχεία

24 Ιστορικό

25 Ημερήσια φύλλα νοσηλείας

26 Πυρετικά διαγράμματα

27 Εισαγωγή ιατρικής εικόνας

28 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

29 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

30 Εξιτήριο ασθενή

31 Εκτύπωση ιατρικής έκθεσης


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google