Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οκτώβριος, 2012 Ειδική Θεματική δραστηριότητα Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ Τομέας Ηλεκτρολογικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οκτώβριος, 2012 Ειδική Θεματική δραστηριότητα Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ Τομέας Ηλεκτρολογικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οκτώβριος, 2012 Ειδική Θεματική δραστηριότητα Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ Τομέας Ηλεκτρολογικός

2 Το μάθημα είναι δίωρο και γίνεται συνδιδασκαλία

3 Υπεύθυνοι Καθηγητές Νίκος Χατζηγεωργίου Κατερίνα Φραγκίσκου

4 Κύριοι Στόχοι Απόκτηση και αφομοίωση επαγγελματικών γνώσεων Εμπλουτισμός δεξιοτήτων & γνώσεων σχετικά με την ειδικότητα Εμπλουτισμός γενικότερων μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη της ικανότητας μάθησης

5 Επιπλέον Στόχοι Ενίσχυση αυτενέργειας Ομαδικό πνεύμα Επικοινωνιακή ικανότητα Αναζήτηση πληροφοριών Επεξεργασία στοιχείων Αξιολόγηση στοιχείων Σύνθεση στοιχείων Αξιοποίηση θεωρητικών γνώσεων Οργάνωση δράσεων Σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας

6 Το προτεινόμενο θέμα πρέπει: Nα έχει σχέση με την ειδικότητα των ηλεκτρολόγων Να εμπλέκει κι άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ Γλώσσα, Πληροφορική κ.λ.π

7 Το θέμα μας Μέσα προβολής και αλληλεπίδρασης στην εκπαίδευση Σχολικό έτος 2012-2013

8 Περιλαμβάνει Θεωρητικό μέρος Πρακτικό μέρος

9 Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει Την σύνταξη ομαδικής γραπτής εργασίας

10 Η γραπτή εργασία θα προκύψει… Από την σύνθεση των επιμέρους μικρότερων εργασιών που θα σας ανατεθούν κατά την διάρκεια της χρονιάς

11 Πρακτικό μέρος Μετατροπή απλής επιφάνειας σε διαδραστική

12 Οργάνωση Δραστηριοτήτων Οι περισσότερες δραστηριότητες θα γίνονται στην τάξη. Κάποιες δραστηριότητες που θα σας ανατεθούν θα γίνονται στο σπίτι.

13 Μέθοδοι και οργανωμένες δραστηριότητες για την ανάπτυξη: Του προφορικού λόγου Του γραπτού λόγου Της αφήγησης

14 Μέθοδοι και οργανωμένες δραστηριότητες για εξοικείωση: Με τα Τ.Π.Ε

15 Ομάδες εργασίας Το τμήμα θα χωριστεί σε ομάδες Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 3-5 μαθητές

16 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Αναδεικνύει τα ερευνητικά ερωτήματα μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών Διευκολυντής και εμψυχωτής της μαθησιακής διαδικασίας Επιβλέπει την εξέλιξη των εργασιών Τροφοδοτεί με στοχευμένες παρεμβάσεις

17 Η γνώση θα προσεγγίζεται Βιωματικά Διεπιστημονικά Ομαδοσυνεργατικά

18 Βιωματική διάσταση Το θέμα ακουμπά τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των μαθητών/τριών Ερευνητικά πεδία: Σχολική κοινότητα Internet Οικογένεια Γειτονιά

19 Διεπιστημονική προσέγγιση Εμπλοκή διάφορων γνωστικών αντικειμένων και επιστημών

20 Ομαδοσυνεργατική Μάθηση Προϋποθέτει: Σχέσεις εμπιστοσύνης και έλλειψη ανταγωνισμού Αναπτύσσει: μαθησιακές δυνατότητες μέσα στην ομάδα, ικανότητες Γλώσσας και Επικοινωνίας, ταυτότητας και αυτοαντίληψης, κοινωνικοποίηση και αποδοχή του «άλλου»

21 Οφέλη Οι μαθητές θα καταστούν ικανοί να μοιράζονται συλλογικά οράματα, να συμμετέχουν σε κοινωνικά κινήματα και σε συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

22 Αξιολόγηση Η βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει: Προφορικός βαθμός τετραμήνου= (Βαθμός μαθητή +βαθμός υποομάδας)/2 Ετήσιος προφορικός βαθμός= (Προφ. Βαθμός Α΄Τετραμήνου + Προφ. Βαθμός Β΄Τετραμήνου )/2

23


Κατέβασμα ppt "Οκτώβριος, 2012 Ειδική Θεματική δραστηριότητα Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ Τομέας Ηλεκτρολογικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google