Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Παντελής Τσερέμογλου Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ04.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Παντελής Τσερέμογλου Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ04."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Παντελής Τσερέμογλου Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ04

2

3 Ας δούμε πολύ σύντομα τι είναι ο καρκίνος καρκίνος

4 Ο καρκίνος χαρακτηρίζεται από : Μη φυσιολογικό και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων ενός ιστού Μη φυσιολογικό και ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των κυττάρων ενός ιστού Δημιουργία μάζας κυττάρων (καρκινικών όγκων) ή μετανάστευσης κυττάρων στο αίμα (περίπτωση λευχαιμιών) Δημιουργία μάζας κυττάρων (καρκινικών όγκων) ή μετανάστευσης κυττάρων στο αίμα (περίπτωση λευχαιμιών)

5 Ο καρκίνος σε γενετικό επίπεδο οφείλεται: 1. Σε μετατροπή πρωτο- ογκογονιδίων σε ογκογονίδια 2. Σε απουσία λειτουργικότητας ογκοκατασταλτικών γονιδίων 3. Σε αδρανοποίηση των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA

6

7 Η κυτταρική διαίρεση ρυθμίζεται από: τα πρωτο-ογκογονίδια Ενεργοποιούν την κυτταρική διαίρεση τα ογκοκασταλτικά γονίδια Καταστέλλουν την κυτταρική διαίρεση

8 Πρωτο-ογκογονίδια Πρωτο-ογκογονίδια Ογκογονίδια Ογκογονίδια Μεταλλάξεις γονιδιακές ή/και χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συνήθως μετατοπίσεις

9

10 Μεταλλάξεις που μετατρέπουν ένα πρωτο-ογκογονίδιο σε ογκογονίδιο ογκογονίδιο

11

12 Ογκοκατασταλτικά γονίδια Ογκοκατασταλτικά γονίδια Αναστολή της δράσης τους Αναστολή της δράσης τους Μεταλλάξεις κυρίως έλλειψη ογκοκατασταλτικού γονιδίου

13

14 Ρετινοβλάστωμα (Καρκίνος του αφιβληστροειδούς)

15 Ρετινοβλάστωμα

16

17

18

19 Μελαγχρωματική Ξηροδερμία Αυτοσωμικόςυπολειπόμενος τύπος τύποςκληρονομικότητας

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Κληρονομείται ο καρκίνος; Έχει σχέση με αλλαγές στο γενετικό υλικό, αλλά δεν κληρονομείται συνήθως ως απλός Μεντελικός χαρακτήρας Είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων

29 Η πολυπλοκότητα του καρκίνου σχετίζεται με τα παρακάτω: 1. Δεν προκαλείται από μια μετάλλαξη, αλλά από τη συσσώρευση αρκετών και διαφορετικών μεταλλάξεων, αποτέλεσμα της επίδρασης διαφορετικών μεταλλαξογόνων παραγόντων 2. Σε κάθε είδος καρκίνου εμπλέκονται τόσο τα ογκογονίδια όσο και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια

30 Ο καρκίνος του παχέος εντέρου σχετίζεται με σειρά μεταλλάξεων σε πρωτο-ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια


Κατέβασμα ppt "ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Παντελής Τσερέμογλου Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ04."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google