Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων

2 Γενικά Η πληροφορική και οι εξιδεικεύσεις της, διαδραματίζουν κορυφαίο ρόλο στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Η αγορά της Πληροφορικής, παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα, σε διάφορους τομείς, όπως: Υπηρεσιών internet/intranet Εφαρμογών κινητής πλατφόρμας, όπως εφαρμογές: , πολυμέσων παιχνιδιών υπηρεσιών GPS για κινητά smart phones PDAs Tablets ipads, κ.α.

3 Ο Τομέας Πληροφορικής Ο Τομέας Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους νεότερους τομείς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Σαν στόχο έχει την παροχή θεμελιωδών γνώσεων στους μαθητές, δίνοντας τους έτσι την δυνατότητα να ανταποκριθούν σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

4 Γνωστικά αντικείμενα Τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο μαθητής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του είναι: Ψηφιακή Τεχνολογία Υπηρεσίες Internet Προγραμματισμό υπολογιστών Δίκτυα Εφαρμογές πολυμέσων Βάσεις δεδομένων Λειτουργικά Συστήματα

5 Βασικές γνώσεις αποφοίτου
Αποφοιτώντας ο μαθητής έχει αποκτήσει: Βασικές δεξιότητες πάνω στη χρήση: εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου (word) λογιστικών φύλλων (Excel) δημιουργίας παρουσιάσεων (PowerPoint) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στη λειτουργία των υπολογιστών, των λειτουργικών συστημάτων και του internet. Βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

6 Βασικές γνώσεις αποφοίτου
Πιο συγκεκριμένα, ο απόφοιτος θα μπορεί: Nα χρησιμοποιεί οποιονδήποτε Η/Υ και να τον τροποποιεί. Να εγκαθιστά περιφερειακά και Λειτουργικά Συστήματα. Να αντιλαμβάνεται βλάβες και να γνωρίζει τι θα κάνει για την αποκατάστασή τους. Nα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εφαρμογή με λίγη ή καθόλου βοήθεια.

7 Βασικές γνώσεις αποφοίτου
Nα συνεννοείται και να αντιλαμβάνεται τις σχετικές έννοιες και την τεχνική ορολογία τόσο ειδικών της Πληροφορικής όσο και την έκφραση των αναγκών των χρηστών. Nα βοηθά στην αγορά ενός Η/Υ και στην επιλογή κατάλληλου λογισμικού για τις ανάγκες ενός χρήστη Nα χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται το Ιντερνετ και όλες τις υπηρεσίες του, σε πολύ υψηλό επίπεδο (από έως κατασκευή/συντήρηση ιστοσελίδων και sites).

8 Βασικές γνώσεις αποφοίτου
Nα συντρέχει και να βοηθά άλλους χρήστες σε μια επιχείρηση τόσο σε περιβάλλον γραφείου, όσο και σε ειδικά προγράμματα. Nα αναλάβει την ευθύνη επίβλεψης και διαχείρισης του συστήματος Η/Υ μίας επιχείρησης (δίκτυα, εκτυπωτές, back-up κλπ) Nα δημιουργεί και να διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων Nα δημιουργεί απλές προγραμματιστικές εφαρμογές

9 Τίτλοι σπουδών Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα: Nα λάβουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Nα συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Nα εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

10 Τίτλοι σπουδών Αποφοιτώντας ο μαθητής, εκτός του απολυτηρίου, λαμβάνει πτυχίο του τομέα Πληροφορικής, στην ειδικότητα «Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ», το οποίο του εξασφαλίζει εφ’ όρου ζωής, πιστοποίηση στην Πληροφορική, και αποτελεί προσόν διορισμού αλλά και επιπλέον προσόν σε οποιαδήποτε εργασιακό τομέα απασχοληθεί.

11 Τομείς απασχόλησης αποφοίτων
Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα: Σε επιχειρήσεις Σε οργανισμούς Σε εκπαιδευτικές μονάδες Σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.

12 Τομείς απασχόλησης αποφοίτων
'Εχει τη δυνατότητα επίσης να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που: Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες Αναπτύσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού Προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

13 Τομείς απασχόλησης αποφοίτων
Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο απόφοιτος μπορεί να αναλαμβάνει: όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής αναπτύσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

14 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Το σχολείο μας, άρα και ο Τομέας Πληροφορικής και Δικτύων, προσπαθώντας να βοηθήσει τους απόφοιτους του, στην επαγγελματική τους αναζήτηση και αποκατάσταση, πραγματοποιεί μια σειρά από δράσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την διανομή ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις της πόλης μας.

15 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Σκοπός της κίνησης αυτής είναι να αναδειχθούν οι απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, και ο βαθμός στον οποίο αυτές θα μπορούσαν από μέρους μας να καλυφθούν, προσφέροντας έτσι επιπλέον επαγγελματικές διεξόδους. Πολύ σημαντικές είναι οι απόψεις που αποκομίσαμε σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου εργαζόμενου. Και μάλιστα όλα αυτά από έμπειρους επαγγελματίες.

16 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Τα συμπεράσματα που αποκομίσαμε από τα ερωτηματολόγια είναι τα παρακάτω: Οι επιχειρήσεις έχουν απασχολήσει και απασχολούν αποφοίτους της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είτε εποχιακά είτε με συμβάσεις αορίστου χρόνου, με πολύ θετικές εντυπώσεις. Οι απόφοιτοι της Γ/θμιας εκπαίδευσης που απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές, έχουν πολύ ικανοποιητική εξέλιξη. Θεωρούν ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να επιδιώκει συχνή ανανέωση των γνώσεων του, κάθε 6 μήνες με 1 χρόνο, είτε μέσω της επιχείρησης, είτε με προσωπική πρωτοβουλία.

17 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Είναι πολύ σημαντικό ο εργαζόμενος πέρα από το τεχνικό κομμάτι, να είναι αποτελεσματικός και στο κομμάτι της προώθησης των προϊόντων της επιχείρησης. Δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει κάποιες γνώσεις marketing και επικοινωνίας. Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού περιλαμβάνει κατά βάση, συνέντευξη με σκοπό την αξιολόγηση της προσωπικότητας και των τεχνικών γνώσεων του υποψηφίου.

18 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Για την πρόσληψη του προσωπικού εξετάζονται: οι τεχνικές γνώσεις η ευχέρεια χρήσης της γλώσσας ο χαρακτήρας και η ευρύτερη παιδεία του ατόμου Με άλλα λόγια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα του υποψηφίου.

19 Ερωτηματολόγιο-Συμπεράσματα
Οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους: Προτιμούν ένα μικτό πρότυπο εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες τους (πλήρης απασχόληση, ημιαπασχόληση, ελαστική σχέση). Αντιμετωπίζουν θετικά τον θεσμό της μαθητείας, ως ένα πρώτο βήμα γνωριμίας με τον υποψήφιο. Είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε κάποιες δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούσαν στην απασχόληση ανέργων με επιδότηση του κράτους και της Ε.Ε και βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να το επαναλάβουν. Προτείνουν εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και θα ήθελαν να έχουν λόγο στην διαμόρφωσή τους, ως δυνητικά τελικοί αποδέκτες των αποφοίτων της.

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!


Κατέβασμα ppt "6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google