Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2004-2005 Υπεύθυνος : Σεραφείμ Μπίτσιος Συνεργάτες: Α. Αθανασόπουλος Π. Κλάψας Γ. Λίτσιος Καρδίτσα Απρίλης 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2004-2005 Υπεύθυνος : Σεραφείμ Μπίτσιος Συνεργάτες: Α. Αθανασόπουλος Π. Κλάψας Γ. Λίτσιος Καρδίτσα Απρίλης 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2004-2005 Υπεύθυνος : Σεραφείμ Μπίτσιος Συνεργάτες: Α. Αθανασόπουλος Π. Κλάψας Γ. Λίτσιος Καρδίτσα Απρίλης 2005

2 Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 του νομού Καρδίτσας για το ρόλο του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Γ. ΛΙΤΣΙΟΣ, ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ, ΥΠ. ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μ. ΠΑΠΑΝΟΥΣΚΑΣ, 1o ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3 Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) ιδρύθηκαν με τις Υπουργικές αποφάσεις Γ2/5542/7-10-1993 και Γ2/1111/22-2-1996. Στην τελευταία απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: “Το ΕΚΦΕ είναι κέντρο έρευνας, τεχνικής και παιδαγωγικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και σύμβουλος για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων σε επίπεδο νομού’’. Στην ίδια Υπουργική απόφαση αναφέρεται πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΚΦΕ είναι χώρος: -Μόνιμης έκθεσης οργάνων και πειραματικών διατάξεων και διανομής τους στα σχολεία. -Πειραματικής εξάσκησης των μαθητών -Δοκιμής και εφαρμογής πειραματικών διατάξεων και πειραμάτων από τους καθηγητές. -Διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

4 Η κατάσταση η οποία επικρατούσε στο ελληνικό σχολείο και μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1990, σε σχέση με την πειραματική διδασκαλία, χαρακτηριζόταν από έλλειψη οργανωμένων σχολικών εργαστηρίων. έλλειψη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των καθηγητών του κλάδου ΠΕ4 στην εργαστηριακή διδασκαλία, τα εποπτικά μέσα, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση τους. έλλειψη θεσμοθετημένου και αποκεντρωμένου φορέα ή δομής, που θα στήριζε και θα οργάνωνε τα σχολικά εργαστήρια, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εξάσκηση των εκπαιδευτικών σε πειράματα σχετικά με τη διδακτέα ύλη, στην χρήση και τη συντήρηση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

5 Στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνονται υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες ανά μάθημα και τάξη, σε όλους τους τύπους των σχολείων, στα πλαίσια των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (ΥΑ 42270/Γ7-7-5-2004). Είναι λοιπόν φανερό, ότι η γνώση των προσδοκιών και των αναγκών των εκπαιδευτικών, βοηθά το ΕΚΦΕ στην βελτίωση της λειτουργίας του και κατά συνέπεια στην προώθηση των σχετικών εκπαιδευτικών στόχων.

6 Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και η ιεράρχηση, με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, των προσδοκιών των καθηγητών κλάδου ΠΕ04 για Τη μορφή βοήθειας που πρέπει να παρέχει το ΕΚΦΕ. Την τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται τα Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ). Τη συμμετοχή του ΕΚΦΕ στην επιμόρφωση του κλάδου ΠΕ04.

7 Η έρευνα χρησιμοποίησε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 του νομού Καρδίτσας το Μάρτιο του 2004. Από τους 126 που υπηρετούσαν στα σχολεία του νομού το συμπλήρωσαν οι 60, ή ποσοστό 47,6%.

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ % ΦΥΣΙΚΟΣ2745,0 ΧΗΜΙΚΟΣ1321,6 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ46,7 ΒΙΟΛΟΓΟΣ610,0 ΓΕΩΛΟΓΟΣ1016,7 ΣΥΝΟΛΟ60100,0

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΠΑΝΤΗΣΑΝΥΠΗΡΕΤΟΥΝΠΟΣΟΣΤΟ % ΦΥΣΙΚΟΣ276144,3 ΧΗΜΙΚΟΣ132650,0 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ4944,4 ΒΙΟΛΟΓΟΣ61154,5 ΓΕΩΛΟΓΟΣ101952,6 ΣΥΝΟΛΟ6012647,6

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ 1 ως 51525,0 6 ως 101220,0 11 ως 15610,0 16 ως 205 8,3 21 ως 251626,7 26 ως 305 8,3 31 ως 351 1,7 ΣΥΝΟΛΟ60 100,0

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΦΥΛΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ % ΑΝΔΡΑΣ4473,3 ΓΥΝΑΙΚΑ1525,0 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ11,7 ΣΥΝΟΛΟ60100,0

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΧΟΛΕΙΟΠΛΗΘΟΣΠΟΣΟΣΤΟ % ΓΥΜΝΑΣΙΟ2948,3 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ2338,3 ΤΕΕ711,7 ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΕ11,7 ΣΥΝΟΛΟ60100,0

14

15 Το 63% των φυσικών έχει ως πρώτη επιλογή την τεχνική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων και μόλις το 26% επιλέγουν βοήθεια στην πειραματική πρακτική. Οι άλλες ειδικότητες εμφανίζουν μια ισορροπία στην επιλογή τους μεταξύ των προηγούμενων επιλογών. Κανείς φυσικός δεν επιλέγει ως πρώτη επιλογή την προσωπική άσκηση, σε αντίθεση με τους φυσιογνώστες των οποίων η πλειονότητα (75%) το επιθυμεί, ενώ την προσωπική άσκηση στο ΕΚΦΕ επιθυμούν το 33% των βιολόγων το 20% των γεωλόγων και μόλις το 8% των χημικών. Η αρχαιότητα δε φαίνεται να διαφοροποιεί την πρώτη επιλογή, όπου ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας, εκτός από την κατηγορία 26-30, ως πρώτη επιλογή επιλέγεται η τεχνική υποστήριξη.

16

17

18 Μπορούμε ειδικότερα να συμπεράνουμε ότι η προσωπική άσκηση δεν επιλέγεται: από τους φυσικούς (60%), παρότι τα πραγματοποιούμενα πειράματα της Φυσικής είναι πιο απαιτητικά από αυτά της Χημείας και της Βιολογίας (εμπεριέχουν μετρήσεις, σφάλματα, πιο πολλά όργανα) από τους νέους συναδέλφους (μέχρι 10 έτη υπηρεσίας), αλλά και αυτούς που έχουν 21-25 έτη υπηρεσίας από τις γυναίκες (53%)

19 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04, σχετικά με το ρόλο του ΕΚΦΕ, στο νομό Καρδίτσας είναι: Παροχή τεχνικής υποστήριξης με όλους τους δυνατούς τρόπους (ενημέρωση για τη λειτουργία και τη χρήση των οργάνων, παρασκευή και διάθεση αντιδραστηρίων και υποστηρικτικού υλικού, συντήρηση οργάνων). Βοήθεια στην πειραματική πρακτική κυρίως με παρουσίαση πειραμάτων στο ΕΚΦΕ, αλλά και στην προετοιμασία πειραμάτων στο σχολείο με τη βοήθεια του προσωπικού του ΕΚΦΕ. Οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων έχουν μεγαλύτερες ανάγκες βοήθειας στην πειραματική πρακτική, παρά στην τεχνική υποστήριξη.


Κατέβασμα ppt "ΕΚΦΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2004-2005 Υπεύθυνος : Σεραφείμ Μπίτσιος Συνεργάτες: Α. Αθανασόπουλος Π. Κλάψας Γ. Λίτσιος Καρδίτσα Απρίλης 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google