Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συναντήσεις υποστήριξης εκπαιδευτικών που θέλουν να μάθουν να ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στα μαθήματά τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συναντήσεις υποστήριξης εκπαιδευτικών που θέλουν να μάθουν να ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στα μαθήματά τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συναντήσεις υποστήριξης εκπαιδευτικών που θέλουν να μάθουν να ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στα μαθήματά τους

2 Ελπίδες γι’ αυτές τις συναντήσεις Να εμβαθύνουμε περισσότερο σ’ αυτό που λέμε «σχεδιασμός ενός καλού μαθήματος με (ή και χωρίς) Τ.Π.Ε. Να μάθουμε να συνεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού ενός μαθήματος με (ή και χωρίς) Τ.Π.Ε. Να αποτελέσουμε ένα εργαστήριο παραγωγής ερωτημάτων πάνω στη φύση της ίδιας της διδασκαλίας και της μάθησης Να γνωριστούμε, να μοιραστούμε τη γνώση, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς μας, να αναλάβουμε την ευθύνη της μάθησής μας Να γίνουμε κοινότητα μάθησης εκπαιδευτικών

3 Πρόγραμμα Σπουδών και περιεχόμενο των συναντήσεων (1) Γενικό Μέρος – 18 ώρες  Τ.Π.Ε. Eυρωπαϊκή πολιτική στην εκπαίδευση και στην κοινωνία– 2 ώρες  Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας – 4 ώρες  Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου – 7 ώρες  Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού – 3 ώρες  Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων – 2 ώρες

4 Πρόγραμμα Σπουδών και περιεχόμενο των συναντήσεων (2) Ειδικό Μέρος – 78 ώρες  Διδακτική των μαθηματικών και ΤΠΕ 12 ώρες  Λογισμικά –Αξιοποίηση τους στην διαδικασία της μάθησης-Διδακτικά σενάρια (10 προτεινόμενα) 51 ώρες  Ανάπτυξη και εφαρμογή στην τάξη σεναρίων από τους επιμορφούμενους 15 ώρες

5 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010. Βιομηχανική εποχή  Σχολείο της βιομηχανικής εποχής Κοινωνία της Γνώσης  Σχολείο αντίστοιχο Ποιος είναι ο ρόλος των Τ.Π.Ε. σ’ αυτό;

6 Ευρωπαϊκή Ένωση και Τ.Π.Ε. (1/2) Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 όλο και περισσότερες χώρες εντάσσουν τις ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα Προγράμματα που υποστηρίζουν και προωθούν τα σχετικά θέματα, όπως τα γνωστά Socrates, Minerva, GRUNDVIG κ.α. Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας το 2000  θέτει ως ορόσημο το 2010, οπότε και η Ευρώπη θα (πρέπει να) καταστεί η πλέον ανταγωνιστική δύναμη διεθνώς.

7 Ευρωπαϊκή Ένωση και Τ.Π.Ε. (2/2) Συμβούλιο της Στοκχόλμης  Ποιοτική αλλαγή των δομών της εκπαίδευσης διά βίου μάθηση σε εκπαιδευόμενους-εκπαιδευτικούς-εκπαιδευτές, νέες δεξιότητες συνδυαζόμενες με τις παραδοσιακές, άτομα με ειδικές ανάγκες, επάρκεια υποδομών  Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση: ίσες ευκαιρίες, επιμόρφωση Α  Β επιπέδου  Διεύρυνση των «οριζόντων» των εκπαιδευτικών συστημάτων: Υπέρβαση εμποδίων (γλώσσες, διαφορετικότητα), Ε.Ε : κοινωνία πληροφορίας  γνώσης

8 Δράσεις της Ε.Ε: (1) Δημιουργία δικτύων σχολείων π.χ. European Schoolnet,η ιδέα του ενεργού ευρωπαίου πολίτη http://www.eun.org/web/guest http://www.youtube.com/europeanschoolnet http://www.eun.org/web/guest http://www.youtube.com/europeanschoolnet Ενθάρρυνση επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων και των παραγόντων των εκπαιδευτικών συστημάτων π.χ. το πρόγραμμα e-Twinning http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/areyounew.htm Καινοτόμες εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (π.χ. το project Xperimania, είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα στην έρευνα των θετικών επιστημών http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm

9 Δράσεις της Ε.Ε: (2) Πρόγραμμα «δικτυωθείτε» του υπουργείου ανάπτυξης για πολλές και μικρές επιχειρήσεις. http://www.go-online.gr/ http://www.go-online.gr/ Νεανική επιχειρηματικότητα- elearning- συνεργασίες και χορηγίες από μεγάλες εταιρείες (Λύκειο- Πανεπιστήμιο) http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/hom epage.htm http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/hom epage.htm Η νέα πολιτική της Ε.Ε. για τις Τ.Π.Ε αποκαλούμενη i2010, European Information Society 2010 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_el.h tm http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ ICT_strategy.asp http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_el.h tm http://www.eurescom.de/message/messageOct2005/i2010_The_EUs_new_ ICT_strategy.asp http://europa.eu/scadplus/glossary/infoso_media_policy_guidelines_el.htm

10 Διαβούλευση για τη Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020»  Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτοδύναμης Ανάπτυξης των ΤΠΕ  Θεσμική διαμόρφωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας-γνώσης  Περιφερειακότητα και Διεθνής Συνεργασία  Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Στρατηγικής  Θεσμικές Παρεμβάσεις http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=386 http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=386 πηγή: Ενωση Πληροφορικών Ελλάδας

11 Τ.Π.Ε παντού … Και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους εξέλιξη προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες, όπως:  ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης,  να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους,  να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και να το προσαρμόζουν, όταν απαιτείται, στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους, να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά µε γονείς και κοινωνικούς εταίρους,  να μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εκείνες που θέτει το πλαίσιο της δια βίου μάθησης ή το πλαίσιο της ειδικής αγωγής των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.

12 Στόχος ενός επιμορφωτικού προγράμματος Β’ επιπέδου Οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να  αντιλαμβάνονται εκείνους τους τρόπους µε τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές προθέσεις του διδάσκοντα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτή η αξιοποίηση  είναι σε θέση να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη διαδικασία μάθησης µε τη χρήση της τεχνολογίας  μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των συγκεκριμένων λογισμικών που προσφέρονται για εκπαιδευτική χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά.  μπορούν να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές που θα διέπουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε αυτές να αξιοποιούν κατά παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην τάξη.


Κατέβασμα ppt "Συναντήσεις υποστήριξης εκπαιδευτικών που θέλουν να μάθουν να ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. στα μαθήματά τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google