Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

2 Όροι – κλειδιά της ενότητας :  Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων  Ηγεμονία του Κιέβου  Εκστρατείες  Εμ π ορικές συνθήκες  Εκχριστιανισμός των Ρώσων K ύλικας του 11 ου αι. Κρατικό Μουσείο του Ν ovgorod

3 α. Η διαμόρφωση του έθνους των Ρώσων 9 ος αιώνας : 9 ος αιώνας : Βάραγγοι ( Ρως / Βίκινγκς, Νορμανδοί ) - Σκανδιναβικά φύλα - Εμ π ορικές & π ειρατικές δραστηριότητες - Υδάτινοι δρόμοι ( Ποτάμια )  Εύξεινος Πόντος  Κωνσταντινού π ολη Ανάμειξη με ανατολικούς Σλάβους  νέος λαός Ρως : όνομα & Σλάβοι : γλώσσα & κρατική οργάνωση λαϊκή βάση

4 Με καφέ χρώμα εμφανίζονται οι κοιτίδες των Βίκινγκ. Με κόκκινο, π ορτοκαλί και κίτρινο η εξά π λωσή τους κατά τον ένατο, δέκατο και ενδέκατο αιώνα αντίστοιχα. Το π ράσινο χρώμα καταδεικνύει ξένα εδάφη, ό π ου π ραγματο π οιούσαν συχνά ε π ιδρομές. ( Πηγή : Βικι π αιδεία )

5 O χάρτης δείχνει τους κυριότερους εμ π ορικούς δρόμους των Βίκινγκς : Με το κόκκινο ο εμ π ορικός δρόμος του Βόλγα π οταμού και με το μωβ το λεγόμενος « Εμ π ορικός δρόμος α π ό τους Βίκινγκς στους Έλληνες »(= Путь « из варяг в греки », Put iz varyag v greki» στα ρώσικα ) Με το π ορτοκαλί οι άλλοι εμ π ορικοί δρόμοι α π ό τον 8 ο - 11 ο αιώνα.

6 β. Ίδρυση κράτους - Σχέσεις με το Βυζάντιο Μέσα 9 ου αι.: Ηγεμονία του Κιέβου Εμ π όριο με το Βυζάντιο & το Χαλιφάτο Α π οτυχημένες εκστρατείες εναντίον Βυζαντίου 10 ος αι.: 2 εμ π ορικές συνθήκες (911 / 944) έμ π οροι & δι π λωμάτες  φορείς ιδεών και π ε π οιθήσεων  π ροετοιμασία του εκχριστιανισμού

7 Η ηγεμονία του Κιέβου π ερί το 900

8 γ. Εκχριστιανισμός Ρώσων Εξέγερση Δυνατών στη Μικρά Ασία Ο Βασίλειος Β΄ ζητά βοήθεια α π ό τον ηγεμόνα των Ρώσων Βλαδίμηρο. Υ π όσχεση γάμου με την αδελφή του Άννα Αθέτηση υ π όσχεσης Ο Βλαδίμηρος καταλαμβάνει τη Χερσώνα. Ο Βασίλειος συναινεί στο γάμο : όρος η βά π τιση του Βλαδίμηρου Γάμος στη Χερσώνα - ομαδική βά π τιση Ρώσων στο Δνεί π ερο (989)

9 Το Βυζαντινό Κράτος ε π ί Βασιλείου Β ‘ Χερσώνα

10 Οι συνέ π ειες του εκχριστιανισμού των Ρώσων Η Ρωσία π ερνά στη σφαίρα ε π ιρροής της Ορθοδοξίας & του Βυζαντινού π ολιτισμού. Ε π ίδραση του βυζαντινού π ολιτισμού στη νοοτρο π ία & στον π ολιτισμό των Ρώσων. Εντατικο π οίηση εμ π ορικών συναλλαγών. Αύξηση αριθμού Βαράγγων & Ρώσων μισθοφόρων στην αυτοκρατορική φρουρά & το βυζαντινό στρατό.

11 ΠΗΓΕΣ: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5% CE%AF%CE%BF:Viking_Expansion.svg http://www.roman-emperors.org/indexxxx.htm http://www.slideboom.com/presentations/269874 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM -B107/19/114,663/


Κατέβασμα ppt "6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google