Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε, προκειμένου να διδαχτεί σε τμήμα της β ’ Γυμνασίου που απαρτίζεται από αμιγώς αλλοδαπούς μαθητές με χώρες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε, προκειμένου να διδαχτεί σε τμήμα της β ’ Γυμνασίου που απαρτίζεται από αμιγώς αλλοδαπούς μαθητές με χώρες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε, προκειμένου να διδαχτεί σε τμήμα της β ’ Γυμνασίου που απαρτίζεται από αμιγώς αλλοδαπούς μαθητές με χώρες προέλευσης την Κίνα και το Αφγανιστάν. Οι συγκεκριμένοι μαθητές βρίσκονται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα και διδάσκονται για δεύτερη χρονιά την ελληνική γλώσσα.

4  Σε πολλές περιπτώσεις παιδιών η φοίτηση την περσινή χρονιά ήταν προβληματική ( τα παιδιά έκαναν πολλές απουσίες για διάφορους λόγους ), με συνέπεια να υπάρχουν κενά σε γνωστικό και γλωσσικό επίπεδο.  Οι μαθητές σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να διδαχθούν την ύλη της β ’ Γυμνασίου, εφόσον την προηγούμενη χρονιά παρακολούθησαν μαθήματα σε τάξη υποδοχής και θεωρητικά μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις - γνωστικές και γλωσσικές - της συγκεκριμένης τάξης.  Ο διδάσκων καλείται να αντιμετωπίσει ένα διττό πρόβλημα : από τη μια να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη για τη Νεοελληνική Γλώσσα της β ’ Γυμνασίου και από την άλλη να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο.  Το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών αξιολογήθηκε από Α 2 έως Β 1 σύμφωνα με την κλίμακα αξιολόγησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Επομένως, από τη μια πλευρά δεν υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο ελληνομάθειας των μαθητών, από την άλλη όμως δεν είναι δυνατόν και δεν κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για τη γλωσσική τους διδασκαλία το σχολικό εγχειρίδιο του ΟΕΔΒ της β ’ Γυμνασίου.

5  Οι μαθητές σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη στη σχετική 5 η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου για την εργασία και το επάγγελμα πρέπει να διδαχθούν : 1. Τους βαθμούς των επιθέτων και των επιρρημάτων. 2. Τη σύγκριση. 3. Το β ’ συνθετικό στις σύνθετες λέξεις. 4. Την οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Λεξιλόγιο σχετικό με την εργασία και το επάγγελμα

6 √ Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών √ Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών √ Εμπέδωση γραμματικών φαινομένων και συντακτικών δομών της νεοελληνικής γλώσσας √ Εμπλουτισμός λεξιλογίου σχετικού με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα

7  Γνωριμία με επαγγέλματα και εμπέδωση λεξιλογίου σχετικά με τα επαγγέλματα και την εργασία.  Εξάσκηση στην οργάνωση και τη συνοχή της αφήγησης.  Εξάσκηση στην οργάνωση της περιγραφής με τη χρήση επιθέτων.  Εξάσκηση στον σχηματισμό των βαθμών του επιθέτου.  Εξάσκηση στην ανάλυση μιας λέξης στα δύο συνθετικά της.  Εξάσκηση στον σχηματισμό της Υποτακτικής ( συνεχούς και στιγμιαίας ).  Επανάληψη στα επίθετα – ύς,- ιά, - ύ.

8 Για τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε το υλικό για την « Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών » του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν : Μαζί 4, Βιβλίο Εργασιών Μαζί, Λίγα τραγούδια θα σου πω, Υπόθεση Γλώσσα « Το Επίθετο », το εικονογραφημένο υλικό Λέξεις και Εικόνες.

9 Κείμενο : « Θέλω να γίνω ναυτικός », Μαζί 4, σελ. 110-115 & Ασκήσεις (2 διδακτικές ώρες ).  Τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο και στη συνέχεια γίνονται κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις κατανόησης. Στη συνέχεια :  Αφηγούνται την ιστορία ( άσκηση ΚΑΤ.1) οργανώνοντας την αφήγησή τους με άξονα την πορεία στο χρόνο που ακολούθησε ο πρωταγωνιστής, ώσπου να γίνει ναυτικός ( ανάλογη άσκηση σχολικού βιβλίου β ’ Γυμνασίου, σελ. 184). Με τον τρόπο αυτό θα αναγνωρίσουν τη μεγάλη σημασία που έχει ο άξονας του χρόνου για την αφήγηση καθώς επίσης και τον σημαντικό ρόλο των συνδετικών λέξεων που σηματοδοτούν την πορεία αυτή στον χρόνο.  Απαντούν γραπτά στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου ( ΚΑΤ. 2 & 3).  Κάνουν τη λεξιλογική άσκηση 1 για τις σύνθετες λέξεις, με σκοπό να εξασκηθούν στον εντοπισμό των σύνθετων λέξεων μέσα στο κείμενο αλλά και στην ανάλυση των λέξεων αυτών στα δύο συνθετικά τους. ( π. χ. γεροναύτες, ηλιοκαμένα, κορμοστασιά, ψαρότρατα, κ. τ. λ.). Εάν η άσκηση κρίνεται δύσκολη ως προς το πρώτο μέρος της, ο διδάσκων μπορεί να δώσει τις σύνθετες λέξεις και οι μαθητές να τις αναλύσουν στα δύο συνθετικά τους.

10

11

12

13

14

15  Ανατροφοδοτώντας την προηγούμενη γνώση των μαθητών ο διδάσκων κάνει στον καθένα από τους μαθητές ξεχωριστά την εξής ερώτηση : « Ο ήρωας της ιστορίας που διαβάσαμε θέλει να γίνει ναυτικός. Εσύ τι θέλεις να γίνεις ;». Έτσι, μπορεί να γίνει ένας κατάλογος με επαγγέλματα.  Στη συνέχεια οι μαθητές έχοντας στη διάθεσή τους το εικονογραφημένο λεξικό Λέξεις και Εικόνες, Ενότητα 14, σελ. 254-296, διδάσκονται « Τα θαλασσινά Επαγγέλματα » και τις « Σχετικές Εκφράσεις » ( σελ. 287-289).  Οι μαθητές κάνουν μια σειρά από λεξιλογικές ασκήσεις σχετικές με την εργασία και το επάγγελμα έχοντας πάντα στη διάθεσή τους το εικονογραφημένο λεξικό Λέξεις και Εικόνες. Ο διδάσκων μπορεί να επιλέξει ασκήσεις ανάλογα με το χρονοδιάγραμμά του ( οι υπόλοιπες ασκήσεις μπορούν να γίνουν από τους μαθητές στο σπίτι ).

16

17

18

19

20

21 Με αφορμή τον τίτλο του κειμένου « Θέλω να γίνω ναυτικός » οι μαθητές εξασκούνται μέσα από σχετικές ασκήσεις στον σχηματισμό και στη χρήση της Υποτακτικής ( Συνεχούς και Στιγμιαίας ) στη Νέα Ελληνική. Οι σχετικές ασκήσεις (12,13,14,15,16) προέρχονται από το Βιβλίο Εργασιών Μαζί, Ενότητα Ρουχομανία, σελ. 55-56. Ο διδάσκων μπορεί να κάνει επιλογή ασκήσεων ανάλογα με τον διδακτικό χρόνο που διαθέτει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει κάνει ( οι υπόλοιπες ασκήσεις μπορούν να γίνουν από τα παιδιά στο σπίτι ).

22

23

24 1. Παιχνίδι ρόλων : Μοιράζεται στην τάξη στον κάθε μαθητή από ένα χαρτάκι όπου υπάρχει γραμμένο ένα επάγγελμα ( π. χ. αστυνομικός ). Στον πίνακα γράφουμε μια λίστα με ανάγκες ή προβλήματα ( π. χ. μου έκλεψαν το αυτοκίνητο ). Ένας μαθητής ψάχνει έναν επαγγελματία, για να τον βοηθήσει σε ένα πρόβλημα από αυτά που έχουν γραφεί στον πίνακα. Ρωτάει τους συμμαθητές του αν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν. Αυτοί ανάλογα με το χαρτί τους απαντούν « ναι » ή « όχι ». Μόλις βρεθεί το επάγγελμα οι ρόλοι αλλάζουν. 2. « Θέλω να γίνω ………… γιατί ………….. ». Γράφω ένα μικρό κείμενο για το επάγγελμα που μου αρέσει. 3. Χθες σας κάλεσαν σε μια συνέντευξη για μια εργασία που σας αρέσει πολύ. Στείλτε ένα μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα φίλο και αφηγηθείτε του τι έγινε στη συνέντευξη. Μην ξεχάσετε τις λέξεις που δείχνουν χρόνο και τη σειρά που έγιναν τα γεγονότα : πρώτα, έπειτα, αργότερα, στο τέλος.

25 « Θάλασσά μου σκοτεινή » & Ασκήσεις (2 διδακτικές ώρες )  Οι μαθητές ακούνε το τραγούδι « Θάλασσά μου σκοτεινή » ( Στίχοι - μουσική : Νίκος Πορτοκάλογλου ) από το Λίγα τραγούδια θα σου πω, σελ. 83-87 και στη συνέχεια διαβάζουν το τραγούδι. Στη συνέχεια :  Κάνουν τις ασκήσεις της ενότητας και εξασκούνται στην κατανόησή του τραγουδιού και στη χρήση των επιθέτων.  Εξασκούνται στην περιγραφή ( μέσω της περιγραφής της θάλασσας ) και συνειδητοποιούν τη μεγάλη σημασία που έχουν τα επίθετα για την οργάνωση της.  Εξασκούνται με ασκήσεις στην κλίση των επιθέτων σε – ύς, - ιά, - ύ.  Εξασκούνται με ασκήσεις στη σύγκριση.

26

27

28

29

30  Από το Βιβλίο Υπόθεση Γλώσσα « Το επίθετο » γίνεται η διδασκαλία της σύγκρισης και γίνονται οι σχετικές ασκήσεις, σελ. 41-43

31 Ασκήσεις για τη σύγκριση

32

33  Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο από τη μια καλύπτει σε μεγάλο μέρος την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη της αντίστοιχης 5 ης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου ( σύνθεση, περιγραφή, αφήγηση, σύγκριση ), ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στο επίπεδο ελληνομάθειας της ομάδας - στόχου.  Γίνονται περισσότερες ασκήσεις λεξιλογίου, κάτι που απαιτείται για τη συγκεκριμένη ομάδα, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη θεματική ενότητα σχετίζεται άμεσα με την καθημερινότητά των μελών της ( κάποια παιδιά εργάζονται και κάποια άλλα επιθυμούν να εργαστούν ).  Η αξιολόγηση τόσο των μαθητών όσο και της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου θα γίνει μέσω στοχευμένων ερωτήσεων πάνω στα κείμενα (« Θέλω να γίνω ναυτικός » και « Θάλασσά μου σκοτεινή ») όσον αφορά στην κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου αντίστοιχα και με τις ειδικά σχεδιασμένες για την ενότητα δραστηριότητες όσον αφορά στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.


Κατέβασμα ppt "Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε, προκειμένου να διδαχτεί σε τμήμα της β ’ Γυμνασίου που απαρτίζεται από αμιγώς αλλοδαπούς μαθητές με χώρες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google